Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Beleggen voor uw pensioen, deel II

Beleggen voor uw pensioen, deel II

Een tijdje terug schreef ik hoe u tot een passende beleggingsstrategie kunt komen voor uw oude dag. Dit keer licht ik toe hoe het tijdig evalueren en bijsturen van uw beleggingsstrategie van belang kan zijn voor uw toekomstig pensioen.

Periodiek beleggen

Veel mensen die een (aanvullend) pensioen opbouwen doen dit door periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een bedrag opzij te zetten. Periodiek beleggen is effectief en brengt meerdere psychologische voordelen met zich mee. Zo wordt bijvoorbeeld uitstelgedrag beperkt dat kan voortkomen uit angst voor het verkeerde instapmoment.

Bij periodiek beleggen wordt gedurende een langere periode bijgestort op de beleggingsrekening. U betaalt hierdoor de gemiddelde koers over de gehele beleggingshorizon.

Verschillende scenario’s

Om te zien hoe periodiek beleggen kan uitpakken voor beleggers, heb ik verschillende historische berekeningen gemaakt van iemand die 40 jaar lang periodiek belegt voor zijn pensioen. In deze 40 jaar wordt het risico geleidelijk afgebouwd volgens een vooraf bepaald schema; in de beginfase ligt de nadruk op aandelen en naarmate de beleggingshorizon afneemt, verschuift de allocatie steeds meer naar staatsobligaties.

In het eerste scenario startte de beleger in 1960 met beleggen, in het volgende scenario begon de belegger in 1961 enzovoorts. Uiteindelijk heb ik op deze manier 22 scenario’s gemaakt variërend van 1960 t/m 1981.

Interessante verschillen

De verschillende scenario’s gaven een beeld van hoe periodiek beleggen in de praktijk kan uitpakken. Een interessante uitkomst is dat bepaalde resultaten in eerste instantie niet logisch lijken te zijn. Zo bleek dat scenario’s met hetzelfde gemiddelde jaarlijkse rendement totaal verschillende eindwaardes behaalden. Ook was vreemd genoeg het scenario waarin het hoogste gemiddelde jaarrendement werd behaald bij lange na niet het scenario met de hoogste eindwaarde. 

Volgorde is relevant

De verklaring voor de benoemde verschillen zit in de volgorde waarin de rendementen zijn behaald. De hoogste eindresultaten werden behaald in de scenario’s waarbij richting het einde van de beleggingshorizon de hoogste rendementen werden behaald. Op dat moment staat er namelijk meer vermogen op de beleggingsrekening als gevolg van alle bijstortingen en het eerder behaalde rendement.

Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de situatie waarin iemand in één keer een bepaald bedrag belegt zonder verdere bijstortingen.

Vermogensdoel

Als beleggers hebben we helaas geen controle over de volgorde waarin rendementen worden behaald. Wel kunnen we door tijdig en gedisciplineerd bij te sturen onnodige schade voorkomen.

Een manier om dit te doen is door van te voren een vermogensdoel vast te stellen. Een vermogensdoel is een geldbedrag waarmee u verwacht in de toekomst over voldoende (aanvullend) pensioen te beschikken.

Het vaststellen van een vermogensdoel is niet altijd eenvoudig. Online hulpmiddelen, zoals de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud, kunnen u hierbij helpen. Bij twijfel kan het handig zijn om een financieel expert in te schakelen.

Evalueren en bijsturen

Met het vermogensdoel in beeld heeft u een duidelijke stip op de horizon waar u met uw belegd vermogen op wenst uit te komen. Heeft u bijvoorbeeld geluk op de beurs, en heeft u uw vermogensdoel eerder behaald dan verwacht, dan kan het verstandig zijn om het risico binnen uw portefeuille in een eerder stadium te verlagen. Heeft u minder geluk en loopt u achter op uw vermogensdoel? Dan kan het verhogen van de maandelijkse stortingen – mits u tijdig overgaat tot actie – een groot verschil betekenen voor uw toekomstige pensioen.

Jaap Steur is sinds 2018 werkzaam bij Axento Vermogensbeheer. Hij is als portfoliomanager verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de klantportefeuilles van Care IS en Axento Vermogensbeheer.

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 01 maart

  1. China inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  2. Aegon jaarcijfers
  3. Corbion jaarcijfers
  4. Heijmans jaarcijfers
  5. IMCD jaarcijfers
  6. NL inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  7. EU Inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  8. EU inflatie feb (voorlopig)
  9. EU werkloosheid feb
  10. VS inkoopmanagersindex diensten S&P feb (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht