De Fed heeft geen greep op het crimineel gedrag
Het systeem klopt niet