Word abonnee en neem Beursduivel Premium
De grote voordelen van klimaatadaptatie

De grote voordelen van klimaatadaptatie

Behalve het proberen tegen te gaan van de klimaatverandering kan ook adaptatie veel voordelen opleveren. Dat zei Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing bij J.P. Morgan Asset Management, tijdens de European Media Summit van de vermogensbeheerder in Londen afgelopen week.

Adaptie houdt in dat we de realiteit van een veranderend klimaat accepteren, ons zoveel mogelijk weerbaar maken én profiteren van de kansen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Klimaatverandering negeren is beleggingsrisico

"Het is een misvatting dat de gevolgen van klimaatverandering alleen merkbaar zijn in Afrika of de VS. Nee, ook hier en nu gebeurt het, ook in Europa. Dat moeten we erkennen. Het is niet alleen de taak van overheden om in actie te komen, ook van bedrijven. Klimaatverandering negeren is simpelweg een beleggingsrisico."

Op dit moment bestaat er een enorm gat tussen de investeringen die nodig zijn en het geld dat daadwerkelijk op tafel komt om de klimaatverandering goed op te vangen. Er gaat nu wereldwijd bijvoorbeeld maar liefst 470 miljard uur aan arbeid verloren vanwege hittestress. En in India kost luchtvervuiling jaarlijks 1,3 miljard werkdagen.

Realistisch en hoopvol

Maar het is vooral een realistisch en hoopvol verhaal dat Wu wil brengen. Zo kan klimaatadaptatie veel voordelen opleveren - zie ook de afbeelding hieronder. Er kunnen bijvoorbeeld 500.000 extra banen gecreëerd worden in Europa door infrastructuuradaptatie. En er kan 70 tot 140% meer graanopbrengst gerealiseerd worden als boeren hun teeltmethoden aanpassen.

Volgens Wu kunnen door klimaatadaptatie grote economische verliezen worden voorkomen. De kosten/batenverhouding is maar liefst 1:4. Dat betekent dat de voordelen vier keer zo groot zijn als wanneer we niets zouden doen. Dit kan dus veel economisch potentieel opleveren. 

Hoe meten we dit? Het verlagen van de uitstoot bijvoorbeeld is duidelijk meetbaar en goed te vergelijken. "Maar voor adaptatie is het lastiger. Daar kunnen we vooral uitrekenen wat het kost als we niets doen. Die maatstaf is niet perfect, maar het is wel een goed startpunt."

Voorbeelden

De expert noemt een aantal concrete voorbeelden van het investeren in klimaatadaptatie. De eerste is investeren in resilience, ofwel weerbaarheid.

"Denk aan Californië, waar veel bosbranden woedden. De elektriciteitsvoorziening was zwaar gehavend. Een oplossing kan zijn om de elektriciteit ondergronds te geleiden zodat die minder kwetsbaar is bij branden. Ook kan het helpen om meer te investeren in sensoren, zodat eerder gesignaleerd en gewaarschuwd kan worden."

Het bouwen van zeeweringen is ook een goed voorbeeld, stelt Wu. "Die kunnen veel schade voorkomen bij tsunami’s en overstromingen."

Daarnaast kan innovatie in de landbouw een grote bijdrage leveren. "Precision agriculture, ofwel veel preciezer water geven en veel gerichter ziektes behandelen, kan ervoor zorgen dat de landbouw een stuk milieuvriendelijker wordt. Het kan gewassen beter beschermen waardoor voedingsstoffen en water beter opgenomen kunnen worden."

Droogte als wake up-call

De grote droogte in Europa afgelopen zomer was volgens de expert een wake up-call. "De natuur leed behoorlijk onder de droogte, maar de economie ook. Veel schepen hebben minimaal 2 meter water nodig, terwijl de Rijn op een gegeven moment maar 30 centimeter diep was. Commerciële activiteiten werden hierdoor zwaar verstoord, want miljoenen tonnen goederen worden over de Rijn vervoerd."

"Bedenk dat er direct en indirect zo’n 15 miljoen mensen van afhankelijk zijn in hun werk. Het is daarom bijzonder lucratief om te investeren in transport over ondiepe wateren. Dit zijn slechts een paar van de talloze voorbeelden waarom het interessant kan zijn om te investeren in klimaatadaptatie.” 

Zie ook: 'Klimaatverandering brengt niet alleen ellende, maar ook mooie beleggingskansen'

Lucia Rodenburg is redacteur bij Belegger.nl/Beursduivel.be en IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Macro & Bedrijfsagenda

 1. 04 maart

  1. Henkel Q4-cijfers
 2. 05 maart

  1. Japan inkoopmanagersindex diensten feb (def)
  2. Chi inkoopmanagersindex diensten feb (def)
  3. Bayer Q4-cijfers
  4. TKH Q4-cijfers
  5. D'Ieteren Q4-cijfers
  6. EU inkoopmanagersindex diensten feb (def)
  7. EU producentenprijzen jan
  8. Target Q4-cijfers
  9. VS Inkoopmanagersindex industrie S&P feb (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht