Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

Phelix en Mountainshield

135 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
DeZwarteRidder
0
Beleggingsfonds MountainShield kan forse bonus incasseren door onverklaarbare koersexplosie Phelix

Sinds begin deze maand steeg de beurskoers van de lege beurshuls Phelix zonder enige aanleiding met honderden procenten. Phelix-ceo Duijvestijn waarschuwt voor de koersexplosie, maar profiteert zelf volop via zijn beleggingsfonds MountainShield. Het fonds zou deze maand een prestatievergoeding kunnen incasseren die kan oplopen tot meer dan een miljoen euro.

“In onze rol is het niet wenselijk om uitspraken te doen of een koers hoog of laag is”. Dat zei Phelix-bestuursvoorzitter Selwyn Duijvestijn, tevens beheerder van het MountainShield beleggingsfonds dat een grote positie heeft in Phelix, nog maar vijf dagen geleden.

Gisteren moest Duijvestijn die terughoudendheid alweer opgeven. Via een persbericht geeft hij een niet mis te verstane koerswaarschuwing af: “Hoewel de recente ontwikkelingen bij Phelix zonder meer als positief kunnen worden gekwalificeerd, komt de mate van de koersstijging van het aandeel niet overeen met de onderliggende waarde van het bedrijf.”

Phelix waarschuwt in het bericht voor de zeer beperkte verhandelbaarheid van de aandelen. Doordat circa 90 procent van het kapitaal in handen is van drie grootaandeelhouders, waaronder het MountainShield-fonds van Duijvestijn, is er op veel dagen slechts een order van een paar duizend euro nodig om flinke bewegingen op het koersbord te krijgen.

Natuurlijk heeft een lege beurshuls waarde. Via een reverse listing kan immers een nieuw bedrijf ingebracht worden in een bestaande beursnotering en een duurdere officiële beursgang via de voordeur worden omzeild. Maar een waarde van meer dan 18 miljoen euro lijkt buiten alle proporties, te meer omdat er nog geen concrete plannen zijn over mogelijk in de beurshuls in te brengen activiteiten.

Andere lege beurshulzen als Lavide, Nedsense en DocData kennen een beurswaardering die tussen de 3 en 5 miljoen schommelt. Phelix is zelfs meer waard dan beursfondsen die wel activiteiten ontplooien en daadwerkelijk omzet realiseren. Te denken valt aan fondsen als Porceleyne Fles (circa 7 miljoen euro) en chiptester Rood Microtec (17 miljoen euro).

Doorslaande winst

Het bericht van Phelix komt na een week waarin het aandeel haast iedere dag met afstand de grootste stijger op het Damrak is. Sinds het begin van de maand explodeerde het aandeel van 0,85 euro tot 3,20 euro: een rendement van maar liefst 276 procent.

Bij de slotkoers van dinsdag (20 juni) van 3,20 euro per aandeel bedraagt de beurswaarde meer dan 22 miljoen euro. De intrinsieke waarde – in dit geval niet meer dan het geld dat op de bankrekening staat gedeeld door het aantal uitstaande aandelen – bedraagt slechts 7 cent per aandeel. De beurskoers ligt dus een factor 45 hoger dan de intrinsieke waarde.

In de handel woensdagochtend (21 juni) viel de koers van het aandeel meteen met een kleine 20 procent terug tot 2,60 euro. Ondanks Duijvestijns waarschuwing is de beurswaarde nu nog altijd meer dan 18 miljoen euro.

Grootaandeelhouder in Phelix

Ondanks de daling op de beurs na de koerswaarschuwing van dinsdag ziet het er naar uit dat het aandeel Phelix in de maand juni een torenhoog rendement zal boeken.

Dat zal ook de resultaten van beleggingsfonds MountainShield een behoorlijke oppepper geven. Phelix, ooit Inverko maar nu een beurshuls zonder operationele activiteiten met een kleine half miljoen euro in kas, is de grootste positie in de portefeuille van Mountainshield. Moutainshield heeft circa 40 procent van de aandelen Phelix in bezit.

In november vorig jaar verkreeg MountainShield ruim 2,8 miljoen aandelen in Phelix (destijds Inverko) tegen 20 cent per aandeel. Mede doordat de verkrijgingsprijs van de aandelen ver onder de beurskoers van rond de 75 cent lag, kon MountainShield een rendement presenteren van bijna 23 procent over jaar 2016.

In de marketinguitingen van MountainShield laat Duijvestijn meestal onbesproken dat ongeveer de helft van dit jaarrendement uit de boekwinst op het Phelix-belang komt.

DeZwarteRidder
0
2)

De VEB was kritisch over de transactie en het risico op belangenconflicten door de twee petten van Duijvestijn als ceo van Phelix en manager van Mountainshield.

Bonus
De investering in Phelix maakte eind mei 11,7 procent van het MountainShield-fonds uit. De koerswinst op Phelix vertaalt zich dus in een bijdrage aan het rendement van MountainShield van maar liefst 32,3 procent (276 procent maal 11,7 procent).

Aangezien MountainShield een prestatievergoeding van 20 procent in rekening brengt bij haar participanten worden Duijvestijn en zijn MountainShield-collega’s financieel niet slechter van de opmerkelijke koerssprong van Phelix. In een scenario waarin op de laatste handelsdag van deze maand de koers op 3,20 euro zou staan, brengt het MountainShield fonds een prestatievergoeding in rekening van maar liefst 1,3 miljoen euro (circa 20 miljoen euro fondsvermogen x 32,3 procent rendement x 20 procent prestatievergoeding).

Als gerekend wordt met de teruggevallen koers van woensdagochtend (2,60 euro) is de bijdrage van Phelix aan het MountainShield-fonds 24,1 procent. De prestatievergoeding zal in dat scenario circa 960 duizend euro bedragen.

Schaaij exit

Phelix is niet het enige kleine en zeer illiquide fonds waar MountainShield in belegt. Begin deze week werd eveneens bekend dat het fonds 200 duizend aandelen van de Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) overnam van Geert Schaaij. Schaaij is bestuursvoorzitter van VNC en verkocht een deel van de door hem privé gehouden VNC-aandelen aan MountainShield.

Geert Schaaij meldde tegenover nieuwsdienst ABM Financial News dat hij vooral heeft verkocht om “zijn belangen te spreiden”. Ook zou de zelfbenoemde beursgoeroe een aantal privé investeringen willen doen.

VNC is een investeringsmaatschappij waarin vooralsnog alleen onderdelen van de DGB Groep (energiebedrijf voor agrariërs) via een omgekeerde overname werden ingebracht. De VEB was halverwege maart kritisch over de transactie omdat VNC-ceo Schaaij verzweeg dat het eigen vermogen van DGB Groep jarenlang negatief was, en de accountant meerdere jaren geen goedkeurende accountantsverklaring had.

Door de gebrekkige informatie die VNC naar buiten brengt is het buitengewoon lastig om het bedrijf te waarderen.

Een maand geleden liet VNC overigens wel via een persbericht weten dat “de integratie (van DGB Groep, redactie) mede wordt bemoeilijkt doordat de boekhouding van die bedrijven geheel moet worden omgezet voor de VNC geldende regels, en dat blijkt lastiger dan verwacht”.

Stevige risico’s

Participanten in MountainShield moeten zich realiseren dat het fonds voor een groot deel uit illiquide en kleine beursfondsen bestaat. Door de flinke koersstijging van Phelix is de blootstelling van MountainShield aan dit fonds nu een kleine 30 procent (gerekend met beurskoers van 2,60 euro).

Als we daar de blootstelling aan Schaaij’s VNC – de recent aangeschafte aandelen en de eerder afgenomen converteerbare obligatie met hoofdsom van 1,2 miljoen euro bij optellen, bedraagt de totale blootstelling aan (potentiele) reverse-listing-beursfondsen bijna 40 procent.

MountainShield gebruikt de beurskoersen van deze bedrijven om het rendement van het fonds te bepalen, maar het is zeer de vraag of de werkelijke waarde ook maar in de buurt komt van de koersen die op de borden staan. Ook moeten beleggers zich realiseren dat de aandelen van deze beursfondsen slecht verhandelbaar zijn. Kleine aan- en verkopen kunnen de koers tientallen procenten hoger, maar ook lager zetten.

In een scenario waarin beleggers, om wat voor reden dan ook, uit MountainShield stappen zal het fonds waarschijnlijk eerst de meer liquide beleggingen verkopen, waardoor de achterblijvers met slecht verhandelbare small cap posities zouden kunnen blijven zitten.

Aangezien beleggers in MountainShield op maandbasis in en uit kunnen stappen moet een belegger de vraag stellen of het verantwoord is om een belangrijk deel van de portefeuille in matig verhandelbare fondsen te beleggen.
[verwijderd]
0
Kunstmatig even het resultaat van het beleggingsfonds opkrikken lijkt het op.
Stond voor 2017 nog op -1,12% tot en met afgelopen maand.
DeZwarteRidder
0
Ik geloof er niets van dat Peppie en Kokkie verantwoordelijk zijn voor de recente shuffle bij Phelix.
Dat zou nl heel erg dom zijn.
NASD
0
Claim over de bonus klopt niet, die wordt pas geïncasseerd zodra de reverse listing gerealiseerd is.
Ben benieuwd naar het maand rendement van Mountainshield...

DeZwarteRidder
0
Roep om rol Euronext
Beurstruc onder vuur
56 min geleden Jasper Meeuwissen

Amsterdam - De afgelopen jaren is een serie kleine bedrijven via de achterdeur de beurs op gekomen. Na recente incidenten zwelt de kritiek op deze ’reverse listings’ weer aan.

Klik hieronder om te downloaden:

www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/artic...

Bij een reverse listing wordt een beursgenoteerd bedrijf dat feitelijk een lege NV is, overgenomen door een bedrijf dat op die manier goedkoop aan een beursnotering komt. Er is geen prospectus nodig en onderzoek door analisten wordt niet gedaan.

Een goed geïnformeerde bron binnen Euronext meldt dat de beursorganisatie aan het bestuderen is hoe zij meer grip kan krijgen op deze achterdeur naar de beurs.

’Gekke dingen’

„Er gebeuren soms gekke dingen rond deze beursgangen. Er is te weinig informatie voor beleggers”, legt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) uit.

Naast successen zoals SnowWorld en in het verdere verleden het beleggingsfonds HAL zijn er ook minder geslaagde voorbeelden, zoals die van zeepwinkelketen Sabon en afvalrecycler Inverko. Beide gingen failliet, waarbij beleggers veel geld verloren.

Van het dubbeltjesfonds New Sources Energy (NSE) werd in mei zelfs de oprichter en grootaandeelhouder opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD. NSE nam zes jaar geleden de lege beurshuls van een oud IT-fonds over.

Pleidooi

„We zouden het toejuichen als Euronext zijn verantwoordelijkheid neemt. Beleggers verwachten dat”, vervolgt de VEB haar pleidooi voor een betere bescherming van de particuliere belegger.

Door het gebrek aan informatie bij een reverse listing is het volgens critici, zoals de VEB en sommige beursanalisten, voor beleggers lastig in te schatten wat de toekomstige waarde van het bedrijf is.

Waar een bedrijf bij een gewone beursgang van toezichthouder AFM een telefoonboek aan financiële gegevens moet publiceren, volstaat bij een beursnotering een ’veredelde reclamefolder’, aldus de VEB.

Bekende namen die recent gebruik maakten van deze beurstruc zijn oud-VEB-directeur Peter Paul de Vries van Value8 en beursgoeroe Geert Schaaij van de Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC).

De Vries was onder andere betrokken bij de beursnotering van SnowWorld en werd destijds gelauwerd als de man die eindelijk mkb-bedrijven naar de beurs kon brengen. De laatste tijd ligt hij echter onder vuur omdat Value8 nog steeds geen gecontroleerde jaarrekening over het jaar 2016 bij de AFM heeft gedeponeerd.

’Onzin’

Schaaij werd onlangs door de VEB ook op de korrel genomen voor gebrekkige informatieverstrekking rond VNC. „Onzin”, zegt Schaaij, „ik had mijn informatie op orde, maar de VEB wilde niet twee dagen wachten tot het jaarverslag gepubliceerd was.” Hij vindt sowieso dat er genoeg informatie beschikbaar is voor beleggers in reverse listings. „Alle informatie die je moet weten over een bedrijf zit verwerkt in de koers van het aandeel. Vraag en aanbod bepalen de waarde.”

