OCI » Research (Aandeel) | Beursduivel.be

OCI

AEX:OCI, NL0010558797
18,235 12:43
+0,055 ( +0,30% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 2.303,002.259,202.259,703.315,10
Operationele kosten 3.781,203.457,603.874,905.227,70
Afschrijvingen 301,60317,20330,90424,90
BedrijfsResultaat -34,30443,80110,80440,90
Resultaat voor belastingen -833,20223,30-105,90108,90
Belastingen -93,7048,70-3,109,40
CashFlow 81,60-285,70-178,70236,10
Nettowinst 384,70167,90-103,60-48,70

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201620172018
Materiële activa 5.231,005.143,204.975,70
Immateriële activa 489,50491,00487,30
Financiële activa 696,20676,90703,50
Vaste activa 6.462,806.404,606.109,00
Voorraden 141,00190,80233,60
Debiteuren 123,60178,40280,50
Overige vorderingen 1,200,100,00
Liquide middelen 392,20231,00460,70
Vlottende activa 797,50739,001.211,00
Totaal activa 7.260,307.143,607.320,00
Gewoon kapitaal 1.432,701.149,601.007,30
Preferent kapitaal -73,91-211,61-224,11
Aandeel van derden 345,30292,40469,80
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.546,704.098,504.532,30
Kortlopende schulden 935,601.603,101.310,60
Totaal passiva 7.260,307.143,607.320,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.9722.8712.8792.933
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 205.910210.310210.310210.310
Winst per aandeel 1,880,80-0,50-0,23
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 3,451,530,863,19
Intrinsieke waarde per aandeel 6,126,815,474,79
Koers-winstverhouding 13,2021,85-50,44-77,43
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 30,5211,72-9,01-4,83
Koers einde boekjaar 24,8217,4825,2217,81