Leasinvest » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

Leasinvest

BRU:LEAS, BE0003770840
123,500 17:35
+3,000 ( +2,49% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 48,3953,9953,8553,68
Operationele kosten 8,199,449,928,75
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 44,1747,1163,1352,08
Resultaat voor belastingen 31,0933,7148,1538,51
Belastingen 0,472,590,610,32
CashFlow 0,8716,23-15,061,70
Nettowinst 30,6231,1247,5438,19

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 848,23788,32885,501.005,50
Immateriële activa 0,010,000,000,00
Financiële activa 106,00107,8693,60110,77
Vaste activa 954,24896,18979,101.116,27
Voorraden
Debiteuren 7,9712,0811,4713,17
Overige vorderingen 2,883,262,533,30
Liquide middelen 4,5320,775,707,40
Vlottende activa 22,0692,2620,1939,84
Totaal activa 976,30988,44999,291.156,11
Gewoon kapitaal 362,40356,41382,21475,81
Preferent kapitaal 30,6331,1347,5338,18
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 395,95444,36384,63385,01
Kortlopende schulden 217,94187,67232,46295,28
Totaal passiva 976,30988,44999,291.156,11

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 452020
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.9404.9404.9405.930
Winst per aandeel 6,206,309,636,44
Dividend per aandeel 4,704,905,005,10
Cashflow per aandeel 11,397,078,356,26
Intrinsieke waarde per aandeel 68,6767,2572,3775,14
Koers-winstverhouding 15,0116,759,9713,57
Dividend rendement (%) 5,054,645,215,84
Rendement eigen vermogen (%) 8,458,7312,448,03
Koers einde boekjaar 93,09105,5096,0087,40