Desgevraagd laat de AFM weten dat „bij het proces van reverse listings beleggers op een eerder moment moeten worden voorzien van adequate informatie.” De financiële waakhond juicht het daarom toe wanneer er „meer grip op reverse listings” komt.

Kritisch

De toezichthouder zoekt zelf contact met partijen die in lege beurshulzen willen stappen. Beleggers moeten volgens de AFM een goede inschatting kunnen maken over ’nieuwe’ beursgenoteerde ondernemingen. „Beleggers die deze gegevens niet hebben, kunnen geen afgewogen beslissing maken”, aldus de AFM.

Euronext laat weten welwillend maar ook kritisch naar reverse listings te kijken. De VEB vindt dat Euronext niet naar andere partijen moet wijzen. „Ze zouden in hun reglement op kunnen nemen dat er meer informatie voor de belegger moet komen.”
Volg financieel nieuws direct met deze gratis app van DFT
ramptoerist
0
"Schaaij werd onlangs door de VEB ook op de korrel genomen voor gebrekkige informatieverstrekking rond VNC. „Onzin”, zegt Schaaij, „ik had mijn informatie op orde, maar de VEB wilde niet twee dagen wachten tot het jaarverslag gepubliceerd was.” Hij vindt sowieso dat er genoeg informatie beschikbaar is voor beleggers in reverse listings. „Alle informatie die je moet weten over een bedrijf zit verwerkt in de koers van het aandeel. Vraag en aanbod bepalen de waarde.”

Dat alle informatie die je moet weten over een bedrijf in de koers verwerkt zit is natuurlijk beursgesnoten-proza van de bovenste plank.
Dat vraag en aanbod de koers bepalen lijkt me evident. De waarde is een heel ander verhaal.

Als ik zo naar wat pennyfora kijk, dan kan je ook concluderen dat er toch nogal wat hordes toffe peren hun pensioen aan het vergokken zijn, louter vanwege het feit dat een fondsje ( al dan niet leeg ) van 0,20 oid lekker goedkoop is.
Veel pennygokkers hebben geen notie van de gebruikte terminologie, en nog veel destructiever, je kunt ze daardoor ook van alles wijsmaken.
En daar maken the usual suspects dan handig gebruik van..

Ander ding..is het casino de schuldige, of de starre gokker die graag ( via bv allerhande vage persberichten en mooie pro forma beloftes ) wil hopen/geloven dat het rendement straks over de plinten klotst.

Hoeveel 'schandaaltjes' moeten er nog komen opdraven bij harry mens voordat eindelijk het kwartje valt? Zelfs de ongekroonde auto-koning uit Apeldoorn bleek niet geheel zuiver op de graat.
daskapital.nl/2017/07/hopsa_weer_een_...
ramptoerist
0
Dus je kunt Euronext wel iets verwijten, maar wat moet je hiermee..
Dit ging over de rev list van inverko :

lucas D schreef op 4 jun 2013 om 08:50:

[...]
A:
Die omgekeerde reverse split geeft al aan dat het bedrijf toekomst ziet voor zichzelf.
B:
Een man als G.S. word vaak geringschattend beoordeeld, toch heeft deze man een blad uit de grond gestampt. En er word naar hem geluisterd!
C:
Interesse van in het bedrijf neemt gaandeweg toe, en dat het bedrijf niet met de eerste de beste in zee gaat(met dank aan G.S.) word ook als krachtig ondernemen gezien.
D:
Niet onbelangrijk G.S. heeft een belang in het bedrijf genomen wat een grote aantrekkende werking heeft op beleggers en de interesse in het bedrijf voor samenwerking en overname door derden een impuls geeft.

Dit zijn kenmerken die een hogere koers in gang zetten.

"'

Kijk, je kunt wel van alles aan banden gaan leggen, maar zolang je dit soort financiers hebt, is het dweilen met de kraan open. Die lezen geen prospectus, die weten niet wat pro forma is, die snappen niets van intrinsieke waarde, etc etc. En het kan morgen gaan 'beleggen'.
DeZwarteRidder
0
Verlies voor lege beurshuls Phelix

Gepubliceerd op 21 sep 2017 om 09:53 | Views: 78

Phelix NV 09:26
1,63 -0,03 (-1,57%)

AMSTERDAM (AFN) - De lege beurshuls Phelix, het voormalige Inverko, heeft in de eerste helft van dit jaar een negatief bedrijfsresultaat behaald van 153.000 euro. Phelix meldde verder dat de gesprekken in het proces naar het inbrengen van nieuwe activiteiten binnen de beursnotering worden geïntensiveerd.

Omdat er geen operationele activiteiten in de beurshuls zijn is er geen sprake van omzet. Op kostenbeperking wordt nauwlettend toegezien, aldus Phelix.

Volgens Phelix zijn met verschillende bedrijven oriënterende gesprekken gevoerd en worden met twee partijen die onderhandelingen nu geïntensiveerd. Na afronding van de gesprekken komt boekenonderzoek naar de beste kandidaat en daarna zal Phelix een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden waar gestemd kan worden over de kandidaat. Phelix zal met nadere mededelingen komen wanneer de volgende fase ingaat.
Pitmans
0
Geef ze een eerlijke kans !

153k negatief bedsrijfsresultaat staat bij nul omzet gelijk aan 153k kosten. Gelukkig wordt daar wel heel scherp op gelet.
Zal ook wel de reden zijn dat de onderhandelingen met de geselecteerde partijen nu pas worden geintensiveerd. De orienterende gesprekken met verschillende partijen hebben al 150k gekost, als er nu echt onderhandeld gaat worden, zal dat toch minimaal 50k per onderhandelingsronde gaan kosten.

Gelukkig kunnen de kosten altijd gedekt worden door nieuwe aandelen in een convo te stoppen. Wat dat betreft is dat geen probleem en hoeven de aandeelhouders zich daar niet druk over te maken.

Wij wachten de uitkomst van de boekenonderbroekenonderzoeken in spanning af en zijn uiteraard erg benieuwd welke florerende branche nu weer in het vizier is van het conlomeraat.
ramptoerist
0
gezien t feit dat het bergfonds hier een aardige emmer van in de porto heeft, vraag ik me af of het überhaupt zin heeft om hier 1 of andere participatie in te knikkeren. Een lege huls lijkt mij wat makkelijker te 'beheersen'. Voor het fonds maakt het verder toch niks uit.

En wat goed van onze nobele peppie dat hij hier amper een vergoeding voor krijgt he? Geen idee waar men die 150 K aan heeft weggepist, maar dat zullen wel de enorme onkosten zijn. ofzo.
Pitmans
0
Brrr.... -13,3%

Godzijdank rekent het bergschild altijd vast een 2,65% beheer-fee. Aan die kant van de pas wordt dus altijd geld verdiend, maar overall wordt de berg wat lager.

Voor de deelnemers aan het fonds wordt het dus wat minder interessant.
Ach en net nu ik dit tik, staat nog sjlechtsj -5,33% op de borden. Ziet er toch wat minder rood uit.
Pitmans
0
Tjonge zeg, van pennystock naar € 1,50 binnen een week.
Je zou haast zeggen dat het bijna einde maand is.
wieweet
0
Rob80
0
quote:

Pitmans schreef op 29 november 2017 12:13:

Tjonge zeg, van pennystock naar € 1,50 binnen een week.
Je zou haast zeggen dat het bijna einde maand is.
Wat bedoel je hier mee? ;-)
Beleggers hebben gewoon duidelijk ineens weer wel heel veel vertrouwen in deze prachtige lege beurshuls. Van €7 miljoen beurswaarde naar €11miljoen in 1 week. Of is het misschien 1 panikerende 'belegger' die er steeds 1000 of 2000 koopt?

Artikel 5:58 lid 1 Wft omtrent Koersmanipulatie (het manipuleren van de koers van een beursgenoteerd financieel instrument, hetgeen strafbaar is):

a)
b) een transactie of een handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen teneinde de koers van de financiële instrumenten op een kunstmatig niveau te houden, tenzij degene aantoont dat zijn beweegreden gerechtvaardigd en gebruikelijk is;
Pitmans
0
quote:

Rob80 schreef op 29 november 2017 16:57:

[...]
b) een transactie of een handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen teneinde de koers van de financiële instrumenten op een kunstmatig niveau te houden, tenzij degene aantoont dat zijn beweegreden gerechtvaardigd en gebruikelijk is;
Jawel, de heer Baars (alhier voorheen beter bekend als 'vertrouwen') heeft daar hardhandig kennis mee mogen maken : www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2010/dec/boet... (de PDF ontbreekt helaas bij die link, maar is op TIE-forum nog wel ergens te vinden)

Wreed genoeg heeft hij voor z'n handelen dat uiteindelijk nauwelijks iets opleverde ongeveer hetzelfde boetebedrag (€ 24000) gekregen dan van Veldhoven kreeg voor z'n handel in gesloten periodes, laat melden en daarmee in principe handel met voorkennis.
Maar Baars was blijkbaar niet zo handig om z'n persoonlijke vermogen elders onder te brengen.

AFM is heel sterk in het aanpakken van de zwakkere gevallen, als er echt opgetreden moet worden geven ze niet thuis of ontbreken de mogelijkheden.
DeZwarteRidder
0
Recente ontwikkelingen PHELIX

Op 24 oktober jl. maakte PHELIX bekend dat het een geschikte overnamekandidaat heeft gevonden. Er is een intentieovereenkomst getekend voor de koop van Alumexx B.V., dat behoort tot de groep van ladder, trappen- en steigerfabrikant Aluminium Scaffolding Company (“ASC Group”).

ASC heeft sinds 2011 een goede start gemaakt met het introduceren van producten voor de particuliere doe-het-zelf-markt onder de merknaam Alumexx. Alumexx richt zich op de particuliere markt en de semiprofessionele markt voor kort gezegd ladders en steigers.

De particuliere markt is een sterke groeimarkt. Om deze markt succesvol te betreden zijn grote volumes nodig. Dat vergt een andere aanpak dan het bedienen van de professionele markt. ASC heeft besloten deze markt niet actief te gaan veroveren en Alumexx te verzelfstandigen.Zowel ASC als PHELIX menen dat de voorwaarden voor een succesvolle verzelfstandiging aanwezig zijn. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten doet zich momenteel een beduidend grotere vraag voor. Er zijn opportunities voor partnerships in onder meer de Benelux, Scandinavië en de Verenigde Staten.

Drie weken na het tekenen van intentieovereenkomst werd op 16 november vervolgens bekendgemaakt dat PHELIX het due dilligence onderzoek naar Alumexx met positieve uitkomst heeft afgerond. Daarop hebben PHELIX en Alumexx besloten verdere uitvoering te geven aan de voorgenomen overname door deze voor te leggen aan de vergadering van aandeelhouders op 28 december a.s.

Indien aandeelhouders op de BAVA van 28 december met de overname instemmen zal Alumexx worden verkocht aan PHELIX. Met de koop wordt Alumexx B.V. afgesplitst van ASC Group en via PHELIX N.V. naar de beurs gebracht om verdere groei te realiseren. Aan aandeelhouders zal ook worden voorgelegd de naam PHELIX N.V. te wijzigen in Alumexx N.V.

Toekomst van PHELIX

Voor de voorgenomen overname gelden de gebruikelijke condities, onder meer goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van PHELIX. Voor het Mountainshield Capital Fund zal een hernieuwing van de lock-up periode gelden van 24 maanden onder overeen te komen ontbindende voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot doorgang van de overname. PHELIX NV, en straks Alumexx NV, zal dus ook komend jaar een belangrijke belegging blijven voor MountainShield.

Het streven is dat de beursnotering onder de naam Alumexx N.V. ingaat per 1 januari 2018. Geïnteresseerden kunnen op de website van PHELIX het informatiememorandum inzake de overname van Alumexx doornemen om een beter beeld van de onderneming te krijgen.

Wanneer aandeelhouders op 28 december tijdens de BAVA de overname en naamswijziging goedkeuren, zal er ook gestemd worden om de heer Van den Heuvel te benoemen tot CEO. De heer Duijvestijn zal dan aftreden als CEO, zijn taak om de vennootschap nieuwe invulling te geven is dan volbracht.

135 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 8 aug 2022 15:59
Koers 0,850
Verschil +0,012 (+1,43%)
Hoog 0,850
Laag 0,824
Volume 12.615
Volume gemiddeld 8.616
Volume gisteren 86.982

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront