TomTom derivaten aanpassing na dividend

63 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Beperktedijkbewaking
0
Aanvulling bij mijn vorige post.
Afgezien van de kleine equalisation payments blijven optiebeleggers bij de hele exercitie volbelegd. Dit werd in de openingspost van deze draad ook wel aangeduid als 'onverminderde exposure'. Relatief wordt de exposure zelfs groter, immers de door aanwijzing (eventueel) verkregen aandelen zijn 'nieuwe' aandelen, d.w.z. ze vertegenwoordigen een groter deel van de free float dan een gelijk aantal 'oude' aandelen.

Dickit o
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 21 mei 2019 21:05:


[...]
De methodiek en algemene principes heb ik mijn posts van 17 mei om 11.01, en 21 mei om 00.48 beschreven. In de bijlage bij die laatste post staan de formules.

Allereerst berekent men de 'Adj. Value of Return of Capital' = €5.74 * (9/16) = €3,22875.
Dit wordt gebruikt in de formule voor de 'ratio' R :
R = (16/9) x (P-3,22875) / P .
Hierin is P de slotkoers van morgen (22 mei).

De optieseries worden in de nacht van 22 op 23 aangepast. Alle strikes (uitoefenprijzen) worden met R vermenigvuldigd, de onderliggende waarde ('lot size') per optie verandert van de gebruikelijke 100 aandelen in eerste instantie in 100/R aandelen ('nieuwe' aandelen wel te verstaan). Ligt 100/R echter tussen 100 en 105,5 dan wordt het afgerond op 100 aandelen*), en anders wordt het getal 100/R afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. In beide gevallen worden afrondverschillen via je effectenrekening contant verrekend ('equalisation payments', zie verder). Dat gebeurt vanzelf, daar hoef je niks voor te doen.

*) Dit lijkt iets bijzonders bij deze corporate action, ik kwam het iig niet eerder tegen. Het is wel prettig, want het voorkomt vervelende kleine nevenseries (zie verder). Vervelend omdat je die apart moet sluiten (als je dat wilt) en je ze niet kunt doorrollen.

Als de slotkoers P morgen €7,380 wordt (de 'evenwichtskoers'), dan wordt R gelijk aan 1 (reken maar na) en verandert er niks aan je positie. Je houdt 25 geschreven puts TTM juni 12. Bij een andere slotkoers verandert er wel wat. Ik geef drie voorbeelden.

Voorbeeld 1. Slotkoers P = €7,495.
Dit geeft via de formule hierboven: R = 1,0119. De strike van je puts wordt R x 12 = 12,143 euro. Elke put (nu TTO genoemd) krijgt een onderliggende waarde van 100/R = 98,82 aandelen, wat wordt afgerond op 99 aandelen. Het verschil wordt verrekend door (in dit geval) bijstorting via je effectenrekening. Het gaat om een klein bedragje, iets als 54 euro. Dat dient ter compensatie voor de ontstane iets grotere verplichting (0,12 aandeel), want zou het later tot aanwijzing van je 25 TTO-puts komen, dan betaal je niet 30000 (zoals oorspronkelijk gepland) maar 25 x 99 x 12,143 = 30054 euro.
Je ziet dat de ratiomethode volstrekt eerlijk is, tot meerdere cijfers achter de komma (ik geloof dat ze in die contante verrekeningen ook nog kleine rente-effecten meenemen).

Voorbeeld 2. Slotkoers P = €7,200.
Dit geeft R = 0,9806 en nieuwe strike R x 12 = 11,767 euro. De onderliggende waarde 100/R zou 101,98 worden, maar dit wordt teruggebracht naar 100 aandelen (zie sterretje* boven).
Je hebt dan 25 geschreven TTM-puts met strike 11,767. Bij aanwijzing (= uitoefening door een tegenpartij) betaal je 25 x 100 x 11,767 = 29418 euro. Minder dan 30000 maar dat mazzeltje komt niet echt naar je toe, want op 23 mei zal er ongeveer 582 euro als 'afrondverschil' van je rekening afgeboekt worden.

Voorbeeld 3. Slotkoers P = €6,900.
Dit geeft R = 0,9459 en nieuwe strike R x 12 = 11,351 euro. De onderliggende waarde 100/R zou 105,72 worden, wat afgerond wordt op 106 aandelen. Zo'n put wordt (voor zover ik weet) gesplitst in een TTO-put op basis van 100 aandelen en een TTOX-put (X=?) met een onderliggende waarde van 6 aandelen. Dan heb je dus 25 geschreven TTO-puts en 25 geschreven TTOX-puts, allen met strike 11,351. Als je verder niets doet zal je uiterlijk bij expiratie in juni aangewezen worden voor 25 x 100 plus 25 x 6 aandelen.
Ook hier zal er een 'equalisation payment' plaatsvinden, maar gezien het koersverloop van deze week lijkt voorbeeld 3 hoogst onwaarschijnlijk.
Hartelijk dank voor je uitvoerige en duidelijke uitleg!
Beperktedijkbewaking
0
Graag gedaan. Ook voor mezelf was het nuttig e.e.a. weer eens uit te pluizen en op een rij te zetten.
Zoals ik een week geleden in de maanddraad al voorspelde, worden er driftige pogingen gedaan om TT vandaag op de evenwichtskoers 7,38 te houden. Dan verandert er aan de optieposities dus niks, heel misschien volgt er nog wel een kleine equalisation payment.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 22 mei 2019 14:46:


Zoals ik een week geleden in de maanddraad al voorspelde, worden er driftige pogingen gedaan om TT vandaag op de evenwichtskoers 7,38 te houden. Dan verandert er aan de optieposities dus niks, heel misschien volgt er nog wel een kleine equalisation payment.

Oeps, ik merk dat ik naar oude koersen zat te kijken. De slotkoers lijkt iets als € 7,40 à 7,42 te gaan worden. Dan is voorbeeld 1 in mijn post van 21 mei om 21.05 van toepassing: de strikes worden licht verhoogd, de contractgrootte blijft bij deze koers 100.
Uit de Euronext-notitie maak ik op dat de aangepaste optieseries in het geval van ongewijzigde contractgrootte (100 aandelen dus) TTM blijven heten, en niet TTO. Het onderscheid met de niet meer bestaande 'oude' opties, of met vanaf morgen te introduceren nieuwe series (met normale strikes in hele of halve euro's), is dan alleen te zien aan de 'rare' uitoefenprijs.

Beperktedijkbewaking
0
De koers kroop in het laatste half uur nog behoorlijk omhoog naar €7,490, dus wat verder weg van de evenwichtskoers 7,380. Het resultaat is op een haar gelijk aan voorbeeld 1 in mijn post van gisteren om 21.05 uur :

Theoretische openingskoers morgen €7,576
Ratio R = 1,01142
Alle bestaande opties worden omgezet in opties TTO met een onderliggende waarde van 99 aandelen en een strike gelijk aan de oude strike x R.

Sommige brokers en banken sturen hierover een bericht, bij andere zie je het vanavond laat of morgen vroeg vanzelf in je porto, evenals een kleine positieve of negatieve 'equalisation payment' op je effectenrekening.

Beperktedijkbewaking
0
Die equalisation payments volgen pas over enkele dagen.

De optiehandelaren probeerden er vanmorgen overigens een slaatje uit te slaan. Eerst waren er helemaal geen quotes, daarom stonden de nieuwe TTO opties een tijdje voor €0,00 in je porto. ING berekende op dat moment ook geen margin. Vanmiddag kwamen er wel quotes, maar met een schandalige spread tussen bied en laat.
Eigenlijk kon je als optiebelegger dus niet handelen vandaag. Maar goed, als je deze draad goed gelezen had, was je voorbereid en had je al eerder de gewenste posities ingenomen. Ik neem aan dat morgen alles in rustiger vaarwater komt en je weer normaal in opties kunt handelen.

Voor zover ik kon nagaan werden turbo's vandaag wel op tijd en netjes aangepast, zonder koersschokken of waardeverandering. De stijging van de turbo's long vandaag komt dus uitsluitend door de koersstijging van het aandeel TomTom, niet door de aanpassing.
Overigens deden ING en BNP de aanpassing van de turbo's op een verschillende manier (andere turbo-uitgevers heb ik niet bekeken). Ik zal daar morgen nader op ingaan.

Beperktedijkbewaking
0
Hoe ging de aanpassing bij turbo's?

Ik heb hier bij BNP naar gevraagd, en kreeg het volgende antwoord:
Geachte heer …,
Bij deze een voorbeeld van hoe we de TomTom turbo’s hebben aangepast zoals u gisteren aan mijn collega vroeg. [Het voorbeeld betreft de turbo long 5,0 voorheen 4,9]. In de berekening kunt u zien dat het stop loss-niveau en financierings niveau worden afgerond (1 en 2 decimalen).


---------- BEFORE / AFTER -----------
TOM2 price : 7,490 (slot 22 mei) / 7,5755 (theoretische opening 23 mei)
Strike (financieringsniveau) : 4,44 / 4,50
Stop Loss : 4,90 / 5,00
Parity ('turbo-ratio') : 1 / 1,01142
Product Price (turbo biedprijs) : 3,05 / 3,041

Tot zover BNP.
Hier kan je de bijbehorende weekgrafiek zien (zet de periode op 5 dagen):
www.bnpparibasmarkets.nl/producten/NL...
Het sprongetje in de turboprijs bij de opening op 23 mei heeft niets te maken met de aanpassing maar is het gevolg van het feit dat TT zelf al direct boven de theoretische koers van 7,576 opende.

Verdere uitleg
Het uitgangspunt is hetzelfde als bij de optiehandel. De bank geeft de 'uitkering' niet door, maar koopt voor dat geld (echt of fictief) onderliggende aandelen bij, waardoor de turbobezitter 'volbelegd' blijft, met dezelfde exposure als voor de corporate action, en wel zodanig dat er bij de omzetting geen sprong in de turbokoers ontstaat en de hefboom ook niet ineens verandert.
Zie voor die 'exposure' de openingspost in deze draad en de post van 21 mei om 21:17 uur.

De (bij de aanpassing) constante hefboom vereist dat het financieringsniveau evenredig met de aandeelkoers verhoogd wordt. Daartoe wordt de bij de opties al eerder genoemde
Ratio R = nieuwe TT-koers / oude TT-koers = 7,5755 / 7,490 = 1,01142 gebruikt, zie post 22 mei 2019 om 20:33.

Dus het nieuwe fin.niveau wordt: 4,44 x 1,01142 = 4,491. Bij afronden op 2 decimalen zoals BNP zegt wordt dit 4,49 *).
Hierdoor ontstaat echter een over-exposure van ca 1%, net als bij de opties. Immers de nieuwe theoretische turboprijs zou nu worden: 7,576 – 4,49 = 3,086 euro en dat is meer dan de oude prijs.

Dat is een cadeautje dat de bank niet zomaar weggeeft. Daarom wordt de parity (op de BNP-site heet dat de 'ratio' **) vermenigvuldigd met R, die wordt dus 1,01142. Het komt erop neer dat je iets meer turbo's nodig hebt om een bepaald aantal aandelen na te bootsen. De turbo wordt dus ahw iets verkleind door (net als bij opties) de onderliggende waarde te delen door R.
Dan moet de hierboven berekende prijs ook door R gedeeld worden, dus de nieuwe turboprijs wordt: 3,086 / 1,01142 = 3,051 euro, en dat is na afronden precies de oude prijs!

*) Geen idee waarom BNP deze 4,49 vervangt door 4,50. Daardoor is er een cent prijsverschil tussen nieuw en oud, en 'dat willen we niet'. Het is niet veel, maar ik ga toch nog vragen naar het waarom van dit schoonheidsfoutje.
**) Ik noem de parity of 'ratio' hier de turbo-ratio om verwarring met de optie-ratio R te voorkomen. Weliswaar hebben ze hier dezelfde waarde, maar dat hoeft niet. Bij de 'sprinters' van ING krijgt de turbo-ratio na de aanpassing een heel andere waarde! Daarover in een volgende post.

Als mensen ervaring hebben met andere turbo-uitgevers (bv. Commerzbank) hoor ik dat graag.

Beperktedijkbewaking
0
Een compliment dus voor BNP voor het vriendelijk beantwoorden van mijn vragen. Ook gaf BNP vandaag weer bied- en laatprijzen af, dus kon er in hun turbo's gehandeld worden.
Bij ING bleef het een zootje vandaag. Geen laatprijs voor hun sprinters, en (openings)orders voor opties werden geweigerd. Ze gaven na mijn klacht de schuld aan Euronext, maar volgens mij zit iets goed fout in hun systemen.

vCalker
0
Bdb, bedankt voor de uitvoerige uitleg. Ik had nog nooit een aandelen consolidatie meegemaakt, dus kon eenvoudig de basiskennis tot mij nemen. Top!

Je had overigens gelijk in het maanddraadje. Ik had bij de series rond de 7 gekeken.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 24 mei 2019 22:57:


Hoe ging de aanpassing bij turbo's?
...

Dus het nieuwe fin.niveau wordt: 4,44 x 1,01142 = 4,491. Bij afronden op 2 decimalen zoals BNP zegt wordt dit 4,49 *).
...

*) Geen idee waarom BNP deze 4,49 vervangt door 4,50. Daardoor is er een cent prijsverschil tussen nieuw en oud, en 'dat willen we niet'. Het is niet veel, maar ik ga toch nog vragen naar het waarom van dit schoonheidsfoutje.
...

Ik kreeg van BNP het volgende antwoord op deze laatste vraag:

"Financieringsniveaus en ratio’s worden in de interne systemen niet afgerond toegepast. Voor de weergave op de website is een weergave met veel cijfers achter de komma verwarrend en voegt het niet veel toe; derhalve wordt op de website een afgerond financieringsniveau getoond."

Dat is geen echt antwoord, want het nieuwe fin.niveau wordt met hun R-methode 4,491, dus afgerond 4,49 en niet 4,50. Ik heb het volgende teruggeschreven:

"Ook afgerond zou de nieuwe strike 4,49 zijn, en niet 4,50.
En de nieuwe product price 3,05 (gelijk aan de oude) ipv. 3,041.
Ik blijf er dus bij dat de bank een beetje smokkelt, al is het verschil klein.
Tenzij de oude strike iets als 4,4449 was, door u afgerond op 4,44.
Dan wordt de nieuwe strike inderdaad 4,4449 x R = 4,496 oftewel afgerond 4,50.
Maar waarom geeft u dan in uw voorbeeld de nieuwe strike (4,500) wel in drie decimalen en de oude niet?"


Het gaat me natuurlijk om het principe, niet om die ene cent, dat is peanuts. Ik heb dan ook niet meer aangedrongen op een antwoord.
Ik heb ook nog gevraagd naar het waarom van hun methode, immers o.a. ING doet het anders (zie volgende post). Het antwoord van BNP is:

"We zijn ons ervan bewust dat wij ook alternatieven gekozen kunnen worden t.a.v. de verwerking van corporate events. Er is oa gekozen om de R-methode te hanteren omdat deze eveneens wordt gebruikt door Euronext. We hopen op deze manier een eenduidige aanpak aan te houden. Daarnaast is zo’n verwerking gehanteerd binnen heel BNP Paribas en niet alleen onze afdeling."

Waarvan akte.

Beperktedijkbewaking
0
ING deed de aanpassing van hun sprinters op 23 mei na TT's 'corporate event' anders dan BNP met hun turbo's. Zij hebben de uitkering van € 5,74 per nieuw aandeel (of ca € 3,23 per oud aandeel) slechts ten dele gebruikt voor het (in theorie of echt) bijkopen van aandelen. De rest hebben ze beschouwd als een normaal dividend, en het financieringsniveau van hun sprinters long daarmee verlaagd, zoals elke turbo-uitgevende bank dat doet bij een gewoon (klein) dividend.

De 'formule' waarmee ze de diverse financieringsniveaus aangepast hebben, heb ik niet precies uitgeplozen, maar de aanpassing is per sprinter op hun site te vinden.
Neem als voorbeeld de sprinter 5,208 BEST (heet nu 5,21 BEST). Daarvan is het financieringsniveau op 23 mei verlaagd van 6,16 naar 5,20. Zie:
www.ingsprinters.nl/markten/aandelen/...
(Zet de periode op 'alles', vink referentiekoers weg en vink fin.niveau aan.)

De waarde van een sprinter is normaliter het verschil tussen de aandeelkoers en het fin.niveau. Bij de bovengenoemde sprinter zou de waarde dan toenemen van 7,49 (koers op 22 mei) - 6,16 = € 1,33 naar 7,57 (theor. openingskoers op 23 mei) - 5,20 = € 2,37. Ik verwaarloos hierbij de zg. 'gap' van ca 8-9 cent voor BEST sprinters.

Maar de bank is niet gek. Ze compenseren die waardestijging door de zg. ratio te verhogen tot 16/9 = 1,778. Met deze factor wordt de turbo a.h.w. lichter gemaakt zodat de prijs ervan op 23 mei niet ineens veel hoger wordt. Zie maar: 2,37/1,778 = 1,33.

Die ratio geldt nog steeds, dus bij een TT-koers van 10 euro is de waarde van de sprinter nu:
(10,00 - 5,20)/ 1,778 = 2,71 plus gap = ca 2,80.

Het lijkt op een soort 'halve' R-methode, maar toch is er iets opvallends aan de hand. Bij BNP (echte R-methode) verandert de hefboom van hun turbo's bij de aanpassing niet. Bij ING wel!
In het voorbeeld van 7,49/1,33 = 5,63 naar op 22 mei naar 7,57/2,37 = 3,19 op 23 mei. (De reductie met de factor 1,778 is hier niet van toepassing.)

Bij ING daalde de hefboom in één klap dus drastisch, en daar zwijgen ze in alle talen over.
Daarom steeg deze sprinter na 22 mei 'slechts' van 1,33 naar 2,71 excl. gap (oftewel met 103% = 3,19 x proc.stijging TT-koers van 7,57 naar 10), terwijl de sprinterbezitters eigenlijk dachten met een hefboom van 5,63 te werken.

De enige schrale troost is dat de financieringskosten (rente op het fin.niveau) voor de klant licht afgenomen zijn. Maar wie praat er in deze tijd nog over rentekosten?

Beperktedijkbewaking
0
Inmiddels uitgeplozen met welke formule ING de financieringsniveaus F van hun sprinters long op 23 mei jl. aangepast heeft. Namelijk:
Fnew = (16 x Fold/9) - 5,74

Dit is analoog aan de (theoretische) koersverandering van TomTom op 23 mei voorbeurs:
Tnew = (16 x Told/9) - 5,74
Het komt erop neer dat ING het fin.niveau eerst aangepast heeft aan het nieuwe aantal uitstaande aandelen: dat is een factor 9/16 kleiner geworden, dus het fin.niveau per aandeel wordt 16/9 maal zo groot. Vervolgens is de uitkering van 5,74 per nieuw aandeel afgetrokken. Men heeft de uitkering dus volledig gebruikt voor het verlagen van het fin.niveau, en niet aangewend voor het bijkopen van aandelen (zoals ik in een vorige post abusievelijk schreef).

Het klopt in die zin dat de bank 'geen geld in eigen zak heeft gestoken'. Wel heeft deze manier van aanpassen twee nadelen t.o.v. de door BNP toegepaste R-methode:
- Om een sprong in de waarde van de sprinters te voorkomen moest een forse ratio van 1,77 ingevoerd worden om de sprinters 'lichter' te maken. Op zich klopt dat wel, maar het is voor de klant lastiger rekenen.
- De hefbomen zijn ineens een stuk lager geworden (zie m'n vorige post). Dat maakt de sprinters in zekere zin ook lichter.

Mogelijk zag ING al een bui van kritiek hangen, want voor de corporate event van TT hadden ze nog maar weinig sprinters uitstaan, alleen een aantal sprinters BEST hebben de aanpassing overleefd (maar daar worden nu alleen nog maar biedprijzen voor afgegeven). Bovendien lag de 'service' een week lang stil, pas vanaf 30 mei werden er nieuwe sprinters geïntroduceerd en waren er (voor zover ik me herinner) weer biedprijzen voor de al bestaande.
Wat mij betreft geen fraaie beurt voor een 'grootbank'.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 30 juni 2019 16:21:


...
Mogelijk zag ING al een bui van kritiek hangen, want voor de corporate event van TT hadden ze nog maar weinig sprinters uitstaan, alleen een aantal sprinters BEST hebben de aanpassing overleefd (maar daar worden nu alleen nog maar biedprijzen voor afgegeven). Bovendien lag de 'service' een week lang stil, pas vanaf 30 mei werden er nieuwe sprinters geïntroduceerd en waren er (voor zover ik me herinner) weer biedprijzen voor de al bestaande.
Wat mij betreft geen fraaie beurt voor een 'grootbank'.

Nu, bijna drie maanden na de 'uitkering', nog even een nabrander, en weer over ING.
Als turbobelegger werd je na de event een week lang 'lamgelegd', geen bied- en laatprijzen.
Daarna bleek dat de bestaande turbo's een 'rare' ratio (1,77) gekregen hadden, en ineens een veel lagere hefboom hadden. Dat laatste vind ik ernstiger, ook omdat alles nogal geheimzinnig ging, zonder enige voorlichting via hun sprinters-site.

Ook werden die alleen nog maar ingekocht, niet meer verkocht. Wilde je i.v.m de toen stijgende koersen turbo's bijkopen, dan moest je wachten tot 30 mei, toen er heel voorzichtig zeggen en schrijven drie nieuwe turbo's geïntroduceerd werden. Op 4 juni kwamen er een paar bij, en op 12 juni nog 1 of 2.
Nogal laks en sloom. BNP was veel sneller, duidelijker en alerter.

Maar ook de optiebelegger komt voor vervelende verrassingen te staan. Zoals eerder in deze draad behandeld, zijn alle toen bestaande opties op 23 mei omgezet in optieseries van het type TCO, met een onderliggende waarde van 99 aandelen. Deze zijn niet meer te openen, alleen nog te sluiten.

De vorige week bleek me dat combinatieorders in deze TCO-series bij ING-internetbankieren niet mogelijk zijn. Dat is nogal irritant. Bij veel optieconstructies werk je met combinaties (spreads, strangles, straddles) die je graag in één keer sluiten wilt met een gecombineerde order.
Als je de twee 'poten' los van elkaar gaat sluiten, word je twee keer gepakt door de bied/laat van de market makers, en kan je door een plotselinge koersbeweging verrast worden. Heb ik weinig zin in.

Heeft iemand hier ervaring mee bij een andere bank?

Leefloon
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 20 augustus 2019 02:43:

Daarna bleek dat de bestaande turbo's een 'rare' ratio (1,77) gekregen hadden, en ineens een veel lagere hefboom hadden. Dat laatste vind ik ernstiger, ook omdat alles nogal geheimzinnig ging, zonder enige voorlichting via hun sprinters-site.

Maar ook de optiebelegger komt voor vervelende verrassingen te staan. Zoals eerder in deze draad behandeld, zijn alle toen bestaande opties op 23 mei omgezet in optieseries van het type TCO, met een onderliggende waarde van 99 aandelen. Deze zijn niet meer te openen, alleen nog te sluiten.

Is altijd zo, en in beide gevallen volledig gebaseerd op gepubliceerde en bekende reglementen, dus verrast zijn zegt meer over een kennishiaat dan over de vaste procedures.

Geen combinatieorders is ook geen verrassing, tenzij het 2 sluitingstransacties in TCO zou betreffen. De optiecontracten verschillen nou eenmaal teveel, net zoals je niet met een put Boskalis en een call Shell orders kunt combineren.

Handig is anders, maar de verrassing getuigt van een kennishiaat. Of gebrek aan ervaring. Er gebeurt altijd hetzelfde, dus van een verassing kan anders geen enkele sprake zijn.
Leefloon
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 20 augustus 2019 02:43:

Heeft iemand hier ervaring mee bij een andere bank?

Ordersoorten worden gewoonlijk gefaciliteerd door een beurs; niet door een bank. Je zou bijna gillend moeten weglopen bij een bank die dergelijke eigen ordersoorten, in het bijzonder de combinatieorder, wel zelf zou hebben en uitvoeren, "buiten alles om"...
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Leefloon schreef op 20 augustus 2019 11:19:


[...]
Is altijd zo, en in beide gevallen volledig gebaseerd op gepubliceerde en bekende reglementen, dus verrast zijn zegt meer over een kennishiaat dan over de vaste procedures.

Geen combinatieorders is ook geen verrassing, tenzij het 2 sluitingstransacties in TCO zou betreffen. De optiecontracten verschillen nou eenmaal teveel, net zoals je niet met een put Boskalis en een call Shell orders kunt combineren.

Handig is anders, maar de verrassing getuigt van een kennishiaat. Of gebrek aan ervaring. Er gebeurt altijd hetzelfde, dus van een verassing kan anders geen enkele sprake zijn.

Effe dimmen, met je 'kennishiaat'.
Bij de turbo's deed ING de aanpassing op 23 mei duidelijk anders dan BNP, dus daarover zijn er geen 'vaste' procedures. Als je dienaangaande wel Euronext-regels kent, hou ik me aanbevolen. Persoonlijk denk ik dat in het geval van onregelmatigheden of oneerlijkheden bij deze aanpassingen de AFM eerder aan zet is dan Euronext.

Als het om opties gaat zit je echt uit je nek te zwetsen en ligt het kennishiaat geheel bij jou. Sorry, normaliter reageer ik niet zo fel, maar je vraagt erom met je schoolmeesterachtige toon naar iemand die er duidelijk meer ervaring mee heeft dan jij. Bovendien kan je niet goed lezen.

Ik bezit momenteel calls TTO dec 6.07 met daar tegenover geschreven calls TTO dec 9.10, een spread dus. (In m'n eerdere post schreef ik abusievelijk TCO ipv TTO)
De calls 6.07 wil ik sluitverkopen, de calls 9.10 sluitkopen (twee sluitingstransacties!).
Dit lukt bij ING niet in 1x, dus niet met een combinatieorder. Dat is vreemd, ik kan geen enkele zinnige reden bedenken waarom dat niet zou kunnen. Bij gewone TTM opties kan het wel.
Het gaat hier om gelijksoortige opties in een en hetzelfde aandeel, met dezelfde onderliggende waarde. Jouw voorbeeld van een Boskalis put in combinatie met een Shell call slaat nergens op.

Het kan zijn dat het geen ING-regel is maar een Euronext-verbod op dergelijke combinatieorders, al blijf ik het eigenaardig vinden. Ook in dat geval nodig ik je uit om de link te geven naar de jou kennelijk bekende 'vaste procedures'.
In de Corporate Action Notice waarmee Euronext de TTO series introduceerde werd er iig geen woord over gezegd, zie bijlage.
Bijlage:
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Leefloon schreef op 20 augustus 2019 11:22:


[...]
Ordersoorten worden gewoonlijk gefaciliteerd door een beurs; niet door een bank. Je zou bijna gillend moeten weglopen bij een bank die dergelijke eigen ordersoorten, in het bijzonder de combinatieorder, wel zelf zou hebben en uitvoeren, "buiten alles om"...

Complete onzin dus.
Bovendien kunnen er wel dergelijk verschillen tussen de banken zijn m.b.t. de ordersoorten die ze (in aanvulling op wat de beurs biedt) faciliteren.

Leefloon
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 20 augustus 2019 23:06:

Bovendien kunnen er wel dergelijk verschillen tussen de banken zijn m.b.t. de ordersoorten die ze (in aanvulling op wat de beurs biedbt) faciliteren.

De "bovendien" illustreert het gezwam maximaal, want het is precies wat ik noemde. Aanvullende, niet door Euronext en dus met riskantere voorwaarden gefaciliteerde, ordersoorten. Onder andere meer systemen en vertragende gegevensstromen, en dus onvermijdelijk meer kans op storingen.

Maar toch bedankt voor de kennisverrijkende toevoeging. Groene verf is groen, en bovendien is groene verf groen.
Beperktedijkbewaking
0
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

Leefloon
0
Aldus, hoe alleszeggend, degene die 3 posts hierboven zelf begint over "verschillen tussen de banken".
63 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 mrt 2021 17:35
Koers 7,680
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 7,875
Laag 7,680
Volume 309.706
Volume gemiddeld 444.236
Volume gisteren 309.706

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront