Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

Arcelor Mittal - december 202l

983 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 46 47 48 49 50 » | Laatste
mvliex 1
0
Het Staaljournaal

Einde prijsdaling in zicht?

De neerwaartse prijsontwikkeling op de staalmarkt, welke zich voordoet sinds ongeveer juli of augustus, lijkt het dieptepunt bereikt te hebben, tenminste afgaande op diverse indicatoren. Zo zijn er fabrieken, die zeggen het eerste kwartaal volgeboekt te zijn en die weinig interesse hebben aanbiedingen af te geven. Daar staat tegenover dat er ook weer staalmakers zijn, die nog opdrachten voor productie in februari en maart aan het zoeken zijn en zogezegd “honger naar opdrachten hebben”. Een ander aspect wat als een indicatie kan worden beschouwd is dat prijzen van ijzererts, die de laatste maanden als een jojo op en neer zijn gegaan, en juist in november verder lager tendeerden, enigszins aan het herstellen lijken te zijn sinds er signalen zijn, dat de Chinese overheid de economie middels investeringen en subsidies zou willen gaan stimuleren. Weliswaar zijn die signalen speculatief, echter groei van de economie betekent altijd ook een groei van het staalverbruik en dus toename van ijzerertsafname. Insiders denken erg verschillend over de prijsontwikkeling van ijzererts en wellicht zullen de prijzen op korte termijn inderdaad instabiel blijven. Feit is echter dat zodra de winter en de Olympische Spelen in China voorbij zijn de staalproductie zeker zal toenemen en daarmee het ijzerertsvolume. Die eerdergenoemde positieve impuls door de Chinese regering is nodig vanwege de malaise in de nationale vastgoedsector, onder andere voortvloeiend uit de enorme moeilijkheden waarin het onroerend goed conglomeraat Evergrande verkeert. Overigens en ondanks die problemen verwacht de nationale overheid voor dit jaar toch nog een economische groei van 6%. Daarnaast wil de Chinese regering een financieel instrument gaan opzetten om de prijzen van grondstoffen, zoals sojabonen en ijzererts, beter te beheersen dan wel speculaties te vermijden teneinde onverwachte respectievelijk extreme prijsstijgingen in de toekomst te voorkomen. Ook lijkt het beleid van de Chinese regering voor 2022 er op gericht minder stringente maatregelen voor de zware industrie te laten gaan gelden, omdat ze weer een aanzienlijke economische groei beoogt. Bovenop dit alles komen voor de Europese staalmakers ook nog eens de energiekosten, die qua prijzen door het plafond zijn gegaan. Bijvoorbeeld zodanig, dat in het Verenigd Koninkrijk diverse staalfabrieken hun plannen voor decarbonisatie, oftewel de investeringen om de gewenste CO2-reductie te realiseren, mogelijk niet meer zelfstandig kunnen financieren. Een volgende indicator is de schrootprijs die onveranderd hoog blijven. Uitzondering hierop is Turkije, waar de inflatie enorm gestegen is en de economie behoorlijk kwakkelt. Door de productietransitie van conventionele hoogovens (Blast Furnaces) naar elektrische ovens (Electric Arc Furnaces), die veel fabrieken aan het doorvoeren zijn, is de behoefte aan schroot enorm gestegen, wat de nodige gevolgen heeft voor het prijsniveau. Een andere kostenfactor van betekenis is de stijging van de transportprijzen. De schaarste aan transportmiddelen, de aangepaste en strengere voorschriften, maar ook het tekort aan chauffeurs, hebben de transporttarieven enorm opgedreven. Door al deze omstandigheden zullen de EU-fabrieken gedwongen zijn hun af te geven prijzen niet verder te laten dalen, willen ze niet in de rode cijfers terechtkomen. Voor de volledigheid zeggen we er hier wel bij, dat de prijsdaling die zich in de markt voorgedaan heeft voornamelijk laagwaardige kwaliteiten betreft. Zodra er van meer hoogwaardige materiaalkwaliteiten wordt gesproken is er zeker ook een daling te noteren, maar die is van een beduidend kleinere omvang. Met name Centraal-Europese staalproducenten hebben een ware prijsoorlog veroorzaakt door materiaal extreem laag aan te bieden. Grotere fabrieken bewegen zich met hun offertes op een behoorlijk hoger niveau. Hebben ze te lang gewacht met aanbieden of hebben ze teveel geaarzeld om hun prijzen neerwaarts te corrigeren? Wie het weet mag het zeggen. Feit is echter, dat de historie geleerd heeft dat prijsverlagingen op korte termijn niet leiden tot een verbetering van de vraag. Hooguit wordt daarmee binnen het gezelschap van staalaanbieders de koek anders verdeeld.

mvliex 1
0
De grote prijsdifferentiatie bij warmgewalste coils, zoals die momenteel worden aangeboden, is de reden waarom wij in de onderstaande prijstabel voor dat materiaal een grote ruimte tussen de ca. minimum en ca. maximum basisprijzen vermelden. De neerwaartse prijsspiraal is echter, zoals we in onze vorige edities al schreven, vooral veroorzaakt door de malaise in de automobielsector en werd vervolgens versterkt door de terughoudende inkoopbereidheid, en mede door de lage importprijzen. Met uitzonderingen van een enkeling echter zien we dat importprijzen inmiddels gestabiliseerd lijken, dat niet alleen een gevolg is van een gewijzigde koersverhouding Euro versus US Dollar, maar ook vanwege één of meerdere indicatoren zoals ze bovenstaand worden genoemd. Wat de Europese staalmakers mogelijk zal helpen zijn de steeds optimistischer geluiden, die uit de automobielbranche te horen zijn over de naderende oplossing van het tekort aan chips. Nog is onduidelijk wanneer exact dat probleem zal verholpen zijn, maar diverse bronnen spreken over een op zijn minst verbeterde situatie in het 1e kwartaal 2022. Wellicht zijn die uitspraken slechts op hoop gebaseerd, maar mocht het toch gebeuren dan zal het betekenen dat de staalbehoefte in die sector spoedig zal gaan stijgen. Daarbij moeten we ons wel realiseren, dat die verbetering van de vraag slechts geleidelijk aan zal zijn en wellicht beperkter dan gehoopt wordt. Ten eerste moet de aanvoer van de halfgeleiders op gang komen. Ten tweede draait de automobielproductie minder slecht dan als door velen worden geschetst. Immers een minimale productie is bij de meeste fabrikanten wel doorgegaan, maar auto’s konden deels niet compleet worden afgeleverd. Veel automakers hebben zich, toen het tekort aan chips ging ontstaan, meer geconcentreerd op de duurdere modellen.
Onzekerheid beheerst de staalmarkt echter zeker. Ongewis is bijvoorbeeld wat de effecten van het nieuwe Corona-virus, de Omikron-variant, op de economie zal hebben. De onzekerheid in de markt wordt ook versterkt, doordat staalprijzen in China en India vooralsnog geen verhoging laten zien. Dat heeft zeker invloed op het EU-prijsniveau, maar door de importquotes en dito heffingen (Safeguards) zijn hier andere factoren minstens zo belangrijk. O.a. voorraden bij distributeurs zijn enorm opgelopen doordat veel Europese staalproducenten een inhaalactie gemaakt hebben, levertijden van diezelfde fabrieken zijn aanmerkelijk korter geworden, de beschikbaarheid van Europees geproduceerd materiaal is overduidelijk verbeterd en importmateriaal is meer dan voldoende voorhanden. Bij dat laatste item zetten we in het kader van die Safeguards wel een uitroepteken. Het wordt immers weliswaar gunstig aangeboden, als we kijken naar de prijzen die genoemd worden, maar de invoerprijs is alleen netto geldig wanneer het volume binnen de toegestane importquote van dat exporterend land valt, zoals die door de EU-Commissie werd vastgesteld. Door de forse hoeveelheid van aanbiedingen en het grote volumeaanbod lopen importeurs het risico alsnog een invoerheffing te moeten betalen die kan oplopen tot 25%. Die onzekerheid weerhoudt veel afnemers ervan contracten voor importstaal af te sluiten.
Actueel schijnt er door de EU een onderzoek te worden verricht naar de import van verzinkte rollen staal afkomstig uit Vietnam. Voor dat materiaal uit dit Aziatische land is er nog geen eigen invoerquote bepaald en valt Vietnam dus binnen de algemeen geldende invoervolumes (Safeguards). Naar men zegt wordt dit materiaal met grote hoeveelheden, echter ook te goedkoop aangeboden en bovendien zou het basismateriaal niet van Vietnamese, maar van Chinese oorsprong zijn. Als de conclusies van het onderzoek inderdaad zijn, dat die veronderstellingen juist zijn, dan zal de EU-Commissie een importheffing kunnen invoeren, die met terugwerkende kracht tot 3 of wellicht 6 maanden gaat gelden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat importeurs, die eerder dit halfjaar materiaal uit Vietnam ingevoerd respectievelijk aan distributeurs en/of eindverbruikers verkocht hebben, alsnog een naheffing van importrechten berekend zullen krijgen, die kan oplopen tot 25% van de materiaalwaarde. Samengevat gaan we met een redelijke mate van onzekerheid over de marktontwikkelingen het nieuwe jaar in, maar heerst in het algemeen de verwachting, dat in de loop van het eerste kwartaal een opwaartse prijsontwikkeling plaats zal gaan vinden, waarmee voor de staalproducenten hoop gloort op betere tijden.

