Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur)

0,881
 • Verschill

  +0,013 +1,50%
 • Volume

  8.926.686 Gem. (3M) 6,9M
 • Bied

  -  
 • Laat

  -  
+ Toevoegen aan watchlist

Pharming September 2023

147 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 8 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 9 september 2023 07:25
  RUCONEST

  Omzet: $93,6 miljoen in 1H 2023, een daling van 3% vergeleken met 1H 2022.
  Groei: De omzet steeg met 20% in 2Q 2023 tot $51,1 miljoen, vergeleken met 1Q 2023.

  verstoringen in de vergoedingen in de HAE-markt in het Q1 zijn de oorzaak Groei Q2
 2. [verwijderd] 9 september 2023 11:20
  er kunnen natuurlijk ook verzoeken ingediend worden om online pdf etc te analyseren door ai
  is misschien wel makkelijker want zijn veel ouderen op forum

  thank you very much and have a fine day :)))
 3. forum rang 7 HCohen 9 september 2023 12:32
  [Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, bericht is bij dezen verwijderd.]
 4. [verwijderd] 9 september 2023 15:18
  quote:

  Ton v Hanssen schreef op 9 september 2023 11:20:

  er kunnen natuurlijk ook verzoeken ingediend worden om online pdf etc te analyseren door ai
  is misschien wel makkelijker want zijn veel ouderen op forum

  thank you very much and have a fine day :)))
  want zijn veel ouderen op forum

  en uiteraard ben ik er ook cryptovaluta :)))
 5. [verwijderd] 9 september 2023 19:02
  Het artikel getiteld "AstraZeneca tekent AI-gestuurde medicijnontdekkingspact met Verge" is gepubliceerd op 8 september 2023 door Tristan Manalac op BioSpace. Het artikel bespreekt een meerjarige overeenkomst tussen de zeldzame ziekte-divisie van AstraZeneca, Alexion, en Verge Genomics. De focus ligt op het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen voor zeldzame neurodegeneratieve en neuromusculaire ziekten. Alexion zal een vooruitbetaling van $42 miljoen doen, evenals aandelen en investeringen op korte termijn. De vierjarige samenwerking kan tot $840 miljoen opleveren voor Verge, plus mogelijke royalty's in de toekomst. Alexion krijgt toegang tot Verge's CONVERGE-platform, dat machine learning toepast op menselijk weefselgegevens om nieuwe ziektedoelen te identificeren. De samenwerking zal zich richten op nog niet bekendgemaakte zeldzame neurodegeneratieve en neuromusculaire aandoeningen.

  www.biospace.com/article/astrazeneca-...
 6. [verwijderd] 10 september 2023 07:33
  quote:

  voda schreef op 8 september 2023 18:27:

  [...]
  Fijn dat je voor het gemak de eenmalige milestone betaling van USD 10 miljoen vergeet.
  Daarnaast zit je sneaky H1 resultaten te vergelijken met het komende 3e kwartaal alleen. Beetje appels met peren vergelijken.
  Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd
 7. [verwijderd] 10 september 2023 08:00
  ai SWOT analyse

  Sterktes (Strengths):

  Financiële Groei: Licht verhoogde omzet in 1H 2023 vergeleken met 1H 2022, en een sterke kaspositie van $194,1 miljoen.
  Sterke Start met Joenja®: Succesvolle lancering in de VS met een omzet van $3,8 miljoen in 2Q 2023.
  RUCONEST® Prestaties: Ondanks een lichte daling op jaarbasis, toonde RUCONEST® een sterke kwartaalgroei in 2Q 2023.
  Bestuurlijke Veranderingen: Nieuwe voorzitter en Chief Business Officer kunnen nieuw leven in het bedrijf blazen.

  Zwaktes (Weaknesses):

  Beperkte Productpijplijn: Hoofdzakelijk gericht op RUCONEST® en Joenja®, wat risico's met zich meebrengt.
  Hoge Operationele Kosten: Een operationeel verlies van $8,4 miljoen in 1H 2023.
  Regelgevende Goedkeuringen: Joenja® wacht nog op goedkeuring in verschillende markten.
  Beleggerssentiment: Gevoeligheid rond financiële bewegingen zoals aandelenuitgifte.
  Obligatieschuld: Een schuld van $125 miljoen met een vervaldatum op 21 januari 2025 kan een financiële last zijn.

