Pharming oktober 2019

7.345 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 364 365 366 367 368 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
twopence
2
Googel vertaal.

Carrie LaFrenz - Senior verslaggever
18 okt. 2019 - 13.23 uur


Wereldwijd biotechnologiebedrijf CSL zegt dat op basis van zijn onderzoek tot nu toe geen identificeerbare patiëntgegevens zijn verkregen door zijn voormalige werknemer die het beschuldigt van het stelen van handelsgeheimen.

In een verklaring aan The Australian Financial Review keek CSL om eventuele zorgen over gestolen patiëntgegevens weg te nemen.

"Alle betrokken gegevens waren niet-geïdentificeerde, geaggregeerde informatie over de manier waarop patiënten CSL Behring's en andere producten gebruiken. We hebben geen reden om aan te nemen dat deze bestanden patiëntspecifieke of identificeerbare informatie bevatten."


CSL CEO Paul Perreault (rechts) en voorzitter Dr. Brian McNamee tijdens de jaarvergadering in Sydney. Wolter Peeters, The Australian Financial Review.

Zoals gerapporteerd door de Financial Review op woensdag, heeft CSL op 1 oktober een rechtszaak aangespannen tegen Dr. Joseph Chiao in de VS waarin hij werd beschuldigd van het opzettelijk downloaden van zeer gevoelige, commerciële informatie en handelsgeheimen waarvan het bedrijf denkt dat hij die aan zijn nieuwe werkgever wilde doorgeven. , Nederlandse groep Pharming Healthcare Inc.

"We zijn ervan overtuigd dat onze snelle acties, inclusief het ophalen van de gegevens en de
inleiding van gerechtelijke procedures heeft onze gegevens en intellectuele eigendom beschermd tegen
gebruik of openbaarmaking door Chiao of Pharming, "zei een woordvoerder van CSL.

"We nemen de bescherming van onze bedrijfsinformatie uiterst serieus en zullen onze lopende juridische stappen krachtig voortzetten. Als een bedrijf dat onze kernwaarden, waaronder integriteit, hooghoudt, zijn we diep teleurgesteld door de acties van Chiao."

Dochteronderneming CSL Behring van het bedrijf beschuldigde Dr. Chiao ervan e-mail te verzenden naar zijn persoonlijke account en duizenden CSL Behring-bestanden met zeer gevoelige informatie over therapieresultaten, productontwikkeling en bedrijfsstrategieën te downloaden.

CSL heeft een portfolio van levensreddende geneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen die hemofilie en immuundeficiënties behandelen, evenals vaccins om griep te voorkomen.

In de rechtbankdocumenten merkte het op dat Dr. Chiao een centrale rol speelde in de ontwikkelings- en medische zakenstrategie die verband hield met HAE-therapieën. Erfelijk angio-oedeem (HAE) is een zeldzame genetische aandoening die zwelling veroorzaakt onder de huid en de binnenkant van de darm en de longen.

CSL zei dat Dr. Chiao een bestand van belangrijke opinieleiders heeft gedownload van ongeveer 800 artsen, met wie CSL Behring de afgelopen vier jaar een contract heeft gesloten, inclusief gegevens over de tarieven die ze hebben betaald. Chiao bood naar verluidt een sms-bericht aan een Pharming-medewerker aan om ook te helpen bij het opzetten van vergaderingen met enkele van deze artsen.

Dr. Chiao - die niet heeft ontkend dat hij de informatie heeft gedownload - heeft naar verluidt geen "aantal papieren documenten teruggestuurd die hij tijdens zijn dienstverband heeft gebruikt", zoals verkooppresentaties en marketingplannen.

Pharming Group NV "ontkent" categorisch elke betrokkenheid bij het schandaal. Er zijn echter vragen gerezen over hoe ver de Pharming-keten wist wat er aan de hand was.

Gerechtelijke documenten tonen aan dat Dr. Chiao en Pharming Vice President van Clinical Research and Medical Affairs, Anurag Relan, in gesprek bleven over de toetreding tot het bedrijf tussen april en september 2019.

De mannen ontmoetten elkaar in Boedapest aan de zijlijn van een conferentie en wisselden vervolgens een reeks sms-berichten uit waarin dr. Chiao de heer Relan vertelde: "Ik hoop dat je je baas kunt overtuigen hoe we ons zouden afstemmen om een groot verschil met de bottom line van Pharming. "

De heer Relan antwoordde: "Joe - ik heb een gesprek gehad met onze COO en hij steunt hem."

Dr. Chiao lijkt bereid om publicatie-ideeën en onderzoek te delen met de heer Relan, evenals een geheim manuscript opgesteld door een vereniging, waar CSL lid van is, over belangrijke geneesmiddelenontwikkelingen.

"Ik deel het manuscript niet eens intern op CSL," zei Chiao via een sms, volgens de gerechtelijke documenten.

CSL streeft naar zowel punitieve als compenserende schadevergoeding, gerechtskosten, de teruggave van alle CSL-documenten en eigendommen, evenals het verbieden van Dr. Chiao van het gebruik van alle informatie en zijn ontslag uit Pharming.

Het aandeel is niet beïnvloed door het nieuws van de datalek. CSL bereikte deze week een nieuw record aller tijden van $ 253 na bevestiging van de volledige jaarrichtlijn tijdens de AVA. Op vrijdag daalde CSL $ 1,62 naar $ 250,97.

Aandelen in de Pharming Group NV hebben enkele van hun eerdere verliezen op donderdag op Euronext Amsterdam met 3,47 procent afgesloten tot € 1,15 ($ 1,87).
Winst gevend
0Maar er zijn er wel een hoop die hebben kunnen profiteren van die daling.

Toch weer 10 cent per aandeel kunnen scoren.

Kan Pharming nu een rechtzaak tegen CSL Behring starten voor smaad?:-)
EFBO
0
quote:

Winst gevend schreef op 18 oktober 2019 08:38:

Maar er zijn er wel een hoop die hebben kunnen profiteren van die daling.

Toch weer 10 cent per aandeel kunnen scoren.

Kan Pharming nu een rechtzaak tegen CSL Behring starten voor smaad?:-)

Zou eigenlijk moeten gebeuren. SdV zou ook mogen zeggen dat het heel schadelijk is voor zijn bedrijf en dat we verwachten dat er excuses aangeboden worden.
Begin maar ook een rechtszaak tegen shorters, en onderzoeken hoe het komt dat er zoveel informatie al geweten was voordat Pharming op de hoogte werd gebracht.
biglion
0
quote:

Washaway schreef op 18 oktober 2019 08:09:


CSL says no patient data was stolen by ex-staffer

Carrie LaFrenz - Senior Reporter
Oct 18, 2019 — 1.23pm


Global biotechnology company CSL says based on its investigation to date, no identifiable patient data was obtained by its former employee whom it accuses of stealing trade secrets.

In a statement provided to The Australian Financial Review CSL looked to ease any concerns about stolen patient data.

"Any data involved was de-identified, aggregated information regarding the way that patients use CSL Behring’s and other products. We have no reason to believe these files contain any patient-specific or identifiable information."


CSL CEO Paul Perreault (right) and chairman Dr Brian McNamee at the annual meeting in Sydney. Wolter Peeters, The Australian Financial Review.

As reported by the Financial Review on Wednesday, CSL has filed a lawsuit in the US against Dr Joseph Chiao on October 1 accusing him of deliberately downloading highly sensitive, proprietary commercial information and trade secrets that the company believes he intended to pass to his new employer, Dutch group Pharming Healthcare Inc.

"We are confident that our swift actions, including retrieval of the data and the
initiation of court proceedings has protected our data and intellectual property from
use or disclosure by Chiao or Pharming," a CSL spokesperson said.

"We take the protection of our propriety business information extremely seriously and will vigorously pursue our pending legal action. As a company that upholds our core values, including integrity, we are deeply disappointed by Chiao’s actions."

The company's subsidiary CSL Behring accused Dr Chiao of emailing to his personal account and downloading to a thumb drive thousands of CSL Behring files of highly sensitive information about therapy outcomes, product development and business strategies.

CSL has a portfolio of life-saving medicines, including those that treat haemophilia and immune deficiencies, as well as vaccines to prevent influenza.

In the court documents it noted Dr Chiao played a central role in the development and medical affairs strategy associated with HAE therapies. Hereditary angioedema (HAE) is a rare genetic condition that causes swelling under the skin and lining of the gut and lungs.

CSL said Dr Chiao downloaded a file of key opinion leaders about 800 doctors, with whom CSL Behring has contracted over the past four years, which included data about rates they were paid. Dr Chiao allegedly offered in a text message to a Pharming employee to also help set up meetings with some of these doctors.

Dr Chiao - who has not denied he downloaded the information - allegedly failed to return a "number of hard copy documents that he used during the course of his employment" such as sales presentations and marketing plans.

Pharming Group NV "categorically denies" any involvement in the scandal. However, questions have been raised over how far up the Pharming chain knew what was going on.

Court documents show Dr Chiao and Pharming Vice President of Clinical Research and Medical Affairs, Anurag Relan, remained in talks about joining the company between April and September 2019.

The men met in Budapest on the sidelines of a conference and then exchanged a series of text messages in which Dr Chiao told Mr Relan: "I’m hopeful that you will be able to convince your boss regarding how we would align together to effect a large difference to the bottom line of Pharming."

Mr Relan responded: "Joe - I had a chat with our COO, and he is supportive."

Dr Chiao appears willing to share publication ideas and research with Mr Relan as well as a secret manuscript prepared by an association, to which CSL is a member, about key drug developments.

"I’m not even sharing the manuscript internally at CSL," Dr Chiao said via a text message, according to the court documents.

CSL is seeking both punitive and compensatory damages, legal costs, the return of all CSL documents and property as well as the baring of Dr Chiao from using any of the information and his sacking from Pharming.

The stock has not been impacted by news of the data breach, with CSL hitting a fresh all time high this week of $253 each after confirming its full year guidance at the AGM. On Friday CSL fell $1.62 to $250.97.

Shares in the Pharming Group NV recovered some of its earlier losses closing up 3.47 per cent to €1.15 ($1.87) overnight on Thursday on the Euronext Amsterdam.

Bron: Australian Financial Review - www.afr.com/companies/healthcare-and-...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Citaat:
"We zijn ervan overtuigd dat onze snelle acties, inclusief het ophalen van de gegevens en de
inleiding van gerechtelijke procedures heeft onze gegevens en intellectuele eigendom beschermd tegen
gebruik of openbaarmaking door Chiao of Pharming, "zei een woordvoerder van CSL.

>>>>>>>>>>>>>>


Dat er een strafbaar feit is gepleegd door een (of meerderen), zou goed mogelijk zijn, maar aldus CLS hebben ze op tijd gehandeld.

Belangrijkste conclusie die ik hieruit trek is:

M.a.w. Er is geen schade in die zin dat een miljoenenclaim gerechtvaardigd.
Lees maar eens goed.

LK
Vermogen
0
Sensatiekrant Telegraaf meldde dat de "spion" Pharming al 94 miljoen heeft gekost.
Ik schrok best wel van dit bericht...
Maar het ging over het verlies van de beurswaarde vrijdag.
Inmiddels vond er al weer een aardig herstel plaats gisteren.
moneymaker_BX
1
Pre kruipt omhoog
Ben benieuwd
Het onderzoek lijkt zich nu toch meer te richten op die ex medewerker van CSL
Pharming zou eigenlijk een schadeclaim in moeten dien voor smaad
[verwijderd]
0
quote:

EFBO schreef op 18 oktober 2019 08:46:


[...]
Zou eigenlijk moeten gebeuren. SdV zou ook mogen zeggen dat het heel schadelijk is voor zijn bedrijf en dat we verwachten dat er excuses aangeboden worden.
Begin maar ook een rechtszaak tegen shorters, en onderzoeken hoe het komt dat er zoveel informatie al geweten was voordat Pharming op de hoogte werd gebracht.


Je speculeert er op los en laat de complottheorieën de vrije loop.
Over welke informatie heb jij het voordat Pharming op de hoogte werd gebracht?
Lijkt het je niet verstandig eerst de onderzoeken af te wachten en dan een oordeel te vellen waar de crux ligt? Waar rook is, is vuur, en daar blijf ik bij.
Helaas voor de particulier is op dit no-news de koers weer uiterst gevoelig en is er lucht uit het aandeel gelopen.
Jetje1
0
zo kijk eens naar kiadis ,oeps :)

en alles is hier weer hoezanna hoesee, rechtzaak moet nog komen
ODN
0
quote:

Winst gevend schreef op 18 oktober 2019 08:38:

Maar er zijn er wel een hoop die hebben kunnen profiteren van die daling.

Toch weer 10 cent per aandeel kunnen scoren.

Kan Pharming nu een rechtzaak tegen CSL Behring starten voor smaad?:-)


Het management van Pharming is een comateuze plant en gaan helemaal niets doen.
Gezoes
0
quote:

De Monitor schreef op 18 oktober 2019 08:53:


[...]

Je speculeert er op los en laat de complottheorieën de vrije loop.
Over welke informatie heb jij het voordat Pharming op de hoogte werd gebracht?
Lijkt het je niet verstandig eerst de onderzoeken af te wachten en dan een oordeel te vellen waar de crux ligt? Waar rook is, is vuur, en daar blijf ik bij.
Helaas voor de particulier is op dit no-news de koers weer uiterst gevoelig en is er lucht uit het aandeel gelopen.


Ja rampzalig!
We zijn wel 8 procent gezakt na een stijging van 60%
Je kan beter in het circus gaan werken als clown!!
boze ridder
0
quote:

Jetje1 schreef op 18 oktober 2019 08:54:


zo kijk eens naar kiadis ,oeps :)

tell us something we don t know !!
onlycash
1
goedemorgen iedereen, ik denk dat heer SdV hard zal uithalen zonder wild om zich te slaan en zeer goed voorbereid! CSL begint het in te zien en de toon is al heeeeeel wat milder. succes allen vandaag
knaap1
0
quote:

Jetje1 schreef op 18 oktober 2019 08:54:


zo kijk eens naar kiadis ,oeps :)

en alles is hier weer hoezanna hoesee, rechtzaak moet nog komenDat is voorlopig over een uit.
EFBO
0
quote:

De Monitor schreef op 18 oktober 2019 08:53:


[...]

Je speculeert er op los en laat de complottheorieën de vrije loop.
Over welke informatie heb jij het voordat Pharming op de hoogte werd gebracht?
Lijkt het je niet verstandig eerst de onderzoeken af te wachten en dan een oordeel te vellen waar de crux ligt? Waar rook is, is vuur, en daar blijf ik bij.
Helaas voor de particulier is op dit no-news de koers weer uiterst gevoelig en is er lucht uit het aandeel gelopen.


“Waar rook is, is vuur, en daar blijf ik bij.“
Cliché die wordt gebruikt met opzet om richting te geven naar verkoop. Ja, we moeten wachten op een oordeel.
moaventtog
0
Als de cijfers komen wil iedereen er natuurlijk weer terug in.
Zo zit dat dagjesvolk in elkaar en is geweten door belanghebbenden....lol.
Gelano
0
Op naar de 2 euro.
Prima nieuws en een herstel in de maak.
Compliment naar Pharming toe. Ze wordt bekender en bekender.
Succes vandaag.
Vertrouwen!
G. Hendriks
2
Veel speculaties en complottheorieën hierboven. Ik trek graag conclusies op basis van feiten. Kernvragen (straf- en civielrechtelijk) zijn volgens mij:

- is er sprake van een strafbaar feit?
- heeft Pharming onrechtmatig verkregen informatie voor eigen bedrijfsdoelstellingen gebruikt?
- had Pharming kunnen/moeten weten dat het onrechtmatig verkregen informatie gebruikte?
- in welke mate is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid van de Pharmingmedewerker?
- welk voordeel had Pharming van de informatie van CSL?

Eerst maar eens de antwoorden hierop zien.
Winst gevend
0


Een eventueel herstel naar €1.25 zal ook wel weer een hele dag gaan duren.

Jammer, we hadden al op en over de oude weerstand van €1.35 kunnen staan.

Het is niet anders.

knaap1
0
quote:

Winst gevend schreef op 18 oktober 2019 09:10:
Een eventueel herstel naar €1.25 zal ook wel weer een hele dag gaan duren.

Jammer, we hadden al op en over de oude weerstand van €1.35 kunnen staan.

Het is niet anders.
Ik denk dat je helemaal gelijk heb jammer.
7.345 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 364 365 366 367 368 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 feb 2020 17:29
Koers 1,237
Verschil +0,016 (+1,27%)
Hoog 1,280
Laag 1,205
Volume 12.538.979
Volume gemiddeld 12.882.286
Volume gisteren 23.057.650