Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Fonds van de week: DWS Top Dividende

Fonds van de week: DWS Top Dividende

Dit fonds is een robuuste optie voor dividendbeleggers: het fonds combineert een zeer ervaren dividendbelegger als beheerder met een bewezen strategie die vooral uitblinkt in neerwaartse markten. DWS Top Dividende verdient een Morningstar Analyst Rating van Silver.

DWS Top Dividende in het kort

  • Morningstar Analyst Rating: Silver
  • Morningstar Rating: ****
  • Beheerteam: Above Average
  • Fondshuis: Average
  • Beleggingsproces: High

De strategie wordt geleid door Thomas Schussler die, met een solide track record op basis van competente aandelenselectie, vasthoudt aan zijn beleggingsfilosofie. Hij wordt daarbij ondersteund door een team van negen analisten/portefeuillebeheerders.

Schussler geeft de voorkeur aan marktleiders die een gezonde balans en een bekwaam management hebben. Hij zoekt naar bedrijven die een betrouwbaar dividend met groeipotentieel uitkeren.

Daarbij kijkt hij, mede ingegeven door de grote vermogensbasis van het fonds (dat per september 2020 20 miljard bedroeg), naar de grootste marktkapitalisaties in het universum. Met een gemiddelde holding period van vijf jaar en doordat de portefeuillekenmerken niet wezenlijk zijn veranderd naarmate het vermogen groeide, zijn de analisten van Morningstar van mening dat het vermogen van het fonds beheersbaar is.

Beheerteam

Thomas Schussler, al geruime tijd hoofdbeheerder van het fonds, is sinds september 2005 de belangrijkste decision-maker van de strategie. Dit maakt hem tot een van de langstzittende portefeuillebeheerders in de categorie. Schussler's investeringsinzicht, gecombineerd met zijn geduldige en gedisciplineerde stijl van portefeuillebeheer, zijn van aanzienlijke waarde geweest voor beleggers en rechtvaardigen een People Pillar-rating van ‘Above Average’.

Schussler heeft de basis gelegd voor de dividendinkomsten van het bedrijf en heeft een team van toegewijde beleggers om zich heen opgebouwd. Deze groep van negen analisten/portefeuillemanagers beheert verschillende regionale dividendstrategieën, een ESG-versie van dit wereldwijde fonds en enkele thematische strategieën. Sommige leden zijn behoorlijk ervaren, maar in het verleden zijn er wel enkele wisselingen geweest binnen het team.

Hoewel Schussler de andere leden regelmatig raadpleegt, blijft hij de enige beslisser over de strategie, hetgeen key-person risk met zich meebrengt. Naast het dividendteam kan Schussler breder gebruikmaken van analisten binnen het bedrijf, variërend van fundamentele analisten tot macro-economen.

De rol van Schussler binnen DWS is de afgelopen jaren enigszins veranderd. In 2016 werd hij co-head van wereldwijde aandelen en zijn aanstelling werd uitgebreid met het toezicht op het Duitse aandelenteam. Een herstructurering van het equity income-team, waarbij Martin Berberich het op ESG gerichte team leidde en Marcus Poppe het thematisch georiënteerde team, verlichtte de managementverantwoordelijkheden van Schussler enigszins.

Fondshuis

Sinds de beursgang in maart 2018 is DWS in zijn publieke vorm nog vrij nieuw. Hoewel Deutsche Bank een meerderheidsbelang bezit, heeft het fondshuis flinke vorderingen gemaakt om onafhankelijker te worden van zijn getroebleerde moederbedrijf. Vanaf 2020 zijn bonussen gekoppeld aan de prestaties van het vermogensbeheer en niet langer aan die van de bank als geheel. Ook zal het bedrijf traditionele corporate titel opheffen om minder hierarchisch te worden en dat kan de moraal en het vasthouden van talent verbeteren.

Het uitgebreide fondsaanbod van DWS omvat alle activa klassen, inclusief passieve strategieën onder het merk Xtrackers. Terwijl er echte sterke punten onder de actieve fondsen zijn, is een groot deel van het fondsenaanbod niet onderscheidend. De samenstelling van het assortiment is een punt van zorg. Het fondshuis blijft nieuwe strategieën introduceren, zij het in een langzamer tempo. Nieuw aanbod is deels gerelateerd aan een uitbreiding van de ESG-expertise, maar het fondshuis mikt ook op de minder liquide vastrentende waarden, multi-asset en alternatives. De line-up op de Amerikaanse markt is gerationaliseerd en gericht op kerncapaciteiten.

We waarderen dat beheerders lang bij het fondshuis blijven en ook dat de variabele beloning rekening houdt met prestaties op de langere termijn, en dat de kosten in sommigen markten onder het gemiddelde blijven. Echter, een verkoopcultuur voerde altijd de boventoon, en het binnehalen van nieuw vermogen blijft een sleutelelement aangezien Deutsche Bank sterk afhankelijk is van de winst van DWS.

Proces

De dividendstrategie die Thomas Schussler toepast, is gebaseerd op een filosofie die steunt op de sterke overtuiging dat duurzame dividenden een belangrijke bepalende factor zijn voor het rendement van een aandeel op lange termijn. Hij belegt daarom in dividend uitkerende aandelen die een houdbaar dividendrendement bieden, gecombineerd met aandelen die een hoger potentieel voor dividendgroei aan de dag leggen.

De strategie van Schussler is voornamelijk bottom-up-gedreven, maar houdt ook rekening met top-down overwegingen. Gezien de omvang van de strategie wordt voornamelijk gekeken naar marktkapitalisaties van meer dan 10 miljard euro.

Schussler genereert ideeën op basis van top-down trends en opvattingen, afkomstig uit het DWS-platform van fundamentele analisten en vanuit een multifactor-model. Dit model rangschikt aandelen op dividendrendement (50%), payout ratio (25%) en dividendgroei (25%). Aandelen worden vervolgens fundamenteel onderzocht, met de nadruk op de houdbaarheid van het dividend (vrije kasstroom, balanssterkte), het bedrijfsmodel, het concurrentievoordeel en de kwaliteit van het management van een bedrijf.

Deze aanpak stuurt het fonds dientengevolge naar gevestigde kwaliteitsbedrijven die financieel gezond zijn, stabiele kasstromen genereren en potentieel bieden voor dividendgroei. De portefeuille bevat 60 tot 100 aandelen die worden aangehouden voor de lange termijn, getuige de historisch gemiddelde jaaromzet van 20%. Liquide middelen worden actief gebruikt om het risicoprofiel van de portefeuille te beheren.

Prestaties

Het trackrecord van DWS Top Dividende (aandelenklasse FD) is, gedurende de beheerperiode van Thomas Schussler (september 2005-oktober 2020), solide, vooral wanneer wordt gecorrigeerd voor risico. Het behoudende karakter van de strategie heeft het kapitaal van beleggers inderdaad goed beschermd tijdens dalende marktomstandigheden.

Het fonds overtrof het categoriegemiddelde in turbulente markten zoals in 2008 en 2011, en meer recentelijk in 2014-15, toen dalende grondstoffenprijzen veel branchegenoten op het verkeerde been zette, en tijdens de uitverkoop van COVID-19 in het eerste kwartaal van 2020 ondanks de overweging in energie en de exposure aan banken.

Dankzij de kaspositie van het fonds en de solide prestaties van de defensieve ankers in de portefeuille bleven de verliezen in die periode beperkt. De opwaartse capture-ratio van het fonds was echter matig tijdens het sterke herstel, zodat de meeste posities zich slechts bescheiden herstelden. Wells Fargo, Royal Dutch Shell en Total behoorden tot de slechtste presteerders, terwijl TSMC, Newmont en NextEra een positieve bijdrage leverden.

Het fonds zal naar verwachting geen outperformance leveren tijdens sterk stijgende markten, en daarom letten we niet zozeer op de underperformance op korte termijn. Alfa op de lange termijn moet namelijk worden versterkt door bescherming tegen het neerwaartse risico, en dat is precies wat dit fonds heeft gedaan.

Tijdens de ambtsperiode van Schussler heeft het fonds de neerwaartse beweging van de MSCI World High Dividend Yield Index weten te beperken tot 71% waar de peer groep een neerwaartse capture-ratio van 91% liet zien. De voor risico gecorrigeerde rendementen van het fonds waren op de lange termijn dan ook sterk te noemen.

Kosten

De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse FD laten dit fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de categorie.

Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Robert van den Oever is Research Editor bij Morningstar Benelux