Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Elia BE0003822393

Laatste koers (eur)

87,200
 • Verschill

  0,000 0,00%
 • Volume

  68.981 Gem. (3M) 52K
 • Bied

  87,200  
 • Laat

  87,200  
+ Toevoegen aan watchlist

Elia 2022

48 Posts
Pagina: 1 2 3 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 26 januari 2022 10:47
  [Modbreak IEX: Gelieve hier geen volledige artikelen van www.tijd.be/ te kopiëren in verband met copyright, bericht is aangepast.]
 2. forum rang 4 Joni-2 26 januari 2022 19:33
  De Elia Group NV steeg vandaag tenslotte 4,03% naar een nieuw ATH van € 118,70
 3. forum rang 4 Joni-2 27 januari 2022 21:50
  50Hertz (Elia) en TenneT brengen 4GW windenergie uit de Noordzee naar het Duitse net in Mecklenburg-Vorpommern (Oost Duitsland)

  50Hertz en TenneT hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om gezamenlijk een elektriciteitsknooppunt en een extra hoogspanningsgelijkstroomverbinding (HVDC) in Duitsland te bouwen om 4GW aan windenergie uit de Noordzee naar het Duitse elektriciteitsnet te brengen.

  De twee transmissiesysteembeheerders (TSO's) zijn van plan om de onshore multiterminal-hub in het gebied van Heide in de deelstaat Sleeswijk-Holstein te ontwikkelen en een HVDC-verbinding met Mecklenburg-Vorpommern te ontwikkelen.

  Stefan Kapferer, CEO van 50Hertz: “Als Duitsland tegen 2045 klimaatneutraal wil worden, moet er in de toekomst nog meer aandacht zijn voor samenwerking. 50Hertz en TenneT werken daarom samen en bundelen hun krachten om dit uitdagende project aan te pakken om zoveel mogelijk op zee opgewekte elektriciteit zo snel mogelijk te transporteren naar de plaats waar het in de toekomst dringend nodig zal zijn.”

  De multiterminal hub, die meerdere gelijkstroomaansluitingen mogelijk zal maken, zal bestaan uit een gelijkstroomschakelinstallatie. Met de hub willen de TSO's de directe en ruimtebesparende aansluiting van twee onderzeese gelijkstroomverbindingssystemen, elk met een capaciteit van 2GW, met een gelijkstroomverbinding op land mogelijk maken.

  Daarnaast zal een converter worden aangesloten op de hub voor het omzetten van gelijkstroom (DC) in wisselstroom (AC), die kan worden gebruikt in geplande offshore waterstof-elektrolysers om de industrie samen met andere toepassingen koolstofarm te maken.

  De converter zou ook kunnen worden gebruikt om het transport van elektriciteit van windturbines op land te vergemakkelijken.

  In Klein Rogahn bij Schwerin zijn de TSO's van plan om een 200 km lange ondergrondse gelijkstroomkabel aan te leggen tussen de multiterminalhub en een converter. De kabel zendt vermogen uit op het spanningsniveau van 525 kV.

  50Hertz zal instaan voor de aanleg van het oostelijke deel van de kabel, terwijl TenneT verantwoordelijk is voor het westelijke.

  TenneT COO Tim Meyerjürgens zei: "Met de gezamenlijke implementatie van de onshore hub in Sleeswijk-Holstein leggen TenneT en 50Hertz de basis voor een nog hoger gebruik van onshore DC-lijnen en verhogen ze tegelijkertijd de voorzieningszekerheid.

  “Bovendien maakt het concept het mogelijk om de uitbreiding van offshore windenergie te versnellen, zoals de nieuwe Duitse regering voor ogen heeft. Met de realisatie van de onshore hub en de drie daaraan gekoppelde net-uitbreidingsprojecten kan al in 2032 vier gigawatt offshore windenergie uit de Noordzee in het gebied van Heide worden aangesloten.”

  Het voorgestelde project maakt deel uit van het 2035-netontwikkelingsplan dat in 2021 door de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur is bevestigd.

  nsenergybusiness.com/
 4. forum rang 4 Joni-2 22 februari 2022 19:04
  Elia / : Groep breidt zijn internationale offshore-activiteiten uit via zijn nieuwe dochteronderneming WindGrid

  22/02/2022 | 12:12 EST

  Elia Groep breidt zijn internationale offshore-activiteiten uit via zijn nieuwe dochteronderneming WindGrid
  De Raad van Bestuur van Elia Groep heeft de oprichting van een nieuwe dochteronderneming goedgekeurd.
  Via WindGrid is Elia Groep klaar om te voldoen aan de behoeften op het gebied van offshore-ontwikkeling.

  Om de energietransitie te versnellen, worden de komende jaren fors geïnvesteerd in het net op zee en in de productie van hernieuwbare energie in Europa en andere markten. De oprichting van WindGrid is een logische stap in de verdere uitbouw van Elia Group, aangezien het groeit om zich te vestigen als een internationaal energiebedrijf.

  WindGrid betreedt internationale markt met betrekking tot offshore-netinfrastructuur

  Markus Laukamp start op 1 april 2022 als CEO

  WindGrid zal vanaf 1 april 2022 geleid worden door de Duitser Markus Laukamp.
  Als managing director bij het Duitse STEAG New Energies Gmbh heeft hij een solide trackrecord in het plannen en managen van strategie- en implementatieprojecten.

  Bovendien heeft hij door zijn eerdere functies bij Booz Allen Hamilton (nu onderdeel van PwC), Essent en DONG Energy (nu Ørsted) een grondige kennis van de Duitse en Europese energiemarkten.

  Markus Laukamp heeft zowel natuurkunde gestudeerd (Technische Universiteit van Aken en de Florida State
  University) als bedrijfskunde (FernUniversität in Hagen).

 5. forum rang 10 voda 24 februari 2022 06:48
  [Modbreak IEX: Gelieve hier geen volledige artikelen van www.tijd.be/ te kopiëren in verband met copyright, een aantal berichten is verwijderd.]
 6. forum rang 4 Joni-2 24 februari 2022 09:46
  België en VK ondertekenen memorandum over energiesamenwerking

  2e NEMO verbinding van Elia, met UK is officieel
  De Morgen: REDACTIE 24 februari 2022, 03:00

  Minister van Energie Tinne Van der Straeten en haar Britse ambtgenoot Greg Hands hebben woensdagavond een ‘memorandum of understanding’ ondertekend over de versterking van de energiesamenwerking. Zo komt er een tweede stroomkabel tussen beide landen.

  “Vooroplopen is het rendabelste. Dat bewijst de Belgische offshore stroomproductie die deze maand alle records breekt en een prijsverlagend effect heeft. De nieuwe interconnectie past in het plan om van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale te maken”, zo begroette Van der Straeten (Groen) het memorandum.

  De energieminister wijst erop dat de bestaande interconnector, Nemo-Link, al een van de best presterende ter wereld is. De tweede verbinding, die zou aangesloten worden op het energie-eiland, is een hybride interconnectie. Dat betekent dat er rechtstreeks stroom uitgewisseld kan worden tussen beide landen en ook nieuwe windparken op aangesloten kunnen worden.

  Behalve een verdere versterking van de samenwerking op vlak van offshore hernieuwbare energie en interconnectie willen België en het Verenigd Koninkrijk ook samenwerken aan de ontwikkeling en het gebruik van koolstofarme waterstof en koolstofopvang en -opslag. “We hebben al een langdurige energierelatie. Dit akkoord zal onze gezamenlijke energievoorziening versterken en onze blootstelling aan energieprijzen op de wereldmarkt verminderen”, zei Hands.

  Eerder op de dag sloot België ook al een energiememorandum met Noorwegen. Het kadert in de uitbouw van een Noordzeecoalitie die de bevoorrading van duurzame energie ten goede moet komen. Zo wordt er ook werk gemaakt van een verbinding met Denemarken.
  www.premier.be/nl/belgie-en-noorwegen...
 7. forum rang 10 voda 25 februari 2022 13:22
  [Modbreak IEX: Gelieve hier geen volledige artikelen van www.tijd.be/ te kopiëren in verband met copyright, een aantal berichten is verwijderd.]
 8. forum rang 4 Joni-2 2 maart 2022 15:54
  50Hertz (Elia) verdubbeld de investeringen in netwerkinfrastructuur tot € 5.6 miljard, om energietransitie te versnellen in de Oostzee.

  De beheerder van het elektriciteitstransmissienet 50Hertz verhoogt de investeringen in de infrastructuur die nodig is voor het transport van hernieuwbare energiebronnen. Een focus van 50Hertz ligt op netaansluitingen voor grote offshore windparken in de Oostzee en de Noordzee. 50Hertz wil de aansluitcapaciteit voor offshore windparken verhogen van ongeveer 1 GW vandaag tot meer dan 7 GW in 2030. Op die manier kunnen het bedrijf en zijn medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, het behoud van de bevoorradingszekerheid en het versterken energie soevereiniteit.

  Een goed ontwikkelde netwerkinfrastructuur is essentieel om ervoor te zorgen dat er voldoende - en in toenemende mate hernieuwbare - elektriciteit beschikbaar is voor zowel particuliere huishoudens als industriële bedrijven. 'De wetgeving die nu door de Duitse regering is geïnitieerd om de uitbreiding van duurzame energiecentrales te versnellen, is belangrijk. Ook om de afhankelijkheid van geïmporteerde energiebronnen op middellange en lange termijn te verminderen', zegt Stefan Kapferer, CEO van 50Hertz. 'Politici mogen echter niet vergeten dat de energie uit wind- en fotovoltaïsche centrales ook naar de verbruikscentra moet worden getransporteerd. Wetgevingsactiviteiten moeten daarom ook maatregelen omvatten die de hoognodige netuitbreiding versnellen.'

  50Hertz is van plan om de komende vijf jaar (2022 tot 2026) tot 5,6 miljard euro te investeren in bovengrondse hoogspanningslijnen, land- en onderzeese kabels en onderstations. Dat is bijna twee keer zoveel als in de afgelopen vijf jaar (2017 tot 2021). Naast de uitbreiding van duurzame energie wordt deze ontwikkeling ook gedreven door een voorspelde sterke stijging van de vraag naar elektriciteit in het eigen netwerkgebied. Dit zal gebeuren omdat steeds meer bestaande industrieën hun processen koolstofarm maken en nieuwe, energie-intensieve bedrijven zich zullen vestigen, vanwege het bestaande hoge aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsverbruik in de 50Hertz-regio. Ook de toenemende elektrificatie van de transport- en warmtesector zal leiden tot een hoger elektriciteitsverbruik.

  Terugkijkend was 2021 een succesvol jaar voor 50Hertz: het bedrijf kan een jaarresultaat rapporteren van 165 miljoen euro. Het bedrijf is ook van plan om de investeringen die nodig zijn voor de aanvullende netconversie en -uitbreiding voornamelijk via de kapitaalmarkten te blijven financieren - een nieuwe groene obligatie zal naar verwachting in 2022 worden uitgegeven. Toch zijn, zelfs in de huidige situatie, meer geschikte wettelijke voorwaarden vereist. Marco Nix, Chief Financial Officer van 50Hertz, licht toe: 'Hier zijn dringende aanpassingen nodig voor de herstructurering van het energiesysteem die de komende jaren nodig zal zijn. Dat geldt met name voor onze investeringen in onze medewerkers en in de beveiliging van onze IT-systemen.'

  50Hertz en zijn uitbreidingsplannen - vooral in deze bijzondere situatie voor heel Europa - kunnen rekenen op de volledige steun van zijn grootste aandeelhouder, Elia Groep. Chris Peeters, Elia Group-CEO en voorzitter van de raad van commissarissen: 'Als Elia groep blijven we sterk betrokken bij de energietransitie en de Duitse 'Energiewende' in het bijzonder. Bij elke strategische beslissing die we nemen, bij elke investering die we doen, houden we rekening met het maatschappelijk belang. Daarom is het zo belangrijk dat we een lokale partner aan boord hebben: KfW Development Bank.'

  Offshore windenergie speelt een centrale rol in de strategie van 50Hertz. Windturbines op zee halen veel vollasturen en wekken daarmee relatief continu veel groene stroom op. Momenteel voedt 50Hertz windenergie van vier windparken in de Oostzee met een capaciteit van ongeveer 1.000 megawatt (MW) aan zijn onshore transmissienet. Tegen 2030 is 50Hertz van plan om bijkomende windparken op het net aan te sluiten in het zeegebied tussen Rügen en het Deense eiland Bornholm, voor de kust van Darß, en voor het eerst in de Noordzee. In totaal betekent dit een extra totaal vermogen van ruim 6.000 MW offshore windvermogen dat kan worden ingevoed op het net.

  Ook op het land zijn nieuwe bovenleidingen en ondergrondse kabels nodig om duurzame elektriciteit te transporteren.

  Het door de Bundesnetzagentur goedgekeurde netontwikkelingsplan 2035 (2021) voorziet in ongeveer 500 km extra netwerkversterking en uitbreidingsmaatregelen in Oost-Duitsland en Hamburg tegen 2035. Dit omvat nog een hoogspanningsgelijkstroomverbinding (HVDC) tussen Mecklenburg -West-Pommeren en de Noord-Friese kust. Hiertoe willen 50Hertz en TenneT in het Heide-gebied een innovatieve gelijkstroomhub bouwen die offshore en onshore windenergie kan ontvangen en distribueren. Deze elektriciteit zal naar verbruikscentra in Zuid-Duitsland stromen via bijvoorbeeld de SuedOstLink, die al ter goedkeuring is ingediend, en de SuedOstLink Plus, die nog moet worden goedgekeurd.

  Om deze netuitbreidings projecten sneller te kunnen realiseren zijn onder meer snellere goedkeuringsprocessen, beter toegeruste overheden en aandacht voor de werving van geschoolde arbeidskrachten nodig.

  Ook de uitbreiding van hernieuwbare energie moet worden opgevoerd. Vorig jaar werden in Oost-Duitsland windturbines op land met een totaal vermogen van slechts 547 MW (geïnstalleerd windvermogen op land in 2021: 19.875 MW) in gebruik genomen, een totaal dat ver achterblijft bij de volumes die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen (ongeveer 1.000 MW). /jaar).

  We zien echter positieve ontwikkelingen op het gebied van fotovoltaïsche energie, met de bouw van PV-installaties met een totaal vermogen van 1.670 MW (geïnstalleerd PV-vermogen in 2021: 16.355 MW). Voor een veilige stroomvoorziening op basis van hernieuwbare energiebronnen is echter een evenwichtige ontwikkeling van zowel PV als onshore en offshore windenergie vereist.
 9. forum rang 4 Joni-2 17 maart 2022 08:43
  CEO Chris Peeters verkozen tot Manager van het Jaar
  BRUSSEL – Het financieel-economisch weekblad Trends heeft Elia Group CEO Chris Peeters uitgeroepen tot Manager van het Jaar 2021.

  Door corona werd het evenement meermaals uitgesteld maar vanavond kon de uitreiking dan toch plaatsvinden in aanwezigheid van premier Alexander De Croo en de fine fleur van de Belgische bedrijfswereld. Met de verkiezing van Chris Peeters tot Manager van het Jaar kan Elia Group een nooit gezien drieluik voorleggen: de directieleden Peter Michiels en Catherine Vandenborre zijn eerder verkozen tot respectievelijk HR Manager (2018) en CFO (2019) van het Jaar.
 10. forum rang 10 voda 31 maart 2022 15:07
  Elia scherpt recordkoers aan

  De stroomnetbeheerder Elia ELI 1,17% vestigde op 139,30 euro zopas een kraakvers koersrecord. Door zijn gemengde profiel: defensief dankzij voorspelbare inkomsten en groeigevoelig dankzij de toename aan infrastructuurinvesteringen is Elia de afgelopen maanden smoking hot op de beurs.

  www.tijd.be/markten-live/live-blog/ek...
 11. forum rang 10 voda 7 april 2022 12:36
  quote:

  simidoc schreef op 5 april 2022 16:00:

  Elia het best presterende aandeel op de Brusselse beurs in 2022.
  D
  Hier nog het plaatje erbij. :-)
 12. forum rang 10 voda 8 april 2022 08:17
  Advies van Kepler Cheuvreux over Elia
  Beurshuis Kepler Cheuvreux
  Aandeel Elia System Operator
  Datum 07 april 2022
  Advies Houden
  Koersdoel 135,00 EUR

  Detail advies
  PARIJS (Trivano.com) - Op 7 april 2022 hebben de analisten van Kepler Cheuvreux hun beleggingsadvies voor Elia System Operator (ELI; ISIN: BE0003822393) herhaald. Het advies van Kepler Cheuvreux voor Elia System Operator blijft "houden".

  Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 112,00 EUR naar 135,00 EUR.
 13. forum rang 4 Joni-2 11 mei 2022 13:54
  Hexicon en Elia optimaliseren transmissieverbinding voor drijvende offshore windmolenparken
  11 mei 2022, door Adnan Memija

  Het in Zweden gevestigde Hexicon en Elia Grid International (EGI) hebben hun krachten gebundeld om de windenergie die wordt geproduceerd door drijvende offshore windparken aan te sluiten op het onshore-net .

  In het kader van de overeenkomst zullen de partners concepten en projecten ontwikkelen om grootschalige drijvende offshore windparken te integreren in de onshore elektriciteitssystemen.

  Door dit te doen, verwachten de twee bedrijven de mogelijkheid te creëren om het volledige potentieel van drijvende offshore wind te benutten om miljoenen huishoudens van schone energie te voorzien en de energietransitie te versnellen.

  De vijfjarige samenwerking bestaat uit twee fasen, waarbij expertise wordt geleverd tijdens de pre-ontwikkelings- en ontwikkelingsfasen van de projecten.

  “Het vermogen om vroeg een efficiënt en robuust elektrisch systeem te plannen en te ontwerpen is de sleutel tot de businesscase en succesvolle projecten. De competenties van Hexicon en EGI zijn volledig complementair en zeer goed op elkaar afgestemd”, zegt Marcus Thor , CEO van Hexicon.

  “EGI brengt onovertroffen wereldwijde ervaring met elektrische transmissie en grootschalige RES-integratieprojecten. Terwijl Hexicon diepgaande kennis van diepzee en drijvende wind biedt.”

  Volgens de partners gaan ze het aandrijfgedeelte van drijvende windparken ontwerpen en de aansluiting op het elektriciteitsnet op de wal optimaliseren.

  Door de technische uitdagingen met betrekking tot drijvende offshore windprojecten op te lossen, hopen EGI en Hexicon van drijvende offshore wind een aantrekkelijke markt voor investeerders te maken.

  “Het aansluiten van offshore windtechnologie op het elektriciteitsnet is een complexe en kostbare aangelegenheid. Met deze samenwerking zet EGI zich in om state-of-the-art expertise te bieden en innovatieve oplossingen voor te stellen die de ontwikkeling van kostenefficiënte, grootschalige hernieuwbare energie zullen ontketenen”, aldus Didier Wiot , CEO van EGI.

  Potentiële geografische gebieden voor de samenwerking zijn onder meer het Middellandse-Zeegebied en het Oostzee- en Atlantische Zeebekken.

  De werkzaamheden starten naar verwachting in juni 2022.

  Hexicon heeft een eigen gepatenteerde technologie – TwinWind – die bestaat uit een drijvende fundering met twee turbines. Het twin-turbine-ontwerp zou meer turbines per zeegebied mogelijk maken, wat de energieopbrengst verhoogt en de milieu-impact vermindert.
48 Posts
Pagina: 1 2 3 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 04 oktober

  1. Beurzen China gesloten i.v.m. National Day
  2. UMG notering €0,24 ex-dividend
  3. Frankrijk services PMI sep 43,9
  4. Duitsland services PMI sep 49,8 volitaliteit verwacht
  5. ECB-President Christine Lagarde spreekt volitaliteit verwacht
  6. EU services PMI sep 48,4
  7. VK services PMI sep 47,2
  8. VS ADP banenrapport sep +150K volitaliteit verwacht
  9. VS ISM non-Manufacturing Index sep 54,0 volitaliteit verwacht
  10. VS olievoorraden
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht