Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Blijft de VS groeien in 2024?
Beeld: iStock

Blijft de VS groeien in 2024?

Vaak zijn het beleggers die zich zorgen maken over de houdbaarheid van de Amerikaanse economische groei. De schulden van Amerikaanse huishoudens stijgen. Dat kan op den duur ten koste gaan van de consumptie-uitgaven. Nu het einde van 2023 nadert, verschuiven de recessievoorspellingen op naar volgend jaar.

Om een volledig beeld te vormen van hoe de Amerikaanse consument ervoor staat, is het belangrijk om de genoemde ontwikkelingen in perspectief te plaatsen en ook de positieve ontwikkelingen te belichten.

Lagere spaartegoeden

In 2020 en 2021 stegen de spaartegoeden van Amerikanen sterk, mede als gevolg van de covid-19-steunmaatregelen. In 2022 en 2023 werden deze overtollige spaartegoeden grotendeels uitgegeven. Deze extra uitgaven droegen bij aan de economische groei en de hoge inflatie.

Op basis van de historische groeitrend van de geldhoeveelheid kun je stellen dat de overtollige spaartegoeden bijna zijn opgesoupeerd. Toch blijven de Amerikanen onverminderd consumeren. Hoe kan dat? 

Hogere schulden

Er zijn beleggers die beweren dat Amerikanen hun bestedingen de laatste tijd financieren door zich dieper in de schulden te steken. Tijdens de coronaperiode zijn de schulden van Amerikaanse huishoudens sterk toegenomen. Dit jaar passeerden de creditcardschulden de grens van $1.000 miljard. 

Deze ontwikkelingen zouden op de langere termijn onhoudbaar zijn, des te meer omdat de rente sterk is opgelopen. Dit jaar nam het aantal achterstallige creditcardbetalingen relatief sterk toe. Sommige beleggers beschouwen deze ontwikkelingen als een voorbode van economische tegenwind.

Lagere lasten

Hogere schulden resulteren niet per definitie in een verslechtering van de financiële positie. Tijdens de coronaperiode nam vooral het aantal afgesloten hypotheekleningen toe. Zo’n veertien miljoen Amerikanen profiteerden in 2021 van de historisch lage rente door hun hypotheek goedkoper te herfinancieren. Hierdoor zijn de totale jaarlijkse vaste lasten voor huishoudens naar schatting met ruim $24 miljard gedaald.

Betalingsachterstanden

De afgelopen periode stegen de creditcardschulden. Volgens de New York Federal Reserve Bank is dit te rijmen met robuuste consumentenuitgaven en de hoge inflatie. 

Ook de betalingsachterstanden zijn niet zorgwekkend als je beseft waar de Amerikanen vandaan komen. Tijdens de coronaperiode daalden achterstallige creditcardbetalingen naar een zeer laag niveau als gevolg van de financiële steunmaatregelen. Nu de economie is genormaliseerd – en de spaarreserves dalen – is het niet vreemd dat ook de betalingsachterstanden weer terugkeren naar het niveau van voor de coronapandemie.

Koopkracht gestegen

Nu de wereld is bekomen van de coronapandemie, is het zaak dat de economie weer volledig op eigen benen kan staan. Gezien de nog altijd hoge inflatie speelt koopkracht hierbij een belangrijke rol. Voor de gemiddelde Amerikaan is het reële uurloon hersteld en inmiddels hoger dan het jaar ervoor.

Deze ontwikkeling komt mooi op tijd om het stokje over te nemen in 2024 nu de geldreserves opgesoupeerd zijn. Dit biedt wat mij betreft een solide bodem voor aanhoudende groei van de Amerikaanse economie in 2024.

Jaap Steur is sinds 2018 werkzaam bij Axento Vermogensbeheer. Hij is als portfoliomanager verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de klantportefeuilles van Care IS en Axento Vermogensbeheer.

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 01 maart

  1. China inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  2. Aegon jaarcijfers
  3. Corbion jaarcijfers
  4. Heijmans jaarcijfers
  5. IMCD jaarcijfers
  6. NL inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  7. EU Inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  8. EU inflatie feb (voorlopig)
  9. EU werkloosheid feb
  10. VS inkoopmanagersindex diensten S&P feb (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht