Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

22 febr buitengewone algemene vergadering met GEERT SCHAAIJ en VELDHOVEN

180 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Laatste
ramptoerist
0
quote:

Pitmans schreef op 14 augustus 2013 19:44:


Ja, het was wel zoiets, maar dat is wss wel opgelost. Ik was ook iets abuis tav die BAVA, die bedoelde ik eigenlijk niet.
Vorig jaar september is er een bijeenkomst van obligatiehouders geweest (naar aanleiding van de rentebetalingsproblemen) op het kantoor van KC. Daar heb ik geloof ik nooit een verslag van gezien, maar gezien, tot ome Henk zich roerde, er geen kritiek meer werd gehoord vanuit het obligatiehouderkamp, neem ik aan dat de problemen tijdens die bijeenkomst zijn opgelost.
www.vivendamediagroep.nl/websites/viv...Bij mijn weten heeft dat nooit plaatsgevonden, dacht ik toch ergens gelezen te hebben in 1 van die pbtjes over losse schroefjes en onduidelijke onduidelijkheden?
de breker
0
Hoe is het met het conglomeraat, zijn er nog nieuwe activiteiten (lees: overnames) opgestart? Geert houdt zich aardig rustig, weet iemand al of:
a: hij zijn conv. obligatie omgeruild heeft:
b: hij vervolgens ook van zins is aandeeltjes te dumpen op de vrije markt?

Hammer
0
SPANNEND! Uiterlijk morgen de agenda voor de komende BAVA van 15 november! Heeft iemand al iets gezien?
Hammer
0
quote:

Pitmans schreef op 4 oktober 2013 13:44:


Wat voor BAVA ? Niets gezien.
De rust is terug, gelukkig maar !


Deze:
NAARDEN (AFN) - Vivenda Media Groep (VMG) roept zijn aandeelhouders bijeen op 15 november tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waar de overname van Inverko Polymers zal worden voorgelegd. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Het bedrijf maakte begin juli bekend een voorlopige overnameovereenkomst te hebben getekend met Inverko Polymers, een kunststofafvalrecycler die gevestigd is in Leek. Inmiddels is dat akkoord definitief. De agenda voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal uiterlijk op 4 oktober worden gepubliceerd.
VMG betaalt de overnamesom aan de Inverko-eigenaar Henk Alssema deels in contanten (1,2 miljoen euro) en deels in nieuwe aandelen VMG (23.750.000), zo gaf het dinsdag aan. VMG zal de cashbetaling financieren uit een nieuwe faciliteit, die wordt verstrekt door een in Nederland gevestigde financiële instelling.

Nieuwe aandelen

Ook zal het bedrijf nieuwe aandelen uitgeven tegen een prijs van 0,20 euro per stuk. Op 80 procent van deze aandelen rust een lock-up tot en met het publicatiemoment van de jaarcijfers 2014.
Over de eerste 7 maanden van 2013 heeft Inverko Polymers een omzet gerealiseerd van 8,8 miljoen euro. VMG en Inverko Polymers zijn van plan om de overname met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 te effectueren. Als gevolg van deze overname met terugwerkende kracht zal VMG circa 4 miljoen extra aandelen uitgeven aan Alssema.

Aandelenkapitaal

,,Na de emissies zal het aandelenkapitaal van VMG stijgen tot circa 54.238.943 aandelen, waarvan Alssema 51,16 procent zal houden'', aldus VMG.
Het bedrijf stelt ook voor zijn naam te wijzigen in Inverko en Alssema te benoemen als topman. Ron van Veldhoven, de huidige topman van VMG, zal in het bestuur de functie van operationeel directeur gaan vervullen. De samenstelling van de raad van commissarissen blijft vooralsnog ongewijzigd.Dusch, vandaag is het 4 oktober en moet de agenda dus gepubliceerd worden. Ik heb nog helemaal niets gezien.
[verwijderd]
0
Jij leert het ook nooit he?

Voor 4 oktober is zo ongeveer hetzelfde als na 8 maart.
ramptoerist
0
arreno
0
Oproep Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
Van Vivenda Media Groep N.V.

Oproep tot het bijwonen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van Vivenda Media Groep N.V., kantoorhoudend te Naarden, te houden op vrijdag 15 november 2013, aanvang 11.00 uur, in Triple Ace World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 77 1077 XW Amsterdam.

In de Vergadering zal onder meer aan de orde komen een voorstel tot overname van de aandelen van Inverko Polymers B.V. en een voorstel tot statutenwijziging. De agenda voor de Vergadering met toelichting, de volledige tekst van het voorstel tot statutenwijziging, alsmede de overige stukken die volgens de wet of statuten ter visie moeten liggen, zijn vanaf 4 oktober 2013 voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (+31 35 3020073, ir@vivendamediagroep.nl) alsmede bij Kas Bank N.V., afdeling Income Collection, Global Proxy & Agent Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.928. (“Kas Bank”) en liggen aldaar vanaf 4 oktober 2013 tot de afloop van de Vergadering ter inzage. De stukken, die integraal deel uitmaken van deze oproeping, zijn tevens beschikbaar op www.vivendamediagroep.nl.

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze Vergadering ten aanzien van de gewone aandelen aan toonder als aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigden gelden, zij die per vrijdag 18 oktober 2013 bij sluiting van de effectenhandel aan NYSE Euronext Amsterdam (het Registratietijdstip) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van gewone aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd volgens de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediairs”).

Toegang tot de Vergadering hebben:

houders van gewone aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden, die zich uiterlijk op
vrijdag 8 november2013 via global.proxyvoting@kasbank.com (telefonisch bereikbaar onder nummer 020-557 5200) of hun bank of commissionair hebben aangemeld bij Kas Bank, afdeling Income Collection, Global Proxy & Agent Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.928. De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 8 november2013 voor 17.45 uur via global.proxyvoting@kasbank.com aan Kas Bank een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de bank krijgen deze houders van gewone aandelen aan toonder een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering;

Stemmen via internet/volmacht
Aandeelhouders die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen kunnen tot uiterlijk vrijdag 8 november 2013 via Kas Bank aan de Raad van Bestuur steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies elektronisch doorgeven via global.proxyvoting@kasbank.com.

Aandeelhouders die niet in staat zijn om hun stem via internet kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur kunnen gebruik maken van een formulier dat bij Kas Bank kan worden opgevraagd (+31 20 557 5200). Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Het steminstructieformulier voorziet tevens in de mogelijkheid om een andere persoon als gevolmachtigde aan te wijzen. Na invulling en ondertekening kan het formulier per post worden verstuurd aan Kas Bank N.V., afdeling Income Collection, Global Proxy & Agent Services, postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.928. Het formulier dient uiterlijk op vrijdag 8 november 2013 door Kas Bank te zijn ontvangen.Naarden, 4 oktober 2013
Raad van Bestuur
arreno
0
1
Agenda
voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de “Vennootschap”), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 77 1077 XW Amsterdam
Aanvang 11:00 uur.
1. Opening
2. Bespreking van de voorgenomen verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. Toelichting op de strategie van Inverko Polymers B.V. in de komende jaren
3. Voorstel tot goedkeuring (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van de Vennootschap inzake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. (besluit)
4. Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (besluit)
5. Machtiging van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
6. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging om de statutenwijziging te effectueren (besluit)
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting
Pitmans
0
quote:

arreno schreef op 5 oktober 2013 09:45:


6. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging om de statutenwijziging te effectueren (besluit)

Tja, je kon er op wachten :

"3. Maatschappelijk kapitaal.
In het kader van de Transactie zullen nieuwe aandelen in het kapitaal van Vivenda worden uitgegeven. In verband hiermee wordt voorgesteld het in de statuten van Vivenda opgenomen maatschappelijk kapitaal te verhogen."
www.vivendamediagroep.nl/download/Viv...

Want anders kunnen we na Inverko niks meer overnemen natuurlijk.....
Pitmans
0
Ach, en in de andere bijlage staat het plan. Uitbreiding naar 110 miljoen, dat is dus met de gedachte 'laten we het nu maar even kalm aan doen, pakken we ze volgende keer wel...'
www.vivendamediagroep.nl/download/-Vi...
ramptoerist
0
Imo zelfde verhaal pit..het boekhoudkundig probleem is opgelost, en de aandelen pers kan weer op volle toeren.
Van de koers kan wederom 99.97 % af, ze worden sneller bijgedrukt dan dat je ze kunt verkopen.
Ik kan niet wachten op het volgende aandelen inkoop prg. De vorige was een laaiend succes met 48 K stukken.
En natuurlijk een rev splitje, want ook dat zal niet lang duren, denk ik zo.
[verwijderd]
0
quote:

arreno schreef op 5 oktober 2013 09:45:


1
Agenda
voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de “Vennootschap”), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 77 1077 XW Amsterdam
Aanvang 11:00 uur.
1. Opening
2. Bespreking van de voorgenomen verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. Toelichting op de strategie van Inverko Polymers B.V. in de komende jaren
3. Voorstel tot goedkeuring (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van de Vennootschap inzake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. (besluit)
4. Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (besluit)
5. Machtiging van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
6. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging om de statutenwijziging te effectueren (besluit)
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting


Ik mis het agendapunt plakje worst
Pitmans
0
Whoehaa !! Het doel van de onderneming verandert :

De vennootschap heeft ten doel het bevorderen van hergebruik van kunststoffen door in- en verkoop van kunststof afvalproducten, het scheiden van deze materialen, het recyclen van deze afvallen naar hoogwaardige grondstoffen, het produceren van kunststof eindproducten, het ontwikkelen van procedé’s daartoe, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen; voorts het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Maar het wordt ook wel beter, over de publicatie van de jaarrekening, dit was :
Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag over.
---
Het wordt :
Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag over.
---

En verder wat dingetjes die iets meer lijn brengen in de regels voor corporate governance.

Staat alleen nog een technisch dingetje in dat ik niet helemaal kan plaatsen :
Het volgende artikel verandert niet :
12.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin beloopt, indien de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Het artkel daarna wordt lichtjes aangepast (vet is toegevoegd), lijkt alsof dat iets te maken heeft met de huidige situatie van negatief EV :
12.4 Voor het vereiste in artikel 12.3 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 12.3 niet toegestaan
The Duck Master
0
Het blijkt dus dat mijn eerdere schatting dat Vivenda na de overname van Inverko in het afbetalen van de obli's en schuldeisers aan 70M aandelen niet genoeg zou hebben behoorlijk klopt.
En nog steeds lezen we niets over de verwachte netto winst.
Meer dan 700K ebitda minus alle kosten van de beursnotering en de Vivenda staff & friends, afwaarderingen, rentelasten, impairments, belastingen, klinkt aardig als netto 0,000....
Pitmans
0
Nee, dat eerste denk ik niet. Het gaat heel ver op, maar niet helemaal op dit moment (en ook niet met de nu uitstaande convo's erbij).
Maar op deze manier wordt ruimte gemaakt om meer stukken uit te geven, zogenaamd om overnames te kunnen financieren, maar hier weten we wel wat er echt mee gebeurt.

40mio nieuwe stukken, dat zijn 40*100*50=200 miljard pre-plan Toth stukken, tis wat.
ramptoerist
0
quote:

The Duck Master schreef op 6 oktober 2013 11:08:


Het blijkt dus dat mijn eerdere schatting dat Vivenda na de overname van Inverko in het afbetalen van de obli's en schuldeisers aan 70M aandelen niet genoeg zou hebben behoorlijk klopt.
En nog steeds lezen we niets over de verwachte netto winst.
Meer dan 700K ebitda minus alle kosten van de beursnotering en de Vivenda staff & friends, afwaarderingen, rentelasten, impairments, belastingen, klinkt aardig als netto 0,000....Tel daarbij op dat als men nog meer convos gaat uitgeven, ook daar weer een fijn percentage tegenover staat.
Iig is de keuze imo dus wel duidelijk, en die vertoont nogal wat overeenkomsten met de voorgaande ''overnames"'.

Ander ding, ik ben wel benieuwd hoe de nieuwe zandschulp gaat heten..ik neem aan dat de laatste, de vero holding inmiddels wel uitgeknikkerd is ?
Zandhonger lijkt me wel een aardige.
ramptoerist
0
Gniffel, abje & yups, die is scherp. Anders de Paarse Obliebol/Convodil, de witte Conifant, de obliekoker, Convetti of de Parelbui.
ramptoerist
0
quote:

ramptoerist schreef op 28 maart 2013 22:32:


ach, nu op ned 2 een stukje over accountants, commentaar van de AFM, en dat de hoeveelheid accountants die uit het vak worden gezet, een stijging van 6 in 2007 tot 21 anno nu laat zien.

Goh...wat een verassing.
Hoe heet de nieuwe hier...Baker Tilly Berk ?


Je verwacht het niet..
"'AFM beboet accountants Baker Tilly Berk wegens falend klantenbeleid. "'
180 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 okt 2021 17:29
Koers 0,970
Verschil -0,004 (-0,41%)
Hoog 1,000
Laag 0,970
Volume 7.382
Volume gemiddeld 27.531
Volume gisteren 29.535

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront