Word abonnee en neem Beursduivel Premium

Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Fiscale optimalisatie

14.096 Posts
Pagina: «« 1 ... 630 631 632 633 634 ... 705 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 6 TonyX 5 oktober 2023 16:41
  quote:

  graham20 schreef op 5 oktober 2023 13:27:

  [...]
  Het oordeel van het Hof dat aan belanghebbende terecht geen ambtshalve vermindering van de voor de jaren 2017 en 2018 opgelegde aanslagen IB/PVV is verleend, wordt dus tevergeefs bestreden."
  Conclusie AG bij arrest 20-5-2022

  (Art.13 EVRM gaat over het bieden van voldoende rechtsmiddelen. )

  2.7 De landsadvocaat betoogt dat art. 13 EVRM niet dwingt tot het buiten toepassing laten van art. 45aa URIB 2001 in gevallen waarin geen bezwaar is gemaakt tegen de heffing van box 3 voor de jaren 2017 en 2018 en de aanslagen onherroepelijk vaststaan. De belastingplichtigen aan wie een aanslag is opgelegd, hebben de mogelijkheid gehad om bezwaar te maken tegen deze aanslag; daarmee is volgens de landsadvocaat – in overeenstemming met het nationale recht – een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van art. 13 EVRM geboden en is ook sprake van “sufficient remedy”12. Hiervoor is volgens de landsadvocaat blijkens vaste rechtspraak van het EHRM13 ook niet vereist dat degenen die niet binnen de bezwaartermijn van het geboden rechtsmiddel gebruik hebben gemaakt, daar alsnog toe in staat zouden moeten worden gesteld.
  2.8

  Bovenstaande neemt volgens de landsadvocaat echter niet weg dat er wel argumenten zijn die ervoor pleiten dat het afzien van ambtshalve vermindering “evident onredelijk” zou kunnen zijn, zodat art. 45aa URIB 2001 in deze gevallen niet kan worden toegepast. Hierbij wijst de landsadvocaat onder meer op de omstandigheden dat: (i) er sprake is van strijdigheid met fundamentele Europese rechten, (ii) de Hoge Raad al eerder in het licht van art. 1 EP op mogelijke tekortkomingen ten aanzien van de heffing van box 3 heeft gewezen en deze tekortkomingen nog niet zijn hersteld onder de huidige regeling en (iii) een belastingplichtige erop mag vertrouwen dat de wetgever door de rechter geconstateerde gebreken deugdelijk herstelt. In dat verband zou volgens de landsadvocaat de vraag kunnen worden opgeworpen of de wetgever wel heeft gedaan wat van hem mocht worden verwacht, door “op deze wijze om te gaan met de eerder door de Hoge Raad geconstateerde gebreken”. Dat zou volgens de landsadvocaat mogelijk aanleiding kunnen zijn voor een opvatting dat het hier evident onredelijk is om niet tot ambtshalve vermindering over te gaan.

  Je kunt derhalve vraagtekens zetten of nadat geconstateerd is dat een grondrecht van een Europees burger is geschonden, je vervolgens andere gedupeerden die deze schending pas op dat moment gewaar zijn geworden, je middels het misbruik van slechts een artikel in een Maatregel van bestuur feitelijk de bescherming van dit artikel kunt ontnemen of dat dit oneigenlijk gebruik is.

  Zou je dit namelijk toestaan dan kan op deze wijze iedere geconstateerde schending van grondrechten door een nationale Staat, vrij makkelijke gevolgloos kunnen maken alle andere gedupeerden door hen per verdrag toekomende rechten alsnog retrograad te kunnen onthouden via een degelijke regeling als art. 45aa URIB 2001

  Maar we gaan zien wat de uitkomst zal worden van de massaal bezwaar plus procedure nu de "minister" niet de hem geboden kans zelf benut heeft.
 2. forum rang 5 graham20 5 oktober 2023 17:17
  Alles wat je citeert uit de conclusie van de a-g is door de HR in aanmerking genomen bij zijn oordeel dat de niet bezwaarmakers geen poot hebben om op te staan. Als je met je open-deur-opmerking "we gaan het zien" bedoelt dat de HR zonder enige nieuwe gedachte plotseling totaal anders zou kunnen gaan oordelen dan begrijp je niets van stare decisis. Geen verrassing, natuurlijk. En nee die vve-zaak heeft geen bal te maken met deze zaak. Je babbelt mijlen ver boven je pay grade.
 3. forum rang 5 ONN 5 oktober 2023 17:40
  quote:

  graham20 schreef op 5 oktober 2023 14:19:

  Hi Peter,
  Je hebt €125.000.000.
  De rente op AAA-leningen is 3%.
  Je betaalt geen belastingen. Gefeliciteerd!
  Per uur is dat dus bruto en netto €900.
  Per minuut €15.
  Zonder aantasting van de hoofdsom.
  Want die wil je aan goede doelen nalaten.
  Want die wil je aan je kinderen nalaten.
  Moet jij weten.

