IMCD

AEX:IMCD, NL0010801007
76,600 16:41
-1,350 ( -1,73% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 1.537,491.718,011.912,152.388,62
Operationele kosten 1.510,541.610,501.787,002.226,02
Afschrijvingen 38,2542,4938,6042,67
BedrijfsResultaat 91,21107,52125,10162,58
Resultaat voor belastingen 77,8694,76109,98139,19
Belastingen 16,0221,8032,7239,13
CashFlow 7,72-1,8028,5529,47
Nettowinst 61,8572,9677,26100,06

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 18,2520,9018,8325,26
Immateriële activa 907,22907,56948,861.039,63
Financiële activa 0,983,603,443,82
Vaste activa 951,61958,23995,321.111,88
Voorraden 184,24204,21265,83354,27
Debiteuren 241,08264,53331,71398,02
Overige vorderingen
Liquide middelen 56,5556,5061,3885,16
Vlottende activa 481,86525,24658,92837,45
Totaal activa 1.433,471.483,481.654,241.949,33
Gewoon kapitaal 653,83722,06729,18786,35
Preferent kapitaal 31,4560,9323,9338,49
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 496,55469,70457,97595,80
Kortlopende schulden 283,09291,72467,09567,18
Totaal passiva 1.433,471.483,481.654,241.949,33

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 1.7461.8632.2652.799
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 52.59052.59052.59052.590
Winst per aandeel 1,181,391,471,90
Dividend per aandeel 0,440,550,620,80
Cashflow per aandeel 1,641,902,172,17
Intrinsieke waarde per aandeel 11,9913,1813,2514,15
Koers-winstverhouding 28,8729,1335,6729,47
Dividend rendement (%) 1,291,361,181,43
Rendement eigen vermogen (%) 9,4610,1010,6012,72
Koers einde boekjaar 34,0740,4952,4356,00