Agfa-Gevaert 2019

67 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Diegy
1
quote:

lexisnexis schreef op 19 januari 2019 17:14:


En als Fujifilm nu eens een knock out bod doet op agfa ? Fujifilm is reeds genoemd als kandidaat-overnemer van de agfa IT Healthcare doch is ook een fabrikant in de printindustrie :

www.printmedianieuws.nl/2018/02/fujif...

Kom maar op met dat bod. Je kan nu nog instappen. Zal niet lang meer duren voordat er een bod komt of dat ze gaan opsplitsen. En dan ben je te laat met instappen.
lexisnexis
0
quote:

Dirk Dockx schreef op 1 maart 2019 13:42:


+ 5.75% hoog volume trein vertrokken ...?zal afhangen van het volume bij het slot, nu is het volume nog lager dan het gemiddeld dagvolume van 354.597
DeZwarteRidder
0
De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door het stopzetten van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van drukvoorbereiding in de VS en door wisselkoerseffecten. Zonder deze elementen daalde de omzet met 3,2%. Verscheidene groeimotoren – waaronder Agfa HealthCare’s HealthCare Information Solutions en Direct Radiography-systemen en bepaalde activiteiten van Agfa Specialty Products – boekten een omzetgroei.

Vooral door ongunstige product/mix-effecten en hoge aluminiumkosten daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 32,1% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden van 496 miljoen euro in 2017 tot 476 miljoen euro (21,2% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 141 miljoen euro, of 6,3% van de omzet. De Groep blijft in innovatie investeren om de technologieleider in haar kernmarkten te blijven of te worden.

De recurrente EBITDA-marge kwam uit op 8,0% van de omzet, tegenover 9,1% in 2017. De recurrente EBIT bereikte 5,5% van de omzet.

Vooral door de investeringen in verband met de transformatie van de Agfa-Gevaert Groep, waaronder de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg (VS), kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 66 miljoen euro, tegenover een kost van 31 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 39 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 34 miljoen euro, tegenover 53 miljoen euro in 2017.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 15 miljoen euro. Zonder de investeringen in het kader van het transformatieproces zou het nettoresultaat positief geweest zijn.

Balans en kasstroom

Aan het eind van 2018 bedroegen de totale activa 2.367 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 653 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van 2018.
De netto financiële schuld bedroeg 144 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de investeringen in het kader van de transformatie van de onderneming en aan de kosten voor de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg.
De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 44 miljoen euro.
DeZwarteRidder
0
Agfa-Gevaert bespreekt prestaties van 2018 – gereglementeerde informatie
Press Release / Mortsel, België / 13th March 2019

Belangrijke stappen in het transformatieproces van de Agfa-Gevaert Groep
· Interne opsplitsing in Agfa HealthCare en Agfa binnen Agfa-Gevaert Groep
· Nieuwe, vereenvoudigde structuur
· Strategische alliantie in de offsetindustrie
· Heroriëntatie op kernactiviteiten
· Reorganisatie Chinese distributiekanalen voor hardcopy
· Verder verkleinen van pensioenrisico’s
Financiële resultaten
· Sterke volumegroei voor HealthCare Information Solutions, Direct Radiography en een aantal activiteiten van Agfa Specialty Products
· Omzetdaling van 3,2% zonder wisselkoerseffecten en portfoliorationalisaties
· Recurrente EBITDA op 8% van de omzet, in overeenstemming met guidance
· Nettoverlies en verhoging in netto financiële schuld grotendeels het gevolg van investeringen in het kader van het transformatieproces

Mortsel (België), 13 maart 2019 – Agfa-Gevaert besprak vandaag zijn prestaties in 2018.

BELANGRIJKE STAPPEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

“In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet in de transformatie van onze onderneming. Dit leidde tot de afscheiding van de HealthCare IT-business (hernoemd tot Agfa HealthCare) van de rest van de activiteiten (hernoemd tot Agfa). Het nieuwe Agfa HealthCare heeft nu de middelen en de onafhankelijkheid die het nodig heeft om een leider te zijn in zijn markten en om zijn reeds sterke IT-portfolio verder uit te breiden. Voorts mogen de beslissingen die we genomen hebben om de consolidatie van de offsetindustrie te sturen niet onderschat worden. De alliantie met Lucky en de overname van Ipagsa hebben verstrekkende gevolgen voor onze activiteiten en zelfs voor de hele offsetindustrie. We bekijken nu verscheidene opties om de andere activiteiten van Agfa te versterken. Het is ons doel om de toekomst van zowel Agfa HealthCare als Agfa veilig te stellen door hen de slagkracht en de middelen te geven die ze nodig hebben om rendabele groei na te streven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Opsplitsing in Agfa HealthCare en Agfa binnen de Agfa-Gevaert Groep

De interne technische opsplitsing van de Groep in twee delen werd succesvol afgerond. Zo ontstonden op 1 januari 2019 twee nieuwe entiteiten binnen de Agfa-Gevaert Groep: Agfa HealthCare en Agfa. Het nieuwe Agfa HealthCare groepeert alle IT-activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare. Het nieuwe Agfa omvat de activiteiten van de voormalige businessgroepen Agfa Graphics en Agfa Specialty Products en de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare. De opsplitsing geeft beide entiteiten de onafhankelijkheid die ze nodig hebben om partnerships te zoeken en om de nodige strategische stappen te zetten om toekomstige rendabele groei na te streven.

Nieuwe, vereenvoudigde structuur

De activiteiten van het nieuwe Agfa werden gehergroepeerd in drie divisies: Offset Solutions (de drukvoorbereidingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics), Digital Print & Chemicals (de inkjetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics en de activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa Specialty Products) en Radiology Solutions (de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare). Deze vereenvoudigde divisiestructuur is gebaseerd op technologie en op oplossingen en hij zal Agfa in staat stellen om in de toekomst partnerships te zoeken. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zal de financiële rapportering van de Agfa-Gevaert Groep gebaseerd zijn op deze nieuwe Groepsstructuur.

Strategische alliantie in de offsetindustrie

Er werden verscheidene beslissingen genomen met het oog op de ambitie van de Agfa-Gevaert Groep om de consolidatie in de offsetindustrie aan te sturen. Ten eerste sloot Agfa een belangrijke strategische alliantie op het vlak van drukvoorbereiding met de Chinese onderneming Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. Deze alliantie moet beide ondernemingen in staat stellen om groei te realiseren door de optimalisatie van hun respectieve sterke punten op het vlak van productie, technologie en distributie van grafische drukvoorbereidingsproducten en -diensten. Het is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Agfa’s strategie om de offsetklanten meer keuzemogelijkheden te geven en om zijn wereldwijde aanwezigheid in dit marksegment op een rendabele manier uit te breiden. Ten tweede werden de drukvoorbereidingsactiviteiten van de Spaanse drukplatenleverancier Ipagsa Industrial S.L. overgenomen. Verwacht wordt dat deze overname al in 2019 aan Agfa’s omzet zal bijdragen, met een sterk EBITDA-percentage. Ten derde was de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg, New Jersey (VS) een nieuwe stap in het strategische plan om de wereldwijde productiecapaciteit en supply chain voor drukplaten te optimaliseren.
DeZwarteRidder
0

Heroriëntering op kernactiviteiten

Er werden belangrijke beslissingen genomen om de portfolio’s van beide entiteiten te stroomlijnen. Het stopzetten van bepaalde minder rendabele activiteiten zal hen in staat stellen om de focus op de kernactiviteiten te versterken. Onder andere op het vlak van offset werd beslist om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten. Op het vlak van IT voor de gezondheidszorg werd beslist om met de Imaging IT Solutions-activiteiten te focussen op kerngeografieën en om bepaalde minder belangrijke landen waar de marges voor deze business niet duurzaam waren te verlaten.

Reorganisatie Chinese distributiekanalen voor hardcopy

De Agfa-Gevaert Groep rondde de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China af. Daarbij werden verscheidene stappen in de supply chain geëlimineerd. Aanvankelijk had de reorganisatie een aanzienlijke impact of de omzet van deze business, maar de effecten begonnen in de voorbije kwartalen af te nemen.

Verder verkleinen van pensioenrisico’s

De Agfa-Gevaert Groep nam verscheidene maatregelen om de risico’s m.b.t. pensioenverplichtingen te verkleinen. De Groep heeft met name een twee jaar lopend programma opgestart dat verscheidene initiatieven bevat voor het afbouwen van de pensioenrisico’s in de VS en het VK.

Toekomstige stappen

Na een evaluatie van de strategische opties, heeft de Raad van Bestuur van de Agfa-Gevaert Groep beslist om de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare verder uit te breiden. Hiertoe zal de Raad J.P. Morgan aanstellen als financieel adviseur. Ten gepaste tijde zal gecommuniceerd worden over verdere details m.b.t. de vorm en de timing van deze actie.
Op het vlak van drukvoorbereiding zal de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. uitgebreid worden. Beide ondernemingen zullen bijkomende opties onderzoeken om de samenwerking op het vlak van O&O, productie en distributie te intensifiëren.
Voor de overige activiteiten van Agfa worden gelijkaardige strategische stappen als degene die voor offset genomen werden onderzocht.
Er zullen projecten opgestart worden om de verschillende activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep verder te stroomlijnen, gericht op het terugdringen van de operationele kosten en het verbeteren van de rendabiliteit.

FINANCIËLE RESULTATEN

“Over het algemeen stemden onze resultaten voor 2018 overeen met onze guidance. De omzet werd beïnvloed door maatregelen om onze productportfolio’s te stroomlijnen. Voorts hebben we sterk geïnvesteerd in de toekomst van onze Groep. Indien we de investeringen in verband met het transformatieproces buiten beschouwing laten, zouden we een positief nettoresultaat geboekt hebben,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep. “Dit is de laatste keer dat we de resultaten van de voormalige businessgroepen Agfa Graphics, Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products becommentariëren. Vanaf volgend kwartaal zal onze financiële rapportering op de nieuwe Groepsstructuur gebaseerd zijn.”
lexisnexis
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 maart 2019 13:23:


Zoals gewoonlijk komt Agfa weer met tegenvallend nieuws.


het slechte nieuws was al langer bekend, doch agfa neemt J.P. Morgan onder de arm als financieel adviseur en dat is geen doetje als Reinaudo :

trends.knack.be/economie/bedrijven/ag...
DeZwarteRidder
0
quote:

lexisnexis schreef op 14 maart 2019 15:57:


[...]
het slechte nieuws was al langer bekend, doch agfa neemt J.P. Morgan onder de arm als financieel adviseur en dat is geen doetje als Reinaudo :

trends.knack.be/economie/bedrijven/ag...


Zelfs Jan Pieter Morgan kan een geklutst ei niet ontklutsen.
lexisnexis
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 maart 2019 15:59:


[...]

Zelfs Jan Pieter Morgan kan een geklutst ei niet ontklutsen.


een kuiken zal er niet meer uit dat geklutst ei komen, maar veel geklutste eieren maken een smakelijke omelet. Die omelet is een vijandige overname van het volledige agfa-gevaert die er zit aan te komen. Doch maak je geen illusies : AOC koopt enkel agfa aandelen bij als de koers aanzienlijk zakt. Klaus Röhrig denkt enkel er enkel maar aan zichzelf te verrijken, hij heeft nog minder respect voor de aandeelhouders van agfa dan Christian Reinaudo, maar als het ganse boeltje verkocht wordt kan hij er niet buiten dat de aandeelhouders mee profiteren. Voor Klaus Röhrig zijn er maar één soort goede aandeelhouders van agfa : diegenen die hun aandelen agfa aan bradeerprijzen aan hem verkopen.
DeZwarteRidder
0

Het probleem is nog steeds dat niemand de pensioenverplichtingen wil overnemen.

Dus Agfa zal eerst de pensioenverplichtingen met een fors verlies moeten verzelfstandigen.

De reële marktwaarde van Agfa kan dus best negatief zijn.

JP Morgan zal eerst een oplossing moeten vinden voor de pensioenverplichtingen, pas daarna kunnen de onderdelen van Agfa worden verkocht of overgenomen.
lexisnexis
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 15 maart 2019 11:58:Het probleem is nog steeds dat niemand de pensioenverplichtingen wil overnemen.

Dus Agfa zal eerst de pensioenverplichtingen met een fors verlies moeten verzelfstandigen.

De reële marktwaarde van Agfa kan dus best negatief zijn.

JP Morgan zal eerst een oplossing moeten vinden voor de pensioenverplichtingen, pas daarna kunnen de onderdelen van Agfa worden verkocht of overgenomen.


voor een overnemer met voldoende cash ( General Electric, Siemens, Philips en anderen) zijn de pensioenverplichtingen van agfa maar een peulschilletje. Ze leggen € 1 miljard op tafel en stoppen de pensioenverplichtingen in een pensioenfonds. Geen haan die er nog naar kraait.
Daarna slokken ze agfa op en gaan de verschillende onderdelen valoriseren. Er is al veel te lang gememd over de pensioenverplichtingen van agfa : iedere onderneming heeft pensioenverplichtingen, de Belgische Staat inbegrepen ( zie link hierna) doch die heeft , net als agfa, en veel andere ondernemingen, de pensioenverplichtingen niet afgedekt.
"Barbertje moet hangen" en in dit geval is Barbertje gelijk aan agfa doch dat gaat zomaar niet : als het agfa-barbertje moet hangen dan moeten alle andere Barbertjes hangen !

www.tijd.be/politiek-economie/belgie/...
DeZwarteRidder
0
quote:

lexisnexis schreef op 15 maart 2019 14:02:


[...]
voor een overnemer met voldoende cash ( General Electric, Siemens, Philips en anderen) zijn de pensioenverplichtingen van agfa maar een peulschilletje. Ze leggen € 1 miljard op tafel en stoppen de pensioenverplichtingen in een pensioenfonds. Geen haan die er nog naar kraait.
Daarna slokken ze agfa op en gaan de verschillende onderdelen valoriseren. Er is al veel te lang gememd over de pensioenverplichtingen van agfa : iedere onderneming heeft pensioenverplichtingen, de Belgische Staat inbegrepen ( zie link hierna) doch die heeft , net als agfa, en veel andere ondernemingen, de pensioenverplichtingen niet afgedekt.
"Barbertje moet hangen" en in dit geval is Barbertje gelijk aan agfa doch dat gaat zomaar niet : als het agfa-barbertje moet hangen dan moeten alle andere Barbertjes hangen !

www.tijd.be/politiek-economie/belgie/...

Grote ONZIN...!! Zo werkt het niet met pensioenrisico's.

De gepensioneerden van Agfa kunnen waarschijnlijk vrijwel alle overnames of verkopen tegenhouden als hun belangen in het gedrang komen.
lexisnexis
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 15 maart 2019 14:22:


[...]
Grote ONZIN...!! Zo werkt het niet met pensioenrisico's.

De gepensioneerden van Agfa kunnen waarschijnlijk vrijwel alle overnames of verkopen tegenhouden als hun belangen in het gedrang komen.


en als agfa geen geld meer kan genereren om de gepensioneerden te betalen ? Wie gaat dan hun pensioen betalen ? Er is enkel het probleem dat de pensioenschulden van agfa voor een bedrag van € 1 miljard niet afgedekt zijn.
Gepensioneerden van agfa zullen maar wat blij zijn als een kapitaalkrachtige overnemer de niet-afgedekte pensioenschulden onderbrengt in een wel-afgedekt pensioenfonds.
Gepensioneerden van agfa photo hebben veertien jaar geprocedeerd tegen agfa-gevaert om honderdduizenden euro's schadevergoeding te bekomen wegens het failliet van agfa photo en zijn vorig jaar (na een veertien jaar durende procedureslag) in het ongelijk gesteld door het ICC.Emans heeft ook veertien jaar geprocedeerd om een half miljoen euro schadevergoeding van agfa-gevaert te bekomen wegens het faillissement van agfa photo en is ook in het ongelijk gesteld en dan zijn er nog miljardenclaims van failliete afdelingen en andere onderaannemers en winkels van het voormalige agfa photo die door het ICC zijn afgewezen. Allemaal nul op het rekest dus.En agfa-gevaert komt als grote overwinnaar uit de strijd.
Nu is Emans na dat vonnis van vorig jaar nog in beroep gegaan tegen de € 40 miljoen schadevergoeding (o.m. gerechtskosten) die hij volgens het vonnis van ICC aan agfa-gevaert verschuldigd is. Dat is dan ook de reden dat er over het wegvallen van de miljardenclaim door het ICC vonnis van vorig jaar nog steeds niet door agfa is gecommuniceerd. Maar dat komt nog en zal
€ 40 miljoen in het laatje van agfa brengen.Van verlies naar winst dus.
Als je beseft dat aan een veertien jaar durend rechtsgeding, van rechtbank naar rechtbank voor hoger beroep, van procedureslag naar procedureslag enz...nog geen eind komt, wat zouden de gepensioneerden van agfa dan kunnen uitrichten als agfa verkocht wordt ? Een rechtsgeding opstarten dat veertien jaar kan duren ? Binnen veertien jaar zijn die gepensioneerden van het voormalige agfa photo heel waarschijnlijk voor een groot deel overleden en er komen er geen nieuwe bij vermits agfa photo niet meer bestaat..De pensioenlast van agfa-gevaert gaat dus jaar na jaar verminderen. De tijd is dan gekomen voor analysten om hun ogen op andere ondernemingen met een zware pensioenlast te richten en hun aandeel op de beurs in de grond te boren. Om te beginnen de Belgische Staat, de grootste onderneming met de allergrootste niet-afgedekte pensioenschuld van allemaal.
lexisnexis
0

Als de analist de passie preekt
Bpost heeft opnieuw een mijlpaal bereikt, maar een heuglijke is het niet. De Belgische Posterijen worden vandaag zonder pardon uit de sterindex Bel20 geknikkerd, ­samen met energiereus Engie. Maar als we de analisten mogen geloven, zal Bpost maar één jaartje een divisie lager moeten brommen. Want zij verwachten dat het aandeel dit jaar opnieuw gaat opveren. De meest optimistische analist gelooft dat het aandeel zal verdriedubbelen. Gemiddeld verwachten ze een stijging van 39 procent in een jaar.

Geen enkel aandeel in Bel20 – ook niet de nieuwkomers Barco en WDP – hebben zo’n opwaarts potentieel. Al zijn er nog koopjes te doen: Galapagos, Aperam, ING en KBC zullen alle meer dan 20 procent stijgen, blijkt uit de analistenconsensus. De absolute paria is Colruyt. Analisten verwachten dat het aandeel bijna een derde van zijn waarde zal verliezen, ook al stut het familiebedrijf de koers door massaal eigen aandelen in te kopen.

Maar hoe betrouwbaar zijn die adviezen van de analisten? Zeer betrouwbaar, als we er de koersdoelen van vorig jaar bijnemen, maar u moet de handleiding wel goed lezen. De correlatie tussen de analistenvoorspelling en de werkelijke prestatie bedraagt -0,8. In mensentaal: u moet wel precies het omgekeerde doen van wat de analisten u aanraden.Vorig jaar moest u precies het omgekeerde doen van wat de analisten u aanraadden

De aandelen die de analisten het hoogste opwaarts potentieel toedichtten, zijn precies de aandelen die het slechtst presteren. Kocht u vorig jaar de vijf ‘beste’ Bel20-aandelen, dan haalde u in een jaar een rendement van -28 procent. Bpost, het aandeel met het meeste potentieel, was de sterkste daler. Kocht u de slechtste aandelen, die volgens analisten zouden zakken of nauwelijks zouden stijgen, dan haalde u een winst van 15 procent. Geen enkel aandeel steeg zo hard als Colruyt, terwijl analisten voorspelden dat de ­supermarktgroep het hardst zou zakken.

Hadden de analisten gewoon pech met hun voorspellingen? Een jaar geleden deden we precies dezelfde oefening (DS 8 maart 2018). Ook toen bleken de ‘slechtste’ aandelen beter te presteren dan de ‘beste’. In 2015 en 2016 was de glazen bol van de analisten wél goed afgesteld.

Ook al slaan analisten de bal al eens mis, toch hechten beleggers veel aandacht aan hun mening. Een wijziging van het koersdoel kan een aandeel bokkensprongen doen maken. Dat geeft aan dat analisten informatie reveleren die voorheen nog niet in de koers zat. Als een analist een hoger koersdoel zet, dan kopen beleggers bij. Ze verkopen als het doel verlaagd wordt. Dat is vooral het geval bij kleinere en minder vaak verhandelde bedrijven, blijkt uit onderzoek verschenen in The Financial Review.

Een wijziging van het koersdoel kan beleggers helpen om koop- of verkoopbeslissingen voor zichzelf te rechtvaardigen, luidt de conclusie van het onderzoek. Maar opbrengen doet het niet. Wie het advies van analisten opvolgt, haalt helaas geen hoger rendement. Ook niet door het omgekeerde te doen van wat ze aanbevelen.

In ‘De Grote Markt’ duikt de economieredactie dagelijks in een opmerkelijke beweging in de economische wereld.
Bligh
0
Zeg Lexusnexus, waarop baseer je het bedrag van 9euro ( lager verkoop je je aandelen niet)
lexisnexis
0
quote:

Bligh schreef op 22 maart 2019 22:43:


Zeg Lexusnexus, waarop baseer je het bedrag van 9euro ( lager verkoop je je aandelen niet)agfa-gevaert is zwaar ondergewaardeerd op de beurs.
Door toedoen van AOC is de koers van Stada destijds verdrievoudigd.
Dat kan bij agfa-gevaert ook gebeuren, vermits AOC een aanzienlijke stake ( 10% maar waarschijnlijk veel meer tot net onder de meldingsdrempel van 15%) heeft genomen in agfa-gevaert om er een dikke winst uit te kloppen.Je mag Klaus Röhrig niet onderschatten : een sluwe vent die enkel op eigen profijt uit is en dat profijt zoekt hij nu in agfa-gevaert. Het laat Klaus koud, doch zijn profijt daar zullen de kleine aandeelhouders van agfa mee van profiteren.
€ 9 is geen utopie; het is de reëele waarde van agfa als het bedrijf te gelde wordt gemaakt en daar is Klaus achter de schdermen mee bezig.
lexisnexis
0
quote:

Bligh schreef op 22 maart 2019 22:43:


Zeg Lexusnexus, waarop baseer je het bedrag van 9euro ( lager verkoop je je aandelen niet)en dan nog iets Bligh : In 2006 werd er € 2,5 miljard geboden voor agfa healthcare. Toen werd er over de niet-afgedekte pensioenlast van € 1 miljard niet gesproken. De omzet mag dan wel gedaald zijn, maar agfa healthcare zit in 1 op de 2 ziekenhuizen wereldwijd en heeft nieuwe succesvolle produkten op de markt gebracht die gepatenteerd zijn door agfa.
Ik wil maar zeggen dat agfa-gevaert inderdaad het drievoudige waard is van de huidige beurswaarde.
En AOC weet dat ook, anders zouden ze geen € 80 miljoen(waarschijnlijk € 100 miljoen ) in agfa gestopt hebben.

Of het nog goed komt met agfa ? lees dit maar eens ( je kan het nu gratis lezen zonder abonnee te zijn):

www.standaard.be/cnt/dmf20181211_0402...
voda
0
Agfa zet deel Healthcare te koop

Gepubliceerd op 14 mei 2019 om 08:44 | Views: 856

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische Agfa-Gevaert zet een deel van zijn Healthcare-tak in de etalage. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Agfa heeft verschillende onderdelen, waaronder de medische tak Agfa Healthcare. Die maakt onder meer medische beeldvormingssystemen en informatiesystemen. De onderneming heeft daarnaast ook een grafische tak en een materialenafdeling.

Te koop staan de Hospital IT en Integrated Care, maar ook de Imaging IT-activiteiten voor zover deze nauw verbonden zijn aan Hospital IT. Dat speelt vooral in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Brazilië. Voor de andere landen blijft de tak in meerderheid bij Agfa. Het verkoopproces moet in de tweede helft van het jaar gaan lopen.

Het bedrijf zette in het eerste kwartaal overigens een omzet in de boeken van 538 miljoen euro. Dat is minder dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 19 miljoen euro. Agfa kondigde halverwege 2017 aan dat het overwoog zich op te splitsen. Dat was nadat een overname van de onderneming door het Duitse CompuGroup Medical spaak was gelopen.
67 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 5 mrt 2021 17:35
Koers 3,635
Verschil +0,035 (+0,97%)
Hoog 3,700
Laag 3,585
Volume 189.693
Volume gemiddeld 169.239
Volume gisteren 153.840

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront