TomTom » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

TomTom

AEX:TTM, NL0013332471
9,371 17:28
+0,031 ( +0,33% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 1.006,61987,33903,39686,80
Operationele kosten 611,18553,10680,34369,66
Afschrijvingen 123,10132,00341,00158,19
BedrijfsResultaat -6,588,62-196,4255,06
Resultaat voor belastingen -7,507,25-197,426,38
Belastingen -25,79-4,716,999,24
CashFlow -6,17-4,89-20,10130,31
Nettowinst 18,1211,99-203,9944,86

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 40,4033,6226,38
Immateriële activa 1.196,091.009,27827,02
Financiële activa 3,944,223,90
Vaste activa 1.252,471.054,57908,42
Voorraden 54,0831,6126,40
Debiteuren 132,42114,2592,53
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 142,53120,85247,70
Vlottende activa 376,35319,83586,51
Totaal activa 1.628,831.374,401.494,92
Gewoon kapitaal 994,83752,39774,11
Preferent kapitaal 234,50263,16251,80
Aandeel van derden 1,912,310,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 268,42281,39323,95
Kortlopende schulden 363,67338,30396,86
Totaal passiva 1.628,831.374,401.494,92

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 4.3014.6764.7384.834
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 230.500232.890235.320235.320
Winst per aandeel 0,080,05-0,890,19
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,520,620,730,97
Intrinsieke waarde per aandeel 4,204,273,203,29
Koers-winstverhouding 145,06170,94-9,2873,92
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 1,871,20-27,115,79
Koers einde boekjaar 11,618,558,2614,04