Word abonnee en neem Beursduivel Premium

Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Fiscale optimalisatie

14.120 Posts
Pagina: «« 1 ... 625 626 627 628 629 ... 706 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 6 Opentop 2 oktober 2023 16:45
  quote:

  Tony B schreef op 2 oktober 2023 13:49:

  [...]

  De 2e woning wordt al twee decennia lang belast op WOZ waarde grondslag.
  oo nou dan moeten we die particulieren met een 2e woning snel informeren dat er niets verandert.
 2. forum rang 6 marique 2 oktober 2023 16:49
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 2 oktober 2023 16:16:

  (...)
  Een belangrijk aandachtspunt bij het formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’ is dat een duidelijke uitwerking van het begrip werkelijk rendement nodig is.
  (...) Het rendementsbegrip omvat zowel het directe rendement (zoals rente en dividend) als gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeontwikkelingen.
  (...)
  Ik heb er alle vertrouwen in dat onze volksvertegenwoordigers dat begrip wel op correcte wijze weten te definiëren.
  (maarnieheus)
 3. forum rang 5 ONN 2 oktober 2023 16:57
  quote:

  CIT schreef op 2 oktober 2023 16:39:

  Inclusief niet-gerealiseerd rendement (als het aan Van Rij ligt) en bij voorkeur over meerdere jaren (om te voorkomen dat belastingplichtigen alleen aan het forfait wensen te ontsnappen in slechte jaren). Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet. Technisch blijkt het blijkbaar wel te kunnen (alleen duurt het dan nog wat langer voordat de huidige verouderde systemen van de Belastingdienst gemoderniseerd worden).
  Een meerjarige tegenbewijsregeling is mogelijk rechtvaardiger dan een tegenbewijsregeling per jaar, en kent een kleinere (maar alsnog significante) budgettaire derving dan een eenjarige tegenbewijsregeling. Echter, deze variant is complexer dan een eenjarige tegenbewijsregeling. De introductie van een meerjarige tegenbewijsregeling is een grote structuurwijziging, die niet aansluit bij de jaarsystematiek van de inkomensheffing zoals die tot uitdrukking komt in wetgeving en IV-systemen. Een meerjarige tegenbewijsregeling vraagt om een fundamenteel andere vormgeving van de IV-sytemen bij de Belastingdienst, waardoor dit niet op korte termijn gerealiseerd zal kunnen worden.
 4. forum rang 4 CIT 2 oktober 2023 17:28
  quote:

  ONN schreef op 2 oktober 2023 16:57:

  [...]
  Een meerjarige tegenbewijsregeling is mogelijk rechtvaardiger dan een tegenbewijsregeling per jaar, en kent een kleinere (maar alsnog significante) budgettaire derving dan een eenjarige tegenbewijsregeling. Echter, deze variant is complexer dan een eenjarige tegenbewijsregeling. De introductie van een meerjarige tegenbewijsregeling is een grote structuurwijziging, die niet aansluit bij de jaarsystematiek van de inkomensheffing zoals die tot uitdrukking komt in wetgeving en IV-systemen. Een meerjarige tegenbewijsregeling vraagt om een fundamenteel andere vormgeving van de IV-sytemen bij de Belastingdienst, waardoor dit niet op korte termijn gerealiseerd zal kunnen worden.
  "Grappig", toch? Al tig jaar is het niet mogelijk te heffen op werkelijk rendement (wat de definitie ook moge zijn). En mocht de HR de huidige box-3 regels naar de prullenbak verwijzen, dan kan het op redelijk korte termijn toch. Van Rij wil het nodeloos complex maken (met zijn meerjarige regeling), puur en alleen uit budgettaire overwegingen.
 5. forum rang 5 ONN 2 oktober 2023 17:48
  Denk dat van Rij de Tweede Kamer voorbereidt op meer budgettaire derving omdat de meerjarige regeling waarschijnlijk pas ingevoerd kan worden tegelijkertijd met het nieuwe stelsel in 2027. Tot die tijd in de overbruggingswet '23-'26 dus eenjarige tegenbewijsregelingen, dus duurder.
 6. forum rang 4 CIT 2 oktober 2023 18:04
  quote:

  ONN schreef op 2 oktober 2023 17:48:

  Denk dat van Rij de Tweede Kamer voorbereidt op meer budgettaire derving omdat de meerjarige regeling waarschijnlijk pas ingevoerd kan worden tegelijkertijd met het nieuwe stelsel in 2027. Tot die tijd in de overbruggingswet '23-'26 dus eenjarige tegenbewijsregelingen, dus duurder.
  Zou Van Rij zo voor moeten kunnen rekenen. Als de HR ook nog alleen gerealiseerd rendement in ogenschouw wil nemen, blijft er weinig over. Zeker indien beleggers hub bleeders voor jaareinde verkopen.
 7. forum rang 6 TonyX 2 oktober 2023 20:50
  quote:

  ONN schreef op 2 oktober 2023 16:57:

  [...]
  Een meerjarige tegenbewijsregeling is mogelijk rechtvaardiger dan een tegenbewijsregeling per jaar, en kent een kleinere (maar alsnog significante) budgettaire derving dan een eenjarige tegenbewijsregeling. Echter, deze variant is complexer dan een eenjarige tegenbewijsregeling. De introductie van een meerjarige tegenbewijsregeling is een grote structuurwijziging, die niet aansluit bij de jaarsystematiek van de inkomensheffing zoals die tot uitdrukking komt in wetgeving en IV-systemen. Een meerjarige tegenbewijsregeling vraagt om een fundamenteel andere vormgeving van de IV-sytemen bij de Belastingdienst, waardoor dit niet op korte termijn gerealiseerd zal kunnen worden.
  De HR was tot op heden weinig tot beperkt gevoelig voor de argumenten gemakkelijke uitvoerbaarheid. En al helemaal niet voor budgetair stabiele opbrengsten als rechtvaardiging.

  Idem voor het wegpoetsen van plussen en minnen bij particulieren. Dat zou een echt novum zijn.
 8. forum rang 7 A3aan 2 oktober 2023 23:12
  Begrijp ik nou goed dat van Rij werkelijk behaald rendement, dus ook koerswinst per jaar wil gaan belasten? Dan ben ik dit jaar mooi de sjaak met tot nu toe ca. 120% koerswinst. Of wordt alleen belast over ontvangen dividend? En zelfs over de jaren vanaf 2017. Ik heb er ook een jaar bij gehad dat ik 70% aan beurswaarde heb verloren. Wordt dat dan ook verrekend met teruggave belasting?
 9. forum rang 5 graham20 2 oktober 2023 23:23
  quote:

  Tony B schreef op 2 oktober 2023 20:50:

  [...]

  De HR was tot op heden weinig tot beperkt gevoelig voor de argumenten gemakkelijke uitvoerbaarheid. En al helemaal niet voor budgetair stabiele opbrengsten als rechtvaardiging.

  Idem voor het wegpoetsen van plussen en minnen bij particulieren. Dat zou een echt novum zijn.
  De HR heeft nooit geoordeeld over verticale compensatie “bij particulieren” om de simpele reden dat die vwb box 3 niet in de wet staat. Als verrekenen wettelijk wordt geregeld dan bestaat geen grond daar moeilijk over te doen.
 10. forum rang 5 graham20 2 oktober 2023 23:33
  quote:

  A3aan schreef op 2 oktober 2023 23:12:

  Begrijp ik nou goed dat van Rij werkelijk behaald rendement, dus ook koerswinst per jaar wil gaan belasten? Dan ben ik dit jaar mooi de sjaak met tot nu toe ca. 120% koerswinst. Of wordt alleen belast over ontvangen dividend? En zelfs over de jaren vanaf 2017. Ik heb er ook een jaar bij gehad dat ik 70% aan beurswaarde heb verloren. Wordt dat dan ook verrekend met teruggave belasting?
  Onder het ter consultatie voorgelegde systeem mag je verliezen verrekenen met winst van een vorig jaar of van latere jaren. Maar dat geld niet eerder dan over een paar jaar.
 11. forum rang 6 Littletycoon 2 oktober 2023 23:34
  quote:

  objectief schreef op 2 oktober 2023 13:52:

  [...]

  Dat is totaal onbelangrijk; er is altijd wel een andere manier te vinden om aan het gewenste belastingbedrag te komen.
  Zonder belastingen (toch zeker nu we geen eigen gas meer kunnen oppompen), moeten de belastingen omhoog en niet van de werkenden vlg. de meerderheid van de bevolking.
  Er zijn voldoende overige opties:
  1) parlement en staten Generaal met 1/3 terugbrengen. Is natuurlijk deels symbolisch maar een goed begin.
  2) Rijksoverheid inkrimpen
  3) Toeslagen afschaffen (zodat de werkende bevolking toeneemt)
  4) etc. etc. met als kern: als men wil voorkomen dat welvaart wordt overgeheveld naar de nu nog opkomende landen (China nog steeds, India) dan zal toch opofferingsgezindheid moeten worden getoond door de "werkende klasse" en de linkse bourgeoisie. Met werkweken van 32-36 uur gevoed door allerlei subsidies opgebracht door een steeds kleinere groep niet part-timers wordt dit linkse subsidiemodel onhoudbaar.
 12. [verwijderd] 3 oktober 2023 07:01
  Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de voorbereidingen die de Belastingdienst treft op het arrest van de Hoge Raad naar aanleiding van de lopende cassatieprocedures over de vraag of de forfaitaire spaarvariant voldoende in lijn is met het Kerstarrest box 3. Voor het geval de staatssecretaris in het ongelijk wordt gesteld, is een digitaal formulier in voorbereiding, waarmee belastingplichtigen hun werkelijke rendement kunnen opgeven.

  In afwachting van de uitkomst van de procedures houdt de Belastingdienst het opleggen van definitieve aanslagen 2021 en 2022 en het afhandelen van bezwaarschriften vanaf 2017 inzake box 3 aan. Indien de Hoge Raad in het voordeel van belastingplichtigen beslist, kan met het formulier het werkelijk rendement in box 3 worden doorgegeven. Het formulier bevat geen vooringevulde informatie. De staatssecretaris gaat in overleg met fiscaal dienstverleners om te kijken of het formulier ook gebruikt kan worden als aangifte wordt gedaan met commerciële aangiftesoftware.

  Tevens informeert Van Rij de Kamer over de nog te introduceren vorm van tegenbewijs in de overbruggingsperiode box 3 vanaf 2023. Gedacht wordt aan een meerjarige tegenbewijsregeling in plaats van een tegenbewijsregeling per jaar. Dit betreft een grote structuurwijziging, die niet aansluit bij de jaarsystematiek van de inkomensheffing. Dit vereist daardoor een fundamenteel andere vormgeving van de IV-systemen van de Belastingdienst, die niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Het kabinet neemt hier nu geen besluit over.
  WK
 13. forum rang 4 midjj 3 oktober 2023 12:13
  Ik word een beetje moe van dat overheids gezemel dat VRH budget neutraal zou moeten zijn.
  Het was ooit 30% over 4% vermeend rendement = 1.2%
  Inmiddels is dat 32% over ruim 6% rendement = 2.0% en de komende jaren nog zeer fors stijgend.
  Budget neutraal t.o.v. wat/wie/wanneer? De hoogst ooit geheven VRH??
  Spaarders lopen nu lachend binnen op die VRH, beleggers zijn de dupe. De totale opbrengst van de VRH stijgt daarnaast volgens mij alleen maar. Als het toch budget neutraal zou moeten zijn, laten we het dan vergelijken met de dag van de invoering: Ergens in 2000/2001. Inflatie? Die krijgen VRH betalers ook niet verrekend, vandaar is mijns inziens de eerlijke definitie van budget neutraal de stand t.o.v. 2000/2001...
 14. dts 3 oktober 2023 12:34
  quote:

  midjj schreef op 3 oktober 2023 12:13:

  Spaarders lopen nu lachend binnen op die VRH, beleggers zijn de dupe.
  Alleen domme spaarders lachen, sparen levert namelijk in 99 van de 100 gevallen een negatief rendement op.
  Iedere vorm van belasting heffen op spaarrente is dus ook altijd confiscatie van vermogen aangezien het vrijwel nooit de inflatie bij kan houden.
 15. forum rang 4 midjj 3 oktober 2023 13:12
  quote:

  dts schreef op 3 oktober 2023 12:34:

  [...]

  Alleen domme spaarders lachen, sparen levert namelijk in 99 van de 100 gevallen een negatief rendement op.
  Iedere vorm van belasting heffen op spaarrente is dus ook altijd confiscatie van vermogen aangezien het vrijwel nooit de inflatie bij kan houden.
  Volgens mij kun je inmiddels al weer een tijdje ruim 4% krijgen op 1-3 jarige depositos en is spaarrente bij vrij opneembare internet rekeningen alweer heel ruim boven de 2%...
  En mocht je doelen op reeele rente/inflatie, daar heeft iedereen last van en slechte beleggers al helemaal.
 16. forum rang 7 ffff 3 oktober 2023 13:33
  quote:

  midjj schreef op 3 oktober 2023 12:13:

  Ik word een beetje moe van dat overheids gezemel dat VRH budget neutraal zou moeten zijn.
  Het was ooit 30% over 4% vermeend rendement = 1.2%
  Inmiddels is dat 32% over ruim 6% rendement = 2.0% en de komende jaren nog zeer fors stijgend.
  Budget neutraal t.o.v. wat/wie/wanneer? De hoogst ooit geheven VRH??
  Spaarders lopen nu lachend binnen op die VRH, beleggers zijn de dupe. De totale opbrengst van de VRH stijgt daarnaast volgens mij alleen maar. Als het toch budget neutraal zou moeten zijn, laten we het dan vergelijken met de dag van de invoering: Ergens in 2000/2001. Inflatie? Die krijgen VRH betalers ook niet verrekend, vandaar is mijns inziens de eerlijke definitie van budget neutraal de stand t.o.v. 2000/2001...
  Kijk simpelweg naar de grote lijn over decennia. En die is heel duidelijk: Nivelleren en iedere paar jaar de bezittende dan wel goed verdienende burger nog iets meer uitpersen. Vooral als je dat op tientallen jaar volgt zie je duidelijk die lijn. Mogelijk gemaakt door democratie, waarbij de bezitslozen en de profiteerders van alle mogelijke verpamperingsmaatregelen wel hun politieke sinterklaas vinden, op hem/haar stemmen en omdat ze democratisch in de meerderheid zijn, ieder jaar weer iets meer afstropen.

  Gevolg is natuurlijk o.a. het zwartgeldcircuit, de uitwijkingen naar Panama, de Paradise Papers in wel tien varianten om aan die steeds hogere druk te ontkomen. Het opzetten van wel 70 bedrijfjes in Cyprus om in Europa te kunnen werken, ondernemen etc. En dat door slechts één ondernemer, maar het duidelijkste bewijs dat er fundamenteel iets fout zit.

  Je ziet overal om je heen het zwartgeldcircuit weer in al zijn variaties opduiken. Logisch gevolg natuurlijk voor mensen die nog iets willen "overhouden" van hun harde werken.

  Tja en dan die verpamperingsmaatschappij flink laten inkrimpen, middels afschaffing van de kerstboom aan alle mogelijke uitkeringen, tegemoetkomingen, begeleidingen: Het is gewoon praktisch vrijwel niet doenbaar, want geen politicus gaat zijn eigen graf graven. 6 miljoen Nederlandse gezinnen van de 8 miljoen gezinnen krijgen één of andere uitkering. Durf daar maar in te snijden. Liever gigantische begrotingstekorten, vermogens die door inflatie steeds minder waard worden, dan echt ingrijpen in een verziekt systeem

  Enfin, het onverwachte fantastische gevolg van steeds hogere VRH is natuurlijk wel de trots om jaren geleden de beslissing te nemen, het land te verlaten. Het leverde vele, vele miljoenen op.......

  En dan heb ik het alleen nog maar over de VRH, om over de successierechten, ook al weer zo'n kaskoe voor de nivelleerders, maar te zwijgen. In het ene land NIKS, zoals inmiddels tot jullie is doorgedrongen, zoals jullie koning, maar in Nederland zo rond de 23 miljoen... Een beetje "doekoe' noemt een rechtgeaarde, zwaar nivellerende socialist dat hier in de KK van IEX; Laat het even tot je doordringen: Een beetje " doekoe" en hij heeft het wel over 23 miljoen.... Ze zijn volslagen doorgedraaid daar. Er bestaan miljoenen Aziaten die jarenlang in een ander land gaan werken voor pakweg 40.000 dollar per jaar. Miljoenen mensen die die keuze maken. Maar lijkenpikkerij in Holland, dat moet je gewoon maar accepteren. 23 miljoen is toch gewoon wat armzalige "doekoe".

  Peter
 17. forum rang 6 TonyX 3 oktober 2023 13:34
  quote:

  graham20 schreef op 2 oktober 2023 23:23:

  [...]
  De HR heeft nooit geoordeeld over verticale compensatie “bij particulieren” om de simpele reden dat die vwb box 3 niet in de wet staat. Als verrekenen wettelijk wordt geregeld dan bestaat geen grond daar moeilijk over te doen.
  Goed lezen wat er staat Graham.
 18. forum rang 6 TonyX 3 oktober 2023 13:36
  quote:

  dts schreef op 3 oktober 2023 12:34:

  [...]

  Alleen domme spaarders lachen, sparen levert namelijk in 99 van de 100 gevallen een negatief rendement op.
  Iedere vorm van belasting heffen op spaarrente is dus ook altijd confiscatie van vermogen aangezien het vrijwel nooit de inflatie bij kan houden.
  Confiscatie van koopkracht bedoel je waarschijnlijk. Het banksaldo zelf wordt immers niet aangetast.
 19. forum rang 6 TonyX 3 oktober 2023 13:49
  quote:

  graham20 schreef op 2 oktober 2023 23:33:

  [...]
  Onder het ter consultatie voorgelegde systeem mag je verliezen verrekenen met winst van een vorig jaar of van latere jaren. Maar dat geld niet eerder dan over een paar jaar.
  Het ter consultatie gelegde systeem lijkt bij voorbaat al weer afgeschoten te gaan worden door ons hoogste rechtscollege

  Hier ligt overigens zolangzamerhand ook wel een steeds duidelijker taak voor de Raad van State in het adviesstadium. Die mag ook wel eens iets meer stelling nemen op grond van juridische strijdigheden en conflicten met rechtsprincipes / internationale grondrechten.

  Dan werk je namelijk aan de voorzijde van het probleem en niet aan de achterzijde zoals de HR nu achteraf pas kan doen.
 20. forum rang 5 graham20 3 oktober 2023 13:52
  quote:

  midjj schreef op 3 oktober 2023 13:12:

  [...]

  Volgens mij kun je inmiddels al weer een tijdje ruim 4% krijgen op 1-3 jarige depositos en is spaarrente bij vrij opneembare internet rekeningen alweer heel ruim boven de 2%...
  En mocht je doelen op reeele rente/inflatie, daar heeft iedereen last van en slechte beleggers al helemaal.
  Hoe hoog staat het achtmaandsgemiddelde van de rente op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden inmiddels?
14.120 Posts
Pagina: «« 1 ... 625 626 627 628 629 ... 706 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 465 6.828
AB InBev 2 5.254
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.579 45.177
ABO-Group 1 15
Acacia Pharma 9 24.691
Accell Group 151 4.129
Accentis 2 253
Accsys Technologies 22 8.610
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 160
ADMA Biologics 1 31
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 13 16.076
Aedifica 2 823
Aegon 3.257 319.598
AFC Ajax 537 6.974
Affimed NV 2 5.611
ageas 5.843 109.722
Agfa-Gevaert 13 1.769
Ahold 3.536 73.903
Air France - KLM 1.024 34.164
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 466 12.664
Alfen 11 14.766
Allfunds Group 3 1.008
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.246
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 289
Altice 106 51.196
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.484 114.739
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.817 239.614
AMG 964 124.821
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 303 6.472
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 377
Antonov 22.632 153.605
Aperam 91 14.002
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 304
Arcadis 251 8.608
Arcelor Mittal 2.022 318.348
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 266
arGEN-X 15 8.978
Aroundtown SA 1 142
Arrowhead Research 5 9.127
Ascencio 1 20
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.107 37.362
ASML 1.761 73.998
ASR Nederland 18 4.081
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 304
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 29 10.116
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 45
Azerion 7 2.594

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 05 maart

  1. Japan inkoopmanagersindex diensten feb (def)
  2. Chi inkoopmanagersindex diensten feb (def)
  3. Bayer Q4-cijfers
  4. TKH Q4-cijfers
  5. D'Ieteren Q4-cijfers
  6. EU inkoopmanagersindex diensten feb (def)
  7. EU producentenprijzen jan
  8. Target Q4-cijfers
  9. VS Inkoopmanagersindex industrie S&P feb (def)
  10. VS Inkoopmanagersindex diensten ISM feb 53 volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht