Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Als belegger moet je zitvlees hebben
Beeld: iStock

Als belegger moet je zitvlees hebben

Er zijn momenteel veel, soms tegenstrijdige, indicatoren die het er voor beleggers niet eenvoudiger op maken: het schuldenplafond, een naderende recessie, de nog steeds te hoge inflatie, verkrappende centrale banken, maar ook een opmerkelijk veerkrachtige economie, meevallende bedrijfsresultaten en heel veel fantasie rond artificiële intelligentie. Beleggers hebben dan ook genoeg om zich druk over te maken.

Het kan uiteraard nooit kwaad de portefeuille nog eens goed langs te lopen om te bezien of alle beleggingen nog wel bestand zijn tegen zoveel onzekerheden. Maar uit angst voor het onbekende alles verkopen is nooit aan te raden. Het is als belegger meestal het beste om bij twijfel niet over te steken, dus gewoon niet te veel te doen.

Hoge inflatie

De historisch hoge inflatie, de grote boosdoener uit het rampjaar 2022, blijft aanwezig, al zakt deze gestaag van een top in de zomer van vorig jaar van 9,1% naar 4,9%.

De kerninflatie blijft hardnekkig en daalt de laatste maanden nauwelijks meer. Het is vooral dat laatste waar centrale banken zich zorgen over maken. Het laatste wat men wil, is dat de inflatie zich definitief gaat nestelen in de hoofden van de consument.

De Fed zou bij zijn komende meeting in juni kunnen besluiten om een rentepauze in te lassen, al blijkt uit de meest recente notulen dat de meningen daarover verdeeld zijn. Van een verlaging van de rente willen de centrale bankiers nog niets weten. De inflatiedoelstelling van 2% is immers nog lang niet bereikt.

Wel moet gezegd worden dat in het huidige tempo van maand-op-maand stijgingen de inflatie op jaarbasis in de Verenigde Staten deze zomer zal terugzakken naar een cijfer dat begint met een 3. Dat komt omdat de vergelijkingsbasis steeds gunstiger wordt.

De markten lagen tot voor kort op ramkoers met de centrale banken. Zij prijsden namelijk een serie renteverlagingen in. Er werd zelfs uitgegaan van een totale renteverlaging van een vol procent tegen het einde van dit jaar. De laatste weken bewegen de markten echter meer in de richting van de Fed.

Fors gestegen rente

Een andere indicator die beleggers veel kopzorgen bezorgt is de fors gestegen rente. De serie renteverhogingen heeft de rente wereldwijd flink de hoogte in gejaagd. Niet eerder heeft de Fed in zo’n korte tijd de rente zo fors verhoogd.

De rentecurve is hierdoor omgedraaid. Een inverse rentecurve is vaak (niet altijd) een voorbode van een recessie.

Recessievrees

Volgens velen moet dit hoe dan ook tot een recessie leiden. Die werd overigens al in de herfst van vorig jaar voorspeld. Het begint echter steeds meer een verhaal te worden van een recessie die maar niet wil komen.

De werkloosheid in de Verenigde Staten bevindt zich met 3,4% op een niveau dat we sinds de jaren ’60 niet meer hebben gezien. De huizenmarkt verzwakt, maar lijkt inmiddels al weer wat op te krabbelen, getuige de meevallende cijfers over de huizenverkopen.

Spaaroverschot

Waarom zitten economen en deskundigen er steeds zo naast? De pandemie. Deze heeft voor niet eerder vertoonde verstoringen van de economie gezorgd.

Er is tijdens de coronapandemie een enorm spaaroverschot opgebouwd. De beperkte consumptiemogelijkheden tijdens de lockdown, gecombineerd met de stimuleringspakketten van de overheid, hebben veel besparingen gecreëerd, die nog steeds niet op zijn.

Volgens een schatting van de Federal Reserve van San Francisco bedraagt het Amerikaanse spaaroverschot nog steeds $500 miljard. Dat is genoeg om tot het einde van 2023 te blijven consumeren.

Amerikaanse bedrijven hebben inderdaad veel schulden, maar hebben deze tegen een zeer lage rente kunnen doorrollen. Bedrijven zijn huiverig om personeel te ontslaan.

Rally Big Tech

Het meest opmerkelijke dit jaar tot op heden is wel de enorme rally van de technologie-aandelen, in het bijzonder van de grote namen Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia en Alphabet.

De rally van Big Tech zette voorzichtig in toen ChatGPT op de markt verscheen. Het faillissement van SVB in maart was echter het startschot voor een ongekende groeispurt.

Bij twijfel niet oversteken

En dan te bedenken dat de Big Five vorig jaar nog grofweg een derde van hun waarde waren kwijtgeraakt. Eens te meer een bewijs voor beleggers dat rustig blijven zitten op goede aandelen zich uiteindelijk altijd uitbetaalt. De alom besproken draai van groei naar waarde in 2022 bleek van korte duur. Geduld is een schone zaak.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit Baarn, en tweevoudig winnaar van de Gouden Stier. Deze publicatie is samengesteld door Fintessa B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Fintessa B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Fintessa B.V. niet instaan. Fintessa B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Fintessa B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.fintessa.nl.