  Advies: met de beperkte jaren die je nog hebt, moet je je dure tijd niet verspillen aan het vermijden van nieuwsgierige cookies, maar daar een student voor inhuren, die dat in een kwartiertje voor je regelt.
  Dat kost je in Luxemburg, waar de prijzen hoog zijn, zo'n €45.
  Drie (3) minuten rente!!!

  PS: Ik zou die student een beetje netjes behandelen, ook al is dat misschien moeilijk voor je. Anders zegt de student wellicht dat je kan barsten met je cookies.
  Hahaha, de beperkingen van 's mans succesvolle 'IEX-carrière' ruwweg blootgelegd.
 4. forum rang 6 TonyX 5 oktober 2023 18:04
  quote:

  graham20 schreef op 5 oktober 2023 17:17:

  Alles wat je citeert uit de conclusie van de a-g is door de HR in aanmerking genomen bij zijn oordeel dat de niet bezwaarmakers geen poot hebben om op te staan. Als je met je open-deur-opmerking "we gaan het zien" bedoelt dat de HR zonder enige nieuwe gedachte plotseling totaal anders zou kunnen gaan oordelen dan begrijp je niets van stare decisis. Geen verrassing, natuurlijk. En nee die vve-zaak heeft geen bal te maken met deze zaak. Je babbelt mijlen ver boven je pay grade.
  We gaan het zien.
 5. forum rang 4 Diede 5 oktober 2023 18:32
  quote:

  graham20 schreef op 5 oktober 2023 14:19:

  [...]

  Hi Peter,
  Je hebt €125.000.000.
  De rente op AAA-leningen is 3%.
  Je betaalt geen belastingen. Gefeliciteerd!
  Per uur is dat dus bruto en netto €900.
  Per minuut €15.
  Zonder aantasting van de hoofdsom.
  Want die wil je aan goede doelen nalaten.
  Want die wil je aan je kinderen nalaten.
  Moet jij weten.

  Advies: met de beperkte jaren die je nog hebt, moet je je dure tijd niet verspillen aan het vermijden van nieuwsgierige cookies, maar daar een student voor inhuren, die dat in een kwartiertje voor je regelt.
  Dat kost je in Luxemburg, waar de prijzen hoog zijn, zo'n €45.
  Drie (3) minuten rente!!!

  PS: Ik zou die student een beetje netjes behandelen, ook al is dat misschien moeilijk voor je. Anders zegt de student wellicht dat je kan barsten met je cookies.
  wat heerlijk. :)))
 6. forum rang 6 Fender bass 5 oktober 2023 19:10
  quote:

  Diede schreef op 5 oktober 2023 18:32:

  [...]
  wat heerlijk. :)))
  Het bewijs dat die kerel in een volkomen fantasiewereld leeft.
  Kan nog geen pc bedienen.
  Geeft niks, dat kon Wim Kok ook niet.

  Maar dat veronderstelde vermogen kan ie kennelijk ook niet inzetten om dit probleempje op te lossen.
  Leeft zogenaamd als belastingvluchteling in Luxemburg om hier elke dag bevestiging te vragen over hoe goed ie bezig is.
 7. forum rang 6 Littletycoon 5 oktober 2023 21:59
  quote:

  marique schreef op 5 oktober 2023 14:18:

  [...]
  Werkt(e) tot dusver niet bij mij. Kan aan mijn browser liggen. Ik ga dat eens uitpluizen.
  Koekjes wissen eens proberen.

  Ze zijn toch niet lekker.
 8. forum rang 10 DeZwarteRidder 6 oktober 2023 07:32
  NOS Nieuws•
  donderdag 13 juli, 09:35
  Belastingdienst ziet risico's bij inning 100 miljard aan belastinggeld

  De Belastingdienst ziet risico's bij de inning van 100 miljard euro aan belastinggeld, ongeveer een derde van wat de inning jaarlijks moet opbrengen, schrijft NRC. De krant kreeg na een beroep op de Wet open overheid inzage in de compliance map 2021 van de fiscus.

  Daarin schrijft de dienst dat grootschalige processen als het vaststellen van aanslagen en het innen van belastinggeld niet goed verlopen en het toezicht tekortschiet. Daardoor betalen burgers en bedrijven mogelijk te weinig belasting.

  Een woordvoerder van de fiscus zegt tegen de krant dat het inventariseren van risico's iets anders is dan de vraag of de gevreesde gevaren zich daadwerkelijk voordoen. Staatssecretaris Van Rij schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat de compliance map een van de hulpmiddelen is bij het maken van keuzes voor de uitvoerings- en handhavingsstrategie. "Daarnaast helpt de compliance map ook bij het adresseren van mogelijke oplossingen voor gesignaleerde risico's."
  Soorten belastingheffing

  In de stukken staat dat de Belastingdienst de risico's bij vijf soorten belastingen als hoog kwalificeert: bij de inkomensheffing en bij de omzet-, vennootschaps-, erf- en schenkbelasting. Maar er zijn ook gebreken vastgesteld bij de inning van andere vormen van belasting, zoals de loonheffing en de motorrijtuigenbelasting.

  Het is al langer bekend dat de fiscus grote problemen kent door onder meer verouderde ICT, ingewikkelde wetten, personeelstekort en grote aantallen bezwaarprocedures, zoals die als gevolg van de toeslagenaffaire.

  Uit de stukken blijkt verder dat burgers en bedrijven vorig jaar voor 44 miljard euro aan belastingschulden hadden uitstaan. Voor de coronacrisis was dat al 25 miljard euro.
 9. forum rang 6 marique 6 oktober 2023 09:42
  quote:

  Littletycoon schreef op 5 oktober 2023 21:59:

  [...]
  Koekjes wissen eens proberen.

  Ze zijn toch niet lekker.
  Dat veroorzaakt nou juist het probleem. Want als je daarna je pc herstart moet je steeds weer opnieuw kiezen voor 'akkoord' óf een eigen keuze maken.
  Zolang je de pc op slaapstand laat staan blijven je keuzes gehandhaafd. Althans bij de meeste websites. Je hebt er ook bij die zo onverbiddelijk zijn dat een eigen keuze eigenlijk niet wordt geaccepteerd. Sluit je de website af en kom je er even later op terug dan moet je opnieuw je keuze maken. Dat was tot voor kort ook bij IEX het geval.
  Overigens gebruik ik als browser meestal CCleaner met ingebouwde cookyverdelger. Ook Brave verleent die service.
 10. forum rang 6 TonyX 6 oktober 2023 09:42
  Het hele leven zit vol risico's. Maar er zijn ook 2 zekerheden in dit leven: Belastingen en de Dood.

  Alleen de omvang opbrengst van die belastingen is een inherente onzekerheid waar de Staat mee zal moeten leven.
 11. Paul1111 6 oktober 2023 11:12
  Wat een onaangename reactie van iemand die hier iedere dag totaal niet ter zake doende berichten plaatst als forumvervuiling.

  quote:

  objectief schreef op 6 oktober 2023 11:06:

  [...]

  Als belastingen belangrijk is in je leven is (en gezien je postings ben je er zelfs 's-nachts mee bezig), dan heb je dringend hulp nodig..
 12. forum rang 6 Opentop 6 oktober 2023 11:37
  quote:

  ONN schreef op 5 oktober 2023 17:40:

  [...]
  Hahaha, de beperkingen van 's mans succesvolle 'IEX-carrière' ruwweg blootgelegd.
  voor mij heeft die wel een beetje afgedaan.
  Mij vragen over Wolters , daar kon die 7 - 8 euro aan winnen binnen een maand.
  Maar andersom ons vertellen waar hij dan in zit wat stagflatie bestendig is, dan hoor je hem niet.
  Ik wens de mensen namens wie hij hun vermogen beheerd veel geluk met de Alstom aandelen.
 13. forum rang 9 objectief 6 oktober 2023 11:37
  quote:

  Paul1111 schreef op 6 oktober 2023 11:12:

  Wat een onaangename reactie van iemand die hier iedere dag totaal niet ter zake doende berichten plaatst als forumvervuiling.

  Met ca. 17,5 mln. burgers is de verwachting op enkel aangename reacties een utopie.
 14. forum rang 6 Opentop 6 oktober 2023 11:41
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 6 oktober 2023 07:32:

  NOS Nieuws•

  In de stukken staat dat de Belastingdienst de risico's bij vijf soorten belastingen als hoog kwalificeert: bij de inkomensheffing en bij de omzet-, vennootschaps-, erf- en schenkbelasting. Maar er zijn ook gebreken vastgesteld bij de inning van andere vormen van belasting, zoals de loonheffing en de motorrijtuigenbelasting.

  Uit de stukken blijkt verder dat burgers en bedrijven vorig jaar voor 44 miljard euro aan belastingschulden hadden uitstaan. Voor de coronacrisis was dat al 25 miljard euro.
  ze zouden een voorbeeld aan het CJIB kunnen nemen.
  Dat werkt best goed volgens mij.
  Als niet meer precies weet waar ik gereden heb, word ik er vaak aan herinnerd nog geen 14 dagen later
 15. forum rang 4 Portisch 6 oktober 2023 11:47
  quote:

  Paul1111 schreef op 6 oktober 2023 11:12:

  Wat een onaangename reactie van iemand die hier iedere dag totaal niet ter zake doende berichten plaatst als forumvervuiling.

  [...]
  Fredje ten voete uit !!
 16. forum rang 5 ONN 6 oktober 2023 12:07
  quote:

  Opentop schreef op 6 oktober 2023 11:37:

  voor mij heeft die wel een beetje afgedaan.
  Dat was 10 jaar geleden toch al zo? :)

  Ik schreef het lang geleden al (misschien wel in dit draadje): De man is een karikatuur van zichzelf.
 17. forum rang 6 TonyX 6 oktober 2023 15:35
  En dan te bedenken dat er in die periode door hem 24.992 post's zijn gedaan in meer dan 100 verschillende draadjes. Begint bijna op dagbesteding te lijken.

  Oh ja, het aantal berichten van anderen die hij ooit van voldoende kwaliteit vond was voor een duimpje was: 34
 18. forum rang 6 TonyX 6 oktober 2023 15:49
  Even een vrolijker intermezzo:

  Columns
  Kent u de Wet op de blauwe citroenen?
  5 oktober 2023

  Vast niet. De Wet op de blauwe citroenen is een hele simpele, korte wet afkomstig van het ministerie van Financiën. De wet kent maar vier artikelen:

  Artikel 1: Citroenen zijn blauw.
  Artikel 2: Als de rechter vindt dat ze geel zijn, zijn ze toch blauw.
  Artikel 3: Zelfs als ik als staatssecretaris van Financiën zeg dat ze geel zijn, zijn ze toch blauw.
  Artikel 4: Deze wet geldt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022. Pas vanaf 1 januari 2023 zijn citroenen geel.

  Herkent u hem nog steeds niet? Deze wet is ook wel bekend onder de naam Wet rechtsherstel box 3.

  De Wet rechtsherstel box 3 onderscheidt drie vermogenscategorieën, elk met een eigen forfaitair rendement:

  banktegoeden;
  overige bezittingen; en
  schulden.

  Voor het jaar 2018 gold voor de categorie banktegoeden een forfaitair rendement van 0,12 procent en overige bezittingen 5,38 procent. Een aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en een aandeel in het geld op een derdengeldrekening van een notaris worden wettelijk in de Wet rechtsherstel box 3 aangemerkt als ‘overige bezitting’. Zie hier artikel 1 van de Wet op de blauwe citroenen: citroenen zijn blauw.

  Dit, ofschoon aandelen in het vermogen van een VvE en bij aandelen in geld op een derdengeldenrekening van een notaris feitelijk het karakter hebben van banktegoeden. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de Belastingdienst: niet minder dan 99,92 procent van de middelen van VvE’s zijn op bank- of spaarrekeningen ondergebracht.

  Voor derdengeldenrekeningen van notarissen is het beeld vergelijkbaar: ook daar staan meer dan 99 procent van de geldmiddelen op bank- of spaarrekeningen. Aldus voetnoot 10 in de Kamerbrief van de staatssecretaris van 26 april 2023, kenmerk 2023-0000101431.

  Dat belastingheffing als banktegoed beter past bij aandelen in het vermogen van een VvE en bij aandelen in geld op een derdengeldenrekening van een notaris, lijkt me buiten kijf. Ofwel, ondanks dat citroenen formeel als blauw worden bestempeld, zijn ze feitelijk geel.

  www.taxlive.nl/nl/documenten/opinie/c...
 19. forum rang 7 ffff 6 oktober 2023 16:34
  Eigenlijk best leuk......

  Ik houd ze toch zo bezig....Die godsgruwelijk jaloersen. Het hele clubje is de afgelopen 24 uur weer langs geweest na mijn postings van gistermiddag.

  Ook al vedrtel je ze openhartig dat je een dik uur bezig bent geweest met die verrotte vinkjes....Daar gaan ze niet op in. Eigenlijk vinden ze dat tof. Gelukkig dat andere bezoekers die hier al vele jaren komen dezelfde ergernis hadden.

  Dan, beterweter, Graham: Je dacht het met de successierechten zo goed gevonden te hebben en het hele clubje rende achter jou aan....Alleen de doffe ellende voor jou dat die successierechten in Luxemburg voor mij niet gelden, dus wat loop je te zoeken....
  En nu weer over bijstand bij "computerproblemen" Weet je, hoe dom jullie zijn, want al zo vaak verteld dat mijn zoon computerspecialist bij Umicore, Nike en bij het Belgische ziekenfonds is. Via een speciaal program, Graham, kan mijn zoon ALLES op mijn computer doen als wij eventjes elkaar appen.
  En was het irritante probleem gisteravond opgelost. Over snel, accuraat, doortastend je zaken beheren en niet aan te kloppen bij een of ander wildvreemd studentje, hetgeen ( domme) Graham zou doen om dan te ervaren dat hij ooit eens belazerd gaat worden.

  En verder kam natuurlijk ONN weer even trollen.Zoals gebruikelijk.

  Opentop: Voor de zoveelste keer: Ik ben GEEN trader maar een vermogensbeheerder. Dat betekent effectief dat als Wolters kluwers het goed gedaan heeft, ik dat wellicht niet eens gezien heb. Die houding is dus een keuze waarover ik het ontzettend vaak gehad heb. Bij de huidige beroerde beurstijden is het dus de gelegenheid....om bij te kopen en het verlies van de afgelopen 4 maanden op de portefeuille aan jezelf even voorbij te laten gaan. Ik heb je dus wel degelijk een duidelijk antwoord gegeven, zoals ik gisteren vertelde Prosus, SBM Offshore Philips, Brederode te hebben bijgekocht. Vandaag Siemens Energy hoewel een mens wel degelijk twijfelt of de energieconversie wel door de politici gerealiseerd kan worden.
  Ennuh, ik zei jou al vaker, dat ik altijd een ondertoontje bij jou lees, hoewel jij zegt dat niet te bedoelen: Maar ik heb wel 15 jaar Alstom aandelen gehad, maar sinds 7 jaar niet één ! Vind je vast wel fijn voor mij. Overigens Alstom is zo'n prachtvoorbeeld van de ellendige wijze waarop Europa economisch met China bezig is. Alstom verloor prachtige opdrachten voor hogesnelheidstreinen in Brazilië......aan China. En maar goed ruzie zoeken met China, gaan wij dat zelf over tien jaar voelen. In Duitsland houden ze hun hart vast en als de Duitse industrie een dreun krijgt, voelen wij dat onmiddellijk in België en Nederland......

  Enfin, de "doekoe"van 23 miljoen die Papa toch even uit de grijpgrage klauwen van...... hield, de kinderen komen s
  ávonds graag even op de computer hun vader steunen.....

  Peter
14.096 Posts
Pagina: «« 1 ... 630 631 632 633 634 ... 705 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 465 6.821
AB InBev 2 5.241
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.579 45.114
ABO-Group 1 15
Acacia Pharma 9 24.691
Accell Group 151 4.129
Accentis 2 253
Accsys Technologies 22 8.533
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 158
ADMA Biologics 1 31
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 13 16.065
Aedifica 2 822
Aegon 3.257 319.376
AFC Ajax 536 6.973
Affimed NV 2 5.582
ageas 5.843 109.703
Agfa-Gevaert 13 1.752
Ahold 3.536 73.892
Air France - KLM 1.024 34.134
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 466 12.659
Alfen 11 14.648
Allfunds Group 3 986
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.246
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 281
Altice 106 51.196
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.484 114.737
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.815 239.479
AMG 964 124.596
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 303 6.469
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 376
Antonov 22.632 153.605
Aperam 91 13.983
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 301
Arcadis 251 8.601
Arcelor Mittal 2.021 318.315
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 266
arGEN-X 15 8.966
Aroundtown SA 1 140
Arrowhead Research 5 9.073
Ascencio 1 20
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.107 37.107
ASML 1.761 73.692
ASR Nederland 18 4.014
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 282
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 29 10.054
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 45
Azerion 7 2.486

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 26 februari

  1. PostNL Q4-cijfers
  2. VS nieuwe woningverkopen jan
 2. 27 februari

  1. CTAC jaarcijfers
  2. Duitsland consumentenvertrouwen maart
  3. Aperam beleggersdag
  4. Aperam € 0,50 ex-dividend
  5. VS orders duurzame goederen jan
  6. VS consumentenvertrouwen CB feb
  7. ASMI jaarcijfers
  8. Ebay jaarcijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht