Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Houdt de rally stand?

Houdt de rally stand?

De markten lijken weer het nodige momentum te hebben. De opwaartse trend van de laatste weken zou best tot oudejaarsdag kunnen voortduren. De geschiedenis leert ons immers dat de S&P 500 de afgelopen zeven decennia in 70 procent van de gevallen opliep tussen Thanksgiving en nieuwjaarsdag.

Gemiddeld bedroeg de stijging 1,7 procent. Sterker nog, in de jaren waarin de beleggers al met winst op zak aan de kalkoen gingen, liep de beurs in de laatste maand gemiddeld zelfs 3,7 procent op.

Mocht de Fed de rente afgelopen juli voor het laatst verhoogd hebben, dan volgt er historisch een mooie periode voor beleggers. Sinds 1995 is dit de vijfde serie renteverhogingen die de Amerikaanse centrale bank op de markt liet neerdalen. In het jaar volgend op de laatste renteverhoging steeg de beurs de vorige vier keer met gemiddeld 17 procent.

Zowaar een niet onaardig vooruitzicht. De S&P 500 staat overigens vier maanden na de “laatste” renteverhoging nog op hetzelfde niveau. De aanslagen in het Midden-Oosten en de vrees voor een naderende recessie zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in de terughoudendheid bij beleggers.

Economische groei

Niet alleen waren er meevallers van het rentefront. De Amerikaanse samengestelde inkoopmanagersindex kwam uit op 50,7. Dat is niet om van achterover te vallen, maar het duidt wel op voortgaande economische groei. Inderdaad, bedrijven nemen voor het eerst sinds de pandemie weer minder personeel in dienst. Maar hier lijkt eerder sprake van een normalisatie sinds de pandemie, niet van een ineenstorting. Voor iedere werkzoekende staat nog steeds 1,5 vacature open.

De groei van de CPI vlakt gestaag af. De producentenprijzen dalen inmiddels zelfs. Daarmee komen de inflatieverwachtingen steeds meer in de buurt van de doelstelling van de centrale bank. Het is niet uitgesloten dat ergens in het komende voorjaar de gewenste 2 procent weer wordt bereikt.

Einde winstrecessie

Het afgelopen derde kwartaal gaf ook voor het eerst sinds een jaar weer stijgende bedrijfswinsten te zien. Hiermee kwam er een einde aan de winstrecessie. Enerzijds geeft de afnemende inflatie bedrijven minder ruimte om hun prijzen te verhogen. Anderzijds nemen de producentenprijzen nog sneller af.

Dat zou moeten duiden op toenemende winstmarges. In Europa daalden de bedrijfswinsten in het derde kwartaal overigens nog wel. De relatief beperkte weging van technologie en de zware weging van energie zijn hier debet aan.

Uitgeven, sparen of beleggen

Wat ook meespeelt is het feit dat de Amerikaanse consument van geen opgeven weet. Hoewel de prijzen toch fors gestegen zijn en de overvloedige spaargelden uit de coronatijd opraken, bleef men geld uitgeven. De verkoopcijfers van zowel Black Friday als Cyber Monday bereikten nieuwe records. De inflatie mag dan wel ruim 3 procent gestegen zijn afgelopen jaar, het inkomen steeg met 4,3 procent. Het reëel besteedbare inkomen nam het afgelopen jaar dus toe.

Nu staat er momenteel in de Verenigde Staten een recordbedrag van 5.700 miljard dollar geparkeerd in cash of geldmarktfondsen. Het is niet gezegd dat dit geld in ruime mate richting beurs zal gaan. Het rendeert nu met zo’n 5 procent immers alleraardigst. Het sentiment op de beurzen is in vijf weken tijd echter volledig omgeslagen. Zo beleefde de cubes, de populaire Nasdaq-100 ETF, recent de grootste instroom van nieuw geld ooit. Dat duidt niet op een correctie in Big Tech op korte termijn.

Wind mee

We hebben dit jaar nog één maand te gaan. Heeft de rally voldoende kracht om het tot oudejaarsdag vol te houden? Met andere woorden: kan deze herstelrally overgaan in een eindejaarsrally? Natuurlijk, die lang verwachte recessie ligt nog steeds op de loer. Daarnaast steken overheden zich wereldwijd diep in de schulden. Al die ambitieuze overheidsprogramma’s moeten gefinancierd worden. Dat zou de markten kunnen verstoren. Ontregelde staatsfinanciën kunnen tot een hogere rente leiden.

Beleggers hebben het tij al een aantal weken mee. Een kleine pas op de plaats is nooit uitgesloten, maar deze rally zou best tot de jaarwisseling kunnen voortduren en misschien wel langer. Want ten eerste zouden de centrale banken volgend jaar monetair kunnen verruimen. Ten tweede wil de Amerikaanse president graag herkozen worden. Daarvoor is wel een hoger consumentenvertrouwen nodig. Het is niet uitgesloten dat er stimuleringsmaatregelen uit de kast getrokken zullen worden, tenminste voor zover de Republikeinen dat willen.

Feitelijk is de Amerikaanse regering daar al mee bezig, door vooral kort (driemaands staatspapier) te lenen. De opbrengsten verdwijnen vrijwel direct weer in de economie. Het beslag op de kapitaalmarkt (negatief voor de beurzen) blijft zo beperkt. 2024 zou wel eens een alleraardigst beursjaar kunnen worden.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn, en tweevoudig winnaar van de Gouden Stier. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan. Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.