Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Is er nog ruimte voor een kerstrally?

Is er nog ruimte voor een kerstrally?

Sinds eind oktober vinden beurskoersen hun weg omhoog. Met de feestdagen in het verschiet vragen beleggers zich af hoe ver beurskoersen nog kunnen doorstijgen. Is er nog ruimte voor een zogenaamde ‘Santa Claus Rally’?

Dalende beurskoersen in oktober

De maand oktober kenmerkte zich door dalende beurskoersen, zowel op het gebied van aandelen als obligaties. Deze koersdaling was het gevolg van de gestage stijging van de Amerikaanse marktrente. De onrust in het Midden-Oosten en twijfels over het Amerikaanse begrotingsbeleid waren destijds de belangrijkste redenen voor deze rentestijging.

Amerikaanse overheid keerde het tij

Eind oktober veranderde de situatie op de financiële markten. De Amerikaanse overheid kondigde aan minder nieuwe schulden aan te hoeven gaan dan aanvankelijk werd verwacht. Ook liet de Amerikaanse centrale bank blijken dat zij de beleidsrente waarschijnlijk niet verder meer zal verhogen.

Deze ontwikkelingen zorgden voor een kentering, waarbij de marktrente in november en december daalde. Mede hierdoor stegen zowel aandelen- als obligatiekoersen aanzienlijk de afgelopen maanden.

Financiële markten positief verrast

Vorige week hield de Amerikaanse centrale bank opnieuw een persconferentie. Zoals verwacht bleef de beleidsrente onveranderd. De wijzigingen in de economische verwachtingen verrasten de financiële markten echter in positieve zin. De leden van de centrale bank verwachten dat de beleidsrente eind volgend jaar 0,75 procentpunt lager zal zijn dan vandaag. Dit komt neer op drie renteverlagingen in 2024, wat zou betekenen dat de economie in 2024 minder sterk wordt afgeremd.

De centrale bank benadrukte dat de lagere beleidsrenteverwachtingen niet als toekomstig beleid geïnterpreteerd mogen worden. Desondanks leidden de aangepaste verwachtingen tot een positieve reactie op de financiële markten, waarbij zowel aandelen als obligatiekoersen stegen.

Waarom de rente verlagen?

Maar waar komen deze lagere renteverwachtingen vandaan? Voorziet de Amerikaanse bank moeilijk vaarwater voor de Amerikaanse economie?

Gelukkig is dit niet het geval. Jerome Powell relateerde de verhoogde kans op renteverlagingen in 2024 aan een normaliserende economie. De inflatie is de laatste maanden verder gedaald en op de arbeidsmarkt is de balans tussen vraag en aanbod verbeterd. Bovendien wil de centrale bank voorkomen dat ze eigenhandig een recessie veroorzaakt door de rente langer hoog te houden dan noodzakelijk.

Is er nog ruimte voor een kerstrally?

Vorige week werden de financiële markten wederom aangenaam verrast door de persconferentie van de Amerikaanse centrale bank. Zij schatten de kans hoger in dat de centrale bank in 2024 haar voet een stukje van het rempedaal haalt. Dit zou betekenen dat het voor bedrijven wat makkelijker wordt om winstgroei te realiseren.

Hoewel het nog niet zeker is dat de rente daadwerkelijk wordt verlaagd, bieden de Amerikaanse economische ontwikkelingen wat ons betreft een gunstig uitgangspunt voor verdere koersstijgingen de komende periode.

Jaap Steur is sinds 2018 werkzaam bij Axento Vermogensbeheer. Hij is als portfoliomanager verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de klantportefeuilles van Care IS en Axento Vermogensbeheer.

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 19 april

  1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
  2. WDP Q1-cijfers
  3. EU producentenprijzen maart
  4. VK detailhandelsverkopen maart
  5. Fra ondernemersvertrouwen april
  6. KPN €0,098 ex-dividend
  7. CM.com jaarvergadering
  8. NSI jaarvergadering
  9. American Express Q1-cijfers
 2. 22 april

  1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht