Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Fonds van de Week: Fidelity World Fund

Fonds van de Week: Fidelity World Fund

Deze strategie staat onder leiding van de ervaren Jeremy Podger. Hij maakt goed gebruik van de flexibele aanpak om Fidelity World Fund boven zijn concurrenten te laten uitstijgen. Het proces richt zich op bijzondere situaties bij bedrijven om op langere termijn extra waarde te kunnen toevoegen. De Morningstar Analyst Rating gaat vanwege de consistente aanpak en rendement omhoog naar Gold.

Fidelity World Fund in het kort

  • Morningstar Analyst Rating: Gold
  • Morningstar Rating: *****
  • Beheerteam: High
  • Fondshuis: Above Average
  • Beleggingsproces: High

Deze strategie richt zich op bedrijven die in een bijzondere situatie verkeren en als gevolg daarvan in de toekomst sterker in waarde kunnen stijgen dan andere aandelen. Die consistent uitgevoerde aanpak werkt, zo blijkt uit het track record van Fidelity World Fund.

Beheerder Jeremy Podger is zeer ervaren en heeft bewezen dat hij de flexibiliteit van de beleggingsaanpak goed heeft uitgedacht en uitgevoerd. Het vertrouwen van Morningstar in hem en zijn strategie zijn toegenomen, onderstreept door de consistente uitvoering en rendemtsprofiel. De Morningstar Analyst Rating gaat daarom omhoog naar Gold.

Beheerteam

Jeremy Podger werd manager van dit fonds in juni 2014; hij beheert deze strategie echter al langer via het Britse zusterfonds, Fidelity Global Special Situations, sinds maart 2012. Podger kwam bij Fidelity vanuit Threadneedle, waar hij manager was van Threadneedle Global Select. Voor Threadneedle was Podger verbonden aan Investec waar hij zes jaar lang manager van Investec Global Free Enterprise was.

Bij zijn beide vorige bedrijven heeft Podger een sterk track record opgebouwd van outperformance. In juli 2019 bevorderde Fidelity analist Jamie Harvey tot associate portfolio manager. Harvey werkt met Podger samen aan wereldwijde strategieën sinds januari 2018. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring en focust voornamelijk op aandelen van het type 'corporate change', maar hij kan doorgroeien naar meer verantwoordelijkheid over de volledige portefeuille.

Podger maakt effectief gebruik van Fidelity's grote analytische middelen. Het in Europa gevestigde team aandelenanalisten bestaat uit meer dan 60 leden. Analyse van Aziatische aandelen wordt aangeleverd door Fidelity-analisten in die regio. Podger vult deze interne analyse aan met sell-side onderzoek en zijn eigen eigen analyse. Het consistente vermogen van Podger om beter te presteren over verschillende marktcycli heen maakt hem een opvallende manager in het zeer competitieve wereldwijde aandelenuniversum.

Fondshuis

Fidelity International Ltd (FIL) is grotendeels eigendom van het eigen management en van leden van de familie Johnson die de Amerikaanse entiteit Fidelity International (FMR) hebben opgericht. De entiteiten zijn sinds 1980 gescheiden. FIL opereert bijna volledig autonoom in alle aspecten van de business, maar wijzigingen in het senior management geven aan dat er gelijkenissen met FMR blijven bestaan in cultuur en aanpak.

Fundamentele research staat voorop en daardoor heeft het fondshuis een van de sterkste researchcapaciteiten met ruim 400 beleggingsprofessionals en en wereldwijd netwerk van ondersteunende analisten. Fidelity blijft investeren in middelen en infrastructuur in alle disciplines: aandelen, obligaties en multi-asset. In aanvulling op de komst van een nieuwe CEO zijn de leidinggevenden van alle genoemde disciplines eveneens vervangen.

Dat brengt een element van onzekerheid met zich mee, maar die leidinggevende rollen staan wat verder af van de dagelijkse praktijk, en juist daar is het personele verloop bewonderenswaardig laag. Dat duidt erop dat het fondshuis zijn mensen goed weet vast te houden. De genoemde wijzigingen zullen volgens ons de positieve beleggingscultuur dus niet nadelig beïnvloeden.

Er zijn wat onevenwichtigheden in de beloning tussen de verschillende disciplines, maar over het algemeen zijn die logisch opgebouwd en conform de belangen van eindbeleggers. Het fondshuis heeft onverminderd bovengemiddelde kwaliteiten, maar we blijven in de gaten houden hoe het nieuwe managementteam zich zal doen gelden.

Proces

Manager Jeremy Podger past een verstandig proces toe bij het filteren van investeringsideeën, en hij maakt goed gebruik van de beschikbare middelen die hem bij het fondshuis ten dienste staan. De strategie is gericht op het behalen van een bruto rendement dat 4% per jaar hoger ligt dan de MSCI World Index over een voortschrijdende periode van drie jaar. Ideeën worden voornamelijk van onderop gegenereerd. Basale kwantitatieve screening, waaronder HOLT en StarMine, worden gecombineerd met Podgers eigen kwalitatieve overlay om het universum van wereldwijde aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard dollar te reduceren naar een beter beheersbare omvang van ongeveer 150 namen.

Podger probeert bedrijven te identificeren die in te delen zijn in ten minste één van de drie categorieën die hij omschrijft als bijzondere situaties: uitzonderlijk waarde, uniek bedrijfsmodel of corporate verandering. Podger definieert uitzonderlijke waarde als aandelen die volgens hem minstens 50% opwaarts potentieel hebben over een periode van drie jaar. Unieke bedrijfsmodellen zijn degenen die hun branche domineren en een duurzaam concurrentievoordeel hebben. Bedrijven in corporate change hebben een waarschijnlijke katalysator over een horizon van 12 tot 18 maanden die kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de aandelenkoers.

Waar mogelijk maakt Podger gebruik van het onderzoek door de eigen analisten van de groep. Voor aandelen die niet in eigen beheer door het fondshuis worden gevolgd, gebruikt hij zijn eigen onderzoek of dat van vertrouwde externe bronnen. Ontmoetingen met het management van bedrijven die in portefeuille zitten is een sleutelelement in de aanpak van deze strategie.

Prestaties

De aandelenklasse Y-Acc presteert ruimschoots beter dan de MSCI World-benchmark en ook het gemiddelde van de categorie over de periode juni 2014, toen Jeremy Podger het fonds overnam, tot en met augustus 2020. De prestaties van het fonds lopen eveneens bijna altijd voor op benchmark en categorie op voortschrijdende driejaarsbasis, gemeten over dezefde periode.

Er waren kleine tegenvallers in 2016 en 2018, maar op de lange termijn is het track record nog steeds goed. Terwijl Podger een relatief evenwichtige aanpak hanteert voor de  portefeuilleopbouw met betrekking tot de beleggingsstijl, kan de karaktistiek zonder beperkingen leiden tot een hogere volatiliteit dan bij de benchmark. Desondanks is Podger er in geslaagd om aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen ten opzichte van concurrenten te bewerkstelligen. De aandelenklasse Y-Acc kent een superieure Sharpe-ratio dan het gemiddelde fonds in deze categorie over zijn aanstellingsperiode tot en met augustus 2020.

Outperformance is voornamelijk gerealiseerd door middel van aandelenselectie, waarbij sector- en regionale allocatie ook positief zijn. Het trackrecord van Podger voorafgaand aan Fidelity is ook erg sterk. Threadneedle Global Select presteerde gemiddeld 2,5% op jaarbasis beter dan zijn categorie tijdens zijn negenjarige ambtstermijn. Tijdens zijn periode als manager van wereldwijde mandaten bij Threadneedle en Investec presteerde hij beter dan de referentiegroep van beide strategieën met op jaarbasis respecievelijk 2,5% en 4% outperformance.

Kosten

De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse Y laten dit fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de categorie.

Dat is niet geweldig, maar op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Gold.

Robert van den Oever is Research Editor bij Morningstar Benelux