  Kansen (Opportunities):

  Wereldwijde Uitbreiding van Joenja®: Regelgevende beoordelingen zijn aan de gang in Europa, Canada, Australië en Israël.
  Nieuwe Indicaties voor Leniolisib: Mogelijkheid voor uitbreiding naar andere indicaties.
  Pediatrische Klinische Programma's: Kansen om nieuwe marktsegmenten te openen.
  In-licensing of Overnames: Focus op in-licensing of overnames van middel- tot laatfase kansen in zeldzame ziekten.

  Bedreigingen (Threats):

  Regelgevende Risico's: Vertragingen in de goedkeuring van nieuwe medicijnen kunnen de financiële prestaties beïnvloeden.
  Marktconcurrentie: De markt voor zeldzame ziekten is competitief.
  Hoge R&D-kosten: De focus op zeldzame ziekten gaat vaak gepaard met hoge R&D-kosten.
  Economische Factoren: Algemene economische factoren kunnen invloed hebben op de aandelenkoers en de bedrijfsprestaties.
  Financiële Verplichtingen: De naderende vervaldatum van de $125 miljoen obligatie kan druk uitoefenen op de financiële middelen.

  Deze SWOT-analyse is gebaseerd op het financiële rapport van Pharming Group voor 1H 2023, de bedrijfspresentatie van september 2023, en de bekende $125M obligatieschuld met een vervaldatum op 21 januari 2025.
 8. [verwijderd] 10 september 2023 08:48
  Niet-vlottende activa:

  Immateriële activa: $73,4 miljoen
  Materiële vaste activa: $9,9 miljoen
  Right-of-use activa: $29,4 miljoen
  Langetermijnvooruitbetalingen: $0,091 miljoen
  Uitgestelde belastingvorderingen: $27,0 miljoen
  Investeringen volgens de equity-methode: $2,07 miljoen
  Investeringen in eigenvermogensinstrumenten: $0,64 miljoen
  Investeringen in schuldinstrumenten: $6,94 miljoen
  Beperkt beschikbare liquide middelen: $1,72 miljoen
  Totaal niet-vlottende activa: $151,2 miljoen

  Vlottende activa:

  Voorraden: $20,9 miljoen
  Handels- en overige vorderingen: $31,3 miljoen
  Beperkt beschikbare liquide middelen: $0,878 miljoen
  Liquide middelen en kasequivalenten: $53,0 miljoen
  Totaal vlottende activa: $105,1 miljoen
  Totaal activa: $256,3 miljoen
  Deze activa zijn ruim voldoende om de schuld van $125 miljoen te dekken, wat resulteert in een positief eigen vermogen van $192,9 miljoen.

  (Bron: Pharming financieel rapport 1H 2023)
 9. [verwijderd] 10 september 2023 08:51
  ai : Uitgestelde belastingvorderingen zijn activa die ontstaan wanneer er een verschil is tussen de boekhoudkundige winst en de belastbare winst van een bedrijf. Dit verschil kan ontstaan door tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva en hun fiscale waarde, of door het vooruitlopen op toekomstige fiscale voordelen zoals fiscale verliescompensatie.

  In eenvoudige termen zijn uitgestelde belastingvorderingen bedragen die een bedrijf in de toekomst als belastingteruggave of -vermindering verwacht te ontvangen. Ze worden als een actief op de balans opgenomen omdat ze een economische waarde hebben: ze verminderen toekomstige belastingverplichtingen.

  Bijvoorbeeld, als een bedrijf een fiscaal verlies heeft geleden, kan het dit verlies in sommige jurisdicties naar toekomstige jaren doorschuiven om de belastbare winst van die jaren te verminderen. Dit creëert een uitgestelde belastingvordering op de balans, die het bedrijf kan gebruiken om toekomstige belastingbetalingen te verminderen.

  In het geval van Pharming bedroegen de uitgestelde belastingvorderingen $27,0 miljoen, wat suggereert dat het bedrijf verwacht deze vorderingen in de toekomst tegen zijn belastingverplichtingen te kunnen verrekenen.
 10. [verwijderd] 10 september 2023 08:54
  ai : "Right-of-use" activa zijn een boekhoudkundige post die is geïntroduceerd door de nieuwe lease-standaard IFRS 16, die van kracht werd op 1 januari 2019. Deze standaard vereist dat bedrijven de meeste leases op de balans opnemen, waardoor de boekhouding voor leases meer in lijn komt met hun economische realiteit.

  In het verleden werden operationele leases meestal niet op de balans opgenomen. In plaats daarvan werden de leasebetalingen als operationele kosten in de winst- en verliesrekening opgenomen. Onder IFRS 16 moeten bedrijven nu echter een "right-of-use" actief en een bijbehorende leaseverplichting op de balans opnemen voor bijna alle leasecontracten.

  Het "right-of-use" actief vertegenwoordigt het recht van een bedrijf om een bepaald actief (meestal onroerend goed, apparatuur of voertuigen) gedurende de looptijd van de lease te gebruiken. Dit actief wordt afgeschreven over de looptijd van de lease, terwijl de leaseverplichting wordt verminderd door de leasebetalingen.

  In het geval van Pharming bedroeg het "right-of-use" actief $29,4 miljoen. Dit suggereert dat het bedrijf aanzienlijke leaseverplichtingen heeft die nu als activa op de balans worden erkend, in overeenstemming met de moderne boekhoudnormen.
 11. [verwijderd] 10 september 2023 08:57
  ai : Handels- en overige vorderingen zijn vorderingen die een bedrijf heeft op zijn klanten en andere partijen. Ze worden als een actief op de balans opgenomen omdat ze vertegenwoordigen wat het bedrijf nog moet ontvangen. Hier zijn enkele voorbeelden:

  Handelsvorderingen:
  Dit zijn bedragen die het bedrijf nog moet ontvangen van klanten voor verkochte goederen of geleverde diensten. Ze ontstaan wanneer een bedrijf zijn klanten toestaat om producten of diensten op krediet te kopen en later te betalen.

  Overige Vorderingen:
  Dit kunnen verschillende soorten vorderingen zijn, zoals:

  Terug te vorderen belastingen
  Vooruitbetaalde kosten
  Deposito's
  Vorderingen op werknemers
  Rentevorderingen
  Andere kortlopende vorderingen
  In het geval van Pharming bedroegen de handels- en overige vorderingen $31,3 miljoen. Dit zou kunnen bestaan uit bedragen die het bedrijf nog moet ontvangen van zijn klanten, evenals andere vorderingen zoals hierboven beschreven.

  Deze vorderingen zijn een belangrijk onderdeel van het werkkapitaal van een bedrijf en zijn essentieel voor de cashflow. Ze worden als een actief beschouwd omdat ze in de toekomst naar verwachting zullen worden omgezet in contanten.
 12. [verwijderd] 10 september 2023 09:00
  ai : Immateriële activa zijn niet-fysieke activa die een economische waarde hebben voor een bedrijf. Ze kunnen bestaan uit intellectuele eigendom, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten, maar ook uit andere zaken zoals merkwaarde, klantrelaties, en goodwill. Hier zijn enkele voorbeelden:

  Patenten:
  Dit zijn exclusieve rechten om een uitvinding te maken, te gebruiken of te verkopen. In de farmaceutische industrie zijn patenten bijzonder waardevol omdat ze een bedrijf het exclusieve recht geven om een bepaald medicijn te produceren en te verkopen.

  Handelsmerken:
  Dit zijn symbolen, namen of zinnen die producten of diensten van een bepaald bedrijf identificeren en onderscheiden van die van anderen.

  Goodwill:
  Dit is de waarde die wordt gecreëerd door de reputatie, klantrelaties, en andere immateriële factoren die niet gemakkelijk kunnen worden gekwantificeerd.

  Licenties:
  Dit zijn toestemmingen om iets te doen wat je anders niet zou mogen doen, zoals het gebruik van software of de productie van een product dat door een patent is beschermd.

  Klantrelaties:
  De waarde van de relaties die een bedrijf heeft opgebouwd met zijn klanten kan ook als een immaterieel actief worden beschouwd, vooral als deze relaties bijdragen aan toekomstige inkomsten.

  In het geval van Pharming bedroegen de immateriële activa $73,4 miljoen. Dit zou kunnen bestaan uit de waarde van patenten op hun medicijnen, licentieovereenkomsten, en mogelijk ook andere factoren zoals merkwaarde of goodwill.

  Immateriële activa zijn vaak cruciaal voor het succes van een bedrijf, vooral in industrieën zoals de farmaceutische industrie waar intellectuele eigendom en licenties een grote rol spelen. Ze worden als een actief beschouwd omdat ze toekomstige economische voordelen kunnen genereren, hoewel ze moeten worden afgeschreven over hun nuttige levensduur.
 13. [verwijderd] 10 september 2023 09:02
  ai : Voorraden zijn goederen die een bedrijf heeft geproduceerd of gekocht en die bedoeld zijn om te worden verkocht. Ze worden als een actief op de balans opgenomen omdat ze vertegenwoordigen wat het bedrijf in de toekomst in contanten kan omzetten. Voorraden kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld:

  Grondstoffen:
  Dit zijn de basismaterialen die nodig zijn om producten te produceren. In de farmaceutische industrie kunnen dit bijvoorbeeld de chemische verbindingen zijn die nodig zijn om medicijnen te maken.

  Onderhanden Werk:
  Dit zijn producten die nog in het productieproces zitten en nog niet klaar zijn voor verkoop.

  Gereed Product:
  Dit zijn producten die klaar zijn om te worden verkocht maar nog niet zijn verkocht.

  Verbruiksartikelen:
  Dit zijn goederen die worden gebruikt in het productieproces maar die niet in het eindproduct terechtkomen, zoals schoonmaakmiddelen of kantoorbenodigdheden.

  In het geval van Pharming bedroegen de voorraden $20,9 miljoen. Dit zou kunnen bestaan uit een mix van grondstoffen, onderhanden werk, en gereed product. Bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn dat er een voorraad van hun geneesmiddelen RUCONEST® en Joenja® is, evenals de grondstoffen die nodig zijn om deze medicijnen te produceren.

  Voorraden zijn een belangrijk onderdeel van het werkkapitaal van een bedrijf en het beheer ervan is cruciaal voor de cashflow en financiële gezondheid van het bedrijf. Te veel voorraad kan leiden tot opslagkosten en het risico van veroudering, terwijl te weinig voorraad kan leiden tot gemiste verkoopkansen.
 14. [verwijderd] 10 september 2023 10:08
  ai : Investeringen in schuldinstrumenten zijn financiële activa die een bedrijf koopt met de verwachting dat ze in de toekomst een rendement zullen opleveren. Schuldinstrumenten zijn in wezen leningen die worden gemaakt aan een entiteit (zoals een bedrijf of een overheid) die belooft de lening terug te betalen met rente. Hier zijn enkele voorbeelden:

  Obligaties:
  Dit zijn schuldinstrumenten uitgegeven door bedrijven, gemeenten of overheden om kapitaal aan te trekken. De uitgever belooft de hoofdsom terug te betalen op een bepaalde vervaldatum en betaalt periodiek rente aan de obligatiehouder.

  Promessen:
  Dit zijn kortlopende schuldinstrumenten die worden uitgegeven door financiële instellingen. Ze hebben meestal een looptijd van minder dan een jaar en bieden een lager rendement in vergelijking met andere schuldinstrumenten.

  Certificaten van deposito (CD's):
  Dit zijn deposito's bij een bank die voor een bepaalde periode worden vastgezet. In ruil daarvoor betaalt de bank een hogere rente dan op een gewone spaarrekening.

  Bedrijfsobligaties:
  Dit zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven om kapitaal aan te trekken voor verschillende doeleinden zoals uitbreiding, schuldaflossing, of acquisities.

  In het geval van Pharming bedroegen de investeringen in schuldinstrumenten $6,94 miljoen. Dit zou kunnen bestaan uit een mix van bovengenoemde schuldinstrumenten, afhankelijk van het risicoprofiel en de investeringsstrategie van het bedrijf. Deze investeringen worden als een actief beschouwd omdat ze naar verwachting in de toekomst rendement zullen genereren in de vorm van rentebetalingen en mogelijk kapitaalwinst bij verkoop.
 15. KaNonnetje 13 september 2023 04:21
  quote:

  Ton v Hanssen schreef op 10 september 2023 08:00:

  ai SWOT analyse

  Sterktes (Strengths):

  Financiële Groei: Licht verhoogde omzet in 1H 2023 vergeleken met 1H 2022, en een sterke kaspositie van $194,1 miljoen.
  Sterke Start met Joenja®: Succesvolle lancering in de VS met een omzet van $3,8 miljoen in 2Q 2023.
  RUCONEST® Prestaties: Ondanks een lichte daling op jaarbasis, toonde RUCONEST® een sterke kwartaalgroei in 2Q 2023.
  Bestuurlijke Veranderingen: Nieuwe voorzitter en Chief Business Officer kunnen nieuw leven in het bedrijf blazen.

  Zwaktes (Weaknesses):

  Beperkte Productpijplijn: Hoofdzakelijk gericht op RUCONEST® en Joenja®, wat risico's met zich meebrengt.
  Hoge Operationele Kosten: Een operationeel verlies van $8,4 miljoen in 1H 2023.
  Regelgevende Goedkeuringen: Joenja® wacht nog op goedkeuring in verschillende markten.
  Beleggerssentiment: Gevoeligheid rond financiële bewegingen zoals aandelenuitgifte.
  Obligatieschuld: Een schuld van $125 miljoen met een vervaldatum op 21 januari 2025 kan een financiële last zijn.

  Kansen (Opportunities):

  Wereldwijde Uitbreiding van Joenja®: Regelgevende beoordelingen zijn aan de gang in Europa, Canada, Australië en Israël.
  Nieuwe Indicaties voor Leniolisib: Mogelijkheid voor uitbreiding naar andere indicaties.
  Pediatrische Klinische Programma's: Kansen om nieuwe marktsegmenten te openen.
  In-licensing of Overnames: Focus op in-licensing of overnames van middel- tot laatfase kansen in zeldzame ziekten.

  Bedreigingen (Threats):

  Regelgevende Risico's: Vertragingen in de goedkeuring van nieuwe medicijnen kunnen de financiële prestaties beïnvloeden.
  Marktconcurrentie: De markt voor zeldzame ziekten is competitief.
  Hoge R&D-kosten: De focus op zeldzame ziekten gaat vaak gepaard met hoge R&D-kosten.
  Economische Factoren: Algemene economische factoren kunnen invloed hebben op de aandelenkoers en de bedrijfsprestaties.
  Financiële Verplichtingen: De naderende vervaldatum van de $125 miljoen obligatie kan druk uitoefenen op de financiële middelen.

  Deze SWOT-analyse is gebaseerd op het financiële rapport van Pharming Group voor 1H 2023, de bedrijfspresentatie van september 2023, en de bekende $125M obligatieschuld met een vervaldatum op 21 januari 2025.
  AB mooi en duidelijk
 16. forum rang 7 TonR 15 september 2023 17:01
  Niets te doen hier meer. Gelukkig is er het andere draadje nog.
 17. Barbapappa 24 september 2023 13:45
  quote:

  PapiCrypto schreef op 31 augustus 2023 06:00:

  ai kritisch analyse :
  Zeker, hier zijn enkele kritische overwegingen met betrekking tot de licentieovereenkomst:

  ### Exclusiviteit
  Hoewel de exclusiviteit van de licentie in het voordeel van Pharming lijkt te zijn, kan dit ook een valkuil zijn. Als Novartis of haar gelieerde ondernemingen bijvoorbeeld een verbeterde versie van het gelicentieerde product ontwikkelen, zou Pharming mogelijk niet het recht hebben om dit te gebruiken of te verkopen, afhankelijk van de exacte bewoordingen van de overeenkomst.

  ### Sublicentie Rechten
  Pharming heeft het recht om sublicenties te verlenen, maar blijft aansprakelijk voor de handelingen en nalatigheden van haar sublicentiehouders en gelieerde ondernemingen. Dit kan een risico vormen als een van deze partijen in strijd handelt met de overeenkomst.

  ### Behouden Rechten
  Novartis behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Dit kan beperkend zijn voor Pharming als het bedrijf in de toekomst wil uitbreiden of diversifiëren.

  ### Vertrouwelijke Informatie
  De clausule over vertrouwelijke informatie lijkt strikt te zijn. Dit kan problematisch zijn als Pharming de informatie wil delen met partners of investeerders.

  ### Overdracht van Knowhow
  Pharming erkent dat sommige van de overgedragen documentatie informatie kan bevatten die niet onder de licentie valt. Dit kan problematisch zijn als Pharming deze informatie niet kan scheiden of identificeren, wat kan leiden tot onbedoelde schendingen van de overeenkomst.

  ### Geen Verplichting tot Overdracht van Materialen
  Novartis en haar gelieerde ondernemingen zijn niet verplicht om enige tastbare materialen over te dragen aan Pharming, wat een belemmering kan vormen voor de ontwikkeling of productieprocessen van Pharming.

  ### Algemene Voorwaarden
  Het is ook belangrijk om te kijken naar andere algemene voorwaarden in de overeenkomst, zoals boeteclausules, beëindigingsvoorwaarden en geschillenbeslechting, die allemaal invloed kunnen hebben op de machtsdynamiek tussen de twee partijen.
  ja novartis is niet gek
 18. forum rang 4 Melkkoe APDS 24 september 2023 21:20
  quote:

  De deurwaarder schreef op 24 september 2023 21:08:

  Jezelf na nieuw alias prijzen, hoe zielig kan je zijn (
  Het is zinloos om hier personen hierop te bekritiseren. Daar is dit forum ook niet voor.
147 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 8 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 22 april

  1. NL investeringen februari
  2. SAP Q1-cijfers
  3. NL consumentenvertrouwen april
  4. NL prijzen bestaande koopwoningen maart
  5. ING jaarvergadering
  6. VS Chicago Fed-index maart
  7. EU consumentenvertrouwen april (voorlopig)
 2. 23 april

  1. Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
  2. Novartis Q1-cijfers
  3. Renault Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht