Fluxys Belgium D

BRU:FLUX, BE0974265945
29,200 17:35
+0,200 ( +0,69% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 605,31570,35588,87623,55
Operationele kosten 456,41452,78465,79500,72
Afschrijvingen 143,07159,14160,08155,56
BedrijfsResultaat 150,15117,60128,25120,60
Resultaat voor belastingen 95,6771,8182,4879,73
Belastingen 34,5723,3312,1625,26
CashFlow -228,66-35,3428,8569,01
Nettowinst 61,1048,4870,3254,47

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 2.330,542.321,122.250,662.181,77
Immateriële activa 60,9952,2545,2539,86
Financiële activa 65,6664,2681,1981,59
Vaste activa 2.490,572.463,352.392,802.321,69
Voorraden 26,1221,5027,8629,10
Debiteuren 77,2488,31108,6097,22
Overige vorderingen 0,770,110,016,28
Liquide middelen 423,55392,94735,73442,87
Vlottende activa 546,78525,83898,08593,21
Totaal activa 3.037,352.989,173.290,872.914,90
Gewoon kapitaal 736,22694,35713,80687,16
Preferent kapitaal 44,4838,4461,9757,07
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.146,122.107,992.019,781.977,11
Kortlopende schulden 155,01186,83557,30250,64
Totaal passiva 3.037,352.989,173.290,872.914,90

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 981946918900
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70.26070.26070.26070.260
Winst per aandeel 0,870,691,000,78
Dividend per aandeel 1,201,201,231,26
Cashflow per aandeel 3,373,413,133,52
Intrinsieke waarde per aandeel 9,288,688,938,52
Koers-winstverhouding 30,4137,6826,0431,41
Dividend rendement (%) 4,544,624,725,14
Rendement eigen vermogen (%) 8,306,989,857,93
Koers einde boekjaar 26,4626,0026,0424,50