Indicatieve
basisprijzen
per ton Warmgewalste coils Koudgewalste coils Sendzimir verz. coils Kwartoplaat
Oktober 2021 € 1010 - 1050 € 1160 - 1185 € 1190 - 1215 € 940 - 970
November 2021 € 980 - 1040 € 1130 - 1160 € 1160 - 1185 € 940 - 980
December 2021 € 890 - 970 € 1100 - 1130 € 1130 - 1155 € 935 - 970
* Bij deze prijzen dienen nog toeslagen voor kwaliteit, dikte/breedte/lengte en eventueel beitsen, evenals
vrachtkosten gerekend te worden.
*** Genoemde prijzen zijn indicatief, circa en geheel vrijblijvend.

mailchi.mp/151a7977f726/staaljournaal...
uitzender
0
in de USA zijn ze het niet met ons eens qua koers en zetten AM even 2 procent lager hopelijk komen ze nog tot bezinning.
mvliex 1
0
Nieuws uit de staalwereld

Schotland.
In het Verenigd Koninkrijk is onlangs een plan ontvouwd voor de bouw van een nieuwe staalfabriek voor de productie van betonstaal (wapeningstaal), dat bestemd is voor constructies van windmolens op zee. Het plan omvat de installatie van elektro-ovens, waarbij schroot wordt gerecycled dat wordt gewonnen uit de afbraak van nu in de toekomst niet meer in gebruik zijnde boorplatforms. De nieuwe staalfabriek zal op een groene wijze betonstaal gaan produceren, doordat men hernieuwbare energie gaat gebruiken. De totale investering bedraagt ca. 300 miljoen Britse Ponden en zou binnen 5 jaar gerealiseerd moeten zijn. Naar verwachting zal de fabriek, die in het Schotse Ardesier gebouwd moeten gaan worden, ca. 1 miljoen ton schroot gaan verwerken.

Duitsland:
De ThyssenKrupp Group wil haar staaldivisie -ThyssenKrupp Steel Europe- afsplitsen van het concern en verzelfstandigen. In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan en onderzoeken gepleegd om de staaldivisie onder te brengen bij andere staalbedrijven middels fusies of deelverkopen, maar dit heeft niet tot een resultaat geleid. Naar verwachting zal er in het voorjaar 2022 meer duidelijkheid gaan komen over de toekomst van de staaldivisie.

IJzererts:
Vorige maand berichtten we over de ontwikkeling van de prijzen van ijzererts, die in een periode van 6-7 maanden ongeveer gehalveerd zijn. Zoals wij in onze editie van deze maand vermelden zijn de prijzen half december weer aanzienlijk gestegen vanwege de hoop op stimuleringsmaatregelen door de Chinese overheid. Toch verwacht Westpac Bank (Australië) dat de prijzen in de loop van de komende 12 tot 20 maanden neerwaarts zullen gaan. Momenteel kost ijzererts rond de 100 US Dollar per ton en voorspelt men een niveau van circa 64 US Dollar per ton in het 3e kwartaal 2023. Als oorzaken worden genoemd de politieke crisis tussen grootafnemer China en Australië, de beperking van de staalproductie in China sinds medio 2021 en het herstel van de ijzerertsproductie in Brazilië, waardoor het aanbod zal verruimen. In 2019 kwam de productie aldaar nagenoeg stil te liggen als gevolg van de ramp bij de dambreuk van producent Vale. Overigens verwacht Westpac, dat ook de prijzen van steenkool in 2022 lager zullen worden.

Autobranche (Duitsland, Italië, India):
Het aanhoudende tekort aan halfgeleiders blijft een grote zorg vooral bij de Duitse automobielindustrie. De productie daalde in november met 32% in vergelijking met november 2020. Met een geproduceerd aantal van 307.200 stuks in november betekent dat een totaalaantal van 2,8 miljoen auto’s in 2021 en is dat een daling van 12% t.o.v. 2020. Hetzelfde tekort aan chips heeft in november wederom tot stagnatie bij de automobielverkoop in Italië geleid. Het totaal verkochte aantal auto’s bedroeg bijna 104.500 stuks, vergeleken met november 2020 een afname van ca. 34.000. De productie van personenwagens in India daalde eveneens als gevolg van het tekort aan halfgeleiders. In november werden ca. 1,7 miljoen wagens geproduceerd, een afname van 23% vergeleken met dezelfde maand 2020.

Liberty Steel (België/Luxemburg):
Op 24 november werd het herstructureringsplan voor de Belgische vestigingen van Liberty Steel door de rechtbank in Luik (B) bekrachtigd. Het in financiële moeilijkheden verkerende concern voorkomt daarmee een faillissement van de faciliteiten in Tilleur en Flémalle, maar heeft ook positieve gevolgen voor haar vestiging in Dudelange (Lux.). Het plan betekent de oprichting van een nieuwe vennootschap, waarin o.a. zowel Liberty als een externe investeringspartner gaan deelnemen. Door deze constructie gaan wel 90 banen verloren, volgens de vakbonden voornamelijk “witte boorden”, maar In een eerder afgestemd plan wilde Liberty 153 arbeidsplaatsen schrappen. De fabrieken in de regio Luik en Luxemburg draaien vanwege de financiële problemen, eerder dit jaar, op een zeer beperkte capaciteit, maar voor 2022 wordt een voorzichtig herstel verwacht.

ArcelorMittal (Frankrijk):
De een na grootste staalproducent van de wereld heeft een bestelling geplaatst voor de installatie van een nieuwe twin gietoven met een capaciteit van 340 ton in Fos-sur-Mer.
Met deze investering beoogt de staalreus een meer efficiënte en milieuvriendelijker productie wijze te bereiken, alsmede minder CO2-uitstoot te realiseren en het energieverbruik te verlagen.

Rusland:
Het Russische parlement (Doema)heeft een wetsvoorstel van een exportheffing op stalen halfproducten (plakken, knuppels voor verder uitwalsen) goedgekeurd. De heffing bedraagt 2,7% van de gemiddelde maandelijkse exportprijs en leidt volgens enkele grotere lokale staalproducenten tot een kostenstijging oplopend tot 300 miljoen US Dollar per jaar.

Staalproductie:
In oktober 2021 bedroeg de mondiale productie van ruwstaal voor de 64 landen die rapporteren aan de World Steel Association (WSA) 145,7 miljoen ton (Mt), een daling van 10,6% ten opzichte van oktober 2020.
China produceerde 71,6 Mt, -23,3% t.o.v. oktober 2020. India 9,8 Mt, +2,4%. Japan 8,2 Mt, +14,3%. De Verenigde Staten 7,5 Mt, +20,5%. Rusland (geschat) 6,1 Mt, +0,5%. Zuid-Korea 5,8 Mt, -1%. Duitsland 3,7 Mt, +7,0%. Turkey 3,5 Mt, +8,0%. Brazilië (geschat) 3,2 Mt, +10,4%. Iran (geschat) 2,2 Mt, -15,3%. De totale productie over de periode januari t/m oktober 2021 bedroeg 1607,1 Mt, een stijging van 5,9% in vergelijking met dezelfde periode 2020.

mailchi.mp/151a7977f726/staaljournaal...
ruud11
1
Ben benieuwd naar waar willy shortmaker en Ijzersplinter zijn.
Ik had hen na tijdje afwezigheid weer verwacht, nu koers weer flink aan het dalen is?
ruud11
0
Zal me niet verbazen dat ie vandaag nog €27.00 aan tikt en mss doorheen zakt.
Gelukkig op tijd call verkocht, en put gekocht.
Eye Catcher
1
Ik ben wel blij dat ik ze toch van de hand heb gedaan voor 28,19. Op een of andere manier denk ik toch dat het Omikron virus voorlopig roet in het eten zal gooien. Mijn gevoel zegt dat ik hier goed aan heb gedaan. Elke winst is géén verlies, ook hoe klein de winst is. Ik ga nu afwachten en hier vanmiddag (Bonaire) een borreluurtje houden.
Gotcha70
1
quote:

Eye Catcher schreef op 15 december 2021 17:09:

Ik ben wel blij dat ik ze toch van de hand heb gedaan voor 28,19. Op een of andere manier denk ik toch dat het Omikron virus voorlopig roet in het eten zal gooien. Mijn gevoel zegt dat ik hier goed aan heb gedaan. Elke winst is géén verlies, ook hoe klein de winst is. Ik ga nu afwachten en hier vanmiddag (Bonaire) een borreluurtje houden.
elke winst is geen verlies. goede redenering bij dit aandeel. Maar voor Omikron is het nog te vroeg denk ik. Eerder januari.
ruud11
0
Mt usa heeft nog beetje steun op 30,85.
Als ie hier door heen zakt is eerste supportlijn op $ 30,66
En dan 2de op $30,14.
Zijn alle 2 dunne lijntjes.
mvliex 1
2
Ik vind dat MT het heel goed doet in vergelijking met anderen!

Symbol Last Price Change % Change
X
United States Steel Corporation 21.99 -0.99 -4.31%
STLD
Steel Dynamics, Inc. 57.49 -3.89 -6.34%
NUE
Nucor Corporation 104.82 -13.60 -11.48%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc. 18.93 -1.53 -7.50%
PKX
POSCO 58.70 -1.99 -3.28%
Goudmijn64
0
We staan nog steeds op een mooie weekwinst.

Hopelijk gaan we niet weer in oude patronen vallen.
Helaas net als afgelopen vrijdag en maandag kon de winst niet vastgehouden worden. Het kan ook te gek natuurlijk:)

Op naar de 28+
Gotcha70
2
max2
1
JTTT
0
NIet normaal wat een bokkesprongen er weer gemaakt zijn aan de overkant... Maar morgen ook overtuigd van groen... en dat we maar boven die 28,35 gaan dan.
Windmee
0
quote:

JTTT schreef op 15 december 2021 21:45:

NIet normaal wat een bokkesprongen er weer gemaakt zijn aan de overkant... Maar morgen ook overtuigd van groen... en dat we maar boven die 28,35 gaan dan.
Ik denk meer, mss 29+ al.

Toch maar goed dat je de trekker niet hebt overgehaald.
mvliex 1
0
Door ABM Financial News op woensdag 15 december 2021

Beursupdate: AEX op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Op Wall Street zijn woensdag alle acht AEX-genoteerde fondsen ten opzichte van het slot in Amsterdam hoger gesloten. ASML was met een winst van 3,3 procent de sterkste stijger. Unilever profiteerde het minst van het positieve sentiment op Wall Street met een winst van 0,1 procent.

Aegon (+0,5%)
ArcelorMittal (+1,9%)
ASML (+3,3%)
ING Groep (+0,6%)
Philips (+0,7%)
RELX (+0,8%)
Royal Dutch Shell (+1,1%)
Unilever (+0,1%)

Euro/dollar: 1,1294

Op basis van de bovenstaande koersuitslagen zou de AEX index, die sloot op 775,46 punten, zijn geëindigd op 780,03 punten.

Bron: ABM Financial News

Bij sluiten AEX stond de koers op 30,80 dollar, bij sluiten New York op 31,55
izak
1
Arend-Jan in de slotcall: "het hopeloze Unibail is het ArcelorMittal onder de vastgoedfondsen geworden"

........? Rare man! Ik ben zo vrij geweest hem even om opheldering te vragen.

Is zijn alias misschien Moneymaker?
Mountainlion
8
Was weer een bizar koersverlies gisteren
voor AM . Van + 2.3 % ( € 28, 35 ) naar - 1.1 %
( € 27,42) weer een hoog /laag van € 1,00
Alle Futures donker en donker groen + 1.9 %
t.o.v slot USA. Misschien een herhaling van dinsdag
Ik zelf denk dat we vandaag misschien de high van gisteren
€ 28,35 kunnen overtreffen ?? Er moet dan wel +3.5 % bij komen.
De kunst is of we bij een volatiele markt dat kunnen vasthouden .
Ik had verwacht na de voorspelde tapering van de FED een
koersdaling , maar het tegenovergestelde Gebeurde
De Dow ging met + 1.1 % naar de slotbel
Nogmaals ik hoop op 31-12-2021 € 28,88 op de borden
te zien , dan ben ik SUPERBLIJ !!!
En na de jaarcijfers in Februari 2022 € 32 +
Vandaag mijn laatste dag Franse Alpen , hier 17 dagen vertoefd
op 2450 mt hoogte ( Val Thorens , het dak van Europa )
Sneeuw was subliem , helaas moet ik weer naar huis .
Komende dagen als vrijwilliger hard werken bij de voedselbank
om de kerstpakketten op tijd klaar te hebben
25 % van mijn behaalde rendement , zal ik doneren aan de voedselbank.
Mooie dag allemaal
Gr Mountainlion
983 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 46 47 48 49 50 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 dec 2022 17:39
Koers 25,955
Verschil +0,155 (+0,60%)
Hoog 26,140
Laag 25,565
Volume 3.435.418
Volume gemiddeld 3.819.185
Volume gisteren 3.852.007

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront