Dalende trend omzet en dollar, en stijgende trend aluminium

11 Posts
Jokeltje
0
De laatste kwartalen en omzetjaar bevestigen een steeds maar dalende omzet en daar komt nu ook nog eens een sterk gestegen aluminiumprijs bovenop en dalende dollar. Te mijden dus
Jokeltje
0
Bijzonder nefaste ontwikkeling voor Agfa is de verder zeer sterk dalende dollar en de gestegen grondstofprijzen, in het bijzonder aluminium. Deze cocktail samen met de omzet die de laatste tien jaar aanhoudend is blijven dalen en de te verwachten rentestijging, zullen m.i leiden tot een enorme terugval van het aandeel. Vier jaar geleden noteerde het aandeel op 1,3 euro terwijl het toen nog een hogere omzet draaide, de dollar sterker was en aluminium minder duur was. Verder heeft een splitsingsscenario weinig kans op slagen tenzij decaandeelhiuders bereid zijn een (zware) prijs te betalen. 2018 ziet er m.i dan ook eerder somber uit voor Agfa-gevaert
Jokeltje
0
quote:

Tilburg013 schreef op 15 januari 2018 12:10:


It's the healthcare division you dummie ;)


Het beursgenoteerde Agfa-Gevaert is niet alleen de healthcare divisie, en dat is nu net het probleem. Dus staar u niet blind op 1 onderdeel van Agfa.
Goldcity
0
De markt ziet het toch anders. Hoop voor je dat je er niet met puts of shorts in zit.
Diegy
0
Om te weten wie in Brussel voor een overname in aanmerking komt, gingen we te rade bij een tiental beurshuizen en beleggingsbladen. Sommige wensten anoniem te blijven, omdat ze niet het signaal willen geven dat zulke aandelen daarom ook koopwaardig zijn. 'Een vleugje overnamespeculatie kan de kers op de taart zijn, maar is toch secundair aan andere elementen zoals de waardering, de groei, de stevigheid van de balans en de kwaliteit van het management', stelt een vermogensbeheerder.

De volgende namen kregen de meeste nominaties. 8. Agfa-Gevaert Agfa-Gevaert voerde al eens gesprekken met de Duitse Compugroep, die aasde op de afdeling IT Healthcare. 'Het grootste wapenfeit voor Agfa in 2018 zal de verzelfstandiging van die tak zijn. Dat moet een meerwaarde naar boven brengen. Maar we verwachten ook dat de toenaderingsgesprek- ken vroeg of laat hervat worden', denkt Bakelants.

Agfa-Gevaert voerde al eens gesprekken met de Duitse Compugroep, die aasde op de afdeling IT Healthcare. 'Het grootste wapenfeit voor Agfa in 2018 zal de verzelfstandiging van die tak zijn. Dat moet een meerwaarde naar boven brengen. Maar we verwachten ook dat de toenaderingsgesprek- ken vroeg of laat hervat worden', denkt Bakelants. Bron:"De Tijd."
Diegy
0
Agfa-Gevaert is één van de 5 favoriete aandelen van Guy Sips Guy Sips is analist bij KBC Securities, gespecialiseerd in small- en midcaps. Het vorige optreden dateert van 2 april 2016. De vijf toen getipte aandelen noteren met een gemiddelde winst van 43,4 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode steeg de Bel20 met 16,7 procent. Beeldvorming Agfa-Gevaert zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 4 procent dalen naar 622 miljoen euro. Maar de bedrijfswinst bleef iets onder de verwachting. We zouden van de koersdaling gebruikmaken, ook al omdat Agfa meldt dat het intern bestudeert hoe het de IT-activiteiten van de Healthcare-poot in een aparte structuur kan onderbrengen. De opsplitsing moet HealthCare IT nog meer doen focussen op de grote en attractieve markten waarin het al actief is. De beeldvormingsgroep verwacht dat ze de recurrente bedrijfskasstroommarge in de komende jaren rond 10 procent kan stabiliseren.
voda
0
PERSBERICHT: Dirk De Man wordt nieuwe CFO van Agfa-Gevaert

Mortsel, België - 14 februari, 2018 - 17.40 uur CET

De Raad van Bestuur van de Agfa-Gevaert Groep heeft vandaag aangekondigd
dat Dirk De Man als Chief Financial Officer wordt aangesteld. Dirk De
Man vervoegde Agfa-Gevaert op 1 februari 2018. Hij wordt Chief Financial
Officer van Agfa-Gevaert op 9 mei 2018, na de Algemene Vergadering van
de Aandeelhouders van Agfa-Gevaert. Dirk De Man zal Kris Hoornaert
vervangen, die beslist heeft de Vennootschap te verlaten na meer dan 10
jaar de financiële organisatie van Agfa-Gevaert te hebben geleid.

In de periode van 1 februari tot 8 mei 2018 zal Dirk De Man de CEO en
het Directiecomité bijstaan bij het bepalen van de toekomstige
strategie van de Groep. Hij zal met Kris Hoornaert ook de overdracht
voorbereiden.

CEO Christian Reinaudo: "Dirk De Man brengt Agfa-Gevaert heel wat
ervaring die hij opbouwde tijdens verschillende CFO-posities in grote
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Hij vervoegt
Agfa-Gevaert op het juiste moment om de strategie te helpen
verduidelijken in de context van de splitsing van de Groep die momenteel
in uitvoering is. Ik heet hem hartelijk welkom bij onze onderneming.
Kris Hoornaert besliste Agfa-Gevaert te verlaten nadat hij al meer dan
tien jaar aan het hoofd van onze financiële organisatie stond. In
die periode heeft hij het bedrijf geholpen om zich te stabiliseren en te
versterken in een zeer uitdagende economische omgeving. Kris heeft
besloten de Groep te verlaten op een overgangsmoment wanneer een nieuwe
strategie wordt gedefinieerd. Ik respecteer deze beslissing en ik dank
hem voor het immense werk dat hij in de loop der jaren heeft verricht."

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. ++32 (0) 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager

tel. ++32 (0) 3 444 8015

e-mail: johan.jacobs@agfa.com

Persbericht: hugin.info/133908/R/2168869/835144.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: Agfa-Gevaert via Globenewswire

www.agfa.com

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor 2017 - Gereglementeerde informatie - 07-03-2018 - 7:45 uur CET

-- Goede prestatie van de meeste groeimotoren

-- Sterke prestatie van Agfa HealthCare in het vierde kwartaal

-- Recurrente EBITDA beïnvloed door groei-initiatieven en
ongunstige grondstofeffecten

-- Nettowinst negatief beïnvloed door een eenmalige
belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de
fiscale regelgeving

-- Netto financiële schuld van 18 miljoen euro

Mortsel (België), 7 maart 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag
zijn resultaten voor 2017.

"2017 was het eerste jaar van een twee jaar durende overgangsperiode.
Nadat we in 2016 onze rendabiliteitsdoelstellingen overtroffen hadden,
namen we een aantal initiatieven om de Groep klaar te maken voor
toekomstige groei. We willen met name de complexiteit van de onderneming
en de achteruitgang van de omzet aanpakken. Ten eerste startten we met
de voorbereidingen voor de reorganisatie van onze HealthCare
IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en
-organisatie binnen de Groep. Nadat het afgerond is, zal het project
zowel de HealthCare IT-activiteiten als het andere deel van de Groep in
staat stellen om de komende jaren groei na te streven. Nog binnen
HealthCare IT investeren we in de verkoop- en serviceorganisatie om de
omzetgroei van ons innovatieve Enterprise Imaging-platform te
versnellen. Deze inspanningen beginnen vruchten af te werpen. Onze
Imaging IT-business staat nu aan de rand van een doorbraak. Ten derde
reorganiseerden we de hardcopy-distributiekanalen van de businessgroep
Agfa HealthCare in China. Deze reorganisatie woog sterk op onze
hardcopy-omzet in 2017. De situatie is nu onder controle en de effecten
van de reorganisatie beginnen te vervagen. Het vierde initiatief
situeert zich binnen de businessgroep Agfa Graphics. In 2017 boekte het
inkjet-segment een groei met dubbele cijfers aangezien we de vruchten
begonnen te plukken van de portfoliorationalisatie die we de voorbije
jaren hebben doorgevoerd. Gebaseerd op het succes van deze maatregelen
in inkjet, beslisten we om een gelijkaardige oefening te doen voor de
productportfolio van het drukvoorbereidingssegment. Dit segment lijdt
onder marktgedreven volumedalingen, prijserosie en
aluminiumprijsstijgingen. Meer bepaald beslisten we om bepaalde
reseller-activiteiten in de VS stop te zetten. We zijn ervan overtuigd
dat deze beslissing ons de kans zal bieden om ons nog beter te
concentreren op de kernactiviteiten van Agfa Graphics.

Deze investeringen in de toekomst van onze onderneming zullen de komende
kwartalen een invloed hebben op onze rendabiliteit. We zijn er echter
van overtuigd dat ze ons in staat zullen stellen om de Agfa-Gevaert
Groep om te vormen tot een meer wendbare onderneming die de komende
jaren groei zal kunnen nastreven," zei Christian Reinaudo, President en
CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

voda
0
Deel 2:

Agfa-Gevaert Groep - 2017

in miljoen euro 2016 2017 evolutie
Omzet 2.537 2.443 -3,7%
Brutowinst (*) 857 814 -5,0%
% van de omzet 33,8% 33,3%
Recurrente EBITDA (*) 265 222 -16,2%
% van de omzet 10,4% 9,1%
Recurrente EBIT(*) 208 169 -18,8%
% van de omzet 8,2% 6,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 166 138 -16,9%
Resultaat over de periode 80 45 -43,8%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 142 39


(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De meeste groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep - waaronder Inkjet,
HealthCare Information Solutions en verscheidene toekomstgerichte
activiteiten van de businessgroep Agfa Specialty Products - presteerden
goed in 2017. De omzetdaling van de Groep was toe te schrijven aan
ongunstige wisselkoerseffecten en aan de achteruitging van de
traditionele activiteiten, inclusief de hardcopy-business van Agfa
HealthCare. Deze business voelde de effecten van de reorganisatie van
zijn distributiekanalen in China. Zonder wisselkoerseffecten zou de
omzetdaling van de Groep beperkt zijn tot 2,9%. De omzettrend verbeterde
duidelijk tegenover het voorgaande jaar (-3,5%), met een aanzienlijke
verbetering in het vierde kwartaal.

Hoewel ongunstige grondstofeffecten wogen op de rendabiliteit, stelden
gerichte efficiëntiemaatregelen de Groep in staat om de
brutowinstmarge op 33,3% van de omzet te houden.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene
beheerskosten 20,3%.De O&O-kosten bedroegen 144 miljoen euro, of 5,9% van de omzet, wat
licht hoger is dan in het voorgaande jaar. Dit bewijst het engagement
van de Groep om het technologisch leiderschap te behouden in de meeste
van de activiteiten.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty
Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 9,1% van de omzet,
tegenover 10,4% in 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 6,9% van de
omzet, tegenover 8,2% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een
kost van

31 miljoen euro, tegenover een kost van 42 miljoen euro in 2016.

De nettofinancieringskosten daalden van 51 miljoen euro in 2016 tot 39
miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 53 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro
in het voorgaande jaar. Inbegrepen is een eenmalige (non-cash)
belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de
fiscale regelgeving in België en de VS.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep
een nettowinst van 45 miljoen euro.

Balans en kasstroom


-- Aan het eind van 2017 bedroegen de totale activa 2.233 miljoen euro,
tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.

-- De voorraden bedroegen 487 miljoen euro (108 dagen), tegenover 483
miljoen euro (104 dagen) in 2016. De handelsvorderingen (min de
uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 389 miljoen euro (55
dagen), tegenover 364 miljoen euro (49 dagen) in 2016. De handelsschulden
kwamen uit op 224 miljoen euro (49 dagen), tegenover 225 miljoen euro (48
dagen).

-- De netto financiële schuld bedroeg 18 miljoen euro, tegenover een
nettocashpositie van 18 miljoen euro eind 2016.

-- De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 39 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

Septestraat 27

2640 Mortsel - Belgium

T +32 (0) 3 444 71 24

E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager

T +32 (0)3/444 80 15

E johan.jacobs@agfa.com

Financiële staten in pdf formaat:
hugin.info/133908/R/2174037/838282.pdf
Klik hier voor het volledige persbericht in pdf-formaat:
hugin.info/133908/R/2174037/838281.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: Agfa-Gevaert via Globenewswire

www.agfa.com

(END) Dow Jones Newswires
11 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 jul 2020 17:35
Koers 3,670
Verschil -0,035 (-0,94%)
Hoog 3,780
Laag 3,635
Volume 149.233
Volume gemiddeld 193.617
Volume gisteren 125.345

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group