Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Gimv BE0003699130

Laatste koers (eur)

45,550
 • Verschill

  -0,400 -0,87%
 • Volume

  16.740 Gem. (3M) 12,6K
 • Bied

  -  
 • Laat

  -  
+ Toevoegen aan watchlist

Forum Gimv geopend

106 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. uniek alias 28 juni 2023 19:36
  28/06/2023 - 17:45 | Financieel

  Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 40,81% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (11.109.957 aandelen). De AV stelde het brutodividend vast op 2,60 EUR bruto per aandeel (netto 1,82 EUR) in de vorm van een keuzedividend.

  De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2022-2023 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 27 juni 2023 op 6%. De exacte modaliteiten van het keuzedividend zullen eerstdaags via een afzonderlijk persbericht worden bekendgemaakt.

  Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2022-2023 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

  De AV keurde de herbenoeming goed van mevrouw Hilde Laga, de heer Marc Descheemaecker, de heer Geert Peeters en mevrouw Brigitte Boone als bestuurders van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV. Daarnaast werd de coöptatie van de heer Jan Desmeth als nieuwe bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV in opvolging van de heer Karel Plasman goedgekeurd.

  Ten slotte werd herhaald dat de raad van bestuur op de hoogte werd gebracht van de intentie van de referentieaandeelhouder (Vlaamse Participatiemaatschappij NV, waarvan de aandelen voor 100% worden aangehouden door het Vlaamse Gewest) om de mogelijke strategische opties voor haar deelneming in Gimv te onderzoeken, waaronder de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke verkoop. Rothschild & Co werd door de Vlaamse Overheid gemandateerd om deze strategische opties in kaart te brengen. Het verloop en de timing van een eventuele verdere procedure zijn op dit ogenblik niet bekend.
 2. forum rang 4 aossa 29 juni 2023 10:13
  Onderwerp: (keuze) Dividend

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV aanvaardde op 28 juni 2023 het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2022-2023 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Per 21 ingebrachte dividendrechten (de “Dividendrechten”) kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 38,22 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om 63% van de Dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het executief comité engageren zich voor hun deel om integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 17,5% van het aantal aandelen beschikbaar voor het keuzedividend worden ingetekend.

  Aandeelhouders die op 3 juli 2023 beschikken over 21 Dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende Dividendrechten is niet mogelijk. Het Dividendrecht (ISIN BE6344817471) wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

  Vanaf 5 juli 2023 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

  Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,82 EUR per Dividendrecht.
  Inbrengverhouding: 21 Dividendrechten per nieuw aandeel.
  Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 38,22 EUR, of een korting van 6,8% versus de slotkoers van 27 juni 2023 na aftrek van het brutodividend
  Inbrengperiode: van 5 tot en met 25 juli 2023, 16 uur.
  Levering van de nieuwe aandelen: 28 juli 2023.
  Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2023/2024 dat aanving op 1 april 2023.
 3. uniek alias 16 augustus 2023 13:54
  Gimv verkocht haar meerderheidsbelang in Coolworld, de verhuurder van industriële koel- en verwarmingsapparatuur, aan Arcus Infrastructure Partners. Coolworld is actief in zes Europese landen en bedient zijn klanten via verschillende lokale depots om de leveringssnelheid te waarborgen en de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

  Onder de vleugels van Gimv realiseerde Coolworld een indrukwekkende organische groei, waardoor het investeringsrendement boven het langetermijngemiddelde ligt. Concrete financiële details kreeg KBC Securities-analist Sharad Kumar echter niet te zien.

  Exit Coolworld

  Arcus heeft een aanzienlijke ervaring met investeringen in Europese infrastructuur en specifiek in asset leasing en bedrijven actief in de zogenaamde “koude ketting”. De deal moet het huidige managementteam van Coolworld en Arcus helpen bij het versnellen van de groei en het focussen op duurzame waardecreatie op de lange termijn.

  Of we nog zullen horen van Coolworld in de toekomst? Misschien wel, want de groep biedt een brede waaier aan verhuuroplossingen voor temperatuurregeling, waaronder proceskoeling, klimaatbeheersing, modulaire koelopslag en industriële verwarming.

  Het bedrijf is een belangrijke industriële partner voor zijn klanten en levert cruciale middelen om proces- en productintegriteit mogelijk te maken en te waarborgen, en bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan operationele en wettelijke vereisten. Het ga je dus goed, Coolworld.

  Enter meerwaarde

  Over de volledige holdingperiode van Coolworld realiseerde Gimv een rendement dat “hoger ligt dan de langetermijndoelstelling voor het rendement van de portefeuille (15%)”.

  Traditioneel geeft Gimv geen extra financiële details over zijn transacties vrij, maar aangezien Coolworld de 3de grootste investering was in de portefeuille en Gimvs trackrecord bij de verkoop van portefeuillebedrijven er eentje is van significante meerwaarde ten opzichte van de boekwaarde, vermoedt Sharad Kumar dat de verkoop een aanzienlijke meerwaarde moet opleveren.

  KBC Securities over Gimv

  De opbrengst van de verkoop komt bovenop de huidige oorlogskas, die Gimv zal gebruiken om in te zetten bij nieuwe investeringen. Sharad Kumar vindt dat Gimvs strikte en consistente investeringsproces een sterke troef is. Het investeringsteam weet systematisch winnaars te selecteren.

  De waarde van de portefeuille van Gimv is daarom relatief waardevast, dankzij de hoge kwaliteit van de bedrijven in de portefeuille, de relatief lage schuldhefbomen, het aantrekkelijke dividendrendement en de conservatieve waardering van de portefeuille.

  Deze aspecten zorgen er goeddeels voor dat de groep bescherming heeft tegen de (verwachte) volatiliteit van aandelenkoersen wereldwijd, ten gevolge van de stijgende inflatie, renteverhogingen, recessieangst en de aanhoudende geopolitieke spanningen in Europa en Azië.

  Sharad Kumar houdt in zijn waardering rekening met een mogelijke recessie, die het gevolg kan zijn van herhaalde renteverhogingen. Ook worden de dalingen in de waarde van beursgenoteerde private-equitybedrijven mee in rekening gebracht, terwijl hij er nog een premie van 5,0% toevoegt aan het ‘som-der-delen’-model om de traditioneel conservatieve portefeuillewaardering te compenseren.

  Alles bij elkaar laat dat toe om het “Kopen”-advies en 51 euro koersdoel te herhalen. Het Gimv-aandeel noteert momenteel tegen een koers van 42,45 euro (+0,59%).

  bron: Bolero
 4. forum rang 10 voda 17 augustus 2023 09:32
  KBC Securities herhaalt advies voor GIMV

  Gepubliceerd door Trivano.com op 16 augustus 2023 om 17:47

  KBC Securities heeft de aandelen van GIMV woensdag opnieuw positief beoordeeld. De analisten van KBC Securities herhaalden het advies kopen voor de aandelen van GIMV.

  Ook het koersdoel van 51,00 EUR werd door de analisten herhaald. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van GIMV met 20% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 42,40 EUR.
 5. TonyTT 5 september 2023 08:46
  Trading update - 05/09/2023 - 06:58

  Gimv heeft tijdens de voorbije weken contractuele afspraken gemaakt omtrent de mogelijke verkoop van een aantal portefeuillebedrijven, waaronder Coolworld (Sustainable Cities, NL), GPNZ (Healthcare, DE) en Impact (Consumer, BE). Over enkele weken zal daarenboven de verkoop van een 4de participatie worden aangekondigd.

  Een aantal van deze transacties zijn nog onderhevig aan bepaalde voorwaarden tot de finale closing kan worden afgerond. Eventuele verdere communicatie over de individuele dossiers wordt afgestemd met de betrokken partijen.

  Wanneer deze transacties finaal zullen worden uitgevoerd, zullen ze een gezamenlijke positieve impact hebben op de cash-positie van ruim EUR 250m en op het portefeuilleresultaat voor het lopende boekjaar van ruim EUR 100m (of ong. EUR 4 per aandeel).

  Meer details en een volledigere update over de activiteiten van Gimv en de evolutie van de portefeuille zullen worden verschaft in de geplande communicatie van de halfjaarcijfers op 23 november 2023 met betrekking tot de volledige eerste helft van het boekjaar 2023-2024.
 6. forum rang 4 aossa 9 september 2023 14:21
  De Vlaamse regering wil er vanaf...

  Wat doen we met GIMV, ze gaven steeds een leuk dividend?

  "knipperdeknip"
  De belegger gaat verschillende maanden van onzekerheid tegemoet. Wie zal de aandelen overkopen en tegen welke prijs? De Vlaamse overheid heeft niet het meest ideale verkoopmoment gekozen, met een koers dicht bij 40 euro, terwijl die vorig jaar boven 55 euro ging. Bovendien bestaat momenteel scepsis over de waardering van private equity (niet-genoteerde bedrijven). Dat leidt tot stevige kortingen voor al dat soort spelers.

  Een analist kan het bericht van vrijdagavond niet los zien van de tradingupdate van Gimv afgelopen dinsdag. Daarin zei de holding dat vier deals de cashpositie met 250 miljoen euro zullen verbeteren. ‘Het wordt bijzonder moeilijk een koper te vinden voor de aandelen. Maar misschien kan Gimv zelf wel een stukje kopen', oordeelt hij.
 7. Bets 23 november 2023 11:01
  Gimv:

  In het eerste semester werd 158,2 miljoen euro winst geboekt dankzij de verkoop van Coolworld,
  GNPZ, Impact en Groupe Claire. De portefeuillebedrijven dikten de onderliggende omzet met 16,6% op
  jaarbasis aan, terwijl de bedrijfskasstroom (EBITDA) 13,1% aandikte.
  Gimv investeerde 84,5 miljoen euro in nieuwe bedrijven en 41,4 miljoen in bestaande posities en heeft nog 184,3 miljoen euro in kas,
  naast een eigen vermogen van 51,3 per aandeel. Het dividendrendement bedraagt 6,6%
  Geen impact op het ‘kopen’-advies en koersdoel van 51 euro.
 8. forum rang 10 voda 1 december 2023 13:32
  Degroof Petercam herhaalt advies voor GIMV
  Gepubliceerd door Trivano.com op 1 december 2023 om 10:45

  De analisten van Degroof Petercam waren vrijdag opnieuw positief over GIMV. Degroof Petercam herhaalde het advies kopen voor de aandelen van GIMV.

  Ook het koersdoel van 51,00 EUR werd door de analisten herhaald. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van GIMV met 13% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 45,25 EUR.
 9. forum rang 10 voda 19 december 2023 09:20
  KBC Securities herhaalt advies voor GIMV
  Gepubliceerd door Trivano.com op 19 december 2023 om 09:14

  De analisten van KBC Securities waren dinsdag opnieuw positief over GIMV. KBC Securities herhaalde het advies kopen voor de aandelen van GIMV.

  Ook het koersdoel van 51,00 EUR werd door de analisten herhaald. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van GIMV met 14% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 44,75 EUR.
 10. forum rang 6 Krentenmenten 6 februari 2024 07:45
  quote:

  Krentenmenten schreef op 1 december 2023 06:25:

  Gemiddelde prijs per aandeel is €48,36 die wordt betaald.
  De korting t.o.v. de aanschafprijs van de nieuwe grootaandeelhouder loopt alsmede die t.o.v. de intrinsieke waarde.
 11. forum rang 5 Stork 49 6 februari 2024 09:35
  quote:

  Krentenmenten schreef op 6 februari 2024 07:45:

  [...] De korting t.o.v. de aanschafprijs van de nieuwe grootaandeelhouder loopt alsmede die t.o.v. de intrinsieke waarde.
  en verder?...loopt op?
 12. forum rang 6 Krentenmenten 23 februari 2024 15:28
  quote:

  Stork 49 schreef op 6 februari 2024 09:35:

  [...]

  en verder?...loopt op?


  Als nwe grootaandeelhouder dat betaalt, dan heb je gewoon een goed instapmoment.
 13. Henk08 20 april 2024 08:52
  quote:

  Krentenmenten schreef op 20 april 2024 07:43:

  Koers loopt weer gestaag naar de aanschafkoers v d nwe grootaandeelhouder.
  Kun je eens nader verklaren ?
 14. forum rang 6 Krentenmenten 20 april 2024 21:09
  quote:

  Henk08 schreef op 20 april 2024 08:52:

  [...]Kun je eens nader verklaren ?


  - jaarlijks een goed dividend, (al verwacht ik dat de GA dit liever investeert dan jaarlijks uitkeert…)

  - komt niet vaak voor dat een investeerder ruim boven de dagelijkse koers voor zijn investering betaald..

  - Daarnaast heeft de investeringsmaatschappij een breed palet aan interessante beleggingen in de portefeuille zitten.

  - dividend geeft al jaren een hogere vergoeding dan spaargeld. (Spaargeld, daar doe ik al jaren niet meer aan…)

  - nadeel: overhead is thans aan de wat hoge kant….

  Succes.
106 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 17 juni

  1. Detailhandelsverkopen mei (Chi)
  2. Industriële productie mei (Chi) volitaliteit verwacht
  3. ING Beleggersdag
  4. Flow Traders ex €0,15 dividend
  5. Empire State index juni (VS)
 2. 18 juni

  1. Reserve Bank of Australia rentebesluit 4,35%
  2. ZEW-index economisch sentiment juni (Dld) 50 volitaliteit verwacht
  3. Inflatie mei def. (eur)
  4. Detailhandelsverkopen mei (VS) +0,3%
  5. Industriële productie mei (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht