Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Elia BE0003822393

Laatste koers (eur)

93,950
 • Verschill

  -0,800 -0,84%
 • Volume

  43.196 Gem. (3M) 67,3K
 • Bied

  93,500  
 • Laat

  95,350  
+ Toevoegen aan watchlist

Forum Elia geopend

95 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 12 maart 2021 10:33
  Vandaag ingestapt. Wellicht te vroeg maar goed ik zie weinig dalingsrisico behalve door stijgende rente misschien, maar ik denk niet dat die zo hard gaat stijgen.
  Dividend stijgt jaarlijks met de inflatie dus dat is ook al een bezorgdheid minder als dat laatste begint te stijgen...
  Ik denk ook trouwens dat de aanwezigheid in bel20 nog voor wat koerswinst zal zorgen - 22/3 dacht ik ?
 2. simidoc 6 april 2021 16:50
  Belegger neemt winst op Elia

  De opvallendste daler in de Bel20 is Elia ELI-5,11% , met een ongewoon stevige tuimelperte van 5 procent.

  Een tuimelperte die wel moet afgezet worden tegen de eerdere hoge vlucht van de netbeheerder de jongste paar jaar, als oase van stabiel en voorspelbaar rendement in een nulrentende oceaan. Maar nu beleggers inzetten op een stevig conjunctuurherstel naarmate de economie heropent, is de status van Elia als veilige haven - een winst die totaal niet van de conjunctuur afhangt - minder in trek.
  1,8%
  Meer rendement elders
  Met 1,8 procent beloopt het dividendrendement van Elia nu minder dan de helft van de 4,7 procent voor het gemiddelde Europese nutsbedrijf

  Daar komt echter nog bij dat het jaarrapport van Elia begin vorige maand voor één keer niet kon overtuigen. Meer bepaald zullen grote onderhoudswerken op het Duitse net van 50Hertz in 2021 op de winst wegen. ING verlaagde vlak voor het paasreces het koersdoel van 93 naar 90 euro, bij een zuinig 'houden'-advies.

  ING-analist Quiryn Mulder vindt de waardering te stevig geworden. En dit zeker gelet op het feit dat het dividendrendement nog 1,8 procent beloopt, 60 procent lager dan de 4,7 procent die de Europese nutssector gemiddeld biedt.
 3. Joni-2 7 april 2021 09:56
  Elia is reeds 10 jaar een groei aandeel en geen waarde aandeel...
  Deze groei investeringen zijn echt nog niet gedaan...
  De ing analist, spreekt over "onderhoudswerken".... wat eigenlijk "groei" werken zijn, de meerwaarde en toekomstige opbrengsten, van deze investeringen, (passen in het EU -transitie netwerk) vergeet hij....
 4. Joni-2 18 mei 2021 13:27
  Iberdrola en Baltic Sea TSO 50Hertz (Elia) hebben een overeenkomst getekend voor de bouw, installatie en inbedrijfstelling van het offshore-windpark Baltic Eagle van het voormalige offshore-onderstation.

  Het gezamenlijk gebruikte platform zal de technische apparatuur huisvesten die de elektriciteit van de windturbines opvangt en zal worden aangesloten op het transportnet op land in Lubmin.

  renews.biz/69636/iberdrola-50hertz-si...
 5. Joni-2 14 juni 2021 09:29
  Vijf finalisten van de Open Innovation Challenge van Elia Group bekend

  — De Open Innovation Challenge richt zich tot start-ups van over heel de wereld.
  — Dit jaar (de vijfde editie van de wedstrijd) ligt de nadruk op innovatieve oplossingen voor offshore windtoepassingen.
  — Vijf finalisten uit Duitsland, IJsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië stellen hun projecten voor aan
  een jury
  — De winnaar ontvangt € 20 000 en zal zijn project ontwikkelen met de steun van Elia Group
  — De finale wordt live uitgezonden vanuit een studio in Berlijn;

  De vijf finalisten en hun projecten zijn de volgende:

  Youwind Renewables (IJsland) heeft een IT-systeem ontwikkeld dat weergegevens koppelt aan gegevens over
  scheepvaart en activiteiten op zee. Hierdoor kunnen bedrijven die offshore aan de slag willen gaan de risico's en de
  kosten van uitvaltijd door weersomstandigheden beperken. Aan de hand hiervan kan Elia Group aanbiedingen van
  potentiële aannemers vergelijken, het perfecte moment kiezen voor de installatie van offshore infrastructuur, en de
  beste timing en opstelling voorspellen voor toekomstige offshore activiteiten. Dit zowel voor de projectontwikkeling
  als O&M (operations en maintenance).

  TideWise (Brazilië) ontwikkelde een onbemand vaartuig met geavanceerde sensors om lucht-, oppervlak- en onderwatergegevens te verzamelen. Hierdoor kunnen er vanop afstand inspecties en opmetingen worden uitgevoerd in
  bijna realtime. Door het gebruik van artificiële intelligentie kunnen hun voertuigen vanop afstand bestuurd worden en
  kunnen er bijgevolg offshore inspecties uitgevoerd worden in situaties waar het risico en de kosten voor het inzetten
  van mensen ter plekke te hoog zijn. Bovendien kan het TideWise-voertuig een drone dragen.

  Avasition (Duitsland) is gespecialiseerd in studies naar netten waarbinnen heel wat omzettingen van gelijkstroom
  en wisselstroom gebeuren. Het project van het bedrijf ontwikkelt een digitale ‘EMT Twin’ waarmee mogelijke interconnectorprojecten worden onderzocht. Hun voorstel werkt met schaalbare digitale twins die het mogelijk maken om
  projecten optimaal te ontwerpen met minimale risico’s. Hierdoor zullen nieuwe procesbenaderingen mogelijk worden.
  Het moet de basis vormen voor multi-vendor HVDC-systeemontwerpen en conformiteitstesten.

  Forssea Robotics (Frankrijk) heeft een autonoom remotely operated vehicle (ROV) met een grote actieradius ontwikkeld dat de doeltreffendheid van onderwaterinspecties verhoogt. Ook inspecties voor onderzoek of voor het opsporen van onderzeese stroomkabelsystemen zijn mogelijk. De robot kan op afstand toezicht houden vanuit het onshore Forssea Remote Control Center (hierdoor zullen de risico's en kosten in verband met gezondheid, veiligheid en
  milieu worden verminderd). Bedoeling is om ondergrondse kabels nauwkeuriger en zonder uitvaltijd op te sporen.

  Optalay (Verenigd Koninkrijk) heeft een fiber optical time-domain reflectometer (OTDR) ontwikkeld om export- en
  arraykabels continu te kunnen monitoren en om eventuele schade op te sporen met behulp van waterstofverdonkeringsmethode. De tester van Optalay biedt een volledige vezelbewaking van meerdere golflengten, onmiddellijke
  alarmmeldingen en een historische analyse van de kabelprestaties op lange termijn.


  cc: elia / 50hertz
 6. Joni-2 7 juli 2021 10:54
  De Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz (Elia Group.BE) heeft aangekondigd dat de kabel verbinding is voltooid voor onshore-kabels voor het Ostwind 2-netaansluitingsproject. De onshore kabels zijn nu ondergronds gelegd over een afstand van drie kilometer vanaf het aanlandingspunt, waar de offshore kabels het vasteland ontmoeten, naar het transformatorstation van Lubmin.

  Door middel van horizontaal gestuurde boringen werden reeds in de loop van het Ostwind 1 project de nodige beschermende kanalen geïnstalleerd. Om het bovengrondse natuurgebied niet te verstoren, is gebruik gemaakt van de HDD-boortechniek. Nu konden de hoogspanningskabels in de bestaande ondergrondse beschermingsleidingen worden getrokken.

  Voordat de op de Oostzee opgewekte elektriciteit via zeekabels aan land kan worden gebracht en aan het transmissienet van 50Hertz kan worden geleverd, moeten in het onderstation fundamenten voor de primaire elektrische apparatuur worden gebouwd. Totdat de funderingen zijn voltooid en de shuntreactoren, hoogspanningstransformatoren en schakelapparatuur zijn geïnstalleerd, liggen de uiteinden van de kabels vast op het terrein. Daarna worden de kabels naar hun beoogde eindposities getrokken en aangesloten op het transformatorstation. Daarnaast worden de komende maanden op bepaalde secties verbindingen aangebracht die de secties van de landkabel met elkaar verbinden.

  Wanneer de primaire elektrische apparatuur is geïnstalleerd, de kabels zijn aangesloten op het onderstation en de tussenverbindingen zijn voltooid, kunnen de zeekabels worden aangesloten op de landkabel bij het landingspunt op de Greifswalder Bodden.

  Ostwind 2 is een netwerkverbindingsproject dat twee toekomstige offshore windparken in de Oostzee, Arcadis Ost 1 en Baltic Eagle , zal verbinden met het Duitse hoogspanningsnet. Samen moeten de twee windparken een vermogen van ongeveer 725 MW genereren. Het project omvat de installatie van drie onderzeese kabelsystemen om deze stroom te leveren. Ze zullen aansluiten op het Duitse transmissienet in het onderstation Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern).

  De Duitse regering geeft sinds 2 jaar pas een vergunning voor een Windpark, als de werken van de transmissiebeheerders (Elia - Tennet) verzekerd of klaar zijn....omdat er voorheen enkele offshore windparken waren, die 2 jaar onbruikbaar waren, wegens geen verbinding met het vasteland

  Cc: 4coffshore.com
 7. Joni-2 28 juli 2021 09:06
  Elia gaat vandaag met +3.15% van start op de beurs....

  Netbeheerder Elia groep, zag de omzet in H1 met 11,5% stijgen, maar de nettowinst over de eerste jaarhelft met 1,6 % dalen tot 150,5 miljoen euro.
  • Dit vooral door een piek in de onderhoudscyclus (oude DDR-netwerk) op het net van de Duitse dochter 50Hertz, wat tijdelijk op de rendabiliteit weegt.

  De totale schuld daalde ook fors met 22% tot 5,8 miljard, vooral door verplichte federale Duitse compensaties op de tijdelijke financiering.

  Voor heel 2021 rekent CEO Chris Peeters nu op rendement op eigen vermogen 'aan de bovenkant' van de eerder gemelde vork van 5,5 à 6,5 procent.

  • In de H1 van 2021 investeerde Elia in België: €164,91 miljoen in on-en offshore netinfrastructuur voor de integratie van grote volumes of hernieuwbare productie
  • 50 Hertz investeerde on- en offshore, €221,6 miljoen in de eerste helft van 2021, een stijging met 15,8%

  De herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn door de overstromingen van 07-2021, in regio Luik, zijn reeds begonnen, de financiële impact zal beperkt zijn, omdat hiervoor de nodige verzekering contracten bestaan

  • In België vertrouwen we erop dat we een rendement op eigen vermogen (ROE) zullen bereiken tussen 5% en 6%
  • In Duitsland vertrouwen we erop dat we een rendement op eigen vermogen (ROE) zullen bereiken tussen 8% en 10%.
  • Het niet-gereguleerde segment & Nemo Link, dat het rendement omvat van Nemo Link, het rendement van de niet-gereguleerde activiteiten (voornamelijk re.alto en EGI) en de operationele kosten die eigen zijn aan het beheer van een holdingbedrijf, zal naar verwachting positief bijdragen aan het resultaat van de groep.

  www.elia.be/en/news/press-releases/20...
 8. simidoc 29 juli 2021 05:24

  Elia ziet halfjaarwinst licht afnemen
  Elia investeert via dochter 50Hertz fors in de aansluiting van de windmolenparken in de Oostzee op het Duitse hoogspanningsnet. ©Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
  Kurt Vansteeland
  28 juli 2021 10:03

  Na jaren sterke groei zet de Duitse dochter 50Hertz even een rem op de winst van de netbeheerder. CEO Chris Peeters verhoogt de outlook voor 2021 echter licht.

  Elia ELI4,47% zag over het eerste halfjaar de nettowinst licht afnemen, tot 150,5 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid: dat heeft niets te maken met de forse investeringen die de groep zowel in België (Elia Transmission) als in Duitsland (50 Hertz) levert om de snel groeiende windmolenparken in de Noord- en de Oostzee op het Europees hoogspanningsnet aan te sluiten.

  Bij Elia ELI4,47% moet je alles vergeten wat je over aandelen denkt te weten. Investeringen verlagen niet de winst, ze verhogen ze integendeel. Naarmate Elia meer investeert in het netwerk, mag de beheerder van de toezichthouders meer winst boeken op zijn geïnstalleerde 'park' van hoogspanningsmasten en -lijnen. De 'gereguleerde activa' of RAB, in het jargon.

  Terwijl de Belgische dochter Elia Transmission de winst licht opdreef naar 62 miljoen euro, daalde de winstbijdrage van de Duitse dochter 50Hertz 16 procent naar 64 miljoen euro. Een zeldzame krimp, want sinds Elia in 2010 279 miljoen euro neertelde voor een belang van 60 procent (intussen opgedreven tot 80 procent) heeft de netbeheerder die eerste inleg via vanuit Duitsland opgestroomde dividenden ruim terugverdiend.

  De reden: een piek in de onderhoudscyclus van het 50Hertz-net, in combinatie met stevige IT-kosten voor de digitalisering van het netbeheer.


  Die extra kosten wegen tijdelijk op de winst in 2021. Toch lag de winst over de eerste jaarhelft iets hoger dan de analistenconsensus. Dit vooral dankzij de volatiele winstmotor Nemo, de interconnectiekabel die het continent met het Verenigd Koninkrijk verbindt.

  CEO Chris Peeters laat weten dat de jaarwinst aan de bovenkant van de prognose zal liggen, met een rendement op het eigen vermogen bovenaan de eerder aangegeven vork van 5,5 à 6,5 procent. 'De hogere prognose is welkom, al lag de analistenconsensus sowieso al aan de bovenkant van de vork', stipt KBC Securities-analist Olivier Vandewoude aan.

  Pro memorie: Elia ontlokte dit voorjaar met een verrassend omzichtige outlook voor 2021 een zeldzaam verkoopgolfje in het doorgaans ultravoorspelbare aandeel. Dankzij het degelijke halfjaarrapport herstelt het aandeel 1,4 procent naar 96,30 euro en is dat verkoopgolfje intussen grotendeels weggewerkt

 9. forum rang 10 voda 18 oktober 2021 11:53
  Advies van KBC Securities over Elia
  Beurshuis KBC Securities
  Aandeel Elia System Operator
  Datum 18 oktober 2021
  Advies Kopen
  Koersdoel 109,00 EUR

  Detail advies
  BRUSSEL (Trivano.com) - Op 18 oktober 2021 hebben de analisten van KBC Securities hun beleggingsadvies voor Elia System Operator (ELI; ISIN: BE0003822393) herhaald. Het advies van KBC Securities voor Elia System Operator blijft "kopen".

  De analisten behouden hun koersdoel van 109,00 EUR.

  Op 3 maart 2021 publiceerde Elia System Operator zijn jaarresultaten.
 10. forum rang 10 voda 21 oktober 2021 10:47
  10:10
  KBCS haalt Elia van kooplijst
  De Duitse regulator BNetzA legt netbedrijven vanaf 2024 een lager rendement op. Het rendement op eigen vermogen daalt van 6,91 procent naar 5,07 procent vóór belastingen. Daardoor zullen de inkomsten die Elia uit zijn Duitse dochter 50Hertz haalt, lager uitvallen.

  ‘Dit is een tegenslag voor 50Hertz en voor Elia
  ELI
  -4,56%
  in het algemeen’, zegt analist Olivier Vandewoude van KBC Securities. ‘We hadden niet verwacht dat dit rendement, het belangrijkste element van de vergoeding, zo sterk zou dalen.’ Hij geeft toe dat de andere elementen van de vergoeding, die nog moeten worden vastgelegd, de impact kunnen milderen, maar ze zullen de kloof met het huidige rendement niet kunnen dichten.

  Elia voorziet voor 50Hertz een totaal rendement op eigen vermogen van 9 à 11 procent voor de periode 2021-2023. Vandewoude denkt dat vanaf 2024 een rendement van 7 à 9 procent het nieuwe normaal wordt. Hoopvol is wel dat 50Hertz en Elia een uitstekend track record inzake operationele efficiëntie kunnen voorleggen, waardoor ze soms beter kunnen presteren dan voorzien.

  De analist verlaagt zijn rendementsramingen voor 2024 en 2025 en laat zijn koersdoel zakken van 109 naar 102 euro. Zijn advies gaat van ‘kopen’ naar ‘houden’.

  www.tijd.be/markten-live/live-blog/wa...
 11. forum rang 10 voda 21 oktober 2021 11:46
  Advies van ING over Elia
  Beurshuis ING
  Aandeel Elia System Operator
  Datum 21 oktober 2021
  Advies Houden
  Koersdoel 90,00 EUR

  Detail advies
  BRUSSEL (Trivano.com) - Op 21 oktober 2021 brengen de analisten van ING het beleggingsadvies "houden" uit voor Elia System Operator (ELI; ISIN: BE0003822393).

  Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 90,00 EUR.

  Op 3 maart 2021 publiceerde Elia System Operator zijn jaarresultaten.
 12. Joni-2 9 november 2021 12:21
  50Hertz blijft op koers met Ostwind 2 Grid Connection
  NETAANSLUITING
  9 november 2021, door Adnan Durakovic cc: offshorewind.biz

  Het laatste deel van de tweede van de drie 220 kV-exportkabelsystemen voor het Ostwind 2-project wordt gelegd in de Duitse Oostzee, aldus 50Hertz Transmission GmbH.

  De afgelopen maanden is er zo'n 170 kilometer aan exportkabels op zee en op land gelegd om tot nu toe twee offshore windparken aan te sluiten op het Duitse extra-hoogspanningsnet. Nu wordt het laatste deel van de onderzeese kabel volgens schema gelegd om de tweede van de in totaal drie 220 kV-kabelsystemen te voltooien, aldus de transmissiesysteembeheerder.

  ”Vijf jaar geleden kondigden we aan dat we de twee kabelsystemen in 2021 zouden voltooien. Toen gingen we ambitieus vooruit – en vandaag kunnen we zeggen: we laten resultaten zien!
  Ons Ostwind 2-project ligt precies op schema. Rekening houdend met het feit dat we op veel plaatsen pionierswerk moesten verrichten om de Oostzee als Duitse offshore windlocatie te ontwikkelen, was deze doelstelling in 2016 zeker ambitieus. Dat we deze cruciale mijlpaal nu zoals gepland bereiken, toont niet alleen onze projectpartners waarop u kunt vertrouwen bij 50Hertz”
  , zegt Stefan Kapferer , CEO van 50Hertz.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door een consortium van NKT en Boskalis. NKT levert zo'n 270 kilometer 220 kV hoogspannings AC XLPE offshore exportkabel en acht kilometer 220 kV hoogspannings AC XLPE onshore kabel. Boskalis is verantwoordelijk voor de installatie van de kabels.

  Ostwind 2 zal de 257 MW Arcadis Ost 1(= Colruyt) en de 476 MW Baltic Eagle offshore (= Iberdrola) windparken in Lubmin aansluiten op het Duitse extra-hoogspanningsnet.

  De windparken liggen tussen de 20 en 30 kilometer ten noordoosten van het eiland Rügen. Twee exportkabelsystemen leiden naar het Baltic Eagle-windpark en één kabelsysteem naar het Arcadis Ost 1-windpark.

  De installatie van het derde kabelsysteem, dat al in productie is, begint in 2022, zei 50 Hertz.

  De Belgische exploitant van offshore windparken Parkwind (= Colruyt) zal het windpark Arcadis Ost 1 exploiteren.
  Parkwind en 50Hertz zullen een gezamenlijk offshore platform voor het windpark exploiteren.

  Volgens 50Hertz zal de installatie van het platform in de Oostzee volgende zomer plaatsvinden. Dat zijn de twee bedrijven in 2019 in een memorandum van overeenstemming overeengekomen.
 13. Joni-2 23 november 2021 08:59
  Bornholm Energy Island (DK): netbeheerder 50Hertz (Elia) en Energinet (DK) komen dichter bij elkaar in de Oostzee
  Duitsland en Denemarken werken samen op het gebied van offshore windenergie.

  De samenwerking staat ook open voor andere landen. Het eiland is hiervoor gunstig gelegen.

  Berlijn De transmissienetbeheerder 50Hertz uit Duitsland en Energinet uit Denemarken gaan samen offshore windparken aansluiten op het net: de twee bedrijven willen dinsdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen om een ??hub te bouwen voor de distributie van elektriciteit van offshore windturbines op de Deense eiland Bornholm in de Oostzee. Het investeringsvolume bedraagt ??twee miljard euro.

  Met dit project leg je de basis voor een nauwe vervlechting van de elektriciteitsnetten en windenergieproductie in Denemarken en Duitsland. Andere landen aan de Oostzee kunnen zich bij hen aansluiten.

  De twee bedrijven noemen hun project "Bornholm Energy Island". Het eiland moet een “offshore hub” worden, d.w.z. een hub voor de omliggende windparken in beide landen.

  50Hertz en Energinet zijn baanbrekend.

  Tot nu toe zijn offshore windparken aangesloten op het elektriciteitsnet van het land in wiens wateren ze zich bevinden. Er wordt niet over de landsgrenzen heen gemaaid.

  50Hertz en Energinet brengen daar nu stap voor stap verandering in.

  Daarbij houden ze rekening met de lange termijn doelstelling van de EU en haar lidstaten om van de Noordzee en de Oostzee de stuwende kracht achter de Europese elektriciteitsproductie te maken.

  cc: handelsblatt
 14. Joni-2 23 november 2021 20:52
  België gaat windenergie halen in Denemarken
  De Tijd: TOBE STEEL
  Vandaag om 12:45

  Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft in Kopenhagen een akkoord gesloten voor de bouw van een onderzeese kabel. Die moet tegen 2030 windenergie uit de Deense Noordzee tot in België brengen.

  Triton Link, onder die naam wil de hoogspanningsnetbeheerder Elia (+0,68%) een connectiekabel trekken van 500 à 600 kilometer tussen België en Denemarken. De eerste studie die het bedrijf samen met het Deense Energinet maakte, toont aan dat het miljardenproject zowel technisch als economisch haalbaar is. Op een conferentie in Kopenhagen ondertekende minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een akkoord met haar Deense collega Dan Jørgensen om de plannen technisch uit te tekenen.

  De essentie
  • Een verkennende studie toont aan dat een onderzeese stroomkabel tussen Denemarken en België haalbaar is.
  • Beide landen hebben een akkoord gesloten om de trajecten voor het miljardenproject verder te concretiseren.
  • De import- en exportkabel van 600 kilometer moet overschotten van Deense windenergie uit de Noordzee tot in België brengen.
  • De netbeheerder Elia hoopt in 2026 te kunnen beginnen met de bouw en tegen 2030 klaar te zijn.

  Denemarken plant een artificieel energie-eiland in de Noordzee, waar in een eerste fase tegen 2030 zo’n 3 gigawatt (GW) aan windparken op zou worden aangesloten. Maar het land heeft zelf weinig zware industrie en zoekt partnerschappen met andere landen om overschotten aan hernieuwbare energie kwijt te kunnen. België staat op de eerste rij, maar ook Nederland en Duitsland zitten mee in de race om de Deense windenergie naar zich toe te trekken.

  Met een capaciteit van 1,4 tot 2 GW zou Triton Link - een naam die verwijst naar de Griekse koning van de zee - een van de grootste interconnectiekabels ter wereld worden. Op momenten met veel wind kan die kabel stroom naar België transporteren, maar op Deense windstille momenten kan hij ook dienen om stroom van hier naar Denemarken te brengen.

  Miljardenproject
  België en Denemarken tekenden begin dit jaar een intentieverklaring om een haalbaarheidsstudie voor het project uit te voeren. Het nieuwe akkoord betekent het startschot voor de volgende fase, die tegen eind 2023 moet leiden tot uitgetekende trajecten voor de onderzeese kabel. Triton Link zou het Deense energie-eiland rechtstreeks kunnen aansluiten op het artificiële energie-eiland dat Elia in de Noordzee gaat bouwen om de windparken in de tweede Belgische zone aan te sluiten. Daarnaast wordt nagegaan of het efficiënter is de Deense stroom rechtstreeks te laten toekomen in de Gentse of de Antwerpse haven.

  Elia heeft de ambitie tegen 2026 de aanbestedingscontracten te tekenen voor de bouw van de kabel, die tegen 2030 in gebruik kan worden genomen. Hoe groot de investering is, wil het bedrijf nog niet zeggen, maar de connectiekabel Nemo Link tussen België en het VK kostte 1 miljard euro. De connectie naar Denemarken is zes keer langer, met ook aansluitingen naar de windparken. Het kostenplaatje kan dus in de miljarden lopen. Er wordt bekeken of Europese subsidies kunnen helpen. Tussen België en Denemarken moeten nog onderhandelingen plaatsvinden over de verdeling van de lasten.

  Belgische groene stroom zal niet volstaan
  ‘De Triton Link wordt een belangrijke primeur die bepalend is voor de ontwikkeling van het Europese elektriciteitsnet op zee’, zegt Chris Peeters, CEO van Elia. ‘Voor het eerst zullen twee kunstmatige energie-eilanden elektrisch verbonden worden via een kabel die niet alleen stroom uitwisselt tussen twee landen, maar ook verbonden is met grootschalige windparken in de verre Noordzee.’

  Elia publiceerde vorige week een studie die aantoont dat België op grote schaal windenergie uit het buitenland moet halen om tegen 2050 naar een CO2-neutraal energiesysteem te gaan. De eigen productie van wind en zonne-energie is ontoereikend.

  ‘Dankzij de interconnectie krijgen België en Denemarken rechtstreeks toegang tot grote hoeveelheden goedkope hernieuwbare energie, die nodig is voor de elektrificatie van het transport en de verwarming en om onze energie-intensieve industrie koolstofvrij te maken’, zegt Van der Straeten. ‘Windenergie daalt fors in prijs en zal een positief effect hebben op de prijs voor de consument. Het versterkt de Belgische bevoorradingszekerheid en door de rechtstreekse toegang tot een nieuwe elektriciteitsmarkt met goedkopere prijzen draagt dit bij tot de welvaart van ons land.’
 15. Joni-2 26 november 2021 09:12
  Elia vandaag + 0,94% :)

  Elia verhoogt outlook
  26/11/2021 | 07:17

  © Elia
  Meer rendement op eigen vermogen verwacht.
  (ABM FN) Elia heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Dit bleek vrijdag 26-11-21 uit een update van de Belgische netwerkbeheerder.

  Het aangepaste rendement op eigen vermogen (ROE) zal op ongeveer 7 procent uitkomen, aldus Elia. Eerder rekende de netwerkbeheerder nog op 5,5 tot 6,5 procent.

  In België denkt Elia een rendement van 5 tot 6 procent over heel 2021 te kunnen behalen, met investeringen van ongeveer 400 miljoen euro.

  In Duitsland zal het rendement naar verwachting op 8 tot 10 procent bedragen, terwijl Elia op schema ligt om het aangekondigde investeringsprogramma van 850 miljoen euro voor 2021 af te ronden.

  Voor het niet-gereguleerde segment en Nemo Link verwacht Elia een positieve bijdrage van 22 tot 27 miljoen euro aan het resultaat van de groep.

  “De positieve bijdrage is vooral afkomstig van Nemo Link en weerspiegelt de grote beschikbaarheid van de kabel en de huidige grote prijsverschillen in elektriciteitsprijzen die op de markt worden waargenomen”, aldus Elia.

  Verder gaf Elia geen concrete cijfers voor het derde kwartaal.
95 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 15 april

  1. ForFarmers ex €0,15 dividend
  2. Nedap ex €3,20 dividend
  3. EU industriële productie feb
  4. Goldman Sachs Q1-cijfers
  5. Kendrion AvA
  6. VS detailhandelsverkopen maart
  7. VS Empire State index april
  8. VS vertrouwen huizenbouwers april
  9. VS bedrijfsvoorraden feb
 2. 16 april

  1. China economische groei eerste kwartaal 5% (YoY) volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht