De algemene rekenkamer

2.337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 25 oktober 2019 12:59:


[...]
Nogmaals jij geeft geen definitie van de operational revenue maar geeft het een waarde als afgeleide vanuit de toepassing van deferred. [1]

Misschien dat mijn voorbeeld gegeven aan Brouwer mbt info verstrekt door TT je een andere kijk geeft op mijn pogingen om de begrippen helder te krijgen.

Indien jij vooruit kunt met een afwijking van 950 mio min de waarde van nieuw gesloten contracten in 2019 tov een eerdere schatting ad 1.350 mio is jouw goed recht maar absoluut niet goed genoeg voor mij. [2]

Ik hoopte op dit forum een aantal medestanders te vinden die ook de mening zijn toegedaan dat de door TT afgegeven cijferbrij onvoldoende laat zien van de werkelijke ontwikkeling binnen Automotive.

[1]: Ik geef wel een definitie van operational revenue, namelijk de definitie die TT zelf hanteert!
Je kunt daar van alles van vinden, maar die definitie en mijn gebruik ervan compleet negeren is nogal eigenwijs cq onbeleefd.

[2] Dat gaat over de backlog, en dat is een andere discussie. Een groot deel van de backlog zit nog niet in de boekhouding, op geen enkele manier.

boem!
2
@BDB indien jj niet in WIL zien dat jouw definitie van het begrip wordt bepaald door een afgeleide uit drie begrippen houdt voor mij alles op.

Eigenwijs mag je me noemen maar om daar direct het begrip onbeleefd aan te koppelen is mijn inziens ongepast daar jij weet dat ik erg hecht aan beleefdheidsnormen en me niet snel laat verleiden tot afkeurende dan wel denigrerende opmerkingen tav andere meningen .

Mbt van het backlog verschillen we ook volledig van MENING in mijn perceptie is het backlog niets anders dan de verwachte operationele omzet gesplitst over toekomstige perioden na toepassing van deferred terwijl datgene wat er in het verleden vanuit het backlog is opgeboekt naadloos aansluit bij de afgegeven recognized (verantwoorde omzet) en opgeboekte deferred(uitgestelde) omzet.
boem!
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 25 oktober 2019 13:10:


[...]
[1]: OK, dat begrijp ik.
Maar zodra er een factuur (voor die omzet) verstuurd wordt, wat gebeurt er dan met:
a) de post receivables?
b) de post unbilled revenue?
c) de reported revenue?
d) de operational revenue?
e) de post deferred revenue?
f) verandert er nog iets anders?

Misschien begrijp ik je dan beter.

[2]: Volgens mij begint het schatten bij de te recognisen omzet, dus de reported revenue.
ad 1. niets anders dan dat de unbilled wordt omgezet in debiteuren.
De uiteindelijk factuur raakt geen enkele andere grootheid.


ad 2. Bij mijn insteek wordt de schatting gemaakt bij de lopende contracten omzo te komen tot een operationeel revenue die daarna verdeeld wordt tussen gerappoteerd en uitgesteld op basis van de toegepaste deferred.
boem!
1
quote:

Brouwer285 schreef op 25 oktober 2019 13:13:


@boem. Deferred tegenover unbilled en other receivables heeft wel een verband. Namelijk dat des te meer deze laatste posten groeien ten op zichte van deferred er meer cash vrijgemaakt kan worden op de balans. Free cash flow. Cash uit deferred is op zichzelf geen free cash flow zoals je weet. Ik ben overigens geen boekhouder maar een leek. Maar voor zover lijkt me dat duidelijk. Ik wil alleen duidelijk maken dat pluizen weinig zin heeft.
Kijk gewoon naar de trackrecord van de afgelopen 10 jaar. Vrijwel geen winst gerapporteerd maar wel 2000+ miljoen aan cash gegenereerd om schulden en aandelen af te betalen.
Welke assetwaarde heeft HERE eigenlijk in de boeken staan?
De laatste 2 zinnen zegt mij genoeg en zal niet verder reageren op je onderzoek. Succes.


Neen je moet debiteuren en nog te factureren niet in verband brengen met uitgestelde omzet onder deferred.

Het gevoerde cashmanagement zal mede van invloed zijn op de hoogte van de bedragen aan unbilled en other receivables en groein ook niet zo hard als deferred.

Het toepassen van deferred op de ruimhartige wijze van TT zorgt ervoor dat deze post zo exponentieel groeit en heeft als centraal doel om tax te vermijden.

boem!
0
Ik ben er uit.

Met dank aan met name @BDB en @Brouwer kom ik tot de conclusie dat ik om de ontwikkeling van Automotive op juiste waarde in te schatten slechts de operationele omzet hoef te volgen.
De door @BDB aangedragen complicerende factor om bijkomende begrippen als deferred een prominente plaats te bieden heeft mij terug doen vallen op het altijd goed werkende KISS principe ( Keep It Simple Stupid) dat feitelijk door @Brouwer is aangedragen door te wijzen naar de grote lijnen in de financiele toestand van TT.

In mijn overtuiging zit @BDB nog gevangen in het web van mist en onzekerheid dat TT, al of niet bewust , naar de markt communiceert door deferred revenue een te belangrijke plaats te bieden in haar cijferpak.
Want waar staat Deferred Revenue bij Automotive voor.
Bij aflevering van een product in een bepaalde periode wordt een gedeelte van die omzet gereserveerd omdat het geleverde product natuurlijk wel moet voldoen aan de daaraan te stellen eisen voor de levensduur van het product.
TT heeft handig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door dit principe ZEER ruimhartig toe te passen.
Want wat zijn de te voorziene marges en de EBIT's van deze uitgestelde omzetten.
De genormaliseerde marge van +80% wordt verre overtroffen terwijl de Opex al dekking vind uit de op het moment van vrijval gerapporteerde omzet in die periode.
Vanuit die optiek dien je de deferred revenue vwb Automotive dan ook meer te benaderen als uitgestelde winst dan als reeele voorziening.

De minimale netto waarde van deferred automotive schat ik in op 75%.(95% marge 0 ebit tax 20%). Het vermijden cq uitstellen van belasting speelt een grote rol bij de acties die TT al jaren op dit gebied neemt.

Indien je deferred niet langer beziet vanuit het perspectief van voorziening zoals uit de balans blijkt maar als uitgestelde winst( uitgesteld eigen vermogen hoef je je om mutaties in deze niet meer druk te maken.
De gerapporteerde omzet in Q3 werd voor 20 mio geraakt doordat TT de deferred opkrikte op grond van langere contractperioden van de onderliggende contracten.

Alle commotie ontstaan bij de introductie van Unbilled kan ook van tafel omdat op het moment van introductie van IFRS (cijfers 2018-2017) er niets anders gebeurde dan dat Unbilled apart tevoorschijn kwam ad 22,5 mio in 2018 en 25 mio in 2017 waardoor de other receivables in 2017 met diezelfde 25 mio afnamen.

Indien je deze balast en mist weglaat resteert er slechts 1 begrip over waar je je op dient te fixeren om de ontwikkeling van TT goed te kunnen volgen en dat is de door TT gepubliceerde operationele omzet.

De in het verleden geboekte resultaten zijn als volgt:
2016 169 mio
2017 245 mio (45%)
2018 317 mio (29%)
2019 3q 270 mio (22%)

In die zin mag je aannemen dat de werkelijke CAGR in de tussenperiode voordat HD-maps operationeel worden hoger ligt dan de aangegeven 10% CAGR die uit de presentatie bij de CMD is gecommuniceert.

In die zin een compliment aan Wim Gille die snel deze conclusie trok.

Ik sluit me daarbij dan ook aan bij de conclusie afgegeven door Wim Gille en beaamt door Taco dat de gerapporteerde omzet irrelevant is en men voor een beter begrip moet kijken naar de operationale omzet.

Als rechtgeaarde cijferfetisjist zal ik nog een stapje verder gaan om ook die operationele omzet te volgen in de tijd.

Het afgegeven backlog geeft nl de mogelijkheid om de door TT afgegeven schattingen te toetsen op realiteit.
Is men opportunistisch of juist voorzichtig te werk gegaan bij het inschatten van de totale waarde van een onderliggend contract.
Het backlog geeft de geboekte recognized omzet aan voor toekomstige perioden na toepassing van deferred.
Op basis van werkelijke leveringen per contract vindt maandelijks herschatting plaats die bij voldoende afwijking zullen resulteren in wijziging van de reeds geboekte en nog te boeken omzetten van dat contract.

Bij de laatste herschatting gepresenteerd tijdens de CMD blijkt dat er op basis van die herschatting een te rapporteren omzet van 128 mio verwacht mag worden in het 2de halfjaar.
De boeking in het 3de kwartaal van de gerapporteerde omzet ad 55 mio doet het ergste vrezen ware het niet dat deze boeking sterk werd beinvloed door wijziging in de verdeling tussen omzet en uitgestelde omzet door langere looptijden.

De definitieve boeking in Q4 zal uitwijzen of TT inmiddels haar inschattingen heeft moeten bijstellen indien de gerapporteerde omzet afwijkt van 72 mio.

Daar ook deze boeking weer gecamoufleerd kan worden door NRE boekingen of andere looptijden zal ik me meer concentreren op het af te geven back-log en de daarbij aangegeven vrijvalpercentages voor de komende twee jaar omdat dan het effect van nieuw afgesloten orders in die bedragen niet groot zal zijn maar er wel een signaal opgepikt kan worden of TT te opportunistisch dan wel te voorzichtig is geweest bij haar eerdere inschatting.Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 25 oktober 2019 13:52:


@BDB indien jj niet in WIL zien dat jouw definitie van het begrip wordt bepaald door een afgeleide uit drie begrippen houdt voor mij alles op.

Eigenwijs mag je me noemen maar om daar direct het begrip onbeleefd aan te koppelen is mijn inziens ongepast daar jij weet dat ik erg hecht aan beleefdheidsnormen en me niet snel laat verleiden tot afkeurende dan wel denigrerende opmerkingen tav andere meningen .

Mbt van het backlog verschillen we ook volledig van MENING in mijn perceptie is het backlog niets anders dan de verwachte operationele omzet gesplitst over toekomstige perioden na toepassing van deferred terwijl datgene wat er in het verleden vanuit het backlog is opgeboekt naadloos aansluit bij de afgegeven recognized (verantwoorde omzet) en opgeboekte deferred(uitgestelde) omzet.

Ik wil dat best inzien, want het is gewoon waar. De operational revenue wordt bepaald door:
1. reported, 2. delta defrev, 3. delta unbilled.
Punt uit basta. Dat is de definitie van TT zelf, en een andere ken ik niet.

Jij wilt andere dingen zien, volgen of schatten. Prima, maar noem het in godsnaam niet operational rev. Anders blijven we bekvechten over taal, definities of begrippen.

Ik vond het onbeleefd dat je veel van wat ik schreef negeerde en bepaalde vragen niet beantwoordde. En nul aandacht geeft aan mijn eigen exercities omtrent looptijden. Met het woord 'onbeleefd' drukte ik me nog vriendschappelijk uit. In feite was ik behoorlijk pissig.

Over de backlog verschillen we idd van mening. Volgens mij zit een contract dat in 2021 begint en loopt tot 20xx op geen enkele manier in de huidige boekhouding, ook al is het in tig-voud ondertekend. Wijs mij anders maar aan waar het wel in zit ...

Al met al vind ik verdere communicatie over dit onderwerp zinloos. Ook je laatste post van vannacht heeft me niet kunnen overtuigen. Veel open deuren die waar zijn, maar ook weer veel alchemie over 'operational' en de backlog.

Veel succes ermee, maar ik haak af.
Met vriendelijke groet,
BDB

boem!
0
@BDB

Even "goede" vrienden maar om vast te houden aan een definitie door daarvoor een rekenkundige bewerking van twee andere definities te gebruiken is gewoon niet de definitie van het onderwerp.
Dat jij pissig wordt op mij omdat ik mij niet laat leiden door wat jij vindt en jouw opmerkingen over looptijden nog niet behandelde zegt meer over jouw vasthoudendheid , die ik overigens waardeer, dan over jouw vermogen om je te kunnen verplaatsen in andermans gedachten.

Jammer dat je op dit moment de handdoek gooit, maar ik hoop oprecht met jou nog eens de degens te mogen kruisen omdat je je verdiept in de materie en dan een onverbloemd commentaar levert op de situatie zoals jij die in jouw gedachten aantreft .

Martin
boem!
0
quote:

boem! schreef op 26 oktober 2019 02:24:


Ik ben er uit.

Met dank aan met name @BDB en @Brouwer kom ik tot de conclusie dat ik om de ontwikkeling van Automotive op juiste waarde in te schatten slechts de operationele omzet hoef te volgen.
De door @BDB aangedragen complicerende factor om bijkomende begrippen als deferred een prominente plaats te bieden heeft mij terug doen vallen op het altijd goed werkende KISS principe ( Keep It Simple Stupid) dat feitelijk door @Brouwer is aangedragen door te wijzen naar de grote lijnen in de financiele toestand van TT.

In mijn overtuiging zit @BDB nog gevangen in het web van mist en onzekerheid dat TT, al of niet bewust , naar de markt communiceert door deferred revenue een te belangrijke plaats te bieden in haar cijferpak.
Want waar staat Deferred Revenue bij Automotive voor.
Bij aflevering van een product in een bepaalde periode wordt een gedeelte van die omzet gereserveerd omdat het geleverde product natuurlijk wel moet voldoen aan de daaraan te stellen eisen voor de levensduur van het product.
TT heeft handig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door dit principe ZEER ruimhartig toe te passen.
Want wat zijn de te voorziene marges en de EBIT's van deze uitgestelde omzetten.
De genormaliseerde marge van +80% wordt verre overtroffen terwijl de Opex al dekking vind uit de op het moment van vrijval gerapporteerde omzet in die periode.
Vanuit die optiek dien je de deferred revenue vwb Automotive dan ook meer te benaderen als uitgestelde winst dan als reeele voorziening.

De minimale netto waarde van deferred automotive schat ik in op 75%.(95% marge 0 ebit tax 20%). Het vermijden cq uitstellen van belasting speelt een grote rol bij de acties die TT al jaren op dit gebied neemt.

Indien je deferred niet langer beziet vanuit het perspectief van voorziening zoals uit de balans blijkt maar als uitgestelde winst( uitgesteld eigen vermogen hoef je je om mutaties in deze niet meer druk te maken.
De gerapporteerde omzet in Q3 werd voor 20 mio geraakt doordat TT de deferred opkrikte op grond van langere contractperioden van de onderliggende contracten.

Alle commotie ontstaan bij de introductie van Unbilled kan ook van tafel omdat op het moment van introductie van IFRS (cijfers 2018-2017) er niets anders gebeurde dan dat Unbilled apart tevoorschijn kwam ad 22,5 mio in 2018 en 25 mio in 2017 waardoor de other receivables in 2017 met diezelfde 25 mio afnamen.

Indien je deze balast en mist weglaat resteert er slechts 1 begrip over waar je je op dient te fixeren om de ontwikkeling van TT goed te kunnen volgen en dat is de door TT gepubliceerde operationele omzet.

De in het verleden geboekte resultaten zijn als volgt:
2016 169 mio
2017 245 mio (45%)
2018 317 mio (29%)
2019 3q 270 mio (22%)

In die zin mag je aannemen dat de werkelijke CAGR in de tussenperiode voordat HD-maps operationeel worden hoger ligt dan de aangegeven 10% CAGR die uit de presentatie bij de CMD is gecommuniceert.

In die zin een compliment aan Wim Gille die snel deze conclusie trok.

Ik sluit me daarbij dan ook aan bij de conclusie afgegeven door Wim Gille en beaamt door Taco dat de gerapporteerde omzet irrelevant is en men voor een beter begrip moet kijken naar de operationale omzet.

Als rechtgeaarde cijferfetisjist zal ik nog een stapje verder gaan om ook die operationele omzet te volgen in de tijd.

Het afgegeven backlog geeft nl de mogelijkheid om de door TT afgegeven schattingen te toetsen op realiteit.
Is men opportunistisch of juist voorzichtig te werk gegaan bij het inschatten van de totale waarde van een onderliggend contract.
Het backlog geeft de geboekte recognized omzet aan voor toekomstige perioden na toepassing van deferred.
Op basis van werkelijke leveringen per contract vindt maandelijks herschatting plaats die bij voldoende afwijking zullen resulteren in wijziging van de reeds geboekte en nog te boeken omzetten van dat contract.

Bij de laatste herschatting gepresenteerd tijdens de CMD blijkt dat er op basis van die herschatting een te rapporteren omzet van 128 mio verwacht mag worden in het 2de halfjaar.
De boeking in het 3de kwartaal van de gerapporteerde omzet ad 55 mio doet het ergste vrezen ware het niet dat deze boeking sterk werd beinvloed door wijziging in de verdeling tussen omzet en uitgestelde omzet door langere looptijden.

De definitieve boeking in Q4 zal uitwijzen of TT inmiddels haar inschattingen heeft moeten bijstellen indien de gerapporteerde omzet afwijkt van 72 mio.

Daar ook deze boeking weer gecamoufleerd kan worden door NRE boekingen of andere looptijden zal ik me meer concentreren op het af te geven back-log en de daarbij aangegeven vrijvalpercentages voor de komende twee jaar omdat dan het effect van nieuw afgesloten orders in die bedragen niet groot zal zijn maar er wel een signaal opgepikt kan worden of TT te opportunistisch dan wel te voorzichtig is geweest bij haar eerdere inschatting.


De verkorte samenstelling van mijn betoog hierboven is:

Om de ontwikkeling van TT goed te kunnen doorgronden is kijken naar de mutaties van de operationele omzet voldoende want alle mutaties rondom deferred veroorzaken slechts ruis omdat het geen voorziening is maar uitgestelde winst.

Met daarnaast de opmerking dat de operationele omzet gebaseerd is op schattingen en daardoor af zullen wijken in positieve dan wel negatieve zin.
NewKidInTown
0
Je kunt een aandeel ook doodanalyseren, d.w.z. zo vreselijk diep op bepaalde details ingaan dat het grote geheel of essentie totaal uit zicht verdwijnt. Er wordt vaak niet ingegaan op uiterst matige omzet of krimp, minieme netto-winst. Geen wonder dat de koers al zo lang achterblijft bij andere beleggingen en velen verlies lijden. BTW, ik heb optieposities in TT.
NewKidInTown
0
Koers-performance laatste 10 jaar (vanaf 25-10-2009):
AEX circa +82% of +7,0% gemiddeld per jaar exclusief dividend.
AMX circa +78% of +6,9% gemiddeld per jaar exclusief dividend.
TT circa +18% of +1,8% gemiddeld per jaar inclusief dividend 0,00.
NewKidInTown
0
Voor TT geeft marketscreener 2020 aan:

- Revenue/omzet dalend
- EBIT -227 miljoen EUR
- EBT -221 miljoen EUR
- Net income -161 miljoen EUR
- EPS/WPA -1,23

P/E ratio (K/W) is eigenlijk onzin want EPS is verlies, maar staat op -8,17

Bron:

www.marketscreener.com/TOMTOM-5886397...
boem!
1
De afgegeven Backlog geeft het totaal aan van de door TT verwachte te rapporteren omzet.

De 1,6 miljard wordt verdeeld in 8%, 17%, 18% en 57% resp voor 2de helft 2019, 2020, 2021 en 2022evj.

Door toepassing van deferred geeft de gerapporteerde omzet eigenljk geen goed beeld van het door TT geproduceerde "volume" want dat wordt bepaald door de gerapporteerde omzet.

Ervan uitgaande dat het backlog afgegeven tijdens de CMD dezelfde grondslagen kent als die gebruikt zijn bij de 3q cijfers kom ik tot de slotsom dat TT een operationele omzet inschat van 1,600 - 238 mio deferred = 1,365 mio.

De te rapporteren omzet zal afwijken omdat enerzijds de omzet vanuit RNE hier niet in is meengenomen maar veel belangrijker doordat er afwijkingen zullen optreden tussen de schatting en werkelijkheid van verkochte aantallen en take-rates en indien die afwijking voldoende groot is zal TT een herschatting invoeren voor dat specifieke contract wat zal leiden tot aanpassing van het backlog.

De door TT afgegeven CAGR van 10% betreft de CAGR op basis van te rapporteren omzetten vanuit het backlog.
Omdat de te rapporteren omzet irrelevant is voor de werkelijke ontwikkeling van TT probeer ik meer grip te krijgen op de operationele omzet omdat dat cijfer niet gecamoufleerd wordt door toepassing van deferred en daarmee een beter beeld geeft van die ontwikkeling alhoewel het hier slechts schattingen betreft.

De 8%, 17% en 18% geeft 128 mio, 272 mio en 288 mio aan te rapporteren omzet voor 2de helft 2019, 2020 en 2021 en sluit daarmee aan bij de CAGR van 10%.

Wat de operationele omzet gaat doen moet worden afgewacht. Waar deze in 2016 169 mio bedroeg liep die op tot 245 mio in 2017(45%) 317 mio in 2018(29%) en cum3-19 269 mio(20%).
Bij de 4q cijfers zal TT weer een backlog presenteren obv hernieuwde inschattingen.
Ik hoop dat men dat zal doen in hetzelfde format van dit jaar, komend jaar, twee jaar vooruit en de rest want daaruit komt dan naar voren of men herschattingen heeft gemaakt op lopende contracten waaruit we kunnen afleiden of TT te opportunistisch dan wel te voorzichtig is geweest bij haar eerdere inschattingen.
boem!
2
Ik heb beloofd om het kwartaaldraadje niet meer te gebruiken en het offtopic-draadje aan @Sniklaas te laten en "beloofd is beloofd".

Vandaar dat ik het rekendraadje gebruik om nogmaals te wijzen op de FCF bij Tomtom.

Geen enkele belegger komt ermee weg de FCF niet centraal in zijn/haar beoordeling mee te wegen.

Indien zelfs een hoog risico-aandeel als Tesla daarvan nu de vruchten van plukt, kan het tijdstip dat TT daarvan gaat profiteren niet ver weg meer zijn.Benjamin G.
0
Voor 2020 ben ik benieuwd naar een inschatting van de operationele kosten en brutomarge. Wie heeft hier een goed beeld bij?

Ik schat rond de 620 miljoen euro aan operationele kosten. Dat is 590 miljoen uit 2019 (excl. afschrijving) + 5%.

De bruto marge hou ik voorzichting aan rond de 77%.

Omzet als volgt:
Consumer 200 miljoen euro (verval van 2018 op 2019 was uitzonderlijk weinig)
Automotive 293 miljoen euro
Licensing 176 miljoen euro

Met een omzet van 669 miljoen euro en operationele kosten kom ik uit op een verlies van ruim 100 miljoen euro.

Kortom groei eigen vermogen komt niet uit de gerapporteerde omzet. Dat heeft met afschrijvingen en backlog/deferred revenue te maken? Ik laat verkoop Telematics buiten beschouwing.
Beperktedijkbewaking
1
quote:

Benjamin G. schreef op 5 februari 2020 08:59:


Voor 2020 ben ik benieuwd naar een inschatting van de operationele kosten en brutomarge. Wie heeft hier een goed beeld bij?

Ik schat rond de 620 miljoen euro aan operationele kosten. Dat is 590 miljoen uit 2019 (excl. afschrijving) + 5%.
De bruto marge hou ik voorzichtig aan rond de 77%.

Omzet als volgt:
Consumer 200 miljoen euro (verval van 2018 op 2019 was uitzonderlijk weinig)
Automotive 293 miljoen euro
Licensing 176 miljoen euro

Met een omzet van 669 miljoen euro en operationele kosten kom ik uit op een verlies van ruim 100 miljoen euro.

Kortom groei eigen vermogen komt niet uit de gerapporteerde omzet. Dat heeft met afschrijvingen en backlog/deferred revenue te maken? Ik laat verkoop Telematics buiten beschouwing.

Ik denk dat je brutomarge van 77% voor 2020 een realistische schatting is.

Er is helemaal geen groei van het eigen vermogen. Het e.v. zal net als in 2019-Q4 en heel 2019 blijven dalen. Heeft idd met de forse en versnelde afschrijvingen te maken (niet direct met de defrev en al helemaal niet met de backlog). Die afschrijvingen gaan in 2020 'vrolijk' door, TT verwacht weer zo'n 290 mio D&A.

In 2019 daalde het e.v. met 108 mio. Dat was nog enigszins geflatteerd omdat men van de opbrengst van Telematics na de kapitaalteruggave in het voorjaar nog iets 'overhield'.
Voor 2020 schat ik het netto (niet-adjusted) verlies daarom hoger in dan jij. Ik verwacht een daling van het e.v. met 160 à 180 mio, oftewel zo'n 1,3 euro per aandeel.

Natuurlijk is dit een puur boekhoudkundig en formeel verhaal. Let je op defrev en FCF dan ziet het er wat gunstiger (of althans minder ongunstig) uit, al geeft TT geen outlook voor de adjusted EPS.

boem!
3
Backlog Automotive 30-06-2019
Totaal 1,6 miljard aan afgesloten contracten die een IFRS-waarde vertegenwoordigen van:
8% in 2019= 128 mio
17% in 2020= 272 mio
18% in 2021= 288 mio

Backlog 31-12-2019
Totaal 1,8 miljard waarbij 125 mio in afgesnoept van de oude backlog door de IFRS omzet Automotive in 2de helft 2019.
Derhalve een flinke toevoeging van 325 mio in 2e helft 2019.
waarde 2020 16% = 288 mio
waarde 2021 18% = 324 mio

Deze info geeft exact aan dat TT nog meer dan voorheen haar IFRS omzet drukt ten faveure van deferred en daar komt in 2020 nog geen verandering in.

oude backlog vs nieuw
2019 2e halfjaar 128 forecast -actual 125 mio
2020 oud 272 nieuw 288 mio
2021 oud 288 nieuw 324 mio

Terwijl ik dacht dat de aanpassing in 3q een eenmalige correctie was op het verschil tussen gefactureerd en gerapporteerd blijkt dat een permanent karakter te krijgen vooralsnog in 2020.

De ontwikkeling van de gefactureerde omzetten bij Automotive staan in schril contrast met wat men verantwoordt:
gefactureerd vs gerapporteerd
2017 245 mio vs 196 mio
2018 317 mio vs 245 mio
2019 381 mio vs 266 mio
De verschillen ad 236 mio zijn voorlopig weggeboekt naar deferred maar komen in latere jaren automatisch terug.

Nu begrijp ik ook beter de afgegeven outlook van 650-675 mio waarvan consumer 200 mio uitmaakt.
omzet IFRS 2019 Enterprise 161 mio
Omzet IFRS 2019 Automotive 266 mio
Outlook IFRS 2020 Automotive 288 mio
Outlook IFRS 2021 Automotive 324 mio

De gefactureerde omzet in 2020 zal ca 460 mio bedragen(4q 19 111 mio + groei).

Ik durf op basis van wat we nu weten wel een voorspelling te doen voor backlog 31-12-2020 en IFRS/gefactureerde omzet Automotive in 2020.

IFRS omzet Automotive 325 mio
Gefactureerde omzet Automotive 460 mio
Backlog Automotive 1,8 miljard + new 650 mio - IFRS 325 mio= 2,125 miljard.

Tel daarbij de IFRS omzet van Enterprise bij op ad 175 mio in 2020(2019 161 mio) en je komt uit op 500 mio voor A&E in 2020. De gebruikelijke afwijking tussen outlook en werkelijkheid bij TT.

TT ligt volgens mij nu zelfs iets voor op het door haar geschetste vergezicht doordat de gefactureerde omzet uitstijgt boven de afgegeven CAGR van 15% voor de middellange termijn.

Het is toch bizar dat een bedrijf met een omzet van 701 mio en een opex van 746 mio een aanwas in kas kan tonen uit de operatie van 113 k excl de kasaanwas door verkoop van TTT ad 76 k.

Met alle respect voor de @Vanillasky's van deze wereld maar juist vanwege deze discrepantie gooi ik de hele gerapporteerde P&L overboord en richt me op gefactureerde omzetten de daaruit te behalen marge en de daarbij noodzakelijk te maken kosten om me een gewogen oordeel te vormen over de "winstcapaciteit" van het bedrijf.

Die "winstcapaciteit" komt voor 2020 tot uidrukking indien we gefactureerde omzet Automotive op 460 mio stellen waardoor A&E uitkomt op 635 mio(enterprise 175 mio)
Tegen 90% levert dat een marge op van 570 mio en met de 50% van Consumer geeft dat een verdiend brutoresultaat van 670 mio.

De op te boeken opex 2020 wordt door TT ingeschat op 780 mio.
General 140 mio
Marketing 30 mio
Deprec/Amort 260 mio
R&D 350 mio
Totaal 780 mio.
Hierdoor wordt er een Ebit verlies geleden van 110 mio en een nettoverlies van 85 mio.

Op papier geen resultaat om over naar huis te schrijven echter dat beeld draait enorm indien we kijken naar wat de noodzakelijk te maken kosten zijn om dat brutoresultaat van 670 mio binnen te halen.
Ten eerste is daar de versnelde afschrijving ad 210 mio die in 2020 voor de laatste keer de cijfers raakt.
Daarnaast weet je dat R&D uitgaven van 350 mio(50% van de omzet) meer bedoeld zijn om de toekomstige omzet te versnellen dan dat zij bedoelt zijn om de huidige omzet te waarborgen.

De R&D kosten even terzijde legend zie je in 2020 excl depreciation/amortization een positieve Ebit van 100 mio.

Dat men de optimale kaspositie heeft bepaald door slechts 50 mio aan te wenden voor aandeleninkoop geeft te denken.
Het uitzetten van 220 mio in deposito geeft aan, dat men dat bedrag niet nodig heeft voor de bedrijfsuitoefening.
Ik zie slechts twee motieven:
1. De @Wies variant waarbij een dirty exit wordt uitgevoerd en de free-float-aandeelhouders uit het aandeel worden gezet tegen 15 euro.
2. MIJN variant waarbij de FF het niet aandurfden om 20 mio aandelen uit de markt te trekken vanwege het gevaar van te sterk oplopende koersen en dat 5 mio het maximaal haalbare is.
Daarna zullen zij alle aandeelhouders belonen met dividend uitkeringen ingaande 2021.

VanillaSky
0
quote:

boem! schreef op 6 februari 2020 03:11:Ik zie slechts twee motieven:
1. De @Wies variant waarbij een dirty exit wordt uitgevoerd en de free-float-aandeelhouders uit het aandeel worden gezet tegen 15 euro.
2. MIJN variant waarbij de FF het niet aandurfden om 20 mio aandelen uit de markt te trekken vanwege het gevaar van te sterk oplopende koersen en dat 5 mio het maximaal haalbare is.
Daarna zullen zij alle aandeelhouders belonen met dividend uitkeringen ingaande 2021.Vind dat je jezelf hiermee wel tegenspreekt. Enerszijds zeg je op alles dat HG en consorten overal de juiste keuzes maken en getuigen van superieure visie (terwijl de feiten juist enorm tegen hen spreken en getuige van een aantal zeer slechte cruciale beslissingen) EN ook nog eens het beste voor hebben met alle aandeelhouders EN ons willen laten delen in de gouden bergen die eraan komen.
Anderzijds zeg je dat zij geen aandelen inkoop doen omdat het te duur word.

Laten we even PUUR hypothetisch ervan uitgaan dat jouw visie klopt omtrent de toekomst van TT. Men doet nu geen aandelen inkoop van 250-350mio want de koers kan dan wel eens extreem oplopen naar laten we het heel extreem formuleren 20 euro.

Dan met de gedachte dat over een 5 tot 10 jaar worden er zulke winsten gemaakt dat de koers 200 tot 300 euro doet (of meer).

Dan mag jij mij uitleggen waarom een inkoop nu aan 20 euro duur zou zijn?Neen het lijkt er meer op dat ze helemaal geen zin hebben om die Cashberg te delen en van dividend is al helemaal geen sprake. Men heeft het er geen eens over dus het is echt jezelf voor de gek houden als je denkt dat Dividend de komende jaren in beeld komt.

Overigens zoals gisteren al eens becijferd gaat de Cash helemaal niet groeien deze twee jaar. Als men 2020 en 2021 een aandelen inkoop voor zelfverrijking uitvoert dan zal de cash eind 2021 ca. 425 tot 450mio zijn. En ik denk dat het zo ook zal lopen.

2022 en verder is nog een eind weg, of de worst tzt weer verhangen word zal afgewacht moeten worden (en of TT dan nog aan de beurs staat). Ik zie eigenlijk zelf maar twee varianten:

1. De @Wies variant waarbij een dirty exit wordt uitgevoerd en de free-float-aandeelhouders uit het aandeel worden gezet tegen 15 euro (maximaal - denk eerder 13 in dat geval)
2. De toekomst is helemaal niet zo zeker dat die extreem winstgevend word en ze zullen zien hoe het loopt. De komende 2-5 jaar houd men gewoon een cashbuffer aan van 400 tot 500 mio en doet men verder weinig aan Dividend en aandeleninkoop (muv voor bonusdoeleinden natuurlijk).Benjamin G.
0
Dank @BDB voor je reactie. Ik heb inderdaad de hoge D&A in 2020 niet meegenomen. Doe ik dat wel dan kom ik op een groter verlies uit. Het misterie waarom TomTom toch een goede kaspositie heeft zal door het verschil komen van gerapporteerde omzet en (vooraf) gefactureerde omzet.

Dank @MartinMartin voor je niet aflatende wijze waarop je inzicht probeert te verschaffen in de cijferwar van TomTom.

Goed om te zien dat @VanillaSky en @BDB de kennis hebben en de tijd en moeite nemen om daarop te reflecteren. Mijn vertrouwen in TomTom stijgt: dat wil zeggen neerwaarts risico zou beperkt moeten zijn. Het opwaarts potentieel is een geheel ander verhaal.

Gelet op de backlog die nu wordt aangelegd van ingekochte aandelen voor toekomstige beloningen, verwacht ik dat TomTom ook van mening is dat de koers nu gunstig is. Naar mijn indruk is de inkoop van aandelen groter dan de verklaring dat er opties lopen met 3 en 7 jarige looptijd.

Het nu niet uit de markt kunnen halen van 20-30 miljoen aandelen via inkoop, kan waar zijn. Maar ook hier zijn mogelijkheden voor. Welke redeneerlijn met argumenten we ook optuigen het blijft ongewis of we worden beloond of uit het aandeel worden gezet. De feiten kunnen zowel bij redeneerlijn A als B horen. Eens met Wies dat het op z'n minst onbeleefd is naar de zittende aandeelhouders.
boem!
0
@Vanillasky,

Ik begrijp dat je niet inhoudelijk in wil gaan op de vraag welke omzet bepalend is om zo een oordeel te vellen over de toekomstmogelijkheden van het bedrijf.

Jij blijft kijken naar netto winst vanuit IFRS omzetten.

Daardoor ga je volledig voorbij aan de transitie van TT.

Daarom kom jij ook uit op een niet substantieel kassaldo over twee jaar.

Ik doe een tweede poging om je op andere gedachten te brengen maar dan vanuit de Balansposities.

De verkorte balans van TT ziet er als volgt uit in de 2017, 2018 en 2019

Kaspositie 121 248 437

Assets 940 789 586
TTT 73

Totaal deb 1.061 1.110 1.021


Eigen verm 722 774 666

Werkkapit. 148 132 92

Deferred Long 148 156 216

Provisions 44 48 47

totaal credit 1.061 1.110 1.021


Zoals je ziet is de kaspositie in 2 jaar toegenomen met 316 mio terwijl er in die 2 jaar een netto winst is gemaakt van 678 k waarbij 750k is uitgekeerd.

De verklaring moet je zoeken in de afboeking/afschrijving op assets en de gefactureerde bedragen die de gerapporteerde bedragen overstijgen.
Dat deze twee bedragen afschrijving ad 355k en gefactureerd ad 187 mio gezamenlijk hoger uitkomen dan de opgelopen kaspositie vindt zijn oorzaak in het invetseringtempo dat TT aanhoudt met R&D tbv A&E.

Het investerinstempo wordt zelfa verhood in 2020 met een outlook voor de Opex van 780 mio waaronder afschrijving 260 mio.

Om kasneutraal te werken in 2020 is daarom een brutowinst nodig van 520 mio.

Met een marge van 50% op een omzet van 200 mio betekent het dat er door A&E een marge behaald moet worden van 420 mio ergo een omzet van 465 mio en dat is precies de outlook.

Dat er gewoon weer een positief kassaldo opgecshreven gaat worden ligt bij het verschil tussen gefactureerde en gerapporteerde omzetten bij Automotive.
Dit verschil ad 460 mio gefactureert en de 300 mio gerapporteert komt gewoon terug in het kassaldo onder aftrek van de aandeleninkoop ad 50 mio.
Mijn schatting aan kasaanwas in 2020 is dus 110 mio.


Benjamin G.
0
@MartinMartin, je schrijft over de kaspositie als volgt: Kaspositie 121 248 437

Neem je bij de kasinstromen ook de verkoop van Telematics mee? Als het goed is is daar 950 miljoen voor binnengestroomd en 750 miljoen voor uitgestroomd. Netto 200 miljoen. Minus kosten voor verkoop (rond de 17 miljoen euro?)
2.337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 apr 2020 17:35
Koers 7,905
Verschil +0,125 (+1,61%)
Hoog 8,135
Laag 7,805
Volume 654.093
Volume gemiddeld 822.671
Volume gisteren 448.510

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group