Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Ageas BE0974264930

Laatste koers (eur)

43,060
 • Verschill

  -0,060 -0,14%
 • Volume

  298.979 Gem. (3M) 415,1K
 • Bied

  -  
 • Laat

  -  
+ Toevoegen aan watchlist

Fortis-arrest

32 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste | Omlaag ↓
 1. Demir 26 mei 2022 06:17
  Hartelijke groeten aan site WWW.IEX.NL--FORTIS GEDUPEERDEN--MEDIA--DHR.HANS KORTEKAAS EN ZIJN ADVOCAAT.
 2. [verwijderd] 26 mei 2022 10:11
  Verzekeraars moeten droogteschade blijven vergoeden
  Het Grondwettelijk Hof heeft de vraag van de Belgische verzekeraars verworpen om een recente wetswijziging over droogteschade te schorsen. Het Hof moet later wel nog uitspreken of die 'droogtewet' moet worden vernietigd.

  Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars, was begin dit jaar naar het Grondwettelijk Hof gestapt om een wetswijziging aan te vechten die de sector verplichtte droogteschade aan woningen via de brandverzekering te dekken.

  Door de droogte van de voorbije jaren hebben almaar meer huiseigenaars schade aan hun woning. Omdat door de droogte de ondergrond krimpt, kunnen verzakkingen of scheuren in de muren ontstaan. Verzekeraars bleken die schade vaak niet te dekken via de brandverzekering omdat een wet op natuurrampen uit 2005 ruimte liet voor interpretatie.
  Om dat achterpoortje te sluiten keurde het federale parlement vorig jaar een 'interpretatieve wet' goed die ertoe moest leiden dat ook droogteschade aan woningen werd verzekerd via de brandpolis.
  Onduidelijkheid

  Maar de Belgische verzekeraars eisten voor het Grondwettelijk Hof dat de wetswijziging wordt vernietigd en stuurden aan op een andere oplossing. De interpretatieve wet schept volgens hen alleen maar meer onduidelijkheid. Brandverzekeringen dekken alleen maar de gevolgschade van de droogte, zoals barsten in de pleister, is de redenering.

  Bovendien is de omvang van de mogelijke schadegevallen enorm, zeggen de verzekeraars. Mogelijk kan voor 25 procent van de woningen in België een schadeclaim worden ingediend, staat in de vordering bij het Grondwettelijk Hof. Bijkomend probleem is dat de sector geen reserves heeft aangelegd voor dit soort dossiers.
  De verzekeraars zullen door de nieuwe regeling niet alleen financieel verlies lijden, zeggen ze. Ze riskeren in hun bestaan zelf te worden getroffen voor over de vernietiging een uitspraak wordt gedaan, staat nog in de vordering. Om die reden vroeg de sector de omstreden wetswijziging voorlopig al op te schorten.

  Maar daar gaat het Grondwettelijk Hof niet op in. Het besloot de interpretatieve wet niet te schorsen. Volgens het Hof hebben de verzekeraars geen concrete gegevens verschaft waaruit blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de aangepaste regelgeving hun voortbestaan in het gedrang zou brengen.
  Latere uitspraak

  De verzekeraars moeten droogteschade dus blijven vergoeden tot het Hof beslist heeft of de interpretatieve wet vernietigd moet worden. Wanneer die beslissing valt, is niet bekend. De tegenvaller van woensdag zegt niets over de toekomstige slaagkansen in deze zaak, zegt Assuralia.

  'Het Hof doet geenszins een uitspraak over de middelen ten gronde', luidt een reactie. 'Zodat onze vordering om de interpretatieve wet te vernietigen op geen enkele manier wordt aangetast door dit arrest.'
  Bron:"De Tijd"
 3. Demir 5 juni 2022 02:06
  ‘ABN AMRO moet compensatieregeling stopzetten’

  Geldbelangen heeft als taak op zich genomen om de collectieve belangente behartigen, die consumenten, ZZP-ers en MKB hebben bij financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, financieel adviseurs. Wij doen dit door deze financiële instellingen kritisch te volgen en bij die instellingen zelf, hun branchevertegenwoordigers, de politiek, toezichthouders en de media aan te kloppen als wij collectieve misstanden bespeuren. Op deze pagina vind je een aantal zaken waarop wij onze pijlen op richten

  www.veb.net/acties-menu/actieoverzich...
 4. Demir 25 november 2022 19:26
  Het vaste FORTIS Schikkingsbedrag van € 1.308.500.000 moet worden gedeeld tussen alle geldige claims, kan de uitkomst van een geschil met bepaalde eiser van invloed zijn op de berekening van het uiteindelijke claimbedrag van alle andere eisers.

  LET OP: Ageas heeft ermee ingestemd om de extra kosten te dragen. AGEAS GING AKKOORD om de extra kosten op zich te nemen.
 5. Demir 29 november 2022 11:00
  Opgevraagde informatie verwijzen wij U naar VEB en AGEAS rechtsopvolger van Fortis,

  Want, Eisers hebben tot op heden Nog steeds Niets ontvangen.
  Eisers Wisten en Weten Nog steeds Niets over Schikkingsvoorstel van Fortis Claim--Fortis Compensatie.
  Tevens, Bekend Alleen maar Uit Media!!!!
 6. Demir 30 november 2022 08:25
  quote:

  Demir schreef op 29 november 2022 11:00:

  Opgevraagde informatie verwijzen wij U naar VEB en AGEAS rechtsopvolger van Fortis,

  Want, Eisers hebben tot op heden Nog steeds Niets ontvangen.
  Eisers Wisten en Weten Nog steeds Niets over Schikkingsvoorstel van Fortis Claim--Fortis Compensatie.
  Tevens, Bekend Alleen maar Uit Media!!!!
  www.veb.net/acties-menu/actieoverzich...
  www.ageas.com/nl
 7. Demir 3 december 2022 10:04
  AGEAS GING AKKOORD om de extra kosten op zich te nemen.

  Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak!!!
 8. Demir 17 maart 2023 11:41
  d.d. 03-02-2020 Schadeprocedure Fortis stilgelegd voor Schikkingspoging.

  Het vaste FORTIS Schikkingsbedrag van € 1.308.500.000 moet worden gedeeld tussen alle geldige claims, kan de uitkomst van een Geschil met bepaalde eisers van invloed zijn op de berekening van het uiteindelijke claimbedrag van alle andere eisers.

  Gedupeerde Fortisbeleggers kregen voorlopig gemiddeld 3.356 euro Compensatie!!!

  LET OP: 30 juni 2022: RPN(I) Voorziening Fortis-Schikking: AGEAS heeft ermee ingestemd om de extra kosten te dragen. AGEAS GING AKKOORD om de extra kosten op zich te nemen.

  De verzekeraar kan nu nog geen definitieve streep trekken onder het Fortis-verleden.
 9. Demir 19 maart 2023 07:36
  [Modbreak IEX: Gelieve niet steeds dezelfde berichten op vele forums te plaatsen, dit bericht is verwijderd. Laatste waarschuwing.]
 10. Demir 20 maart 2023 04:59
  GEACHTE AGEAS

  Update VEB-Actie FORTIS claim op d.d.30-12-2022.Jaar in jaar uitvoert de VEB-actie om beleggen Transparanter en Eerlijker te maken en om Misstanden recht te zetten.
  Maar dit actie is niet voldoende en niet bedoeld om beleggen transparanter en eerlijker te maken en om Collectieve Misstanden recht te zetten voor in Actie FORTIS Claim.
  En blijkt deze situatie al bekend voor iedereen Actie FORTIS Claim Stand van zaken: Slotbetaling heeft plaatsgevonden.
  Doordat herhalen wij ons verzoeken aan/van European Investors-VEB om inhoudelijk en opnieuw controleren VEB-Update actie Fortis claim stand van zaken.

  www.veb.net/artikel/08936/update-veb-...

  Hier moet sprake zijn van Collectieve Misstanden AGEAS tussen VEB en stichting Fortiseffect, Consumentenclaim, Deminor, SCIAF in actie FORTIS Claim.

  23 jun. 2022: AGEAS zet eindelijk punt achter Fortis-Schikking???

  LET OP: 30 juni 2022: RPN(I) Voorziening Fortis-Schikking: AGEAS heeft ermee ingestemd om de extra kosten te dragen. AGEAS GING AKKOORD om de extra kosten op zich te nemen.

  Toevoegen in Financiële kalender van AGEAS Jaarresultaten 2022//31-03-2023 Europe/Brussels Publicatie van het jaarverslag 2022

  LET OP: d.d. 02.06.2023 Betaling/Uitkering hoog dividend van AGEAS-2022 en sterke kapitaal van AGEAS!!!

  Tussentijds, Gezamenlijke-Eisers hebben tot op heden meerdere keer verzoeken ingediend voor om betreft Toevoegen in Financiële kalender van AGEAS maar Gezamenlijke-Eisers hebben tot op heden Nog steeds geen om reactie van AGEAS te ontvangen!

  Tussentijds, Gezamenlijke-Eisers hebben tot op heden meerdere keer verzoeken ingediend over betreft VEB-Claimcode maar ook Nog steeds geen om reactie van VEB en European Investors- VEB te ontvangen!

  VEB-Claimcode
  Stand: 2022
  Als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid staat voor VEB de behartiging van de belangen van haar leden op de eerste plaats.

  Dat doet de VEB onder andere door op te treden als collectieve belangenbehartiger die rechtsvorderingen instelt die strekken tot de bescherming van gelijksoortige belangen of door het aangaan van schikkingen.

  De VEB onderschrijft de uitgangspunten van de Claimcode en was betrokken bij de totstandkoming ervan.

  De Claimcode is op een aantal onderdelen van toepassing op verenigingen die optreden overeenkomstig artikel 3:305a BW of artikel 7:907 BW. De VEB is een dergelijke vereniging. De VEB heeft geen winstoogmerk.

  www.veb.net/acties-menu/actieoverzich...

  Tenslotte, Wij verzoeken van VEB, AGEAS, European Investors-VEB, Qollect, Consumentenclaim en SCIAF weer om Acties stand van zaken opnieuw bekijken, beoordelen, herstellen en Resultaat te bereiken voor om beleggen Transparanter en Eerlijker te maken en om Collectieve Misstanden recht te zetten in betreffende Actie Fortis claim en/of Updates & Acties Banken Compensatieregelingen

  Vertrouwende U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Demir
  VEB- Relatienummer xxxxxx
 11. Demir 20 maart 2023 05:00
  Geachte mevrouw,
  Geachte heer,

  Zoals u ongetwijfeld weet werd de Fortisschikking op 13 juli 2018 bindend verklaard door het Gerechtshof te Amsterdam. Daarmee heeft het Hof geoordeeld dat de onder de schikking geboden vergoedingen redelijk waren.

  U had de gelegenheid om via een opt-outverklaring te kennen te geven niet door de schikking gebonden te willen zijn, maar volgens onze informatie heeft u dat niet gedaan. Zodoende bent u dus gebonden door de schikking en heeft u daarmee aan de betrokkenen kwijting verleend. Meer nog: volgens onze informatie heeft u een claim in de schikking ingediend en de aan u toekomende vergoeding ontvangen.

  Zoals u weet werd de Fortisschikking voor zo goed als alle claimanten in de zomer van 2022 afgesloten. Zie daarvoor o.a. www.forsettlement.com, waar u bijkomende algemene informatie over de schikking vindt. Het Fortishoofdstuk is daarmee zo goed als afgesloten voor Ageas en wij hopen voor u hetzelfde.

  Ageas kan hier verder niets aan toevoegen en zal geen verdere commentaar geven bij uw mails.

  Met vriendelijke groeten,

  Ageas Communication
32 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 22 april

  1. NL investeringen februari
  2. SAP Q1-cijfers
  3. NL consumentenvertrouwen april
  4. NL prijzen bestaande koopwoningen maart
  5. ING jaarvergadering
  6. VS Chicago Fed-index maart
  7. EU consumentenvertrouwen april (voorlopig)
 2. 23 april

  1. Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
  2. Novartis Q1-cijfers
  3. Renault Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht