Er is alle redenen om pessimistisch te zijn! Vooreerst de hardnekkige inflatie, de klimaat/stikstof lasten, waardoor minder landbouw opbrengst, sterk stijgende vergrijzing, stijgende zorg lasten, tekort aan vakkrachten, hoge niet aflosbare schulden, energie tekorten, woning en huur lasten, onbeheersbare invoer buitenlandse gelukzoekers, veel te hoge criminaliteit, geografische problemen tussen China en U.S./Taiwan en Israël en Iran. Het wordt een zorgelijke toekomst, ook voor de aandelenmarkten.