Koersdoelendraadje

140 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
voda
0
Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Advies blijft Accumuleren.

NIBC heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogt, maar handhaaft het advies. Dit bleek uit een analyse van de halfjaarcijfers van Wolters Kluwer.

Het koersdoel werd door analist Johan van den Hooven verhoogd van 35,00 naar 40,00. Het advies bleef staan op Accumuleren. Recent verhoogde de analist al de taxaties.

Van den Hooven was positief over de autonome omzetgroei met 3 procent en de verbetering van de marge voor het aangepaste bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden met 60 basispunten naar 20 procent. Daarmee deed Wolters Kluwer het beter dan verwacht.

NIBC stond in zijn analyse stil bij de ontwikkeling in Europa, waar Wolters Kluwer weer groei laat zien. Van den Hooven voorziet voor deze regio een geleidelijk verbetering van de marktomstandigheden, waarmee de autonome omzetgroei van het bedrijf in Europa wordt ondersteund.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,7 procent hoger op 38,39 euro.

Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel naar 42,00 euro.

Barclays heeft maandag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 40,00 naar 42,00 euro met een ongewijzigd Overwogen advies.

"Wolters volgt RELX naar boven toe, waarbij een aantrekkende autonome groei zorgt voor een geleidelijk aanhoudende koersstijging", aldus analist Nick Dempsey van Barclays.

De volgende stap die Wolters Kluwer moet zetten, is volgens de analist weer autonome groei realiseren bij de tak Legal & Regulatory.

De resultaten van Wolters Kluwer in de eerste jaarhelft waren volgens Dempsey geen sterke aanjager voor de koers met resultaten die slechts licht beter dan de consensus waren. De analist handhaafde de taxaties. Maar een combinatie van een betere kasstroom, logische strategische keuzes en een goede zichtbaarheid maken dat Barclays denkt dat volgend jaar opwaarderingen zullen volgen.

Op een rood Damrak handelde het aandeel Wolters Kluwer maandag 0,1 procent lager op 37,58 euro.

Door: ABM Financial News.

Info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: ING verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koopaanbeveling gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 37,50 naar 43,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.

Analist Emmanuel Carlier heeft zijn taxaties licht aangepast volgend op de halfjaarresultaten. Zo heeft de marktvorser zijn ramingen voor de aangepaste operationele winst met circa 1,5 procent verhoogd vanwege de sterker dan verwachte margeverbetering.

Carlier geeft de voorkeur aan Wolters Kluwer boven RELX. Niet alleen heeft Wolters Kluwer meer mogelijkheden om de autonome groei en marges te laten toenemen, maar ook wordt het aandeel met een korting van 15 procent verhandeld ten opzichte van RELX. De analist is bovendien van mening dat het vermogen om cash te genereren van Wolters Kluwer groter is dan dat van RELX.

Het aandeel Wolters Kluwer is maandag 2,1 procent lager gesloten op 37,38 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Wolters Kluwer krijgt hoger koersdoel bij Barclays

Advies blijft Overwogen.

(ABM FN-Dow Jones) Het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer is door Barclays verhoogd van 42,00 naar 43,30, terwijl het advies is blijven staan op Overwogen. Dit heeft Barclays maandag in een sectorrapport over mediabedrijven aangegeven.
De analisten van Barclays merken op dat Wolters Kluwer een bewezen defensief karakter heeft, waarschijnlijk voldoet aan de verwachtingen, de marges kan verbeteren door kostenbeheersing en verder kans ziet de balans te optimaliseren en de aandeleninkoop vol te houden.
Zij zien een positieve klimaat rondom Wolters Kluwer, ook al wordt de positieve trend niet gekenmerkt door een hoog tempo. De marktvorsers wijzen op de verbeteringen die het bedrijf jaar op jaar laat zien.
Het vrije kasstroomrendement van 6,3 procent is hoger dan bijvoorbeeld van Axel Springer en gelijk dat dat van Lagardere.
Het aandeel Wolters Kluwer noteerde maandag op een groen Danrak 0,4 procent lager op 37,95 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: S&P verlaagt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel met 5,00 euro omlaag naar 33,00, advies blijft Houden.

(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft het koersdoel van Wolters Kluwer met 5,00 euro neerwaarts bijgesteld naar 33,00 en het Houden advies gehandhaafd.

Analiste Caren Ngo Siew Teng voert aan dat de koersdoelverlaging de geraamde koers/winst-verhouding voor 2017 meer in evenwicht brengt met die van sectorgenoten. Deze ligt met 15 wel onder het historisch vijfjaars gemiddelde.

De taxatie voor de groei van de winst per aandeel voor 2017 ligt op 3 procent, waar deze in 2015 nog uitkwam op 25 procent. Op basis van een hoger verwachting voor de marge verhoogt de analist wel de taxatie voor de winst per aandeel voor 2017 met 0,10 euro naar 2,20 euro.

Wolters handhaafde woensdag bij de trading update over 2016 de outlook voor het gehele boekjaar, welke Ngo Siew Teng haalbaar acht.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 5,2 procent lager op 33,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: NIBC verlaagt advies Wolters Kluwer

Koersdoel met 4,00 euro omlaag naar 36,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft het advies voor het aandeel Wolters Kluwer verlaagd van Accumuleren naar Neutraal en het koersdoel met 4,00 euro neerwaarts bijgesteld naar 36,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van NIBC naar aanleiding van de de trading update over de eerste negen maanden van dit jaar.

NIBC-analist Johan van den Hooven beoordeelt de groei over het derde kwartaal als minder goed dan voorzien. Over het eerste halfjaar lag de autonome omzetgroei nog op 3 procent, terwijl over de eerste negen maanden een autonome groei van 2 procent door het databedrijf werd gerapporteerd. Ook de marge-ontwikkeling kwam onder de verwachting van Van den Hooven uit.

Op basis van de tegenvallende trading update heeft de analist ook de taxaties neerwaarts bijgesteld, resulterend in de koersdoelverlaging.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 5,6 procent lager op 32,87 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Wolters Kluwer

Zakenbank handhaaft verkoopadvies.

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft na de kwartaalcijfers het koersdoel voor Wolters Kluwer verlaagd van 32,50 naar 30,50 en handhaafde daarbij het verkoopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Duitse zakenbank.

Uit de cijfers over het derde kwartaal bleek volgens de analisten "eindelijk" dat de groei van Wolters Kluwer in negatieve zin begon af te wijken van die van sectorgenoot RELX.

Met de groeivertraging van 3 procent naar 2 procent, die vooral te wijten is aan een versnelling van de omzetdaling bij Legal tot een krimp van 2 procent, verliet Wolters Kluwer het groeipad van 3 procent dat de klok de afgelopen periode sloeg. Concurrent RELX voerde het groeitempo juist op tot 4 procent, benadrukten de analisten. Overigens moest, zo nuanceerde Berenberg, de divisie Legal van Wolters opboksen tegen een sterk vergelijkingscijfer van het voorgaande jaar.

Als het verschil in groeitempo tussen Wolters Kluwer en RELX oploopt, kan dat volgens Berenberg ook gebeuren met de waardering. Wolters Kluwer wordt nu nog verhandeld tegen 14,5 maal de winst in 2018, wat niet veel lager is dan RELX op 15 maal de winst.

De analisten vrezen voor een dalende onderliggende marge bij Wolters Kluwer dit jaar en waarschuwden dat de stevige volumegroei van nieuwe hypotheken in de Verenigde Staten dit jaar kan omslaan in krimp in 2017, op basis van ramingen van de Mortgage Bankers Association. De hypotheekvolumes in de VS dragen substantieel bij aan de omzet van Wolters Kluwer.

Het aandeel Wolters Kluwer sloot vrijdag op 32,73 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Correctie: Beursblik: Credit Suisse verhoogt advies Wolters Kluwer

Advies naar Outperform.

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het advies voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van Underperform naar Outperform en het koersdoel van 34,00 naar 40,00 euro.

Analist Matthew Walker betoogt dat het het bedrijf een solide geheel is met beperkte cyclische risico's. Walker gaat verder uit van een onderliggende verbetering van de groei, ook autonoom, en de marges.

Daarbij gaat de analist er vanuit dat het bedrijf in staat moet zijn aandeelhouders een rendement te laten genieten van circa 9 procent voor de middellange termijn.

Credit Suisse ziet in een langzamer dan verwachte autonome groei, toename van entrepreneurs in de sector waarin het bedrijf actief is en hogere obligatierentes de belangrijkste risico's aan de onderkant.

Desinvesteringen, teruggave van contanten aan de aandeelhouder en grote acquisities zijn volgens de analist de belangrijkste impulsen.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,8 procent hoger op 33,78 euro.

Correctie: om in kop aan te geven dat het om Credit Suisse en niet om HSBC gaat.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel van 35,00 naar 35,40 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 35,00 naar 35,40 euro en handhaafde het advies op Verkopen.

Analist Katherine Tait ziet in een lager dan verwachte daling van de printpublicaties één van de drie voornaamste risico's voor de waardering.

Daarnaast zijn een sterker dan verwachte Europese juristenmarkt en de waarde toevoegende overnames in haar optiek van belang voor de waardering van het aandeel.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde donderdag op een rood Damrak 3 procent lager op 33,01 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Berenberg verhoogt advies Wolters Kluwer

Advies naar Houden.

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het advies voor Wolters Kluwer verhoogd van Verkopen naar Houden en stelde het koersdoel opwaarts bij van 30,50 naar 33,00 euro.

Analisten van Berenberg beoordelen de risico's aan de onderkant inmiddels als minder groot, waar aanvankelijk de verwachtingen wat als te hoog gespannen werden ingeschat.

Een van die risico's betreft de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten. Mortgage Bankers Association verlaagde hiervoor onlangs de volumeramingen voor 2017. Wolters Kluwer haalt circa 3 procent van zijn omzet uit de hypotheekgerelateerde markt.

Berenberg verlaagde de ramingen voor de divisies Governance, Risk and Compliance verlaagd. Niettemin is de Amerikaanse regio met Donald Trump aan het roer volgens Berenberg interessant met het oog op de aangekondigde belastingaanpassingen. De ramingen voor de Tax-divisie zijn daarom door de Berenberg-analisten verhoogd.

De koers van het aandeel Wolters Kluwer sloot dinsdag op een licht lager Damrak 0,5 procent in het rood op 34,66 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Aandeel blijft op verkooplijst.

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 35,40 naar 37,20 euro met handhaving van een verkoopadvies.

Analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten dat personeelswerving in de Amerikaanse juridische sector voor Wolters Kluwer minder impact heeft gezien de focus van het data- en data-analysebedrijf op efficiency.

Bovendien denken analisten van de zakenbank dat de vraag naar diensten van Wolters Kluwer toeneemt. De Brexit leidde in de Europese Unie tot meer vraag naar juristen, een vraag die naar verwachting van de marktvorsers aanhoudt. Voor Wolters Kluwer is dit positief met een omzet die in 2015 voor 37 procent gerelateerd was aan de juridische activiteiten die de onderneming ontplooit.

Het belangrijkste risico voor een belegging in Wolters Kluwer betreft volgens de analisten een lager dan verwachte daling van het aandeel print in de omzet. Print kent een lagere marge dan online.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde donderdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 35,50 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
FORT1944
0
Het is een prachtig aandeel en wat de koersdoelen betreft bij elke stap worden die toch herzien door de analisten .
De winst komt van het verdelen van info online !
Diegene die de print opzeggen nemen een online abonnement .
Het voordeel van online is dat men van blaadjes veranderen af is wat toch
veel tijd in beslag neemt die men beter elders kan benuttigen , ook opzoeken gaat veel sneller . Op termijn gaat de print versie verdwijnen dat ziet men toch aankomen .voda
0
Beursblik: S&P Equity Research verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel verhoogd naar 38,50 euro.

(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft woensdag het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 33,00 naar 38,50 euro en het advies laten staan op Houden. Dit bleek uit een korte analyse van S&P na publicaties van de resultaten over 2016 door het data- en data-analysebedrijf uit Alphen aan den Rijn.

Het nieuwe koersdoel impliceert een koers/winst-verhouding van 17,5 dat in overeenstemming is met de mediane 16,2 van zijn vergelijkbare concurrenten, maar nog altijd onder het vijfjarig gemiddelde van Wolters Kluwer zelf van 21,8.

Analist Caren Ngo Siew Teng heeft de taxaties niet aangepast, omdat de cijfers overeenkwamen met de verwachtingen. De nieuwe outlook van de onderneming beschouwt de analist als positief.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 2,8 procent hoger op 37,88 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: NIBC verhoogt advies Wolters Kluwer

Advies verhoogd naar Accumuleren.

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft het advies voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van Neutraal naar Accumuleren en het koersdoel opwaarts bijgesteld van 36,00 naar 40,00 euro.

Analist Johan van den Hooven beoordeelde de cijfers over 2016 en de outlook voor 2017 als beter dan verwacht. Hij wees met betrekking tot het laatste punt afzonderlijk op de verwachting voor de operationele marge van 22,5 tot 23,0 procent, waarvoor over 2016 22,1 procent werd gerapporteerd. Dat was tien basispunten boven de bovenkant van de range in de outlook voor 2016.

Volgens Van den Hooven is de verwachte toename in de marge vrij positief gezien het feit dat Wolters Kluwer traditiegetrouw vaak vrij conservatief is bij het geven van een outlook. De analist verwacht verder een geleidelijke verbetering van de marktomstandigheden in Europa.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een groen Damrak 3,0 procent hoger op 37,93 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel verhoogd naar 43,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 41,00 naar 43.00 euro met handhaving van het advies op Overwogen. Dit bleek donderdag uit een analyse van Barclays, nadat Wolters Kluwer woensdag de jaarresultaten publiceerde.

De analisten motiveren de koersdoelverhoging aan de hand van hun berekening van de som der delen en verwachten dat het data- en analysebedrijf in staat moet zijn zich geleidelijk aan verder te verbeteren.

Zij stellen aan de hand van de jaarcijfers vast dat de vertraging in de resultaten over de eerste negen maanden van 2016 een kwestie van timing betrof. Het vierde kwartaal impliceerde een inhaalslag, waardoor de omzet autonoom in 2016 meer steeg dan in 2015 het geval was.

Het overgenomen Enablon liet volgens de analisten echter een teleurstellende omzetontwikkeling zien van 45 miljoen euro, terwijl er door het bedrijf 55 miljoen euro was verwacht. Dit was overigens volgens Barclays wel het enige minpunt in de jaarcijfers.

Volgens Barclays is de outlook van Wolters Kluwer voor 2017 bemoedigend.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde donderdag op een rood Damrak 1,1 procent hoger op 38,16 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel naar 41,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel verhoogd voor het aandeel Wolters Kluwer van 39,00 naar 41,00 met handhaving van het advies op Kopen.

Analist Chris Collet heeft de ramingen voor de autonome groei van de omzet voor 2018 met 0,5 procentpunt verhoogd naar 3,1 procent, nadat de uitgever woensdag met de jaarcijfers kwam.

Collett is positief over de aanhoudende verbetering van de terugkerende omzet. Daar staat tegenover dat de analist vindt dat Wolters Kluwer relatief veel geld heeft betaald voor acquisities, wat een drukkend effect heeft op het rendement op het geïnvesteerde vermogen (ROIC). Zo lag de omzet van het overgenomen Enablon onder de verwachting, aldus de analist.

Het aandeel Wolters Kluwer sloot woensdag op een groen Damrak 2,4 procent hoger op 37,76 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer van 33,00 naar 37,00 euro
Berenberg houdt advies Wolters Kluwer op Houden

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel naar 42,20 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 41,50 naar 42,20 euro met een ongewijzigd Overwogen advies.

Analisten van de Amerikaanse zakenbank verhoogden de ramingen voor de winst per aandeel voor de jaren 2018 tot en met 2020 licht volgend op de beter dan verwachte jaarcijfers. Ook de taxaties voor het dividend gingen omhoog.

Morgan Stanley ziet een aantal positieve factoren rondom Wolter Kluwer, waaronder het vertrouwen dat het bestuur heeft in de haalbaarheid van een autonome groei van de omzet van 3 procent in 2017 en de stevige outlook voor de marge-ontwikkeling.

Negatieve punten van aandacht zijn minder prominent in omvang, met de teleurstellende resultaten van het overgenomen Enablon. Daarnaast is de aandelenkoers van Wolters Kluwer volgens Morgan Stanley "zeer" gevoelig voor de omzetontwikkeling.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 38,85 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Koersdoel naar 41,00 euro

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 39,00 naar 41,00 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies.

Analist Ruben Devos verhoogde de ramingen voor het operationeel resultaat (EBITA) met 2 procent, samen met de verbeterde ratio's reden voor de opwaartse bijstelling van het koersdoel.

Devos wees verder op de acquisitie van het Italiaanse Tagetik voor 300 miljoen euro met een netto-omzet van 57 miljoen euro, waar Wolters Kluwer een nieuwe divisie voor opzet genaamd Corporate Performance Solutions. Op basis van berekeningen schat Devos het operationeel resultaat (EBITDA) van Tagetik op ongeveer 8 miljoen euro.

Volgens Devos heeft Wolters Kluwer nog afdoende ruimte voor verder acquisities en teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 37,85 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
140 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 feb 2021 17:35
Koers 65,520
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 66,340
Laag 63,880
Volume 1.385.677
Volume gemiddeld 579.004
Volume gisteren 1.385.677

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront