Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur)

1,018
 • Verschill

  -0,012 -1,17%
 • Volume

  3.033.870 Gem. (3M) 6,4M
 • Bied

  1,017  
 • Laat

  1,018  
+ Toevoegen aan watchlist

Pharming AI Oktober 2023

136 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 18 oktober 2023 10:55
  quote:

  voda schreef op 16 oktober 2023 14:41:

  [...]
  Fijn, ik kan nauwelijks wachten.
  opmerkelijk dat u totaal zoveel ABtjes heeft gekregen voor al die niet inhoudelijke berichten
 2. [verwijderd] 18 oktober 2023 11:00
  ai kritisch analyse met betrekking tot de licentieovereenkomst:

  ### Exclusiviteit
  Hoewel de exclusiviteit van de licentie in het voordeel van Pharming lijkt te zijn, kan dit ook een valkuil zijn. Als Novartis of haar gelieerde ondernemingen bijvoorbeeld een verbeterde versie van het gelicentieerde product ontwikkelen, zou Pharming mogelijk niet het recht hebben om dit te gebruiken of te verkopen, afhankelijk van de exacte bewoordingen van de overeenkomst.

  ### Sublicentie Rechten
  Pharming heeft het recht om sublicenties te verlenen, maar blijft aansprakelijk voor de handelingen en nalatigheden van haar sublicentiehouders en gelieerde ondernemingen. Dit kan een risico vormen als een van deze partijen in strijd handelt met de overeenkomst.

  ### Behouden Rechten
  Novartis behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Dit kan beperkend zijn voor Pharming als het bedrijf in de toekomst wil uitbreiden of diversifiëren.

  ### Vertrouwelijke Informatie
  De clausule over vertrouwelijke informatie lijkt strikt te zijn. Dit kan problematisch zijn als Pharming de informatie wil delen met partners of investeerders.

  ### Overdracht van Knowhow
  Pharming erkent dat sommige van de overgedragen documentatie informatie kan bevatten die niet onder de licentie valt. Dit kan problematisch zijn als Pharming deze informatie niet kan scheiden of identificeren, wat kan leiden tot onbedoelde schendingen van de overeenkomst.

  ### Geen Verplichting tot Overdracht van Materialen
  Novartis en haar gelieerde ondernemingen zijn niet verplicht om enige tastbare materialen over te dragen aan Pharming, wat een belemmering kan vormen voor de ontwikkeling of productieprocessen van Pharming.

  ### Algemene Voorwaarden
  Het is ook belangrijk om te kijken naar andere algemene voorwaarden in de overeenkomst, zoals boeteclausules, beëindigingsvoorwaarden en geschillenbeslechting, die allemaal invloed kunnen hebben op de machtsdynamiek tussen de twee partijen.
 3. [verwijderd] 19 oktober 2023 07:03
  **Titel:** Biotech Accelerator Debuts in Houston | BioSpace

  **Samenvatting:**
  Rice University in Houston heeft vorige maand de lancering aangekondigd van de Biotech Launch Pad, een nieuwe biotech-accelerator. Deze door filantropie gefinancierde Launch Pad zal onderzoekers van het Texas Medical Center samenbrengen met een nationaal netwerk van ervaren industrie-executives, aanvullende financieringsbronnen en 15.000 vierkante voet aan acceleratorruimte. Het doel van de accelerator is om intern ontdekte technologieën te begeleiden van concept tot klinische studies en commercialisering, en Houston op de voorgrond te plaatsen van medische innovatie-ecosystemen in de VS. Het is een initiatief van Omid Veiseh en Paul Wotton, mede-oprichters van Avenge Bio en andere bedrijven die technologie commercialiseren die is ontwikkeld aan Rice. Op 26 september kondigde de Biotech Launch Pad een vroege impuls aan: een subsidie van $45 miljoen van het Advanced Research Products Agency for Health, opgezet door de Biden-Harris administratie. Deze subsidie zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van het Targeted Hybrid Oncotherapeutic Regulation (THOR) project, dat tot doel heeft een minimaal invasief implantaat te ontwikkelen dat biomarkers detecteert en specifieke doses medicijnen afgeeft om het lichaam beter te laten reageren op immunotherapiebehandeling van peritoneale en andere vaste tumoren.

  **Stimulerende vragen of inzichten:**
  1. **Lokale Samenwerking:** Hoe zal de samenwerking tussen de Biotech Launch Pad en het Texas Medical Center de biotechnologische innovatie in Houston beïnvloeden?
  2. **Financiering en Ondersteuning:** Wat betekent de subsidie van $45 miljoen van het Advanced Research Products Agency for Health voor de toekomstige projecten van de Biotech Launch Pad?
  3. **Technologische Vooruitgang:** Hoe zal het THOR-project bijdragen aan de vooruitgang in de behandeling van peritoneale en andere vaste tumoren?
 4. [verwijderd] 19 oktober 2023 07:13
  AI new

  Met de door jou verstrekte afbeelding kan ik:

  De inhoud beschrijven: Ik kan een beschrijving geven van de elementen en details die in de afbeelding aanwezig zijn.
  Vragen beantwoorden: Als je specifieke vragen hebt over de afbeelding, kan ik proberen deze te beantwoorden op basis van de visuele informatie die is verstrekt.
  Context of gerelateerde informatie bieden: Als de afbeelding betrekking heeft op een onderwerp waarmee ik bekend ben, kan ik relevante informatie of context geven.
  Beeldherkenning: Ik kan objecten, kleuren en sommige patronen identificeren, maar ik kan geen specifieke echte personen herkennen.
  Echter, ik kan de afbeelding niet direct wijzigen of bewerken. Hoe kan ik je verder helpen met de afbeelding?

  nb ai kan dus grafieken analyseren als je als IMG invoert
 5. [verwijderd] 19 oktober 2023 07:22
  **Titel:** EMA waarschuwt EU-patiënten en zorgprofessionals voor meldingen van vervalste Ozempic pennen | European Medicines Agency

  **Samenvatting:**
  Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is door relevante nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte gebracht van de identificatie van voorgevulde pennen die ten onrechte zijn gelabeld als het diabetesmedicijn Ozempic (semaglutide, 1 mg, oplossing voor injectie) bij groothandels in de EU en het VK. Deze pennen, gelabeld in het Duits, zijn afkomstig van groothandels in Oostenrijk en Duitsland. De pennen hebben batchnummers, 2D-barcodes en unieke serienummers van echte Ozempic-verpakkingen. Er zijn verschillen in het uiterlijk tussen de vervalste pen en de originele pen. Er is geen bewijs dat vervalste pennen aan patiënten zijn verstrekt via legale apotheken en er zijn geen meldingen van schade aan patiënten in verband met het vervalste geneesmiddel. De kwestie wordt momenteel onderzocht door EU-geneesmiddelenregulerende autoriteiten en de politie. EMA helpt nationale autoriteiten bij hun onderzoeken.

  **Stimulerende vragen of inzichten:**
  1. **Veiligheidsmaatregelen:** Welke stappen neemt de EMA om ervoor te zorgen dat vervalste geneesmiddelen niet in de handen van patiënten terechtkomen?
  2. **Herkennen van Vervalsingen:** Hoe kunnen zorgprofessionals en patiënten onderscheid maken tussen de originele Ozempic pennen en de vervalste versies?
  3. **Impact op Patiënten:** Wat zijn de mogelijke gevolgen voor patiënten die een vervalst geneesmiddel gebruiken en hoe kunnen ze worden beschermd tegen dergelijke risico's?
 6. [verwijderd] 19 oktober 2023 07:32
  **Titel:** BSI: Het dichten van het 'AI-vertrouwensgat' is essentieel om de voordelen te benutten

  **Samenvatting:**
  Het potentieel van het VK om de voordelen van AI te benutten in cruciale sectoren zoals gezondheidszorg, voedselveiligheid en duurzaamheid wordt bedreigd door een aanzienlijk "vertrouwensgat" onder het publiek. Uit een studie van BSI bleek dat 54% van de Britse respondenten enthousiast was over het potentieel van AI om medische diagnoses te revolutioneren en 43% de rol van AI in het verminderen van voedselverspilling verwelkomde. Er is echter een heersend gebrek aan vertrouwen. Dit scepticisme kan de integratie van AI-technologieën in de NHS belemmeren. Bijna de helft van de Britten (49%) steunt het gebruik van AI om de druk op het gezondheidszorgsysteem te verminderen en de wachttijden te verkorten. De studie benadrukte ook de dringende behoefte aan educatie over AI. Craig Civil, directeur Data Science en AI bij BSI, benadrukte de noodzaak om het vertrouwensgat te dichten en de juiste controles en evenwichten in te voeren om optimaal gebruik te maken van AI in alle aspecten van het leven en de samenleving.

  **Stimulerende vragen of inzichten:**
  1. **Vertrouwenskwestie:** Hoe kan het vertrouwensgat rond AI worden overbrugd om de brede acceptatie en integratie van AI-technologieën in verschillende sectoren te bevorderen?
  2. **Educatie en Bewustwording:** Welke stappen kunnen worden genomen om het publiek beter te informeren en op te leiden over de voordelen en beperkingen van AI?
  3. **Toekomstige Implementatie:** Gezien het huidige gebrek aan vertrouwen, hoe kunnen beleidsmakers en industrieleiders samenwerken om een omgeving te creëren waarin AI veilig en effectief kan worden geïmplementeerd?
 7. [verwijderd] 21 oktober 2023 03:52
  **Titel:** Biopharma Industry Continues to Bet Big on Antibody-Drug Conjugates | BioSpace

  **Samenvatting:**
  De biopharmaceutische industrie blijft sterk investeren in antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's), een technologie die recentelijk een comeback heeft gemaakt. Deze week werden er verschillende nieuwe deals aangekondigd. De grootste deal was tussen Merck en Daiichi Sankyo, waarbij ze gezamenlijk de drie DXd-gebaseerde ADC-kandidaten van het Japanse bedrijf zullen ontwikkelen en commercialiseren voor een mogelijke vergoeding van maximaal $22 miljard. Merck betaalde vooraf $4 miljard om zijn immuno-oncologiebedrijf te versterken. Andere opmerkelijke deals waren de overname van Mablink Bioscience door Lilly en een ADC-deal tussen GSK en Hansoh Pharma. Daarnaast kreeg Pfizer's overname van Seagen ter waarde van $43 miljard goedkeuring van de Europese Unie. Op regelgevend gebied kreeg UCB twee FDA-goedkeuringen voor verschillende behandelingen.

  **Inzichten en vragen:**
  1. **Groeiende interesse in ADC's:** Waarom is er zo'n plotselinge en groeiende interesse in antilichaam-geneesmiddelconjugaten binnen de biopharmaceutische industrie?
  2. **Concurrentie in de ADC-ruimte:** Met grote bedrijven zoals Merck, Lilly en GSK die deals sluiten, hoe zal de concurrentie in de ADC-ruimte zich in de toekomst ontwikkelen?
  3. **Regelgevende goedkeuringen:** Hoe beïnvloeden regelgevende goedkeuringen, zoals die van de FDA, de snelheid en het succes van de commercialisering van nieuwe ADC's?
 8. [verwijderd] 21 oktober 2023 12:18
  **FDA Nieuwsbericht: 20 oktober 2023**

  **Samenvatting:**

  1. **Tarieven en betalingsprocedures voor diergeneesmiddelen voor fiscaal jaar 2024:**
  De FDA heeft de tarieven en betalingsprocedures voor het fiscale jaar 2024 aangekondigd voor diergeneesmiddelen die onderworpen zijn aan gebruikersvergoedingen volgens de Animal Drug en Animal Generic Drug User Fee Amendments van 2023. Deze wetten, oorspronkelijk ondertekend in 2003 en 2008, machtigen de FDA om vergoedingen te innen voor bepaalde diergeneesmiddeltoepassingen en aanvullende toepassingen, producten, vestigingen en sponsors. Deze middelen vullen de financiering aan die wordt verstrekt door de Congressional budget authority en dienen om de prestaties van het geneesmiddelenbeoordelingsproces te verbeteren.

  2. **Verlenging van de houdbaarheid van Gohibic:**
  De FDA heeft een verlenging van de houdbaarheid van Gohibic (vilobelimab) geautoriseerd voor specifieke batches, van 24 maanden naar 30 maanden. Gohibic is momenteel geautoriseerd voor noodgebruik om COVID-19 te behandelen bij bepaalde gehospitaliseerde volwassenen.

  3. **Verwijdering van ventilatiegerelateerde producten uit het tekortlijst voor medische hulpmiddelen:**
  De FDA heeft bepaalde ventilatiegerelateerde producten verwijderd uit de tekortlijst voor medische hulpmiddelen. De FDA publiceert deze lijst om transparantie te bieden aan het Amerikaanse publiek.

  4. **Toevoeging van apparaten aan de AI/ML-lijst:**
  De FDA heeft 171 apparaten toegevoegd aan de lijst van kunstmatige intelligentie en machine learning (AI/ML) -ondersteunde apparaten die wettelijk op de markt zijn gebracht in de Verenigde Staten. Met deze update voegde de FDA ook inzichten toe over trends op basis van analyses van de gegevens.

  **Achtergrondinformatie:**
  De FDA, een agentschap binnen het U.S. Department of Health and Human Services, beschermt de volksgezondheid door de veiligheid, effectiviteit en beveiliging van menselijke en diergeneeskundige geneesmiddelen, vaccins en andere biologische producten voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen te waarborgen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van de voedselvoorziening van de natie, cosmetica, voedingssupplementen, producten die elektronische straling afgeven en voor het reguleren van tabaksproducten.
 9. Rik Vluchtig 26 oktober 2023 16:40
  Hieronder is een kritische AI SWOT-analyse van de verstrekte "CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS" voor de periode van 9 maanden eindigend op 30 september:

  Sterktes (Strengths):

  Equity settled share based payments: Er is een toename van equity settled share based payments van 4,522 in 9M 2022 naar 5,935 in 9M 2023, wat wijst op een mogelijke toename van werknemersbetrokkenheid en compensatie via aandelen.
  Depreciatie, amortisatie, afschrijving: Een stijging van 6,216 in 9M 2022 naar 8,370 in 9M 2023, wat kan wijzen op investeringen in activa in het verleden.
  Opbrengsten van PRV-verkoop: Een aanzienlijke opbrengst van 21,080 in 9M 2023, wat wijst op succesvolle desinvesteringen of verkoop van activa.
  Zwaktes (Weaknesses):

  Winst voor belasting: Een aanzienlijke daling van de winst voor belasting van 33,069 in 9M 2022 naar een verlies van (9,981) in 9M 2023.
  Netto kasstromen uit operationele activiteiten: Een daling van 17,223 in 9M 2022 naar een negatieve (28,879) in 9M 2023, wat wijst op operationele uitdagingen.
  Investeringen in verhandelbare effecten: Een aanzienlijke uitgave van (231,901) in 9M 2023 zonder enige uitgave in 9M 2022, wat kan wijzen op een verandering in investeringsstrategie of mogelijke risico's.
  Kansen (Opportunities):

  Opbrengsten uit de verkoop van verhandelbare effecten: Een opbrengst van 86,451 in 9M 2023, wat wijst op mogelijkheden voor liquiditeit en rendement op investeringen.
  Investering in geassocieerde deelneming: Een investering van 7,384 in 9M 2022, wat kan wijzen op strategische partnerschappen of groeimogelijkheden.
  Bedreigingen (Threats):

  Wisselkoerseffecten: Een negatief effect van (20,906) in 9M 2022, wat wijst op valutarisico's.
  Daling van de totale kas en kasequivalenten: Een aanzienlijke daling van 207,342 aan het begin van de periode naar 54,653 aan het einde van 9M 2023.
  Toename van de kapitaaluitgaven: Hoewel de toename klein is, is er een stijging van de kapitaaluitgaven van (1,071) in 9M 2022 naar (1,133) in 9M 2023.
  Dit is een beknopte SWOT-analyse op basis van de verstrekte gegevens. Voor een diepgaandere analyse zou het nuttig zijn om aanvullende informatie en context over het bedrijf en de industrie te hebben.
 10. Rik Vluchtig 26 oktober 2023 16:47
  Hieronder volgt een kritische AI SWOT-analyse van de verstrekte "CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT CHANGES IN EQUITY" For the 9-month period ended September 30:

  Sterke punten (Strengths):

  Toename van het totale eigen vermogen: Tussen januari 2022 en september 2023 is het totale eigen vermogen van de organisatie gestegen van $192,916k naar $209,942k.
  Aandeel-gebaseerde compensatie: Er zijn aanzienlijke aandeel-gebaseerde compensaties geregistreerd in beide jaren, wat kan wijzen op investeringen in menselijk kapitaal en het behoud van sleutelpersoneel.
  Opties uitgeoefend / LTIP-aandelen uitgegeven: Er zijn in beide jaren opties uitgeoefend en LTIP-aandelen uitgegeven, wat kan duiden op vertrouwen van investeerders en werknemers in de organisatie.
  Zwakke punten (Weaknesses):

  Accumulated deficit: Er is een aanzienlijk opgebouwd tekort, wat wijst op historische verliezen. Hoewel het tekort tussen 2022 en 2023 is afgenomen, blijft het aanzienlijk.
  Andere uitgebreide inkomsten (verlies) voor de periode: Er zijn significante andere uitgebreide inkomsten (verliezen) geregistreerd, wat kan wijzen op volatiliteit in bepaalde financiële posten of marktcondities.
  Kansen (Opportunities):

  Verdere kapitaalverhoging: Gezien de uitgifte van opties en LTIP-aandelen in beide jaren, zijn er mogelijkheden voor verdere kapitaalverhoging door de uitgifte van meer aandelen of opties in de toekomst.
  Belastingvoordelen: Er zijn belastingvoordelen gerealiseerd uit overmatige belastingaftrekken gerelateerd aan aandeel-gebaseerde betalingen, wat kan wijzen op mogelijke toekomstige belastingstrategieën.
  Bedreigingen (Threats):

  Volatiliteit van de markt: De significante andere uitgebreide inkomsten (verliezen) kunnen wijzen op blootstelling aan marktvolatiliteit, wat een risico kan vormen voor toekomstige financiële prestaties.
  Aanhoudende verliezen: Hoewel er in 2022 winst werd gerealiseerd, werd er in 2023 een verlies geleden. Dit kan wijzen op onzekerheid in de operationele prestaties van de organisatie.
  Let op: Deze SWOT-analyse is gebaseerd op de verstrekte gegevens en geeft een algemeen overzicht. Een diepgaande analyse zou aanvullende informatie en context vereisen over de organisatie, haar activiteiten, marktomstandigheden en andere relevante factoren.
 11. Rik Vluchtig 26 oktober 2023 16:50
  Hieronder vind je een kritische AI SWOT-analyse op basis van de verstrekte gegevens uit de "CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEET" per 30 september:

  Sterktes (Strengths):

  Toename van de totale activa: De totale activa zijn gestegen van 425,797 in december 2022 naar 436,467 in september 2023, wat wijst op een groei van de onderneming.
  Groei in huidige activa: Er is een significante toename in marktbare effecten en een lichte stijging in voorraden en handels- en overige vorderingen.
  Stabiel aandeelhouderskapitaal: Het aandeelhouderskapitaal is licht gestegen, wat duidt op een gezonde financiële positie en vertrouwen van de aandeelhouders.
  Zwaktes (Weaknesses):

  Daling van niet-vlottende activa: Er is een daling in bijna alle posten van de niet-vlottende activa, zoals immateriële vaste activa en investeringen.
  Toename van het geaccumuleerde tekort: Het geaccumuleerde tekort is gestegen, wat kan wijzen op operationele verliezen of significante uitgaven.
  Daling van cash en cash-equivalenten: Er is een aanzienlijke daling in cash en cash-equivalenten, wat kan duiden op grote uitgaven of investeringen.
  Kansen (Opportunities):

  Marktbare effecten: De onderneming heeft geïnvesteerd in marktbare effecten, wat kan leiden tot potentiële rendementen in de toekomst.
  Vermindering van schulden: Er is een lichte daling in zowel de converteerbare obligaties als de leaseverplichtingen, wat de financiële last voor de onderneming kan verminderen.
  Bedreigingen (Threats):

  Afhankelijkheid van externe financiering: De aanwezigheid van converteerbare obligaties suggereert dat de onderneming mogelijk afhankelijk is van externe financiering, wat een risico kan vormen als de marktomstandigheden veranderen.
  Toename van handels- en overige schulden: Er is een toename in handels- en overige schulden, wat kan wijzen op een toename van de operationele kosten of uitgestelde betalingen.
  Let op: Deze SWOT-analyse is gebaseerd op de verstrekte gegevens en geeft een algemeen overzicht. Voor een diepgaande analyse zou het nuttig zijn om aanvullende informatie en context over de onderneming en haar omgeving te hebben.
 12. Rik Vluchtig 26 oktober 2023 17:20
  Een SWOT-analyse is een methode om de Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen van een organisatie of situatie te identificeren. Hieronder is een kritische AI SWOT-analyse gebaseerd op de verstrekte "CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEET" gegevens:

  **Sterktes (Strengths):**
  1. **Toename van de totale activa:** De totale activa zijn gestegen van 425,797 in december 2022 naar 436,467 in september 2023, wat wijst op een positieve groei van de activa van het bedrijf.
  2. **Stijging van de liquide middelen:** Er is een aanzienlijke toename in marktbare effecten van 0 in december 2022 naar 142,912 in september 2023.
  3. **Toename van de voorraden en vorderingen:** De voorraden en handels- en overige vorderingen zijn beide gestegen, wat kan duiden op een toename van de bedrijfsactiviteiten.

  **Zwaktes (Weaknesses):**
  1. **Daling van niet-vlottende activa:** Er is een lichte daling in de totale niet-vlottende activa van 148,297 in december 2022 naar 144,730 in september 2023.
  2. **Toename van het geaccumuleerde tekort:** Het geaccumuleerde tekort is gestegen van 256,431 in december 2022 naar 262,776 in september 2023, wat wijst op een toename van de verliezen.
  3. **Daling van de liquide middelen:** De kas en kasequivalenten zijn aanzienlijk gedaald van 207,342 in december 2022 naar 54,653 in september 2023.

  **Kansen (Opportunities):**
  1. **Marktbare effecten:** De introductie van marktbare effecten in de balans kan wijzen op nieuwe investeringsmogelijkheden voor het bedrijf.
  2. **Toename van de uitgestelde belastingvorderingen:** Een stijging van de uitgestelde belastingvorderingen kan in de toekomst fiscale voordelen opleveren.

  **Bedreigingen (Threats):**
  1. **Toename van de schulden:** Er is een toename van de handels- en overige schulden, wat kan wijzen op een grotere schuldenlast voor het bedrijf.
  2. **Daling van investeringen:** Investeringen die worden verantwoord met de equity-methode en investeringen in aandeleninstrumenten zijn gedaald, wat kan wijzen op een afname van rendement of waardeverminderingen.

  Let op: Deze SWOT-analyse is gebaseerd op de verstrekte gegevens en kan variëren afhankelijk van de bredere context van het bedrijf en de industrie waarin het opereert. Het is belangrijk om een uitgebreide analyse uit te voeren met meer informatie over het bedrijf en de marktomstandigheden.
 13. Rik Vluchtig 27 oktober 2023 05:36
  AI JOENJA analyse

  Geregistreerde Patiënten in H1:
  Er waren 60 geregistreerde patiënten in H1.
  Betalende Patiënten in H1 vs Q3:
  In H1 waren er 43 betalende patiënten.
  In Q3 zijn er 63 betalende patiënten.
  Stagnatie in Groei:
  Als we ervan uitgaan dat de 60 geregistreerde patiënten in H1 allemaal zijn geconverteerd naar betalende patiënten tegen Q3, dan is de netto toename slechts 3 nieuwe betalende patiënten. Dit wijst op een stagnatie in de groei van het klantenbestand.
  De toename van 20 betalende patiënten tussen H1 en Q3 kan voornamelijk worden toegeschreven aan de conversie van eerder geregistreerde patiënten naar betalende patiënten, in plaats van de acquisitie van nieuwe patiënten.
  Observaties:
  Er is een duidelijke stagnatie in de groei van het totale aantal patiënten tussen H1 en Q3. Hoewel er een toename is in het aantal betalende patiënten, is de netto groei van het klantenbestand minimaal.
  Dit kan wijzen op uitdagingen in het aantrekken van nieuwe patiënten, of het kan een teken zijn dat de marktpenetratie in de Verenigde Staten zijn piek heeft bereikt.
  Mogelijke Oorzaken van Stagnatie:
  Marktverzadiging: Het kan zijn dat de meeste potentiële patiënten die geïnteresseerd zouden zijn in Joenja® al zijn geregistreerd.
  Concurrentie: Er kunnen concurrerende producten of diensten op de markt zijn gekomen die de groei van Joenja® hebben beïnvloed.
  Marketing en Outreach: Misschien zijn er onvoldoende marketinginspanningen geleverd om nieuwe patiënten aan te trekken.
  Conclusie:
  Terwijl Joenja® een positieve groei heeft gezien in het aantal betalende patiënten van H1 naar Q3, wijzen de cijfers op een stagnatie in de algehele groei van het klantenbestand. Het is essentieel om de oorzaken van deze stagnatie te identificeren en strategieën te ontwikkelen om de groei te stimuleren of de huidige klantenbasis te behouden.
  Om een grondigere analyse te kunnen maken, zou het nuttig zijn om meer gegevens te hebben over de markt, concurrentie, marketinginspanningen en andere relevante factoren.
136 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 01 maart

  1. China inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  2. Aegon jaarcijfers
  3. Corbion jaarcijfers
  4. Heijmans jaarcijfers
  5. IMCD jaarcijfers
  6. NL inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  7. EU Inkoopmanagersindex industrie feb (def)
  8. EU inflatie feb (voorlopig)
  9. EU werkloosheid feb
  10. VS inkoopmanagersindex diensten S&P feb (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht