Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

NEL ASA NO0010081235

Laatste koers (nok)

5,668
 • Verschill

  0,000 0,00%
 • Volume

  0
 • Bied

  -  
 • Laat

  -  
+ Toevoegen aan watchlist

Nel ASA - 2023

228 Posts
Pagina: «« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. cdbe 18 juli 2023 07:58
  Nel ASA: Second quarter 2023 financial results
  (July 18 - 2023, Oslo, Norway) Nel ASA (Nel, OSE:NEL) reported record-high quarterly revenues of NOK 475 million in the second quarter of 2023, up 159% from NOK 183 million in the same quarter of 2022. Order intake was NOK 428 million, up 81% year-on-year, positively impacted by the large fueling contract for 16 stations to be deployed in the US. At the end of the second quarter, the order backlog was at NOK 2 964 million, up 106% from Q2 2022. The cash balance was NOK 4 122 million at quarter end.

  Quarterly highlights

  Nel ASA (Nel) reported revenue and income in the second quarter 2023 of NOK 475 million, up 159% from the second quarter 2022 (Q2 2022: 183). All segments, Fueling, PEM electrolysers and alkaline electrolysers experienced strong growth compared to the same quarter last year.
  Order intake in the quarter amounted to NOK 428 million (54% from electrolyser), up 81% from the same quarter last year (Q2 2022: 236).
  At quarter end, Nel had an order backlog of NOK 2 964 million (83% related to electrolyser), up 106% from the second quarter of 2022, and in line with the previous quarter.
  EBITDA of NOK -138 million (Q2 2022: -197) driven by high losses in Fueling, low margins on electrolyser projects signed in 2020/2021 and increased personnel expenses to prepare for large-scale project execution.
  Net loss of NOK -342 million (Q2 2022: -275), mainly related to loss from operations and a net negative unrealised fair value adjustment from shareholdings of NOK -198 million. The same quarter last year had a net negative unrealised fair value adjustment from shareholdings of NOK -97 million.
  Cash balance of NOK 4 122 million (Q2 2022: 3 646).
  Subsequent to the quarter,
  Received purchase order from Bondalti with a value of approximately EUR 11 million.
  Received purchase order from Hyd’Occ with a value of approximately EUR 9 million.
  Granted USD 5.6 million in funding from the U.S. Department of Defense.
  The Electrolyser division reported a significant 202% increase in revenue compared to the same quarter last year, which was one of the first quarters of deliveries from Herøya. As volumes have increased, alkaline revenues have shown a substantial growth of 383% from the same period last year, while PEM was up 78% for the same period.

  “We continue to see positive developments due to increased production volumes and revenues from contracts with significantly improved terms,” says Håkon Volldal, CEO of Nel.

  Electrolyser projects are becoming increasingly larger and order intake is therefore expected to vary between quarters. However, overall demand is growing, and customers are increasingly looking towards suppliers with available capacity and a track record for delivering reliable, high-quality equipment.

  “Our pipeline, consisting of increasingly larger projects, continues to mature. With size comes complexity, which we are confident will play out favourably for Nel as the need for competence and experience increases accordingly” says Håkon Volldal.

  Nel will continue to add production capacity in-line with market demand. Michigan, US, was in the second quarter selected as the home state for Nel’s new electrolyser Gigafactory. The company is looking to build up to 4 GW of production capacity (in phases), split between PEM and alkaline. No final investment decision has been made yet.

  For the Fueling division, revenues remained low in the second quarter due to limited order intake in previous quarters. However, the division received a record-big purchase order for 16 fueling stations to be deployed in California, US, driving the order backlog to NOK 493 million.

  “The record size fueling contract from a quality US energy company is a testament to the positive development following the strategic changes made in our Fueling division, focusing on a few high-quality clients with a significant pipeline of projects” says Nel’s CEO, Håkon Volldal.

  The second quarter 2023 report and presentation are enclosed and available on www.newsweb.no (Ticker: NEL) and www.nelhydrogen.com. The presentation will be a virtual event only, followed by a Q&A session. The live presentation can be accessed on the company’s website www.nelhydrogen.com or by following this link. A recording of the presentation will be publicly available following the event.

  ENDS
 2. cdbe 18 juli 2023 07:59
  Nel ASA: Financiële resultaten tweede kwartaal 2023
  (18 juli - 2023, Oslo, Noorwegen) Nel ASA (Nel, OSE:NEL) rapporteerde recordhoge kwartaalomzet van 475 miljoen NOK in het tweede kwartaal van 2023, een stijging van 159% ten opzichte van 183 miljoen NOK in hetzelfde kwartaal van 2022. De orderontvangst bedroeg NOK 428 miljoen, een stijging van 81% jaar-op-jaar, positief beïnvloed door het grote tankcontract voor 16 tankstations die in de VS zullen worden ingezet. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg de orderportefeuille 2 964 miljoen NOK, een stijging van 106% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Het kassaldo bedroeg aan het einde van het kwartaal 4 122 miljoen NOK.

  Driemaandelijkse hoogtepunten

  Nel ASA (Nel) rapporteerde in het tweede kwartaal van 2023 een omzet en inkomen van 475 miljoen NOK, een stijging van 159% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 (Q2 2022: 183). Alle segmenten, Fueling, PEM-elektrolysers en alkaline-elektrolysers kenden een sterke groei in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  De orderontvangst in het kwartaal bedroeg NOK 428 miljoen (54% van elektrolyser), een stijging van 81% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q2 2022: 236).
  Aan het einde van het kwartaal had Nel een orderportefeuille van 2 964 miljoen NOK (83% gerelateerd aan elektrolysers), een stijging van 106% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 en in lijn met het voorgaande kwartaal.
  EBITDA van NOK -138 miljoen (Q2 2022: -197) gedreven door hoge verliezen bij Fueling, lage marges op elektrolyserprojecten ondertekend in 2020/2021 en hogere personeelskosten ter voorbereiding op grootschalige projectuitvoering.
  Nettoverlies van NOK -342 miljoen (Q2 2022: -275), voornamelijk gerelateerd aan verlies uit bedrijfsactiviteiten en een netto negatieve niet-gerealiseerde aanpassing van de reële waarde van deelnemingen van NOK -198 miljoen. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was er een netto negatieve niet-gerealiseerde aanpassing van de reële waarde van deelnemingen van NOK -97 miljoen.
  Kassa van 4 122 miljoen NOK (Q2 2022: 3 646).
  Na het kwartaal
  Inkooporder ontvangen van Bondalti met een waarde van circa EUR 11 miljoen.
  Inkooporder ontvangen van Hyd’Occ met een waarde van circa EUR 9 miljoen.
  Kreeg 5,6 miljoen dollar aan financiering van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
  De Electrolyser-divisie rapporteerde een aanzienlijke omzetstijging van 202% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, een van de eerste kwartalen met leveringen vanuit Herøya. Aangezien de volumes zijn gestegen, hebben de inkomsten uit alkaline een substantiële groei laten zien van 383% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl PEM in dezelfde periode met 78% toenam.

  "We blijven positieve ontwikkelingen zien als gevolg van toegenomen productievolumes en inkomsten uit contracten met aanzienlijk verbeterde voorwaarden", zegt Håkon Volldal, CEO van Nel.

  Electrolyser-projecten worden steeds groter en de orderintake zal daarom naar verwachting per kwartaal verschillen. De algehele vraag groeit echter en klanten kijken steeds vaker naar leveranciers met beschikbare capaciteit en een staat van dienst in het leveren van betrouwbare, hoogwaardige apparatuur.

  “Onze pijplijn, bestaande uit steeds grotere projecten, wordt steeds volwassener. Met omvang komt complexiteit, waarvan we zeker zijn dat het gunstig zal uitpakken voor Nel, aangezien de behoefte aan competentie en ervaring dienovereenkomstig toeneemt”, zegt Håkon Volldal.

  Nel zal productiecapaciteit blijven toevoegen in lijn met de marktvraag. Michigan, VS, werd in het tweede kwartaal geselecteerd als de thuisstaat voor Nel's nieuwe electrolyser Gigafactory. Het bedrijf wil tot 4 GW aan productiecapaciteit opbouwen (gefaseerd), verdeeld over PEM en alkaline. Er is nog geen definitieve investeringsbeslissing genomen.

  Voor de divisie Fuelling bleef de omzet in het tweede kwartaal laag door de beperkte orderontvangst in voorgaande kwartalen. De divisie ontving echter een recordorder voor 16 tankstations in Californië, VS, waardoor de orderachterstand opliep tot NOK 493 miljoen.

  "Het brandstofcontract van recordgrootte van een kwaliteitsvol Amerikaans energiebedrijf is een bewijs van de positieve ontwikkeling na de strategische veranderingen in onze Fueling-divisie, gericht op een paar hoogwaardige klanten met een aanzienlijke pijplijn van projecten", zegt Nel's CEO, Håkon Volldal .

  Het rapport en de presentatie over het tweede kwartaal van 2023 zijn bijgevoegd en beschikbaar op www.newsweb.no (Ticker: NEL) en www.nelhydrogen.com. De presentatie is alleen een virtueel evenement, gevolgd door een Q&A-sessie. De live presentatie is toegankelijk op de website van het bedrijf www.nelhydrogen.com of door deze link te volgen. Een opname van de presentatie zal na het evenement openbaar beschikbaar zijn.
 3. forum rang 4 Sirlander 18 juli 2023 08:14
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 18 juli 2023 08:05:

  Wat zei ik: nettoverlies stijgt van 275 naar 342 miljoen in het kwartaal.
  Hoger verlies had met iets te maken met een afschrijving... niet goed gehoord.

  inkomsten 478 milj vs 183 milj.

  Revenues from alkaline electrolysers increased 383% y/y,
  PEM electrolysers increased 78%
 4. forum rang 4 Sirlander 18 juli 2023 08:20
  Nel ASA: Wat een verkoophit in het tweede kwartaal!
  18 juli 2023

  Beleggers hebben met spanning gewacht op de kwartaalcijfers van waterstofspecialist Nel ASA . En vooral als het om verkopen gaat, stelden de Noren niet teleur en behaalden ze in het tweede kwartaal een omzetstijging van 159 procent tot NOK 475 miljoen (Q1/2022: NOK 183 miljoen). Nel ASA overtreft daarmee ook duidelijk de directe waarde van het voorgaande kwartaal van NOK 359 miljoen en de analistenramingen van ca. NOK 375 miljoen. Nel wist naar eigen zeggen sterke winsten te boeken in alle bedrijfsonderdelen.

  Met een min van NOK 138 miljoen voldeed Nel ASA in het tweede kwartaal precies aan de verwachtingen wat betreft de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA). De belangrijkste redenen voor de verliezen waren slechte marges op oude contracten, hoge personeelskosten en verliezen op tankgebied. Ondanks de nog steeds grote min, is de EBITDA aanzienlijk verbeterd in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (Q2/2022: min 197 miljoen NOK). Er werd ook een aanzienlijk hoger verlies van min 235 miljoen NOK verwacht.

  Als gevolg van " niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen " van in totaal NOK 198 miljoen, is het nettoresultaat van EUR -342 miljoen aanzienlijk slechter dan de verwachte NOK -253 miljoen.

  Beleggers nemen vandaag een kijkje en lijken de sterke stijging van de verkoop en de orderontvangst te waarderen, die 81 procent hoger is dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar met NOK 428 miljoen. Het aandeel Nel ASA, dat gisteren op de beurs van Frankfurt sloten met een plus van 2,3 procent op EUR 1,136, staat voor de handelsdag ongeveer vier procent hoger op EUR 1,18.
 5. forum rang 4 Sirlander 18 juli 2023 15:44
  uit Q&A van de presentatie heb ik volgende puntjes genoteerd:
  - verlies heeft hoofdzakelijk te maken met enkele niet rendabele projecten van 2021 die nu zijn uitgevoerd. (deze fout gaan ze niet opnieuw maken)
  - NEL ASA is de beste van de wereld qua materiaal, techniek en innovatie (geen twijfel over mogelijk)
  - In de tweede helft van 2023 zit er terug + 500 MW contract aan te komen. Er is een lijst van 20 mogelijke giga installaties.
  - Toekomst zetten ze alles in om rendabel te werken (kwaliteit boven kwantiteit)
  - Ze zitten mee in het beleid van Europa inzake waterstof en pushen om de subsidies op korte termijn uit te geven ipv van op lange termijn. Zodat waterstof voor eens en altijd is gelanceerd.
  - Nel Installaties zijn voorzien op andere hernieuwbare energie (installatie kan on en off gezet worden bij veel wind of zonne-energie) andere goedkopere installaties kunnen dit niet en zijn dus minder efficiënt.
 6. forum rang 4 Sirlander 19 juli 2023 07:44
  In a research note published by Michele della Vigna, Goldman Sachs advises its customers to buy the stock. The target price remains unchanged at NOK 20
 7. evenaar 17 augustus 2023 12:43
  quote:

  Sirlander schreef op 19 juli 2023 07:44:

  In a research note published by Michele della Vigna, Goldman Sachs advises its customers to buy the stock. The target price remains unchanged at NOK 20
  Aan de negatieve zijde heeft Credit Suisse de target price op NOK 8 gezet.
 8. forum rang 10 DeZwarteRidder 17 augustus 2023 12:47
  quote:

  evenaar schreef op 17 augustus 2023 12:43:

  [...]Aan de negatieve zijde heeft Credit Suisse de target price op NOK 8 gezet.
  Die Zwitsers zijn altijd optimistisch........!!!!!
 9. tinus 17 augustus 2023 12:53
  zo zie je maar weer ze lullen mee net waar de wind vandaan komt. waar komt die 12 NOK verschil vandaan?

  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 17 augustus 2023 12:47:

  [...]
  Die Zwitsers zijn altijd optimistisch........!!!!!
 10. forum rang 10 DeZwarteRidder 18 augustus 2023 08:16
  Duitser krijgt offerte voor vervangingsonderdeel van zijn Hyundai SUV: 104.000 euro

  Een Duitse automobilist kreeg de schrik van zijn leven toen hij 104.000 euro moest betalen voor een vervangingsonderdeel van zijn Hyundai SUV. Dat is ruim twee keer meer dan de nieuwprijs van zijn auto.
  Erik Kouwenhoven 16-08-23, 06:15 Laatste update: 16-08-23, 17:11

  Toen de Duitse Hyundai-eigenaar Till Westberg na zeven jaar en 84.000 probleemloze kilometers plotseling stilviel met zijn SUV, liet hij hem slepen naar de dealer. Daar werd hem een offerte voor de reparatie voorgelegd. Op die offerte stond een bedrag van maar liefst 103.764,17 euro vermeld voor een nieuwe brandstofcel, waarmee zijn auto in een klap total loss kan worden verklaard.
  Lees ook

  Water uit je uitlaat? Waarom deze Toyota Mirai zo zeldzaam is (en blijft)

  Water uit je uitlaat? Waarom deze Toyota Mirai zo zeldzaam is (en blijft)
  ‘Waarom is er geen benzinemotor die óók op waterstof rijdt?’

  ‘Waarom is er geen benzinemotor die óók op waterstof rijdt?’

  Westberg, it’er van beroep, heeft dan ook geen gewone auto, maar een Hyundai ix35 FCEV. Dat is een van de eerste productieauto’s met een waterstofaandrijving en het belangrijkste onderdeel van die auto's is de brandstofcel. Daarin wordt waterstof uit een tank aan boord gecombineerd met zuurstof uit de lucht. De cel wekt elektriciteit op, die vervolgens weer een elektromotor aandrijft.
  Zuiver water als uitstoot

  Velen beschouwen de brandstofcelaandrijving als dé technologie van de toekomst, omdat er geen extreem zware accu's voor nodig zijn. En in plaats van uitlaatgassen blijft alleen zuiver water over. Het nadeel is dat er relatief veel energie verloren gaat. Niet alleen bij het maken van de waterstof - waarvoor elektriciteit nodig is - maar ook voor het in de auto omzetten van waterstof naar elektriciteit.

  Dat laatste gebeurt dus in die brandstofcel. Westberg was vanaf het begin enthousiast over zijn auto: ,,De Hyundai accelereerde snel, reed bijna geruisloos en legde 450 tot 500 kilometer af. Super geschikt voor dagelijks gebruik”, zei hij tegen de Duitse krant Bild. Hij kocht de auto in 2015 omdat er volgens hem betere oplossingen zijn dan de verbrandingsmotor. Aanvankelijk reed hij zelfs 114 kilometer om te tanken bij een van de weinige tankstations voor waterstof.
  Pionier op gebied van brandstofceltechnologie

  Westberg vindt dat Hyundai de auto, die volgens hem nog niet klaar was voor serieproductie, moet terugnemen, al is de fabrieksgarantie van vijf jaar allang verlopen. Tegenover Bild laat een woordvoerder van Hyundai weten: ,,De reparatie is zo duur, omdat het om een zeldzaam model gaat. De ix35 was een pionier op het gebied van brandstofceltechnologie.” Het model is gemaakt van 2013 tot 2018. In totaal werden er ongeveer 1.000 exemplaren verkocht.
  Reclameblunder met iX35 Fuel Cell

  Hyundai blunderde tijdens de introductie van deze Hyundai met een reclamefilmpje waarin een treurige man een zelfmoordpoging onderneemt. De Engelse Hyundai-tak toonde de commercial op televisie. In de reclame is te zien hoe een man zich in zijn auto opsluit nadat hij een slang van de uitlaat naar het raam heeft geleid om zo te stikken in de uitlaatgassen. De grap was dus dat hij zich in een Hyundai iX35 Fuell Cell bevindt, die alleen waterdamp uitstoot. Hyundai bood excuses aan en de commercial verdween snel van de buis.
  Prijs per kilo

  Hyundai heeft nog altijd een auto op waterstof te koop. Dit is de Nexo, die zo'n 70.000 euro kost. En bij Toyota is de Mirai te koop. Dat model is ongeveer even duur als de Hyundai Nexo. Verder zijn er geen fabrikanten die deze auto's te koop aanbieden. Nederland telt op dit moment 19 waterstoftankstations, maar dat aantal groeit snel. Waterstof wordt niet verkocht per liter maar per kilo. Een kilo kost ongeveer 15 euro en op een kilo kunnen dit soort auto's ongeveer 100 kilometer rijden.
 11. forum rang 10 DeZwarteRidder 18 augustus 2023 08:35
  cdbe:
  30 juni 2022 14:17

  [Modbreak IEX: Gelieve te stoppen met het plaatsen van niet onderbouwde berichten op het forum, bericht is verwijderd. Laatste waarschuwing.]
 12. forum rang 10 DeZwarteRidder 28 augustus 2023 16:25
  Column: EU-heffing op vervuilend staal moet zich nog bewijzen

  Casper Burgering
  1 uur geledenin Financieel

  De EU-grens krijgt vanaf 2026 een nieuwe bewaking. Dan wordt de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) actief, als vervanging voor de gratis emissierechten onder het EU-emissiehandelssysteem (ETS).

  Het CBAM zet een heffing op de koolstof die in koolstofintensieve goederen zitten en van buiten de EU komen, waaronder staal. Zo moet het mechanisme onze staalfabrieken in de EU beschermen tegen goedkopere en viezere importstaal, zonder zo’n koolstofheffing. Het maakt in theorie het speelveld gelijk, het zet vergroening in beweging en gaat koolstoflekkage tegen. De echte effectiviteit van het mechanisme blijft echter onzeker.
  Staalroutes

  Grofweg bestaan er twee routes om staal te produceren. De geïntegreerde route is gebaseerd op de productie van ijzer uit ijzererts. Dit is de primaire route van staalproductie, via de zogenoemde ’Blast Oxygen Furnace’ (BOF). De verbruikte energie via de BOF-route is vooral afkomstig van fossiele brandstof (voornamelijk cokeskolen). Het is de goedkoopste (en meest vervuilende) manier van staal produceren. Wereldwijd maakt nog steeds 71% van de staalproducenten gebruik van deze route.

  Daarnaast bestaat er de ’recyclingroute’, waarbij schroot wordt gebruikt als de belangrijkste ijzerhoudende grondstof. In totaal 29% van alle staalfabrieken produceren op deze wijze. Het wordt ook wel de secundaire route van staalproductie genoemd, wat via de ’Electric Arc Furnace’ (EAF) loopt. Bij de EAF-route wordt met name veel elektriciteit verbruikt, en het is daarmee ’schoner’ dan de BOF-route. Maar het kan echt veel schoner. De EAF-manier van staalproductie is ook erg geschikt voor de verwerking van direct gereduceerd ijzer (DRI). Het DRI-proces is bijna de sleutel van de poort naar het koolstofarme rijk. Het staat daarmee meer dan ooit erg in de belangstelling. Maar dit proces maakt staal duur, want het proces verbruikt veel (groene en dure) waterstof.
  Duurder staal

  Groen staal zal waarschijnlijk 30 tot 40% duurder zijn dan gewoon staal, waardoor het niet concurrerend is zonder een instrument zoals de voorgestelde koolstofgrensbelasting (CBAM)”, zei de Duitse minister van Economische Zaken een paar jaar geleden. Hij had gelijk, hoewel de meningen over de hoogte nogal uiteen lopen. Nog voor de zomerstop kondigde SSAB – een Zweedse producent van staal en één van de koplopers in Europa wat betreft groen staal initiatieven – aan dat haar fossielvrije staal waarschijnlijk 20 tot 30% duurder zou kunnen uitvallen dan het conventionele staal. Ook andere staalproducenten claimen dat de productiekosten van groen staal een stuk hoger liggen, waarbij sommigen een toename van 60% voorzien. Groen staal vergt namelijk veel investeringen.

  Volgens Mission Possible Partnership – een alliantie van bedrijven die zich inzetten voor het koolstofvrij maken van productieprocessen – zou de transitie naar groen staal een extra investering van $6 miljard per jaar vergen. Maar de organisatie voorspelt ook dat de gemiddelde kosten van koolstofvrij staal uiteindelijk met slechts 15% zouden stijgen. Want zij menen dat de kosten van waterstof en hernieuwbare energie op de langere termijn zullen dalen.
  Effectiviteit CBAM

  Er is dus nog veel onzekerheid over het effect van de groene transitie op de uiteindelijke prijs van groen staal. Zonder doorslaggevende informatie hierover blijft de vraag hangen of CBAM het echte goede antwoord is. Want de effecten van CBAM kunnen wereldwijd zomaar nadelig uitpakken.

  Dat blijkt ook uit een studie in Fundamental Research opgemaakt door Xinlu Sun (et al., maart 2023). De onderzoekers tonen met hun studie aan dat de effectiviteit van de CBAM om het risico op koolstoflekkage aan te pakken, beperkt is. Daarnaast concluderen zij dat het mechanisme ook welvaartsverliezen oplevert, wat met name voor ontwikkelingslanden nadelig uitpakt. Dit is vooral het geval op het moment dat er mondiaal vergeldingsmaatregelen op CBAM komen.

  Niet vreemd dus dat CBAM internationaal nog steeds als controversieel wordt aangeduid.

  Casper Burgering werkt sinds 2006 bij het Economisch Bureau van ABN AMRO als senior econoom en maakt deel uit van de afdeling Sustainability Research.
228 Posts
Pagina: «« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 26 februari

  1. PostNL Q4-cijfers
  2. VS nieuwe woningverkopen jan
 2. 27 februari

  1. CTAC jaarcijfers
  2. Duitsland consumentenvertrouwen maart
  3. Aperam beleggersdag
  4. Aperam € 0,50 ex-dividend
  5. VS orders duurzame goederen jan
  6. VS consumentenvertrouwen CB feb
  7. ASMI jaarcijfers
  8. Ebay jaarcijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht