Rechtszaak guldenpostzegels ... de feiten.

546 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
DeZwarteRidder
0
quote:

Filasoft schreef op 24 november 2017 15:14:


@DeZwarteRidder
De periode 1977-2001 beschouw ik als vrijwel waardeloos. Ik koop het niet meer in, ik heb er ook geen afzetmogelijkheden meer voor, als verzamelobject al heel lang niet meer, als frankeerzegel sinds 2013 niet meer.
Heb je nog iets en dat wil je kwijt, dan adviseer ik je in ieder geval te wachten met verkopen tot na 23 januari 2018.

Wat is waardeloos? is 5% of 10% van de nominale waarde een redelijke schatting?

Beroep doen op 'ongerechtvaardigde verrijking' biedt volgens mij goede kansen.

Loopt de procedure nu bij de Rechtbank of bij het Gerechtshof?
Geefgas
0
quote:

Filasoft schreef op 24 november 2017 11:26:


@Damokless
@Geefgas

Een oud chinees spreekwoord luidt: De grootste zekerheden vormen de basis van de grootste teleurstellingen.

Voor wat jullie mening betreft het volgende:
Een zienswijze die ik schaar onder de categorie 'niet relevant'.
Een onafhankelijke rechter zal zijn oordeel niet baseren op het feit dat hij/zij ooit met een postzegelcollectie bij een postzegelhandel is geweest en gefrustreerd de winkel is uitgelopen omdat hij minder kreeg dan hij ooit betaald had. Dat is natuurlijk sneu, maar heeft te maken met marktomstandigheden, verwachtingen en teleurstelling.

Blijft natuurlijk de vraag: wat doen beleggers met de onzekerheid rond deze zaak. Steken zij hun kop in het zand of houden zij vinger aan de pols. Zolang er geen duidelijkheid is blijft deze kwestie een lijk in de kast waar elke partij, ook zij die een bod op PostNL zouden willen doen, rekening mee moet houden.

PostNL voelt zich heel groot en sterk en is tot dusver nooit bereid geweest te schikken. Zij kan echter met een fractie van de 275 miljoen die nu als het zwaard van Damocless boven het hoofd hangt, een eind maken aan deze onzekerheid.

Terug naar de inhoudelijke discussie maar weer?

@Filasoft
Met alle respect maar je posts beginnen steeds gekleurder te worden.

Zinnen als "steken zij het kop in het zand" is nogal arbitrair, en daarmee verander je je inhoudelijk verhaal van rationeel naar emotioneel. Kop in het zand suggereert dat er een issue is, en die heb ik heel inhoudelijk bestreden met duidelijke argumenten. Dat heeft niets met kop in het zand te maken, maar gewoon goed naar geldende jurisprudentie en wetboek te kijken. En juist alle emotionele argumenten links te laten liggen.

Het klopt dat rechter zijn oordeel niet zal baseren op zijn eigen postzegel collectie. Ik denk ook niet dat er iemand is die denkt dat onze rechterlijke macht uitspraak doet op basis van persoonlijke emotie.

Je sluit af met terug naar de inhoudelijke discussie. Als ik de posts zo achter elkaar zie, heb ik het gevoel dat er velen zijn die denken dat je weinig kans maakt. Zoals gezegd, ik ben er zeker van dat 0% kans maakt, en dat er slechts in klein aantal gevallen over gedeeltelijke compensatie kan worden gepraat tegen hele duidelijke voorwaarden.

Zinnen als lijk in de kast, die laat ik verder aan jou. Wellicht probeer je met dergelijke bewoording de discussie aan te scherpen en op te pompen, maar de zin lijk in de kast is geheel ongepast.

Dit heeft trouwens verder 0,0 effect op de koers, ik denk dat als je dat suggereert je echt een veel te grote broek aantrekt.

PS; met bewoordingen over zwaard van damocles dat boven het hoofd van PostNL hangt, ook daar lijk je de discussie weer naar emotioneel te brengen. Maar emotionele en opruiende terminologie heeft echt weinig nut bij rechtspraak. Nogmaals, er is geen zwaard, en het lijkt erop dat je probeert de zaak op te stoken. Indien dat inderdaad zo is, dan kan ik daar niet zoveel waardering voor opbrengen.
Filasoft
0
@Geefgas

Hoe je het ook wendt of keert, deze zaak is nog altijd onder de rechter, en zolang er geen definitieve uitspraak is en de boeken zijn gesloten is er onzekerheid. En aan onzekerheid hebben beleggers een hekel toch?

De kans bestaat namelijk dat de rechter anders over deze materie denkt dan jij en Damocless. Hoe groot die kans is kan ik niet beoordelen. Als ik echter van mening was dat we kansloos waren had ik mijn geld in mijn zak gehouden en was ik dit proces niet begonnen. Dat jij daar weinig waardering voor hebt laat mij eerlijk gezegd volkomen koud.

stel, BPost wil opnieuw een bod doen op PostNL, maar weet niets van deze hele kwestie. Die kan in januari dan worden geconfronteerd met een uitspraak van de rechter met verregaande consequenties. 'Lijk in de kast' lijkt me daarvoor wel een passende term. 'Het zwaard van Damocless' vond ik, met het oog op de naam van het andere forumlid wel een leuke toevoeging. Gun me die lol :-)

@DeZwarteRidder
Zaak loopt nu bij het Gerechtshof.
'ongerechtvaardigde verrijking' is een term die ik in het pleidooi van onze advocaat meermaals ben tegengekomen.

5-10% van de oorspronkelijke frankeerwaarde lijkt me een redelijke indicatie voor dit moment. Een beetje afhankelijk van de samenstelling.
Complete vellen zullen wat hoger worden gewaardeerd dan een collectie losse zegels.
analyse_A3CD
0
DeZwarteRidder
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 24 november 2017 20:38:


Stop a.u.b. met deze ongein over velletjes postzegels!
Wat een geleuter op niks af!

Dit is een vijandig gebied, want de aandeelhouders van PostNl vinden dit geen leuk onderwerp.
keffertje
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 24 november 2017 20:44:


[...]
Dit is een vijandig gebied, want de aandeelhouders van PostNl vinden dit geen leuk onderwerp.


Hoi Zwarte,

Dat valt nog wel mee hoor, maar ik moet lachen om een aantal argumentaties van filasoft (los van zijn begrijpelijke gekleurdheid als procespartij).

Twee voorbeelden:

* In het begin van zijn betogen schrijft hij dat de rechter beslist op basis van twee pleitnota's. Dat is natuurlijk onjuist omdat er een zitting is geweest waarin de rechter ook vragen heeft gesteld aan beide partijen, die bovendien tot onderlinge discussie geleid zullen hebben.

* Hij claimt zijn administratie niet meer te hebben in verband met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, maar zoiets wordt door een rechter doorgaans van tafel geveegd met het argument dat als U wist of behoorde te weten dat er een procedure aanhangig gemaakt gaat worden de procespartij(en) gehouden zijn relevante documentatie te bewaren (en ze geen voordeel mogen behalen uit het feit dat ze dit niet hebben gedaan).
Filasoft
0
@Keffertje

Ten aanzien van je eerste punt het volgende:
Ik reageerde op een post van Cerburus die stelde: "Ik ben aandeelhouder en heb dus ook een belang :) enige objectief feitenrelaas is NIET deze thread. maar de uitspraak van de rechter"

De rechter heeft uitspraak gedaan op basis van hetgeen door de 2 partijen naar voren is gebracht. Beide partijen kunnen feiten naar voren hebben gebracht, maar ook onwaarheden, of onjuiste suggesties. De uitspraak van de rechter is het (voorlopige) resultaat van die inbreng, maar betekent niet automatisch dat de verliezende partij geen feiten heeft aangedragen.

Voor wat betreft je 2e punt:
Volstrekt krankzinnig om te verlangen dat een bedrijf facturen kan overleggen van boekjaren 1977 t/m 2001. Als de formele bewaartermijn ligt op 7 jaar dan zul je moeten accepteren dat facturen die 16 jaar of ouder zijn zich in het 'ronde archief' bevinden. Daarbij komt dat op het moment van vernietiging er geen enkele aanwijzing was dat dit proces zich in 2017 zou afspelen. Noch de rechter, noch de advocaat van PostNL heeft overigens om die nota's gevraagd.

Eigenlijk is het postzegeltje zelf de kwitantie van de aankoop, net zoals je bij het uitgeven van een briefje van 20 euro niet zal hoeven aantonen dat dit echt jouw geld is. Zoals een postzegel een betaalbewijs aan toonder is (degene die de postzegel op een brief plakt, gaat de vooruitbetaalde postale dienst afnemen) zo is de houder van het briefje van 20 euro degene die er een aankoop mee betaalt.

Martijn van M
0
quote:

Filasoft schreef op 24 november 2017 14:52:


@Martijn van M

Even voor de duidelijkheid:
1. Het kortgeding dat de NVPH heeft aangespannen had betrekking op de termijn waarop de guldenzegels nog konden worden weggeplakt en op de feitelijke ongeldigheidsverklaring. De rechter achtte deze termijn voldoende, en verwees verder, op grond van de complexiteit van de materie, naar een hogere rechtbank.

2. In de daaropvolgende zaak heeft de NVPH zich (mijns inziens ten onrechte) geconcentreerd op de vraag of PostNL guldenzegels ongeldig mocht verklaren. De rechter heeft zich toen in het voordeel van PostNL uitgesproken

3. Onder druk van PostNL heeft de NVPH afgezien van een beroepsprocedure. Onder het motto 'we moeten in de toekomst verder met elkaar' is de NVPH akkoord gegaan met een medelijwekkend voorstel en heeft zich daarmee op een onnavolgbare wijze gediskwalificeerd. De NVPH heeft een document getekend waarin het afziet van verdere juridische stappen. Zij heeft echter nooit met haar leden overlegd en die waren 'not amused' over deze wending, temeer omdat er nauwelijks aandacht is geweest voor het bewuste artikel in de algemene voorwaarden waarin een omruilregeling werd beschreven.

Artikel 14.2 Lid 3: “… tevens wordt bekend gemaakt gedurende welke periode niet meer geldige, ongebruikte postzegels tegen geldige postzegels kunnen worden ingewisseld”.

4. Je schrijft: “En nu probeert de NVPH het in 2017 dus opnieuw …”
Niet waar. De NVPH is gestopt met procederen. 4 postzegelhandelaren hebben voor eigen rekening en risico een nieuwe procedure aangespannen. Hierbij hebben zich 5 andere handelaren (waaronder ikzelf) en een particulier gevoegd. Gezamenlijk richten wij ons op 2 aspecten van de zaak: de ongeldigheidsverklaring en de manier waarop PostNL zich over de ruggen van haar klanten een enorm voordeel heeft toegeeigend, en het bewuste artikel 14.2 Lid 3 uit de algemene voorwaarden. De hoorzitting van maandag 6 november was het vervolg van deze zaak.

5. Vervolgens leg je opnieuw een link naar de valse postzegels en suggereer je een relatie tussen enerzijds de leden, de NVPH als instituut en het frauderende lid. Dit is bijna bizar en vertroebelt de juridische discussie over de guldenzegels. Ook schroom je niet om een opmerking geplaatst door een forumlid als argument te gebruiken. Gefeliciteerd, je bent in goed gezelschap want de pleitnota van Tim de Greve staat vol met citaten uit het postzegelblog. Wat iemand roeptoetert op een forum wordt echter bepaald door het belang hij vertegenwoordigt en is verder niet relevant denk ik. Een analyse van de de diverse uitspraken op Postzegelblog lijkt me verder nogal zinloos.

6. Vervolgens maak je een zijsprongetje naar de verzamelwaarde van Postzegels. Interessant natuurlijk en er zijn ongetwijfeld veel postzegels die een hogere marktwaarde/verzamelwaarde hebben dan de onderliggende frankeerwaarde. Iemand die in het bezit is van zo’n postzegel zal deze waarschijnlijk nooit willen omruilen voor een nieuwe geldige frankeerzegel. Die vraag staat echter los van het feit of deze persoon in de gelegenheid moet worden gesteld om die keuze zelfstandig te kunnen maken. Die keuzemogelijkheid heeft hij nu in ieder geval niet gehad.

@de zwarte ridder
Die vraag is niet relevant.Dank voor deze informerende reacties.

Nadat de zaak al 2x voor de rechter heeft gelegen op verzoek van de NVPH, en nu dus blijkbaar alsnog weer op verzoek van een handjevol particulieren/handelaren (10 personen zoals je precies beschrijft) lijkt het een nog steeds een kansloze zaak.


Ik heb nog wel een reactie t.a.v. punt 6:

Omdat de verzamelaars nu met een enorme hoeveelheid postzegels zitten die geen marktwaarde meer hebben lijkt de kans groot dat deze zegels als verzamelobject komende decennia ook kansloos lijken te zijn. Echter, dit wordt natuurlijk wel anders wanneer die zegels zouden mogen worden omgeruild... en wat dat betreft lijkt de huidige rechtszaak indirect eigenlijk ook een ultime poging om de verzamelwaarde van de guldenzegels omhoog te krikken.

M.a.w. de verzamelaars zouden een dubbelslag slaan wanneer de rechter hen wel gelijk zou geven, ik ben bang dat ze in februari met lege handen naar huis worden gestuurd... want als ik je eerste post nu opnieuw lees dan valt het me op dat je je richt op enkele argumenten die PostNL zou hebben aangevoerd.

- Je eerste argument: PostNL verwijst naar het feit dat postzegels in het verleden al veel vaker ongeldig werden verklaar; jouw argumentatie dat PostNL wel of niet zou zeggen dat het dit zelf (onder de naam PostNL) ook zou hebben hebben gedaan lijkt daarbij vooral irrelevant - afgezien dat je de woorden van PostNL mogelijk verkeerd hebt begrepen.

- Je tweede argument t.a.v. de rol van de ACM en de consumentenbond: beetje vreemd dat je suggereert dat de ACM en de consumentenbond bewijzen zouden moeten aanleveren t.a.v. hun standpunt. Ook dit argument lijkt irrelevant, want zowel de ACM als de consumentenbond lijken zich niet publiekelijk te hebben uitgesproken over de kwestie... wat mogelijk een signaal is dat beide begrip hebben getoond naar PostNL voor de keuze om consumenten wel enkele maamden de tijd te geven om hun zegels op brieven te plakken.


PS. Van verzamelaars zou je eigenlijk logischerwijs verwachten dat deze de zegels überhaupt niet hebben gekocht om op brieven te plakken, daarmee kan de roep om een omruil regeling eigenlijk niet gemakkelijk worden begrepen... want de situatie wekt de indruk dat de verzamelaars hun inzet eigenlijk geheel zelf hebben verspeeld met hun investering - zonder de intentie te hebben voor het eigenlijke gebruik van een postzegel: namelijk het plakken van een postzegel op een brief.
Filasoft
0
@Martijn

PostNL heeft in de verschillende pleidooien een aantal argumenten naar voren gebracht. Een aantal daarvan heb ik beschreven in de 'hardnekkige misverstanden' aan het begin van dit draadje. Een argument dat veelvuldig herhaald is vanuit de diverse invalshoeken is dat 'wij' zouden moeten hebben kunnen weten dat postzegels 'een keer' ongeldig zouden worden. Hiervoor wordt door PostNL zelfs een groot aantal citaten uit Postzegelblog opgevoerd.

PostNL schrijft in zijn memorie van antwoord (rolzitting 18 feb 2015) 'postzegels zijn primair bedoeld voor frankering van post. Niets meer niets minder', een waarheid als een koe. Elke andere intentie die kopers mogelijk hebben gehad bij de aanschaf van een postzegel is dus niet relevant. Dat PostNL daarna bijna krampachtig een tweedeling wil maken in zakenzegels en verzamelzegels en daarna ook nog het onderscheid tussen de primaire markt en de secundaire markt staat m.i. haaks op de primaire functie van postzegels. Een verzamelzegel tarief 1 kost momenteel €0,78 en heeft dezelfde prijs en functie als een zakenzegel die in die handige rolletjes worden verkocht. Ook deze kosten per stuk €0,78 en hebben dezelfde primaire/postale functie. Als ik het leuk vind om een zegel met een vogel in een boek te bewaren betekent dit niet dat ik vanaf het moment dat ik deze beslissing heb genomen geen aanspraak meer kan maken op de postale functie van een postzegel gebaseerd op de prijs die ik ervoor heb betaald.

Voorts: Ik/wij zijn van mening dat niet alleen de primaire koper van de postzegel recht zou hebben op het vervullen van de postale dienst maar de bezitter van de postzegel. Dit is onlosmakelijk verbonden met het product 'postzegel'. Ook is niet van belang wat een 2e of 3e of 4e eigenaar van de postzegel hiervoor heeft betaald. Immers, voor al deze postzegels, al heb je ze bij het grof vuil gevonden, geldt dat PostNL de volledige frankeerwaarde heeft ontvangen.

De rol van de ACM en de consumentenbond is onduidelijk. De Autoriteit Consument en Markt verwijst vrijwel direct naar de rechter als het gaat om een geschil tussen twee bedrijven. PostNL claimt met de ACM te hebben overlegd maar kan hiervan geen enkel document overleggen. Wij hebben daar uiteraard om gevraagd. Tijdens de zitting stelde De Greve: PostNL heeft de ACM op de hoogte gebracht van het voornemen om de guldenzegels ongeldig te verklaren, de ACM heeft niet geprotesteerd, ook niet toen die ongeldigheidsverklaring een feit was. Een mededeling doen en vervolgens afwachten is m.i. iets anders dan goedkeuring krijgen.
Op onze vraag aan de Consumentenbond of zij destijds heeft ingestemd met het ongeldig verklaren van de guldenzegels heeft deze geantwoord dat zij hierover geen mededelingen doet. Een nogal vreemde reactie van een organisatie die pretendeert het belang van consumenten te vertegenwoordigen.

DeZwarteRidder
0
Geefgas
0
Ik begin er steeds meer "profiteurs" bijsmaak van te krijgen, en dan heeft inhoudelijke discussie weinig zin.
Het continu herkauwen van dezelfde punten heeft trouwens ook niet veel zin. En daar lijkt het wel nu naar toe te gaan in de verschillende posts.
Ongerechtvaardigde verrijking zal met 1 veeg van tafel worden geschoven, is in deze casus geheel niet aan de orde.

Mensen, verdiep je in jurisprudentie en wetboek. Echt, dat is echt wel wat weerbarstiger dan dat je op alle manieren denkt ergens een aanspraak op te kunnen doen. Denk je niet dat we in NL niet talloze disputen hebben waarin een partij een andere partij probeert aansprakelijk te stellen?

Iemand die echt oprecht denkt dat dit significante invloed op koers van PostNL heeft mist wat mij betreft elke realiteitszin. Onder bepaalde voorwaarden zou ernaar gekeken kunnen worden gedeeltelijke compensatie, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet.

We zullen zien wie er gelijk krijgt, hoewel het m.i. echt een no-brainer is dat rechter niet mee zal gaan in deze opportunistische aanklacht.
DeZwarteRidder
0
Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking als iemand wordt verrijkt ten koste van een ander en hiervoor geen grond kan worden gevonden in een overeenkomst of de wet. Er ontstaat dan een verbintenis uit de wet om de schade te vergoeden.
Geefgas
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 november 2017 15:59:


Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking als iemand wordt verrijkt ten koste van een ander en hiervoor geen grond kan worden gevonden in een overeenkomst of de wet. Er ontstaat dan een verbintenis uit de wet om de schade te vergoeden.


Hihi, ja ik ken de uitleg wel, maar de interpretatie is veel weerbarstiger sluit niet aan op deze casus. Kijk naar jurisprudentie omtrent "onrechtvaardige verrijking", en trek je conclusies zou ik zeggen.
filantroop
1
quote:

Geefgas schreef op 27 november 2017 16:13:


[...]

Hihi, ja ik ken de uitleg wel, maar de interpretatie is veel weerbarstiger sluit niet aan op deze casus. Kijk naar jurisprudentie omtrent "onrechtvaardige verrijking", en trek je conclusies zou ik zeggen.


Volgens jurisprudentie :

"Voor toewijzing van een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking moet aan vier vereisten zijn voldaan. Er moet sprake zijn van 1) een verrijking waardoor 2) de andere partij schade heeft geleden (is verarmd), er moet 3) een causaal verband bestaan tussen de verrijking en de verarming en 4) de verrijking moet ongerechtvaardigd zijn."

U bent kennelijk wat beter thuis in deze materie, maar welke conclusies heeft u dan getrokken en kunt u dan ook aangeven op basis van welke van deze 4 criteria er hier dan dus geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking zou zijn ?

keffertje
0
quote:

filantroop schreef op 27 november 2017 22:06:


[...]

Volgens jurisprudentie :

"Voor toewijzing van een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking moet aan vier vereisten zijn voldaan. Er moet sprake zijn van 1) een verrijking waardoor 2) de andere partij schade heeft geleden (is verarmd), er moet 3) een causaal verband bestaan tussen de verrijking en de verarming en 4) de verrijking moet ongerechtvaardigd zijn."

U bent kennelijk wat beter thuis in deze materie, maar welke conclusies heeft u dan getrokken en kunt u dan ook aangeven op basis van welke van deze 4 criteria er hier dan dus geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking zou zijn ?
Bij de interpretatie van een casus geldt altijd 'de omstandigheden van het geval' en die kennen we niet (geen pleitnota's, geen proces-verbaal van de zitting), dus moeten we het doen met de gekleurde informatie van een procespartij en wat oninteressant gezever van de zwarte, die kennelijk de discussie levendig wil houden. Wacht nu maar rustig de uitspraak af en dan weet iedereen waar hij aan toe is.
filantroop
0
quote:

keffertje schreef op 27 november 2017 22:13:


[...]

Bij de interpretatie van een casus geldt altijd 'de omstandigheden van het geval' en die kennen we niet (geen pleitnota's, geen proces-verbaal van de zitting), dus moeten we het doen met de gekleurde informatie van een procespartij en wat oninteressant gezever van de zwarte, die kennelijk de discussie levendig wil houden. Wacht nu maar rustig de uitspraak af en dan weet iedereen waar hij aan toe is.


Zelf ben ik heel goed van deze zaak op de hoogte, de pleitnota's, de memories van grieven en antwoord en de achtergronden en omstandigheden. Ik verbaas mij over de stelligheid waarmee sommigen, zonder deze kennis van zaken, hier standpunten innemen. T.a.v. ongerechtvaardigde verrijking heb ik daarom zeker interesse in de conclusies van @geefgas. Wellicht brengt hij mij tot nieuwe of andere inzichten.
analyse_A3CD
0
En maar blijven eikelen over een velletje meer of minder postzegels!?

Wellicht heeft Sandd nog wat over?
Geefgas
0
quote:

filantroop schreef op 27 november 2017 23:04:


[...]

Zelf ben ik heel goed van deze zaak op de hoogte, de pleitnota's, de memories van grieven en antwoord en de achtergronden en omstandigheden. Ik verbaas mij over de stelligheid waarmee sommigen, zonder deze kennis van zaken, hier standpunten innemen. T.a.v. ongerechtvaardigde verrijking heb ik daarom zeker interesse in de conclusies van @geefgas. Wellicht brengt hij mij tot nieuwe of andere inzichten.

Het gaat me te ver om hier over jurisprudentie te praten over zaken waar met succes een beroep op onrechtvaardige verrijking is gedaan en waar het is afgewezen.
Wel heb ik in eerdere fase al voorbeelden van waardepapier gegeven waar een vergelijkbare aanpassing van einddatum heeft plaatsgevonden. Maar dat staat los van bovenstaande.

Zoals ik al eerder schreef, het wordt me teveel een herhaling van zetten dus ik stap bij deze uit de discussie.
We zullen zien wie er gelijk krijgt en inderdaad maak ik me daar geen zorgen over.
Maar uiteraard heeft ieder recht op zijn eigen mening.
Filasoft
0
@analyse_A3CD
Bedankt voor je bijdrage.

@Geefgas
Helemaal juist Geefgas. Steeds hetzelfde herhalen voegt weinig toe.

Wat ik echter mis in je argumentatie is je objectieve reactie op het artikel 14 lid 3 in de algemene voorwaarden waarin een omruilregeling wordt beschreven. Dat wij een beroep doen op die omruilregeling ervaar je als 'profiteren' maar de manier waarop PostNL zich eraan onttrekt vind je rechtvaardig? Ik begrijp dat niet.
Geefgas
0
quote:

Filasoft schreef op 28 november 2017 11:11:


@analyse_A3CD
Bedankt voor je bijdrage.

@Geefgas
Helemaal juist Geefgas. Steeds hetzelfde herhalen voegt weinig toe.

Wat ik echter mis in je argumentatie is je objectieve reactie op het artikel 14 lid 3 in de algemene voorwaarden waarin een omruilregeling wordt beschreven. Dat wij een beroep doen op die omruilregeling ervaar je als 'profiteren' maar de manier waarop PostNL zich eraan onttrekt vind je rechtvaardig? Ik begrijp dat niet.Ik heb aan begin aangegeven dat ik voorstander ben compensatie van echt gedupeerden. Echter kan ik weinig begrip opbrengen voor mensen die postzegels in bulk opkopen tegen extreem lage prijzen en vervolgens proberen daar significant geld mee te verdienen. Dat noem ik profiteren.

Waarom ik de casus voor PostNL wel wat weerbarstiger vind heb ik meermaals onderbouwd, met voorbeelden van vergelijkbare zaken bij andere bedrijven. De zogenaamde voordelen die jij PostNL toeschrijft vloeien terug in de postzegel prijs die PostNL hanteert. Maw, een iets lagere zegel prijs. Het voordeel voor PostNL kun je wat mij betreft niet zo isoleren als jij doet.

Ik heb ook steeds gezegd dat ik niemand persoonlijk aanspreek want ik weet niet voor wie welke situatie geldt.

Onze wetgeving is onder meer gestoeld op redelijkheid en billijkheid. Dat heeft een sociale en ook morele inslag. Dat is gelijk aan mijn kijk, en hoe ik in het leven sta. Helaas denken sommige in de maatschappij daar anders over en kunnen morele waarden hun gestolen worden.

Nu hou ik echt op met dit onderwerp
546 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 25 26 27 28 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 7 apr 2020 13:31
Koers 1,227
Verschil +0,057 (+4,83%)
Hoog 1,253
Laag 1,198
Volume 5.065.536
Volume gemiddeld 6.085.108
Volume gisteren 5.506.042

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group